Právo na informace o zdravotním stavu

Právo na informace o zdravotním stavu

V ordinaci lékaře se jistě někdy ocitl každý z nás. Známe však odpověď na to, jaké informace nám ošetřující lékař musí poskytnout, zda nám může některé informace o našem zdravotním stavu úmyslně zamlčet, nebo komu dalšímu může takové informace poskytnout? V následujících řádcích se zaměříme na problematiku poskytování informací o zdravotním stavu pacientům a na související práva a povinnosti pacientů i lékařů.

Obsah práva na informace
Lékař je podle § 31 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění (dále jen "ZZS") obecně povinen sdělit pacientovi vše ohledně jeho zdravotního stavu. Lékař musí zajistit, aby pacient byl o svém zdravotním stavu, jakož i o případně navrženém individuálním léčebném postupu i všech jeho změnách, v potřebném rozsahu a srozumitelným způsobem informován. Někdy může být pro lékaře obtížné poskytnout pacientovi informace tak, aby jim jako laik rozuměl. Pokud ovšem pacient lékaři sdělí, že všemu rozumí a později se ukáže, že tomu tak nebylo, nelze za to vinit lékaře. Lékař je ze zákona povinen pacientovi sdělit například informace o příčině a původu jeho nemoci, o jejím stadiu a předpokládaném vývoji, o způsobech léčby a jejich rizicích, o odhadu vývoje onemocnění nebo o souvisejících omezeních a doporučeních ve způsobu života. Pacient má současně právo klást lékaři doplňující otázky, které mu musí být pochopitelně ze strany lékaře zodpovězeny.


Výjimky z informační povinnosti
Informace o zdravotním stavu se nepodává pouze pacientům, kteří v důsledku svého zdravotního stavu nejsou schopni poskytované informace vůbec vnímat. U nezletilých nebo u osob s omezenou svéprávností náleží právo na informace o zdravotním stavu a právo klást lékaři otázky zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi, jakož i samotnému pacientovi, pokud je k takovému úkonu přiměřeně rozumově vyspělý. Jakkoliv to může znít neuvěřitelně, za určitých okolností je lékař oprávněn informace o zdravotním stavu pacientovi dokonce zamlčet.
Jednak může být pacientovi v nezbytně nutném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou zamlčena informace o nepříznivé diagnóze, pokud se dá důvodně očekávat, že by její podání mohlo pacientovi způsobit vážnou újmu na zdraví. Tímto způsobem není možné postupovat pouze v případě, kdy (a) informace o určité nemoci je jedinou možností, jak pacientovi dát šanci podniknout preventivní opatření nebo podstoupit včasnou léčbu, (b) zdravotní stav pacienta představuje riziko pro jeho okolí, nebo (c) pacient o pravdivou informaci výslovně požádá, aby si mohl případně vyřídit osobní záležitosti (např. závěť v případě vážné diagnózy).
Lékař může rovněž zamlčet informaci o zdravotním stavu nezletilého pacienta jeho zákonnému zástupci, pokud získá podezření, že se dotyčný podílí na zneužívání nebo jiném ohrožování zdravého vývoje nezletilého pacienta a dá-li se předpokládat, že by poskytnutím informace mohlo dojít k ohrožení pacienta.


Komu mohou být informace o zdravotním stavu poskytovány?
Podle § 33 ZZS si může pacient zvolit, které osoby mohou být o jeho zdravotním stavu informovány a může také svévolně určit, zda tyto osoby budou mít právo nahlížet do jeho zdravotnické dokumentace nebo dokonce vyslovit za něho souhlas či nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb. Pacient má podle zákona dokonce právo sdělit lékaři výslovný zákaz k podávání informací o jeho zdravotním stavu určitým osobám (např. konkrétním rodinným příslušníkům). Zákaz podávání informací o zdravotním stavu se nepoužije pouze ve vztahu k informacím, které mohou být sděleny i bez souhlasu pacienta.
Obecně tedy záleží především na pacientovi, koho si zvolí za osobu, které mohou být informace poskytovány - bez ohledu na to, zda se bude jednat o jeho partnera, známého či kamaráda. V případě telefonického sdělování informací o zdravotním stavu pacienta je pro ověření totožnosti oprávněné osoby běžnou praxí používání číselného kódu, hesla nebo dokonce kontrolních otázek, které si pacient zvolí. Právo na informace o zdravotním stavu pacienta mají v nezbytném rozsahu také osoby, které s pacientem přišly do styku a tyto informace jsou důležité pro ochranu jejich zdraví.
Zákon pacientovi v neposlední řadě umožňuje se vzdát práva na sdělování informací o jeho zdravotním stavu a namísto pacientovi tak mohou být informace podávány např. jen jeho blízkým. Současně jde-li o pacienta, který nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby, které mají právo na informace o jeho aktuálním zdravotním stavu, náleží toto právo automaticky osobám blízkým. Osoby blízké mají také právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, jakož i na informace o výsledku jeho pitvy (pokud byla provedena).

Pacienti mají právo na sdělení veškerých informací o jejich zdravotním stavu (vč. nahlížení do zdravotnické dokumentace) a pokud jim cokoliv není jasné, je lékař povinen jim ke všemu poskytnout potřebná vysvětlení. Nakládání s informacemi o zdraví pacienta současně podléhá přísným pravidlům, která musí lékaři dodržovat, a to nejen z pohledu předávání těchto informací třetím osobám, ale také z pohledu ochrany osobních údajů - vzhledem k tomu, že informace o zdravotním stavu představují vysoce citlivé informace. Žádost o poskytnutí informací se podává zpravidla písemně, je ale možné o ně požádat i osobně přímo ve zdravotnickém zařízení či telefonicky. Lékař by v každém případě měl před poskytnutím jakýchkoliv informací ověřit totožnost žadatele a zjistit, zda informace poskytuje do rukou oprávněné osoby.

JUDr. Jiří Matzner, Ph.D.,LL.M

JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LLM., zakladatel advokátní kanceláře Matzner Legal

Foto: archiv , Pexels

Čtěte dále

Každodenní užívání multivitaminů nemá žádný přínos pro zdraví, zjistila analýza

Každodenní užívání multivitaminů nemá žádný přínos pro zdraví, zjistila analýza

Každodenní užívání multivitaminů nemá žádný přínos pro zdraví, zjistila analýza 400.000 zdravých dospělých osob. Lidem tyto...

Je reálná šance, že na Angelmanův syndrom bude lék

Je reálná šance, že na Angelmanův syndrom bude lék

Získat údaje o počtech pacientů k jakékoli diagnóze je mimořádně obtížné kvůli nedostatku centralizovaných dat. To má závažné...

Účinná prevence a moderní terapie zlepšují prognózu pacientů s rakovinou prostaty

Účinná prevence a moderní terapie zlepšují prognózu pacientů s rakovinou prostaty

Rakovina prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním českých mužů, její výskyt se za posledních dvacet let ztrojnásobil. V...

Jak si vybrat kvalitní opalovací krém podle typu pleti?

Jak si vybrat kvalitní opalovací krém podle typu pleti?

Výběr správného opalovacího krému podle typu pleti je zásadní pro účinnou ochranu před škodlivými UV paprsky. Zároveň je dobré...

Většina případů zhoubných onemocnění krve není přímo dědičná.

Mýty o zhoubných onemocněních krve

Zhoubná onemocnění krve, jako jsou leukémie, lymfomy a myelomy, jsou často zahalena mýty a nedorozuměními. Tyto mylné představy...

Vyzkoušejte 10 vychytávek, jak přežít vedra v interiéru

Vyzkoušejte 10 vychytávek, jak přežít vedra v interiéru

Teploty stoupají a slunce pálí jako divé. Naštěstí existuje mnoho způsobů, jak si zpříjemnit pobyt v interiéru i v těch...

Zákeřná "skříňová" bakterie odolává antibiotikům a může i zabíjet

Ekzémy, ječná zrna, ale i zápaly plic, záněty střev a poškození životně důležitých orgánů. Zlatý stafylokok dokáže člověka v...

Trápí Vás kolotoč myšlenek, potřebujete ho zastavit?

Trápí Vás kolotoč myšlenek, potřebujete ho zastavit?

Zvykli jsme si žít v neustálém poklusu, kdy odpočinek je skoro sprosté slovo. Povinnosti a starosti se kupí a my jsme neustále...

Příjem ovoce a zeleniny u Čechů klesá.

Příjem ovoce a zeleniny u Čechů klesá

V České republice se v posledních letech snížil příjem ovoce a zeleniny na každého obyvatele, přestože i tak mají Češi dlouhodobě...

Tradiční evropská medicína pomůže přesně tam, kde je jí potřeba – zahrnuje kuchyni, pohyb i duchovní rozměr

Tradiční evropská medicína pomůže přesně tam, kde je jí potřeba – zahrnuje kuchyni, pohyb i duchovní rozměr

Možná jste se s ní ještě nesetkali, ale v žilách Evropy proudí starobylý léčebný systém, který si pomalu získává zpět své...

Umělá inteligence jako součást boje proti srdečním arytmiím

Umělá inteligence jako součást boje proti srdečním arytmiím

Kardiovaskulární choroby jsou nejčastější příčinou úmrtí ve vyspělých zemích světa, včetně České republiky. Choroby oběhové...

Tomáš Hlošek, jeden z organizátorů turnaje pro handicapované stolní tenisty

"Ze strany státu je podpora rok od roku menší,” říká Tomáš Hlošek, jeden z organizátorů turnaje pro handicapované stolní tenisty

Tomáš Hlošek stolní tenis původně vůbec hrát nechtěl. Nakonec mu láska k tomuto u nás velmi oblíbenému sportu vydržela celý...

Proč se před spaním nekoukat do mobilu?

Proč se před spaním nekoukat do mobilu?

Pokud se rozhodnete těsně před spaním zkontrolovat e-maily nebo relaxovat při sledování sociálních sítí, ospalost vás...

Studie prozradila, jak udržujeme domácnosti s našimi mazlíčky

Studie prozradila, jak udržujeme domácnosti s našimi mazlíčky

Chlupatí mazlíčci jsou nedílnou součástí života mnoha domácností po celém světě. Podle nedávného průzkumu vlastní zvíře více než...

Stres se udává jako jeden z faktorů vzniku sítnicové choroby

Dobrý zrak a stres: Jak spolu souvisejí?

Na první pohled se může zdát, že ostrý zrak je pouze otázkou fyziologie oka, ale ve skutečnosti může být propojen s celkovou...

Úzkost v ženských žilách: Tichý nepřítel korporátního světa

Úzkost v ženských žilách: Tichý nepřítel korporátního světa

Moderní doba přináší ženám nebývalé možnosti profesní seberealizace. Od asistentky, přes analytičku, až po střední či vrcholový...

Jak jsou na tom Češi s úklidem domácnosti

Jak jsou na tom Češi s úklidem domácnosti

Domácí úklid baví asi málokoho, ale sotva se mu vyhneme. V takovém případě je nejlepším pomocníkem vysavač. V některých...

Alergie na pyly vrcholí: Čistička vzduchu vám pomůže přečkat sezónu

Alergie na pyly vrcholí: Čistička vzduchu vám pomůže přečkat sezónu

Pyly poletující ve vzduchu přinášejí na jaře a v létě alergikům každoroční nepříjemnosti, jako je pálení očí, věčně plný nos,...

Víte, co je syndrom malé sukně.

Syndrom malé sukně může znamenat závažné onemocnění

Dámy, slyšely jste někdy o syndromu malé sukně? To, že nemůžete dopnout knoflík u sukně nebo kalhot, nemusí vždy znamenat, že...

Bezbariérová doprava za vzděláním je nedílnou součástí života lidí s tělesným postižením

Bezbariérová doprava za vzděláním je nedílnou součástí života lidí s tělesným postižením

I přes veškerou snahu zpřístupnit městskou hromadnou dopravu osobám na vozíku, je stále ještě hodně míst, která jsou vozíčkářům...

další zprávy

Titulní strana Standardní písmo Větší písmo

Tmavé zobrazení
Přepnout na plnou verzi