Výzkum 1. LF UK odkryl skutečné požadavky českých pacientů na telemedicínu

Ilustrační foto.

Pacientské organizace představily strategii rozvoje telemedicínských služeb pohledem pacientů, která vznikla ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy (1. LF UK) a za podpory Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Českému zdravotnictví strategický dokument k telemedicíně dosud chyběl.

Pandemie covidu-19 si vyžádala dočasné omezení přímého poskytování zdravotních služeb ve všech segmentech zdravotní péče. Poskytovatelé zdravotních služeb byli nuceni přejít na distanční způsob komunikace s pacienty, který do té doby využívali jen velmi omezeně. Ukázalo se, že telemedicína, tedy poskytování zdravotních služeb na dálku pomocí informačních a komunikačních technologií (ICT), je oborem s velkou perspektivou a stane se trvalou součástí českého zdravotnictví. V současné době se telemedicínou zabývá v různých institucích několik pracovních skupin, které však nejsou vzájemně koordinovány.

Výzkum potřeb pacientů v oblasti telemedicíny

Pacienti, na něž budou mít nově zaváděné telemedicínské služby zásadní dopad, očekávají telemedicínu kvalitní, bezpečnou a komplexně regulovanou. Proto nově založená Národní asociace pacientských organizací (NAPO) na základě spolupráce s 1. LF UK připravila Strategii distanční péče perspektivou pacientů. Strategie vychází z výsledků výzkumu 1. LF UK, který zahrnoval rozhovory s pacienty, dotazníkové šetření mezi členy pacientských organizací v rámci projektu Akademie pacientských organizací (APO) a kulaté stoly s experty z řad lékařů a farmaceutů, státní správy, zdravotních pojišťoven, zástupců poskytovatelů zdravotních služeb, farmaceutických společností a pacientských organizací, které byly podpořeny AIFP. "Farmaceutický průmysl dlouhodobě podporuje rozvoj digitalizace a elektronizace českého zdravotnictví, a to zejména v oblastech klinických studií a hodnocení účinnosti moderních terapií. Během pandemie se navíc mnohokrát ukázalo, že bez možnosti telemedicíny nelze některé typy léčby efektivně využívat," říká Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M, výkonný ředitel AIFP.

"Pozitivním zjištěním tohoto výzkumu je, že 82 % pacientů angažovaných v pacientských organizacích je silně motivováno k využívání informačních a komunikačních technologií při čerpání zdravotní péče a mají pozitivní očekávání v souvislosti s rozvojem telemedicíny. Naše závěry však poukazují na současnou nepřipravenost zdravotnického systému na poskytování zdravotních služeb distanční formou. Téměř polovina z motivovaných pacientů má i určité obavy z pochybení zdravotníků při péči na dálku a obavy o bezpečnost sdílených dat," zdůrazňuje hlavní autorka výzkumu MUDr. Mgr. Jolana Kopsa Těšinová, PhD., přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK. Jak dále uvádí, je nutné počítat také s tím, že 18 % pacientů nechce telemedicínu v budoucnu využívat z důvodu velkých obav, znalostních a technických bariér. I experti upozorňují, že telemedicína musí být zaváděna s respektem k aktuálním požadavkům a možnostem příjemců péče.

"Jako učitelé budoucích lékařů vnímáme velmi silně potřebu naučit mediky, jak prostřednictvím digitálních technologií s pacienty nejen správně, bezpečně a efektivně komunikovat, ale také jim v distančním prostředí poskytnout adekvátní péči. 1. lékařská fakulta již zavedla předmět Informační technologie, telemedicína a virtuální realita, kde mohou medici správné formy komunikace nacvičovat. Chtěli bychom ale postupy více systemizovat do jakési sady zásad telekomunikace pro lékaře," předpokládá děkan 1. LF UK prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

První strategie rozvoje telemedicíny v ČR

Strategie distanční péče perspektivou pacientských organizací (tzv. "Pacientské desatero"), které vychází z výsledků výzkumu 1. LF UK, je prvním strategickým dokumentem svého druhu v České republice. Dává přehled důležitých aspektů, které je v telemedicíně potřeba systémově uchopit. Předkládá deset bodů, které se týkají organizačně-technického zajištění, způsobu práce lékaře nebo farmaceuta s pacientem, úhrad tohoto druhu služeb i podpory digitální gramotnosti.

Dokument byl prezentován na konferenci Digitální medicína (nejen) pro pacienty, kterou v Praze 30. listopadu uspořádala 1. lékařská fakulta UK a AIFP. V závěru konference se zúčastněné instituce přihlásily na výzvu NAPO ke spolupráci na naplnění jednotlivých oblastí Pacientského desatera (jednotlivé závazky jsou prezentovány v závěru záznamu tiskové konference na adrese: https://bit.ly/TKtelemedicina).

Strategie distanční péče perspektivou pacientských organizací (tzv. "Pacientské desatero")

1. Právní jistota

Pacienti potřebují jistotu, že jsou citlivá data o jejich zdravotním stavu zabezpečena a že je lékař na dálku léčí stejně dobře, jako by byli u něj v ordinaci. Proto je nutné novelizovat existující zákonné normy a připravit nové tak, aby existoval jednotný právní rámec pro zabezpečení a odolnost citlivých dat a aby stejné podmínky platily pro všechny poskytovatele telemedicínských služeb. Poskytovatel musí mít odpovědnost za to, že léčba je poskytována lege artis.

2. Organizace péče

Pacienti potřebují snadno zjistit, zda jejich lékař poskytuje telemedicínské služby. Požadují funkční rezervační systémy a nechápou, proč jim lékař nebere telefon nebo proč musejí na vyšetření čekat. Z toho důvodu by měl existovat seznam poskytovatelů telemedicínských služeb a popis rozsahu jejich služeb, který jsou povinni zveřejňovat. Je žádoucí, aby existoval standardní proces digitální medicíny, aby se pacienti nemuseli u každého lékaře učit jiný systém.

3. Bezpečné technologie

Pacienty zajímá, kam odcházejí data například z jejich glukometru a kdo všechno se k nim dostane. Proto požadujeme zavedení závazného standardu technické vybavenosti poskytovatele distanční digitální služby a systému certifikace ICT technologií, komunikačních systémů a aplikací.

4. Správná komunikace vzdáleným přístupem

Vyšetření na dálku probíhá jinak než v ordinaci, kde lékař pacienta vidí a řadu informací může získat vlastním pozorováním. Pacienti mají obavu, že nedokážou lékaři podat správné informace o svém stavu. Zdravotničtí pracovníci i pacienti budou potřebovat průpravu v efektivní digitální komunikaci. K tomu jim pomohou strukturované dotazníky před i při vyšetření a uživatelské návody.

5. Autonomie pacientova rozhodování

Někteří pacienti se obávají, že přijdou o možnost navštívit lékaře v ordinaci. Nejsou si také jisti, jak se budou moci na dálku rozhodovat, například zda budou moci léčbu odmítnout. Proto musejí být stanovena jednotná pravidla poskytování telemedicínských služeb s ohledem na autonomii pacientova rozhodování, například jednotný standard pro pacientský souhlas.

6. Ochrana soukromí pacientů

Pacienty zajímá, jak si lékař na dálku ověří jejich totožnost a zda je u takové formy vyšetření bude moci doprovázet například člen rodiny. Musí být stanovena jednotná pravidla poskytování telemedicínských služeb s ohledem na ochranu soukromí, zejména v otázce nakládání se zdravotnickou dokumentací.

7. Úhradový standard

Pro pacienty je zásadní, které telemedicínské výkony bude hradit pojišťovna a zda si případně budou moci za službu připlatit, aby nemuseli vážit cestu do ordinace. Systém úhrad pro telemedicínské výkony musí být transparentním proces založeným na HTA (hodnocení zdravotnických technologií) za účasti pacientských organizací. Zdravotní systém by měl poskytovatele motivovat k telemedicínským službám a zachovat dostatečný časový prostor pro komunikaci lékaře a pacienta.

8. Distanční péče i v lékárenství

Pacientům vadí obíhat lékárny, chtějí svůj lék na předpis dostat domů zásilkovou službou. V takovém případě ale potřebují vědět, na koho se mohou obrátit s dotazy ohledně užívání. Zavedení distančního výdeje léků na předpis je žádoucí, ovšem při zachování bezpečnosti, kvality a dostupnosti. Pacient ale musí nadále mít možnost rozhodnout se, jaký druh výdeje léků využije.

9. Digitální gramotnost

Určitá rezervovanost vůči novým digitálním systémům je patrná u pacientů i zdravotnických pracovníků. Rozvoj telemedicíny vyžaduje zavedení školicích a motivačních programů. Pacientské organizace jsou připraveny významně se do zvyšování digitální gramotnosti zapojit.

10. Budoucnost

Pacienty zajímá, kam až se může telemedicína rozvíjet a jaké nové dovednosti pro ni budou potřebovat. Proto očekáváme, že ministerstvo zdravotnictví připraví s účastí pacientských organizací dlouhodobou strategii digitálního zdravotnictví a stát bude finančně podporovat jak vědu a výzkum v oblasti telemedicíny, tak vzdělávání a rozvoj digitální gramotnosti zaštiťované pacientskými organizacemi.

Autor: PR ČLÁNEKČtěte dále

Ilustrační foto.

Vakcína AstraZeneca podle vědců možná výrazně omezuje přenos viru

Vakcína od firmy AstraZeneca nejenže poskytuje naočkovanému ochranu před onemocněním covid-19, ale také možná potlačuje přenos...

Ilustrační foto.

Při nákaze britskou mutací covidu se více kašle, chuť funguje

Příznaky u lidí nakažených covidem-19 se podle britského průzkumu liší podle toho, zda pacienty zasáhla britská mutace nebo...

Ilustrační foto.

Evropská komise musí zveřejnit detaily kolem vakcín, vyzvali europoslanci

Evropská komise musí zveřejnit smlouvy s výrobci vakcín proti covidu-19 a snažit se předejít hrozícím prodlevám v jejich...

Ilustrační foto.

Podle 70 procent lidí má věda přínos pro každodenní život, ukázal průzkum

Výsledky vědy a výzkumu považuje za přínosné pro každodenní život 70 procent lidí, přičemž vliv vědecká práce vnímají zejména na...

Virostop pastilky.

Covid-19 zvýšil zájem Čechů o vitamínové doplňky a přípravky na ochranu zdraví

Česko má dobře zásobený trh kvalitními produkty nejen zahraničních, ale i vlastních výrobců vitamínů, výživových doplňků a...

Ilustrační foto.

Nemocemi, které přenášejí klíšťata, se loni nakazilo méně lidí

Klíšťovou encefalitidou a lymskou boreliózou se loni nakazilo méně lidí než v předchozích letech. Encefalitidu lékaři zaznamenali...

Ilustrační foto.

Řada mužů má po covidu několik měsíců horší kvalitu spermií

Mnozí muži mají po prodělání covidu-19 několik měsíců horší kvalitu spermií. Normálních hodnot znovu dosahují po třech až šesti...

Ilustrační foto.

Potrubní bakterii legionelle lze předcházet i díky automatickým umyvadlovým bateriím

Téma nákazy bakterií legionella se stává opět aktuální v souvislosti s předsedou Evropského parlamentu Davidem Sassolim, kterému...

Zima může způsobovat celou řadu očních problémů.

Nadměrné slzení, tiky nebo změny vidění. Pět nepříjemností, které mohou v zimě ohrozit váš zrak

Zima přináší jedny z nejkrásnějších svátků v roce, je ale také spojena s nízkými teplotami a srážkami. Ať už toto roční období...

Ilustrační foto.

Závěry šesti studií naznačují, že varianta omikron méně napadá plíce

Výsledky šesti dosud publikovaných studií naznačují, že nová varianta koronaviru omikron méně napadá plíce, ale snáz infikuje...

Ilustrační foto.

EMA doporučila schválení dalších dvou léků proti covidu-19

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) ve čtvrtek doporučila registraci nového léku proti covidu-19 od firmy...

Meningokok může na mladé lidi číhat i v přednáškových sálech.

Meningokok: nemoc z kolejí, přednáškových sálů i diskoték

Invazivní meningokokové onemocnění u nás každoročně vstoupí do života několika desítkám osob. Část z nich tvoří adolescenti a...

Jiří Velechovský a Tomáš Mikula.

Český vědec a technolog spojili síly, aby nastolili nový standard v pěstování konopí

Za vznikem nového projektu SensiQure stojí Ing. Jiří Velechovský, který se už čtyři roky věnuje výzkumu léčebného konopí...

Ilustrační foto.

V chladných měsících mají lidé častěji infarkty, varují kardiologové

V chladných zimních měsících, především v prosinci a lednu, zaznamenávají lékaři více případů infarktů a mrtvic. Lidé, kteří mají...

Ilustrační foto.

Tloustneme! 59 procent dětí a dospívajících nechodí pěšky ani do školy

Žádná myšlenka není tak tísnivá, aby nešla rozchodit: toto heslo propaguje iniciativa Pěšky městem, která se snaží, aby lidé měli...

Ilustrační foto.

Chuť na omítku i kyselé okurky: jak zvládat těhotenské chutě?

Těhotné ženy a nezvladatelné chutě patří neodmyslitelně k sobě. U některých se projevují touhou po bláznivých kombinacích jídla,...

Ilustrační foto.

Viagra asi pomáhá snižovat riziko onemocnění Alzheimerovou chorobou

Viagra, lék používaný pro zlepšení erekce, možná snižuje riziko propuknutí Alzheimerovy choroby. Zjistili to v nové studii vědci...

Ilustrační foto.

Plastika víček není jen estetický zákrok. Může pomoci vyřešit některé oční problémy

Operace očních víček (blefaroplastika) patří mezi nejčastější výkony v plastické chirurgii. Pacienti, kteří se pro zákrok...

Ilustrační foto.

BioNTech očekává, že jeho vakcína bude chránit i před omikronem

Německá společnost BioNTech, která vyvinula vakcínu proti covidu-19 společně s firmou Pfizer, očekává, že její očkovací látka...

Ilustrační foto.

Těžký průběh nemoci covid-19 zvyšuje riziko úmrtí v následujícím roce

U pacientů, kteří přežili těžký průběh onemocnění covid-19, existuje asi dvakrát vyšší riziko, že zemřou v následujícím roce, než...

další zprávy

Titulní strana Standardní písmo Větší písmo

Tmavé zobrazení
Přepnout na plnou verzi