"Hyundai Motor Way" vytyčuje směr pro urychlenou elektrifikaci a cíle pro mobilitu budoucnosti

„Hyundai Motor Way“ vytyčuje směr pro urychlenou elektrifikaci a cíle pro mobilitu budoucnosti
  • Skupina Hyundai Motor zveřejňuje střednědobé a dlouhodobé obchodní a finanční plány na základě strategie "Hyundai Motor Way"
  • Hyundai Motor zvyšuje svůj cíl prodeje elektromobilů do roku 2030 na 2 miliony vozů ročně
  • Společnost urychlí v nadcházejících 10 letech svou transformaci na poskytovatele chytrých řešení pro mobilitu investicemi ve výši 109,4 bilionu KRW (1,847 bilionu CZK), z toho 35,8 bilionu KRW (604,3 miliardy CZK) určených na elektrifikaci
  • Hyundai Motor vyvine integrovanou modulární architekturu IMA (Integrated Modular Architecture) pro novou generaci specializované platformy pro elektromobily, nahrazující E-GMP
  • Další vývoj je plánován i v oblasti nových akumulátorových řešení, autonomní jízdy, robotiky, či letecké mobility a vodíkového ekosystému
  • Hyundai Motor rozšíří výrobu elektromobilů a optimalizuje kapacity výstavbou nových výrobních závodů a využíváním současných továren, v nichž vznikají automobily poháněné spalovacími motory

 

Společnost Hyundai Motor Company uspořádala v Soulu napjatě očekávanou akci pro investory s názvem "CEO Investor Day 2023", na níž zveřejnila své vizionářské střednědobé až dlouhodobé obchodní strategie a finanční plány. Hodlá i nadále aktivně využívat své historicky získané znalosti a inovace z oblasti vozidel poháněných spalovacími motory a současně usiluje o úspěšný vstup do éry elektrifikace prostřednictvím své nově představené strategie "Hyundai Motor Way".

Hyundai Motor Group bude v příštích 10 letech implementovat výše uvedenou strategii prostřednictvím rozsáhlých investic ve výši 109,4 bilionu KRW (1,847 bilionu CZK) a současně urychlí svou transformaci na poskytovatele řešení pro chytrou mobilitu. Kromě toho se také zaměří na budoucí odvětví, jakými jsou autonomní jízda, vodík, robotika a vyspělá letecká mobilita AAM (Advanced Air Mobility), aby si zajistila vedoucí postavení na trhu budoucí mobility.

Společnost se konkrétně rozhodla, že zahájí realizaci své strategie "Hyundai Motor Way" zajištěním investic pro nadcházející dekádu ve výši 109,4 bilionu KRW (1,847 bilionu CZK), včetně 35,8 bilionu KRW (604,3 miliardy CZK) na elektrifikaci. Jejím cílem je prodávat do roku 2030 dva miliony elektromobilů ročně.

Mezi klíčové pilíře strategie patří zavedení nové generace modulární architektury pro elektromobily, posílení kapacit pro výrobu elektromobilů, kompetencí pro vývoj akumulátorů a budoucích odvětví.

 

Nová elektromobilová platforma umožní efektivní cestu k elektrické dominanci

Druhá generace platformy určené pro elektromobily, spadající pod novou integrovanou modulární architekturu IMA (Integrated Modular Architecture), v budoucnosti nahradí elektrickou globální modulární platformu E-GMP (Electric-Global Modular Platform). Platformu nové generace bude používat 13 nových modelů koncipovaných výhradně jako elektromobily, které do roku 2030 představí automobilové značky koncernu Hyundai Motor Group - Hyundai, Kia a Genesis. Společnost očekává, že IMA umožní standardizaci modulů a dílů mezi modely. Tím budou realizovány ještě větší úspory z rozsahu a výrazně se sníží složitost vývoje elektromobilů i náklady.

Systém vývoje vozidel implementovaný architekturou IMA přinese značný pokrok v porovnání se současným systémem a umožní maximální snížení nákladů. V současném systému lze stejné automobilové díly používat pouze u vozidel, která sdílejí stejnou platformu, díky vývojovému systému IMA však bude možné využívat více než 80 společných modulů napříč různými segmenty, bez ohledu na druh vozidla. Toto průlomové řešení zvětší flexibilitu a efektivitu vývojového procesu a připraví půdu pro výrazné úspory nákladů.

U druhé generace platformy přesahuje spektrum vyvíjených vozidel segment středně velkých SUV pokrytý současným systémem E-GMP. Nová platforma zahrnuje téměř všechny třídy vozidel od malých a velkých SUV přes pickupy až po vlajkové lodi značky Genesis.

Hyundai Motor bude u platformy druhé generace využívat různá akumulátorová řešení včetně nových generací akumulátorů NCM (lithium-iontové články na bázi niklu, manganu a kobaltu) a LFP (lithium-železo-fosfátové akumulátorové články). Zkoumá také různá tvarová řešení a uspořádání akumulátorových sad, aby si rozšířila možnosti jejich využití. Využít rovněž hodlá nejmodernější technologii k prodloužení dojezdu v podobě nezávislého záložního zdroje elektrické energie, který za jízdy umožňuje nabíjení a vybíjení sady akumulátorů. Integrace systému řízení sady akumulátorů na základě umělé inteligence navíc zajistí sledování a diagnostikování stavu akumulátorů v reálném čase, aby se zabránilo nekontrolovanému nárůstu teploty. Tím se zvýší úroveň bezpečnosti.

 

Kromě těchto hardwarových vylepšení umožní modulární architektury a platforma nové generace kompatibilitu softwarových architektur, jež podpoří strategii softwarově definovaného vozidla skupiny Hyundai Motor. Cílem společnosti je vybudovat ekosystém pro aplikace použitím otevřeného operačního systému a integrací řídicích jednotek, včetně funkcí pro autonomní jízdu úrovně 3 a vyšší, vysokovýkonných polovodičů a zdokonalených bezdrátových aktualizací OTA (Over-the-Air).

 

Inovace ve výrobě: Zvyšování kapacit a efektivity výroby

Hyundai Motor rozšiřuje výrobu pro přechod na elektrifikaci nejen výstavbou nových výrobních závodů zaměřených na elektromobily, ale také prosazuje strategii rychlých a efektivních reakcí na změny poptávky využíváním současných továren produkujících vozidla se spalovacími motory.

Podíl elektromobilů na globální výrobě se má zvýšit z 8 procent v letošním roce na 34 procent v roce 2030.

Vzhledem k tomu, že poptávka po vozidlech se spalovacími motory zůstává i nadále vysoká, vyrábí společnost v současnosti elektromobily na smíšených montážních linkách, což je nákladově efektivnější než výstavba dalších továren výhradně pro elektromobily. Při využití současných montážních linek je doba potřebná ke spuštění výroby mnohem kratší než při zřizování nových výrobních závodů. Díky tomu lze produkci rychle zvýšit, aby byla uspokojena poptávka po elektromobilech.

Společnost v současnosti vyrábí elektromobily tímto způsobem ve svých závodech v USA, Jižní Koreji, České republice a Indii. V závislosti na požadavcích trhu plánuje úpravu dalších montážních linek.

Společnost navíc buduje výrobní závody pro elektromobily v regionech, v nichž se v budoucnosti očekává výrazný růst a které vyžadují lokalizaci produkce. Nové výrobní závody budou vybaveny novými technologiemi pro "chytré továrny", které umožní maximální efektivitu výroby elektromobilů.

Hyundai v současnosti staví svůj první výrobní závod výhradně pro elektromobily, Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA), v americkém státě Georgie. Výroba by měla být zahájena ve druhé polovině roku 2024. S roční kapacitou výroby 300 000 vozidel bude uspokojovat poptávku po elektromobilech v Severní Americe. V roce 2025 bude následovat velkosériová výroba v Koreji, kde probíhá výstavba specializované továrny na elektromobily investicí ve výši cca 2 biliony KRW (34 miliard CZK). Hyundai tím reaguje nejen na poptávku po elektromobilech na domácím trhu, ale také na rychlý růst globálního trhu.

Inovační centrum HMGICS (Hyundai Motor Group Innovation Center) v Singapuru, které bude uvedeno do provozu v letošním roce, bude vybaveno technologií pro "chytré továrny". Hyundai tím zajistí maximalizaci efektivity výroby ve svých závodech specializovaných na výrobu elektromobilů. HMGICS bude názorně předvádět různé nové výrobní technologie, které přinesou zvýšení kvality, zlepšení logistiky, automatizaci řízení atd.

Společnost bude platformu pro chytrou výrobu používat ve svých továrnách pro výrobu elektromobilů. HMGMA zavede více než 75 procent nových technologií prezentovaných v inovačním centru HMGICS. V porovnání s výrobním závodem společnosti Hyundai Motor v Montgomery (stát Alabama, USA) očekává společnost výrazné zlepšení logistiky a zvýšení míry automatizace montáže. Zvýší se i počet vozidel, který bude možné vyrábět.

Hyundai Motor plánuje na americkém trhu, který rychle přechází na elektromobily, zvýšit míru lokalizace zvýšením podílu na 75 procent ze současných 0,7 procenta. Také v Evropě bude podporovat elektrifikaci v souladu s podmínkami na trhu zvýšením podílu na 54 procent ze současných 7 procent. Společnost plánuje zvýšit podíl výroby elektromobilů v ostatních regionech na 16 procent ze současných 2 procent v závislosti na poptávce trhu.

Globální poptávka po elektromobilech roste rychleji, než očekávaly prognózy vývoje trhu. Hyundai Motor proto zvyšuje své prodejní cíle pro rok 2030 z 1,87 milionu elektromobilů na 2 miliony. Společnost zvýšila prodejní cíle také pro hlavní regiony a je připravena své prodejní cíle flexibilně upravovat v souladu s vývojem tržní poptávky.

Cílem společnosti Hyundai Motor je dosáhnout u elektromobilů ziskovosti více než 10 procent v roce 2030 na základě systému vývoje elektromobilů implementovaného integrovanou modulární architekturou IMA, projektů variant s vysokou marží, snižování nákladů realizací provozní strategie ve výrobních závodech a generování nových příjmů prostřednictvím softwarově definovaných vozidel.

Akumulátory: Posilování vývojových kompetencí a zajišťování zdrojů

Hyundai Motor plánuje investovat v nadcházejících 10 letech 9,5 bilionu KRW (160,4 miliardy CZK) do zvyšování své konkurenceschopnosti v oblasti akumulátorů. Společnost hodlá rozšiřovat interní kompetence pro vývoj akumulátorů, diverzifikovat externí spolupráci a vyvíjet nové generace akumulátorů.

Hyundai Motor založil v rámci svého výzkumného a vývojového centra v Namyangu organizaci specializovanou na vývoj akumulátorů, a to především se zaměřením na konstrukci akumulátorového systému a akumulátorových článků, na vývoj sad akumulátorů z hlediska jejich bezpečnosti, spolehlivosti a provozních vlastností a na nové generace akumulátorů.

Společnost navíc rozšiřuje externí spolupráce se specializovanými institucemi, startupy a univerzitami. Kromě toho také zakládá společné podniky s výrobci akumulátorů. Tím budou zajištěny stabilní dodávky a optimalizované provozní vlastnosti akumulátorů pro její elektromobily. Hyundai Motor rovněž realizuje přímé investice do startupů a společný výzkum, aby urychlil vývoj nových generací akumulátorů.

 

Hyundai Motor dokončil výstavbu centra pro společný výzkum akumulátorů na Soulské státní univerzitě, které bude slavnostně otevřeno letos v červenci. Specializované výzkumné centrum je vybaveno nejmodernějším a nejkvalitnějším laboratorním zařízením, které je svou úrovní porovnatelné se zařízením používaným společností Hyundai Motor, aby se zvýšila kvalita a ucelenost jejího výzkumu.

Společnost také využívá uvedené interní a externí zdroje pro zásobování materiály, stabilizaci dodávek materiálů a poptávky po nich recyklací surovin, konstrukci akumulátorových článků a plány vývoje nové generace akumulátorů. Hyundai Motor se zaměřuje na lithium a nikl, které jsou pro elektrifikaci zásadní, a uzavírá partnerství pro zajištění dodávek těchto materiálů.

Hyundai Motor navíc zajišťuje bezpečnou recyklaci akumulátorů na základě spolupráce s koncernovými společnostmi, aby byla zaručena ochrana životního prostředí. Cílem je také zajistit trvale udržitelné zdroje surovin ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Bezpečná recyklační technologie pro opětovné využívání recyklovaných materiálů k výrobě akumulátorů umožní realizovat udržitelný životní cyklus akumulátorů.

Hyundai Motor připravuje různé akumulátorové články optimalizované pro každý druh vozidla s ohledem na požadavky trhu a zákazníků. Plány počítají s tím, že Hyundai poprvé představí konkurenceschopné lithium-železo-fosfátové akumulátory (LFP) s vyšší hustotou energie a účinností při nízkých teplotách kolem roku 2025. Počet modelů, které budou vybaveny akumulátory LFP, se bude zvětšovat nejprve pro rozvíjející se trhy.

Společnost se ve střednědobém a dlouhodobém horizontu zaměří na vývoj nové generace akumulátorů s vysokou hustotou energie a vyšší úrovní bezpečnosti, včetně lithium-kovových akumulátorů a akumulátorů s pevným elektrolytem. Vývoj nové generace akumulátorů se bude zabývat nejen materiály a samotnými akumulátorovými články, ale souběžně musí probíhat také vývoj zařízení a výrobních technologií pro velkosériovou výrobu. Nová generace akumulátorů bude využívána nejen pro elektromobily, ale také jako zdroj energie pro budoucí mobilitu, například AAM a robotiku.

 

Pokrok v autonomní jízdě, robotice a AAM navazuje na historii inovací

Na poli autonomní jízdy bude na konci letošního roku uvedeno v Las Vegas do provozu robotické taxi na základě modelu IONIQ 5, které bude jezdit bez řidiče v režii společného podniku Motional založeného společnostmi Hyundai Motor Group a Aptiv. Koncern plánuje, že tuto službu rozšíří na celém světě a stane se lídrem trhu s autonomní jízdou. Motional v současnosti poskytuje ve zkušebním provozu služby se společnostmi Uber a Lyft, dominantními provozovateli v sektoru spolujízdy. Společnost Motional konkrétně uzavřela dohodu o spolupráci s firmou Uber v odvětví autonomních robotických vozidel taxislužby v nadcházejících 10 letech napříč USA.

Koncern bude na cestě k úspěšné komercionalizaci služeb Motional nejen vyvíjet příslušná vozidla, ale také prodejní síť, infrastrukturu a poprodejní služby.

Hyundai Motor chce také poskytovat zákazníkům nové zážitky s mobilitou prostřednictvím vývoje softwarově definovaných vozidel. Společnost proto aktivně rozšiřuje své kompetence pro vývoj softwaru vytvořením globálního softwarového centra, jehož základnou je technologická společnost 42dot podporovaná společností Hyundai. Ta zahájí do roku 2024 vývoj vlastní softwarové platformy Titan, který má být dokončen do roku 2026. To umožní po roce 2027 uvést na trh vozidla PBV (Purpose-Built Vehicle) pro specifické účely s funkcí autonomní jízdy. Cílem je dosáhnout ziskovosti po roce 2028 podle plánu postupného technologického vývoje.

Po převzetí společnosti Boston Dynamics v roce 2021 si Hyundai si zajistil vedoucí postavení v oblasti robotiky a prostřednictvím své robotické laboratoře podniká další kroky internalizací klíčového hardwaru a softwaru. Budoucí konkurenceschopnost společnosti Hyundai Motor budou i nadále posilovat inovativní produkty, jakými jsou průmyslový kontrolní robot Spot, inteligentní logistický robot Stretch nebo víceúčelový humanoidní robot Atlas.

Vyspělá letecká mobilita AAM (Advanced Air Mobility) bude klíčovou technologií v rozvoji budoucích velkoměst. Společnost Hyundai Motor Group založila v roce 2021 firmu Supernal, LLC ve Washingtonu, D. C., a vyvíjí komplexní technologický model pro krátkodobý, střednědobý i dlouhodobý horizont, plánuje pilotované zkušební lety a zajišťuje infrastrukturu pro výrobu kostry létajícího dopravního prostředku.

Mobilizace pro využívání zelené energie z vodíku

Hyundai Motor Group pracuje na využívání vodíkové energie jako globální lídr v komercializaci elektromobilů napájených palivovými články na vodík.

Koncern HMG plánuje, že vytvoří soubor nástrojů "Mobilize Energy" pro cirkulární výrobu vodíku a výrobu zelené oceli v energetickém a materiálovém sektoru a prostřednictvím vodíku dosáhne dekarbonizace zdrojů tepla a elektrické energie pro podnikové areály. V dalších hospodářských oblastech vybuduje vodíkovou mobilitu včetně palivových článků a doprovodné infrastruktury a ekologické logistické systémy používající vodík. Vodík z čistých zdrojů, včetně bioplynu a odpadního vodíku z plastů, bude zásobovat energií její závody na výrobu elektromobilů i veškerou logistiku, výrobu elektrické energie a související infrastrukturu.

Koncern rozšíří nabídku vozidel na vodík, čímž také zlepší logistické systémy v přístavech a na letištích. Díky pokroku, který přinese nová generace technologie palivových článků na vodík, se budou navíc systémy palivových článků používat také pro napájení datových center a k dalším účelům.

HMG bude při realizování této vize rozšiřovat vodíkový hodnotový řetězec na základě spolupráce mezi dceřinými společnostmi koncernu na globálním trhu s vodíkem, jehož objem dosáhne podle prognóz 126 bilionů KWR (2,127 bilionu CZK) v roce 2030 a 250 bilionů KRW (4,22 bilionu CZK) v roce 2050. 

Hlavní finanční ukazatele: Přeměna zisku na dividendy a investice do budoucnosti

Společnost v uplynulých letech zavedla řádný cyklus rostoucích investic a výnosů pro akcionáře díky stabilním ziskům z jejího udržitelného podnikání.

Hyundai plánuje, že bude v letech 2023 až 2032 investovat celkem 109,4 bilionu KRW (1,847 bilionu CZK). V průměru dosáhnou roční investice částky cca 11 bilionů KRW (187 miliard CZK). Investice zahrnují 47,4 bilionu KRW (800 miliard CZK) na výzkum a vývoj, 47,1 bilionu KRW (795 miliard CZK) na nákup investičních statků a 14,9 bilionu KRW (252 miliard CZK) na strategické investice.

V letech 2024 až 2025, kdy se investice zaměří na elektrifikaci, přesáhne částka ročních investic 12 bilionů KRW (203 miliard CZK).

Co se týká investic do elektrifikace, zvýší se roční výdaje průměrně o 1,4 bilionu KRW (23,6 miliardy CZK) na 35,8 bilionu KRW (604 miliard CZK) v nadcházejících 10 letech od loňského oznámení, že do elektrifikace bude investováno celkem 19,4 bilionu KRW (327 miliard CZK).

Společnost si navíc stanovila cíl dosáhnout u elektromobilů ziskovosti více než 10 procent v roce 2030 prostřednictvím vyšších počtů prodaných elektromobilů, integrované modulární architektury, optimalizované výroby a dalších ziskových podnikových činností.

V příštích třech letech bude poměr financování vozidel se spalovacími motory a budoucích technologií 50:50. Od roku 2026, kdy již výrazně poroste objem prodeje elektromobilů a nová generace elektromobilových platforem nalezne široké uplatnění, budou investice do spalovacích motorů postupně klesat. A ve třetí fázi, v níž podle prognóz příjmy z elektromobilů a softwaru přesáhnou příjmy z vozidel poháněných spalovacími motory, převýší výdaje na elektrifikaci a budoucí mobilitu investice do spalovacích motorů.

Co se týká zisků, vykázal Hyundai Motor v roce 2022 provozní zisk 9,8 bilionu KRW (165,4 miliardy CZK) a provozní marži 6,9 procenta. Pro porovnání: V roce 2020 byl provozní zisk 2,4 bilionu KRW (40,5 miliardy CZK) a provozní marže 2,3 procenta. Dynamický vývoj pokračuje nárůstem provozní marže na 9,5 procenta v prvním čtvrtletí 2023.

Krize jako příležitost: Aktivní reakce na potenciální rizika

Hyundai Motor plánuje přetvářet krize v příležitosti aktivními reakcemi na rizika, jimž čelí v procesu podporování svého budoucího podnikání.

Hyundai Motor učinil rozhodnutí, že bude aktivně reagovat mimo jiné i na rostoucí tržní konkurenci v důsledku globální expanze čínských výrobců automobilů. Společnost plánuje efektivní překonávání rizik spojených s čínskými konkurenty, kteří vstupují na globální trh, posilováním své diferenciace na úrovni značek, prodeje a služeb - tedy v oblastech, v nichž má Hyundai Motor konkurenční výhodu.

Hyundai Motor reaguje na problémy v globálních dodavatelských řetězcích rozšiřováním lokální výroby elektromobilů a lokalizováním dílů. Společnost podporuje v závislosti na regionu rozšiřování společných podniků, aby stabilizovala nabídku a poptávku po akumulátorech. Její indonéský společný podnik na výrobu akumulátorů bude zprovozněn v roce 2024 a dva americké společné podniky oznámené v letošním roce zahájí výrobu v roce 2025.

Společnost také přehodnocuje vytvoření společného podniku pro akumulátory v Evropě a plánuje, že zváží založení nového společného podniku nebo rozšíření současných společných podniků v regionech s vysokou poptávkou po elektromobilech. Hyundai Motor Group rovněž plánuje, že bude od roku 2028 stabilně uspokojovat více než 70 procent své poptávky po akumulátorech prostřednictvím různých společných podniků pro výrobu akumulátorů.

Foto: Hyundai

Čtěte dále

Průzkum ukázal zájem Čechů o kosmické technologie

Průzkum ukázal zájem Čechů o kosmické technologie

O kosmické technologie se zajímá nadpoloviční většina Čechů, povědomí o jejich využití v běžném životě má ale menšina lidí....

Nový britský výbor, cílem je uctění památky Alžběty II.

Nový britský výbor, cílem je uctění památky Alžběty II.

V Británii vznikl zvláštní výbor, který má připravit návrhy, jak trvale uctít památku královny Alžběty II. Ta zemřela před rokem...

NASA kvůli chybnému povelu ztratila kontakt se sondou Voyager 2

NASA kvůli chybě ztratila kontakt se sondou Voyager 2

Americký úřad pro letectví a vesmír (NASA) se snaží zachytit signál sondy Voyager 2, se kterou před více než týdnem ztratil...

Prostor pro kreativitu i multitasking. Samsung novou řadou mobilních zařízení potěší i ty nejnáročnější uživatele

Prostor pro kreativitu i multitasking. Samsung novou řadou mobilních zařízení potěší i ty nejnáročnější uživatele

Pátá generace skládacích telefonů Samsung s ohebnými displeji právě spatřila světlo světa. Fanoušci těchto flexibilních zařízení...

Dvojitý triumf. Hyundai Janík Motorsport ovládl pohár TCR Eastern Europe

Dvojitý triumf. Hyundai Janík Motorsport ovládl pohár TCR Eastern Europe

Spanilou jízdu letošním šampionátem cestovních vozů završil tým Hyundai Janík Motorsport hned dvěma tituly. V závěrečném závodě...

Nová KONA Electric má české ceny, nechybí ani oblíbená výbava Czech Edition

Nová KONA Electric má české ceny, nechybí ani oblíbená výbava Czech Edition

Prostornější, výkonnější a skvěle vybavená druhá generace modelu KONA Electric vyráběná v moravskoslezských Nošovicích vstupuje...

Ceny ojetin meziročně lehce vzrostly, jejich stáří mírně pokleslo

Ceny ojetin meziročně lehce vzrostly, jejich stáří mírně pokleslo

Ojetin v inzertní nabídce neustále přibývá a jsou také mírně dražší. Za prvních osm měsíců letošního roku se na českém trhu s...

Inovovaný Hyundai i20 přijíždí s českými cenami

Inovovaný Hyundai i20 přijíždí s českými cenami

Kompaktní hatchback Hyundai i20 se dočkal faceliftu, který je nyní k dispozici i českým zákazníkům za ceny od 329 990 Kč....

Hyundai SANTA FE po radikální proměně přináší největší vnitřní prostor v segmentu

Hyundai SANTA FE po radikální proměně přináší největší vnitřní prostor v segmentu

Značka Hyundai v digitální světové premiéře představila zcela nové SUV SANTA FE. Jeho koncept "Open for More" ztělesňuje...

Akce Classic Drive láká na vzácné supersporty i československé klasiky

Akce Classic Drive láká na vzácné supersporty i československé klasiky

Více než tři stovky nádherných autoveteránů a dalších raritních vozů se sjedou ze všech koutů Česka na jediné místo – na střeše...

Výběr doplňků pro váš fotoaparát

Výběr doplňků pro váš fotoaparát

Fotografování je jednou z nejoblíbenějších a nejvíce rozšířených zálib na světě. Existuje několik důvodů a výhod, proč se do...

Bezpečnostní výbavu modelu IONIQ 5 rozšíří digitální vnitřní zpětné zrcátko

Bezpečnostní výbavu modelu IONIQ 5 rozšíří digitální vnitřní zpětné zrcátko

Značka Hyundai pokračuje v rozšiřování bezpečnostní výbavy modelu IONIQ 5, ověnčeného mnoha prestižními nezávislými oceněními....

Cloudfield je podruhé za sebou Microsoft partnerem roku

Cloudfield je podruhé za sebou Microsoft partnerem roku

Cloudfield patří mezi přední certifikované specialisty pro cloudové služby Microsoft Azure. V minulém roce získala společnost...

Zcela nový Hyundai Santa Fe dává na odiv nový, odvážný design pro outdoorový životní styl

Zcela nový Hyundai Santa Fe dává na odiv nový, odvážný design pro outdoorový životní styl

Značka Hyundai dnes odhalila svůj radikálně transformovaný, zcela nový model Santa Fe. Pátá generace středně velkého SUV přebírá...

Hyundai IONIQ 5 N se představil na Festivalu rychlosti v Goodwoodu

Hyundai IONIQ 5 N se představil na Festivalu rychlosti v Goodwoodu

Značka Hyundai ve světové premiéře na Goodwoodském festivalu rychlosti představila model IONIQ 5 N – první vysokovýkonný...

Program Hello CleanTech společnosti Vestbee a InnoEnergy podporuje novou generaci udržitelných řešení!

Program Hello CleanTech společnosti Vestbee a InnoEnergy podporuje novou generaci udržitelných řešení!

Hello CleanTech představuje zcela novou iniciativu společnosti Vestbee a EIT InnoEnergy s cílem podpořit takové aktivity...

Hyundai IONIQ 5 N vstupuje do poslední fáze testování sportovních jízdních vlastností na závodním okruhu Nürburgring

Hyundai IONIQ 5 N vstupuje do poslední fáze testování sportovních jízdních vlastností na závodním okruhu Nürburgring

načka Huyndai testuje sportovní vlastnosti svého elektromobilu IONIQ 5 N – prvního modelu značky N s výhradně elektrickým pohonem...

IONIQ 6 nyní podporuje funkci Plug & Charge – jako první elektromobil značky Hyundai

IONIQ 6 nyní podporuje funkci Plug & Charge – jako první elektromobil značky Hyundai

Značka Hyundai nabízí své první elektrické modely kompatibilní s funkcí Plug & Charge, která řidičům šetří čas díky...

Bentley Bacalar je největší pýchou značky. Učaruje nejednomu řidiči

Bentley Bacalar je největší pýchou značky. Učaruje nejednomu řidiči

Přemýšlíte, který z luxusních modelů je pro Bentley skutečným klenotem? Není to ani Bentayga, ani Continental, ani majestátní...

Zcela nová KONA vstoupila na český trh

Zcela nová KONA vstoupila na český trh

Víkendová automobilová slavnost Legendy hostila českou premiéru zcela nového modelu Hyundai KONA, který přichází na český trh za...

další zprávy

Titulní strana Standardní písmo Větší písmo

Tmavé zobrazení
Přepnout na plnou verzi