V Česku roste zájem o vývojovou péči o novorozence

Ilustrační foto.

Každý rok spatří světlo světa 15 milionů předčasně narozených dětí, až 8500 z nich se narodí v České republice. Pro jejich spokojenost a zdravý vývoj je zcela zásadní blízkost a dotek rodičů. Spolu s minimalizací stresové zátěže patří mezilidský kontakt do koncepce vývojové péče o novorozence a je tématem letošního Světového dne předčasně narozených dětí. Organizátorem oslav v ČR je již tradičně rodičovská organizace Nedoklubko.

"Současná moderní neonatologie zachraňuje děti s neuvěřitelně nízkou porodní hmotností. Na našem pracovišti jsou to i novorozenci s váhou okolo 500 gramů. Pro zdárné prospívání předčasně narozených dětí je kromě špičkové technologie a lékařských zákroků důležitá i péče o celkový vývoj novorozence, na které se podílí vyškolený nemocniční personál, ale i rodiče. Snažíme se o to, aby rodiče mohli pravidelně pečovat o své předčasně narozené děti přímo na odděleních neonatologické intenzivní péče," vysvětluje prof. MUDr. David Cibula, CSc., FCMA, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Podle prof. MUDr. Richarda Plavky, CSc., primáře superkonziliárního perinatologického centra téže kliniky, je neonatologie jedním z nejkrásnějších medicínských oborů, protože se lékařům za jejich čas a entuziasmus nesmírně odvděčuje: "Výsledky, které vidíme spolu s rodinami, jsou úžasné, a je jich dnes většina pozitivních. Řešíme velmi specifické oblasti pro co nejlepší prognózu dětí na jejich dlouhodobý vývoj." Jak dodává MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., primář Novorozeneckého oddělení FN v Olomouci, neonatologie prošla v posledních 30 letech obrovským vývojem. "Díky tomu se už můžeme zabývat nuancemi vztahu maminky a dítěte a umožňovat jim co nejužší kontakt. Neonatologie je pro mne prostě naplnění a štěstí a své oddělení bych nazval druhým domovem," vysvětluje lékař a senátor. Otevřenost neonatologické péče rodičům si pochvaluje jako velký přínos také prof. MUDr. Zbyněk Straňák, Ph.D., MBA, primář novorozeneckého oddělení Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze a předseda České neonatologické společnosti ČLS JEP: "Kdysi rodiče trnuli doma, čekali na telefonát z nemocnice a po 3-4 měsících si přišli pro své miminko. Dnes je ta situace úplně jiná a chceme, aby se rodiče podíleli také na běžné ošetřovatelské péči."

Vynikajících výsledků dosahuje tuzemská neonatologické péče také díky perfektní organizaci. Využívá třístupňový systém péče, jehož základem je transport všech rizikových těhotných na pracoviště vyššího typu (tzv. transport "in utero" - s dítětem v děloze). Díky tomu se více než 90 % nezralých novorozenců narodí přímo na pracovišti, které má s péčí o předčasně narozené děti dostatek zkušeností. Pracoviště I. stupně, tedy regionální pracoviště, zajišťují poporodní péči o zdravé a donošené nebo jen lehce nezralé novorozence. Předčasně narození novorozenci a novorozenci se závažnými komplikacemi narození na těchto odděleních jsou po porodu převáženi na pracoviště II. stupně (intermediární centra) a III. stupně (perinatologická centra) nebo na oddělení dětské intenzivní a resuscitační péče.

Podle gestačního stáří (neboli délky těhotenství) dělíme nezralé novorozence na několik kategorií. Nejpočetnější je skupina lehce nezralých novorozenců (narození v 34.-36. týdnu těhotenství), ročně se jich v ČR narodí přibližně 6000. Středně nezralých novorozenců (narozených v 32.-33. týdnu těhotenství) se ročně narodí přibližně 1100. Těžce nezralých novorozenců (narozených v 28.-31. týdnu těhotenství) se ročně narodí cca 850 a nejméně je extrémně nezralých novorozenců (narozených před 28. týdnem těhotenství), těch se v České republice narodí zhruba 400 za rok.

Děti a rodiče patří k sobě - od první chvíle

Zapojení rodičů do péče o nezralého novorozence je potřebné a nutné především proto, že dítě se po předčasném porodu ocitá v nepřirozeném prostředí intenzivní péče. Je obklopeno prostředím a vjemy, které jsou zcela odlišné od prostředí matčiny dělohy. "Přítomnost rodičů, těsný kontakt, společný pobyt, doteky a všechny smyslové vjemy pomáhají pozitivně dalšímu vývoji dítěte. Víme, že v tomto ohledu je spolupráce rodičů s personálem naprosto nenahraditelná," vysvětluje Zuzana Tomášková, MSc BSc DiS. ANNP RN, sestra školitelka pro neonatologii, která na 1. LF UK a VFN v Praze vede kurz vývojové péče. Od roku 2019 jej absolvovaly stovky zdravotníků i koordinátorek Nedoklubka z celé ČR a zájem o toto téma stále roste.

"Naše koordinátorky jsou dobrovolnice, které poskytují podporu rodinám a neonatologickým oddělením porodnic a nemocnic po celém Česku, aby se mohly co nejlépe starat o předčasně narozená miminka. Ve znalosti principů vývojové péče vidíme obrovský přínos pro každého, kdo o nezralé novorozence pečuje. Vnímáme ji jako nejvíce šetrnou k našim maličkým miminkům a jako mámy také cítíme, že je nejněžnější. Také organizace EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants) ji zařazuje do svých evropských standardů péče o novorozence," vysvětluje ředitelka Nedoklubka Lucie Žáčková.

Vývojová péče a lidský dotek

Vývojová péče je velmi komplexní koncept zahrnující specifické ošetřovatelské postupy o novorozence, které maximálně chrání jeho neurobehaviorální vývoj. Je obzvláště důležitá v péči o předčasně narozené děti, stále více se však uplatňuje také u dětí narozených v plánovaném termínu a také v péči o dospělé pacienty. Celá řada vědeckých studií již potvrdila, že vývojová péče snižuje úmrtnost předčasně narozených dětí a zvyšuje jejich šance na zdravý vývoj.

Mnohá opatření a postupy vývojové péče mají za cíl snížit stresovou zátěž nezralého novorozence na jednotce intenzivní péče. Významnou součástí vývojové péče je ochrana spánku. Další skupinu představuje eliminace zatěžujících stimulů ze zevního prostředí (především zvukové, zrakové, čichové, chuťové). Nedílnou součástí je adekvátní polohování a manipulace s dítětem. "Zavádění jednotlivých, zdánlivě jednoduchých postupů vyžaduje především spolupracující ošetřující personál. Také změnu uvažování nad stylem péče o nezralé novorozence s nutností brát větší zřetel na potřeby dítěte a adekvátně na ně reagovat. V neposlední řadě posouváme spolupráci s rodiči, ideálem je partnerský vztah mezi rodiči a ošetřujícím personálem, kdy jsou rodiče prioritní a pevnou součástí týmu," vysvětluje Zuzana Tomášková.

Správně prováděná vývojová péče chrání spánkové rytmy novorozence, podporuje jeho růst a přibývání na váze, zlepšuje zrání a prospívání, podporuje stabilitu vitálních funkcí a schopnost samoregulace organismu. Je prokázáno, že vývojová péče snižuje stres novorozence. Rodiče, ale i další členové rodiny, kteří byli do vývojové péče na neonatologickém oddělení zapojení, odcházejí s miminkem domů vybavení celou řadou cenných informací a zkušeností.

Zjistí tak například, že je důležité dítě co nejméně rušit, aby místo odpočinku nebylo stimulováno k aktivitě, což by se mohlo projevit i nestabilitou životních funkcí. "Je rozhodně jen dobře, když chtějí rodiče i sourozenci s miminkem trávit co nejvíce času. Zároveň je velmi důležité dodržovat určité zásady. Tou první je, že nedonošená miminka nehladíme stejně jako donošené novorozence. Hlazení je vyrušuje a naopak stimuluje. Ideální je kontakt formou položení dlaní na hlavičku dítěte a na tělíčko - ať už zabalené, nebo nahé. Ruce může mít na miminku buď jen maminka, nebo tatínek, ale je možné, aby se takto dotýkali oba rodiče současně. Jestliže jsou ruce studené, měli bychom je nejprve zahřát pod teplou vodou nebo mezi koleny. V této intimní chvíli je nutné opravdu věnovat energii čistě kontaktu s miminkem, aby z toho mělo ten největší benefit dítě i rodič," vysvětluje Zuzana Tomášková.

Dále je důležité například udržování určitých intervalů pro kontakt podle domluvy s ošetřujícím personálem, který má přehled o tom, co dítě zvládne vzhledem k nezralosti a stabilitě životních funkcí. Cílem je minimalizace otevírání inkubátoru a zajištění termoneutrálního prostředí. Stačí pár minut s otevřenými okénky, a dítě může ztratit až jeden stupeň teploty. "Sestřička tedy rodičům sděluje, jak dlouho je možné tímto způsobem s dítětem trávit čas. Rodiče se postupně učí rozeznávat, kdy je miminko bdělejší a je možné se ho dotýkat, a kdy opravdu spí a je lepší ho nechat v klidu," vysvětluje Zuzana Tomášková a dodává:

"Když se rodiče postupně učí přebalovat, ošetřovat ústa, oči, zadeček a pupík a při této péči se miminka dotýkají, učí se také miminko správně vnímat. Všímat si toho, jak reaguje, jak se kouká, jak se protahuje. Postupně se mohou zapojit do polohování, přetáčení z bříška na záda a opačně, mohou pomoci sestřičkám při výměně pelíšku či převlékání miminka. Všemi těmito doteky dává rodič miminku najevo, že je nablízku, což vyvolává pocit bezpečí." Více o možnostech zapojení rodičů do vývojové péče o předčasně narozené děti si můžete přečíst ve článku z knihy Když přichází na svět miminka do dlaně.

Oslavte Purpurový listopad

V duchu oslav Světového dne předčasně narozených dětí se nese celý listopad. Regionální koordinátorky Nedoklubka zavítají do všech perinatologických center, kde je pečováno o předčasně narozená miminka. Předají uvítací a purpurové balíčky rodičům a také dárky všem lékařům, sestrám a dalšímu pracovníkům, kteří na neonatologických odděleních působí. "Každý rok v rámci oslav světového dne s radostí děkujeme zdravotníkům, kteří pečují o předčasně narozená a nemocná miminka. Ať už upozorněním na jejich ohromné nasazení, osvětou problematiky předčasného porodu, drobným dárkem, nebo osobním poděkováním," upřesňuje Lucie Žáčková.

Možností, jak podpořit povědomí o tématu předčasně narozených dětí, je během Purpurového listopadu celá řada. Mimo jiné můžete v průběhu celého měsíce sdílet osvětové články denně publikované na webu, Instagramu a Facebooku Nedoklubka s hashtagem #purpurovylistopad. Chcete-li však zapojit svoji tvořivost, vyrobte si vlastní originální šňůru dětských ponožek nazvanou "Socks for Life" - jeden z deseti párů na šňůře je výrazně menší a symbolizuje dobu hospitalizace děťátka na neonatologii. 17. listopadu se můžete do purpurové barvy obléknout nebo jí rozsvítit svůj domov. "Nezapomeňte pořídit spoustu fotek a videí a sdílet je na sociálních sítích s označením profilu @nedoklubko," vzkazuje Lucie Žáčková.

V internetovém Obchůdku Nedoklubka si můžete pořídit limitovaný balíček WPD 2022. "V e-shopu jsou také k dostání purpurové ponožky pro život anebo kniha Když přichází na svět miminka do dlaně, která je uceleným průvodcem pro rodiče," uzavírá Lucie Žáčková.

Foto: deposithphotos/katrinaelena

Autor: - red -Čtěte dále

ilustrační foto.

Opičí neštovice se budou napříště nazývat mpox, rozhodla WHO

Infekční onemocnění opičí neštovice má být napříště celosvětově označováno zkráceným anglickým názvem mpox. Rozhodla o tom v...

Ilustrační foto.

Covid se stává klasickou respirační infekcí, měla ho půlka populace, míní hygienička

Covid se stává běžnou respirační infekcí, prokazatelně ho měla laboratorními testy potvrzený minimálně polovina populace, řekla...

Ilustrační foto.

Chronický kašel vyžaduje pozornost, může být předzvěstí vážného onemocnění

Je to zvuk, který jsme kolem sebe zvyklí slyšet především během chladných měsíců. Kašel máme většinou spojený s nachlazením a...

Ilustrační foto.

Laserové operace očí: rychlé a bezpečné. Jednotlivé metody závisejí na dioptriích, ale i financích

Technologie se neustále vyvíjí a dvojnásob to platí o oční chirurgii, ve které lékaři získávají přístup ke stále lepším metodám...

Ilustrační foto.

Lidé se mohou příští týden zdarma testovat na HIV a žloutenku

Příští týden se mohou lidé zdarma otestovat na HIV a žloutenku typu B a C během devátého ročníku celoevropské kampaně. Ve všech...

Ilustrační foto.

Movember: Mějte na prevenci koule!

K rozdílům mezi muži a ženami se odpradávna váže několik stereotypů. Oni prý vynikají za volantem a v kutilství, ony za plotnou a...

Ilustrační foto.

Mnoha diabetikům selhávají orgány zbytečně. Moderní léčbou je možné komplikacím předcházet

S neléčeným diabetem žijí mnozí pacienti roky, aniž by je trápily nepříjemné příznaky – proto nevěnují cukrovce dostatečnou...

Ilustrační foto.

Čeští pacienti se dočkají léčebného konopí ve formě extraktu

V Česku získal potřebná povolení nový lék obsahující aktivní konopný extrakt. Od začátku listopadu by tak mohl výrazně pomoci...

Ilustrační foto.

Už jste stáhli topení? Pozor na ledviny!

Ve studených měsících mohou naše ledviny dostat pořádně zabrat. Nejde jen o klasické prochladnutí nebo záněty, které se mohou do...

Ilustrační foto.

Neurolog: Do péče o pacienty s migrénou chceme víc zapojit praktické lékaře

Do péče o pacienty s migrénou by se mohli více zapojit praktičtí lékaři. Neurologové pro ně chtějí aktualizovat 18 let stará...

Ilustrační foto.

V ISCARE nabídnou během Dnů plodnosti párovou konzultaci bez objednání a spermiogram zdarma

Věděli jste, že každý pátý český pár řeší problémy s početím? Pokud se více než rok snažíte, a i přes nechráněný styk se nedaří...

Ilustrační foto.

Deset tipů, jak pečovat o svůj zrak

Někteří lidé si během letních dní nasadí sluneční brýle a tím jejich péče o zrak končí. Ale zas tak jednoduché to není. V...

Ilustrační foto.

Vychází první katalog pacientských a podpůrných organizací v onkologii

Pacientské organizace v ČR dlouhodobě pracují na kvalitní podpoře nemocných, jsou ale také velkou hnací silou preventivní edukace...

MUDr. Andrea JANEKOVÁ, FEBO, kataraktový a vitreoretinální chirurg (Foto Dara Rakovcik).

Milujte své oči, vyzývá Světový den zraku

Chránit svůj zrak je důležité nejen během léta, ale i v podzimních měsících. V posledních letech navíc mnoho lidí podceňovalo a...

Ilustrační foto.

Těhotné by měly navýšit příjem tekutin na 2,7 litru, kojící ještě více

Těhotné ženy by měly navýšit denní příjem nápojů až na na 2,7 litru, častěji jim totiž hrozí dehydratace. Kojící matky by měly...

Doporučení pitného režimu maminkám a kojícím.

Doporučení pitného režimu maminkám a kojícím

Ilustrační foto.

Jedna ledvina od narození? Mnohem častější, než byste řekli

Život s jednou ledvinou už od narození může být naprosto normální, plnohodnotný a bez omezení. Zní vám to překvapivě? Ve...

Ilustrační foto.

V sychravém počasí vsaďte na med. Posiluje imunitu a ničí viry i bakterie

Bylinkový čaj s medem je starý a osvědčený lék na rýmu a nachlazení, na který lidé spoléhají už stovky let. Moudrost našich...

Ilustrační foto.

Minimálně čtvrtina lidí po šedesátce se potýká s věkem podmíněnou makulární degenerací, upozorňuje odborník

Tím, jak populace v západních zemích stárne, se onemocnění s názvem věkem podmíněná makulární degenerace stává prioritou oční...

Ilustrační foto.

Diabetikům hrozí při chřipce až šestkrát častěji, že skončí v nemocnici

Diabetikům při chřipce hrozí až šestkrát častěji, že skončí kvůli komplikacím v nemocnici. Může se jim zhoršit i cukrovka, podle...

další zprávy

Titulní strana Standardní písmo Větší písmo

Tmavé zobrazení
Přepnout na plnou verzi