Nedostatek vitaminu C u dětí je příčinou mnoha onemocnění, potvrdili čeští lékaři

Ilustrační foto.

Výsledky studie, jejímž cílem bylo zjistit, zda děti hospitalizované ve vybraných nemocnicích na Ostravsku a Olomoucku mají dostatečnou hladinu vitaminu C, která je podle lékařů důležitým předpokladem dosažení jejich dobrého zdravotního stavu.

"Výsledky nás překvapily. Hladiny vitaminu C jsou u dětské populace celkově nižší, než jsme si představovali," říká hlavní autor článku "Vitamin C, antiinfekční imunita a problematika snížených hladin u dětí" MUDr. Jan Boženský, primář Dětského oddělení Nemocnice Agel Ostrava-Vítkovice.

Na Dětském oddělení Nemocnice v Ostravě-Vítkovicích mělo 75 % dětí výrazný deficit vitaminu C a pouze 25 % dětí vykazovalo relativně dostatečnou saturaci. Z malých pacientů hospitalizovaných na Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc vykazovalo sníženou hladinu vitaminu C dokonce 98 %. Metodou ke zjištění hladin vitaminu C v moči byly použity indikátorové proužky Uro C Kontrol.

Z výsledků studie podle lékařů vyplývá - vzhledem k zásadnímu významu vitaminu C pro imunitní i ostatní systémy organismu - potřeba zjišťovat alespoň orientačně (například indikátorovými proužky pro vyšetření moče) saturaci organismu vitaminem C a na základě zjištěných hodnot zajistit dostatečnou suplementaci vitaminu C. V této souvislosti studie přinesla informace obsahující srovnání plazmatických koncentrací vitaminu C, a to po jednorázovém perorálním podání 1 gramu různých lékových forem vitaminu C (viz graf). Z výsledků vyplývá výhodnost RosaCelip-LD s lipozomálním vstřebáváním, jelikož po jeho podání je dosaženo nejvyšších plazmatických hladin (ve srovnání s jinými formami), což je důležité pro jeho biologickou dostupnost zejména pro imunitní, nervový a další systémy. Tato vyšší hladina přetrvává po dobu 12 hodin. Zmíněné výsledky potvrdily (studiemi prokázanou) skutečnost, že vstřebávání běžných forem vitaminu C ze zažívacího traktu do krve je limitováno kapacitou transportérů ve střevní stěně, přičemž forma vitaminu C s lipozomálním vstřebáváním kvůli odlišnému způsobu střevní absorpce zajišťuje vyšší biologickou dostupnost. Konkrétně formulace RosaCelip-LD dosahuje šestinásobnou biologickou dostupnost proti běžnému vitaminu C.

"Na vzorku téměř 500 dětí se ukázalo, že více než tři čtvrtiny z nich mají deficit vitaminu C. Naše práce je průlomová, v mezinárodním měřítku ojedinělá, proto byla velmi dobře přijata a oceněna v impaktovaném časopisu Biomedical Journal. Jsme rádi, že jsme mohli přispět k většímu povědomí a gramotnosti o vitaminu C a jeho významu pro zdraví," shrnuje korespondující autorka článku PharmDr. Lucie Kotlářová, ředitelka inPharm Clinic v Jesenici u Prahy.

"V příštích měsících se chystáme vyšetřit větší kohortu a zaměřit se zejména na děti s nadváhou a obézní," doplňuje MUDr. Boženský. K tomuto účelu budou opět použity diagnostické proužky Uro C Kontrol. Tyto proužky jsou dostupné i v lékárnách jako součást balení lipozomálního vitaminu C z řady Lipo C Askor. Tekutý přípravek Lipo C Askor Junior byl vytvořen speciálně pro děti. Vyhodnocení výsledků testu Uro C Kontrol je vhodné konzultovat s lékařem nebo lékárníkem.

Shrnutí výsledků a situace ve světě z časopisu Pediatrie pro praxi:

Studie ukázala, že většina vyšetřovaných dětí hospitalizovaných na uvedených pracovištích měla sníženou hladinu vitaminu C. Vzhledem k zásadnímu významu vitaminu C pro imunitní i ostatní systémy organismu vyplývá z výsledků potřeba zjišťovat alespoň orientačně (například indikátorovými proužky pro vyšetření moče) saturaci organismu vitaminem C a na zá­kladě zjištěných hodnot zajistit dostatečnou suplementaci vitaminu C, která je předpokladem dosažení dobrého zdravotního stavu dětí.

Často se setkáváme s předpokladem, že nízká hladina vitaminu C je v civilizovaných zemích zcela výjimečná; bohužel výskyt snížené saturace organismu vitaminem C zdaleka není omezený na rozvojové oblasti, kde je ovšem deficit velmi rozšířený (například v Ugandě u 70 % popu­lace) (16). Deficit vitaminu C se překvapivě často vyskytuje i v rozvinutých zemích, i když jsou všeobecně známy a propagovány zásady zdravé výživy, potravin s obsahem tohoto vi­taminu je na trhu dostatek a pro suplementaci jsou k dispozici i doplňky stravy. Průzkumy ukázaly, že dostatečné množství vitaminu C nepřijímá přibližně 20 % populace v Evropě (17). Britská studie MONICA ukázala, že ve Skotsku u 14 % žen a 26 % mužů byl zjištěn deficit vitaminu C (18). Průzkum v Kanadě zjistil, že téměř polovina populace má sníže­nou hladinu vitaminu C, s níž koreluje vyšší výskyt prozánětlivých stavů (15). Prevalence snížených hladin vitaminu C se v Evropě v růz­ných studiích pohybuje mezi 17 a 33 % (19). Pro překvapivě vysokou prevalenci snížené hladiny vitaminu C i v rozvinutých zemích svědčí také průzkum, který proběhl v USA: přibližně pětina populace měla snížené (suboptimální) hodnoty a 10 % populace závažný deficit vitaminu C, což znamená, že přibližně třetina obyvatel trpí nedostatkem vitaminu C. I v tomto průzkumu se potvrdila korelace mezi deficitem vitaminu C a zvýšením zánětlivých markerů i dalších rizikových faktorů, jako je nadváha, obezita, metabolický syndrom. Autoři tohoto průzkumu uvádějí významné zjištění, že příčinou snížené saturace organi­smu vitaminem C není jen jeho nižší příjem z potravy, ale i choroby spojené s oxidativním stresem, při kterých roste spotřeba askorbá­tu a následně je snížena systémová hladina vitaminu C (20).

Přestože u dětí v rozvinutých oblastech světa je zdánlivě výskyt snížených plazma­tických hladin vitaminu C méně častý než u dospělé populace, studie ukazují, že omezený příjem tohoto vitaminu, kupříkla­du v problematických socioekonomických podmínkách, má za následek zvýšený výskyt deficitu. Příkladem může být dětská popula­ce v Mexiku, v níž se vyskytují suboptimální hladiny u 38 % a deficit u 23 % dětí. Sníženou hladinu vitaminu C tedy má více než 60 % vyšetřovaných dětí. I v této dětské populaci byla zjištěna korelace mezi sníženou hladinou vita­minu C a výskytem nadváhy a obezity (21, 22).

Publikované kazuistiky ze Spojených států ukazují, že ani u dětí není výjimkou výskyt hlubokého deficitu vitaminu C s projevy skor­butu. Tento deficit se nejčastěji vyskytuje u dětí s některými chronickými chorobami, například potravinovými alergiemi, malab­sorpcí, renálním selháváním, neurologický­mi a psychiatrickými (například poruchami autistického spektra) nebo onkologickými onemocněními. Důvodem deficitu může být u některých sociálních skupin nedostatečný příjem potravin bohatých na vitamin C na základě přehnaně permisivní výchovy, ně­kterých náboženských zvyklostí, nebo i ne­správně stanovených dietních opatření. K malabsorpci vitaminu C (a tím i k jeho deficitu), mohou přispívat také některá léčiva, například barbituráty.

Foto: deposithphotos/ photography33

Autor: - red -Čtěte dále

Ilustrační foto.

Vakcína AstraZeneca podle vědců možná výrazně omezuje přenos viru

Vakcína od firmy AstraZeneca nejenže poskytuje naočkovanému ochranu před onemocněním covid-19, ale také možná potlačuje přenos...

Ilustrační foto.

Při nákaze britskou mutací covidu se více kašle, chuť funguje

Příznaky u lidí nakažených covidem-19 se podle britského průzkumu liší podle toho, zda pacienty zasáhla britská mutace nebo...

Ilustrační foto.

Evropská komise musí zveřejnit detaily kolem vakcín, vyzvali europoslanci

Evropská komise musí zveřejnit smlouvy s výrobci vakcín proti covidu-19 a snažit se předejít hrozícím prodlevám v jejich...

Ilustrační foto.

Podle 70 procent lidí má věda přínos pro každodenní život, ukázal průzkum

Výsledky vědy a výzkumu považuje za přínosné pro každodenní život 70 procent lidí, přičemž vliv vědecká práce vnímají zejména na...

Zabránit vzniku rizikového hráčství chce projekt Zodpovědné hraní.

Zabránit vzniku rizikového hráčství chce projekt Zodpovědné hraní

Podpořit prevenci a zabránit vzniku rizikového hráčství je stěžejní cíl projektu Zodpovědné hraní. Projekt Institutu pro regulaci...

Ilustrační foto.

Evropa musí zreformovat zdravotnictví a přijmout koncept jednoho zdraví, apeluje WHO

Evropské státy musejí rychle zreformovat své zdravotní systémy a koncepčně je propojit. Pandemie nemoci covid-19 totiž celý svět...

Ilustrační foto.

Děti během pandemie ztloustly. Lékaři varují před krizí dětské obezity

Každé čtvrté dítě v tuzemsku trpí nadváhou. Rok s nemocí covidu-19 situaci ještě zhoršil a některé děti během pandemie přibraly...

Ilustrační foto.

Lidí s demencí prudce přibývá, do roku 2030 jich bude o 40 procent více

Počet lidí s demencí prudce roste, uvedla ve čtvrteční studii Světová zdravotnická organizace (WHO). Podle ní by v roce 2030 mělo...

Syndrom suchého oka (ilustrační foto).

Z Chorvatska se vrátila s bolestmi hlavy a s obavami z covidu-19. Vyšetření odhalilo syndrom suchého oka

Zhoršení vidění, bolesti hlavy či řezavý pocit v očích. S pacienty, kteří si stěžují na příznaky syndromu suchého oka, se lékaři...

Ilustrační foto.

Vysoký cholesterol má sedm z deseti Čechů, může zkrátit život až o deset let

Vysoký cholesterol má sedm z deseti Čechů, komplikace s ním spojené mohou zkrátit život o pět až deset let. Většina lidí ale svou...

Ilustrační foto.

V EU začaly platit nové limity pro koncentraci olova v potravinách

V Evropské unii v pondělí začaly platit nové limity pro koncentraci olova v některých potravinách. Přísnější maximální povolené...

Ilustrační foto.

Kouč versus psycholog. Jaký je rozdíl a kdy požádat o pomoc koho?

Každý z nás si jistě umí vybavit rozmanité životní trable a situace, které nás přiměly volat pomyslně o pomoc. Někdy stačí...

Ilustrační foto.

Riziko žilních problémů je vyšší po prodělání covidu-19 než po vakcíně, ukazuje studie

Riziko krevních sraženin nebo trombocytopenie, tedy stavu, kdy má pacient snížené množství krevních destiček, je po prodělání...

Ilustrační foto.

Desetina pacientů po infarktu má do tří let další příhodu

Desetina pacientů, kteří prodělali srdeční infarkt, má do tří let další takovou příhodu. Zhruba každý dvacátý s prodělaným...

Ilustrační foto.

Vědci hledají způsob, jak rozeznat nákazu koronavirem z nahrávky kašle

Rozpoznání koronavirové nákazy z nahrávky kašle patří k oblastem možného uplatnění takzvaných řečových technologií. Věnují se jim...

Ilustrační foto.

Třetí dávky zesměšňují spravedlivý přístup k vakcínám proti covidu-19

větová zdravotnická organizace (WHO) opět vyzvala bohatší země, aby darovaly přebytečné proticovidové vakcíny chudším státům...

Ilustrační foto.

Záchranným službám přidělávají v létě práci hmyzí žihadla. Alergie se může objevit až v průběhu života

Záchranáři řeší každé léto stovky případů bodnutí hmyzem, jako jsou vosy, včely a sršně. Zvláště nebezpečné a bohužel i časté...

Ilustrační foto.

Lékaři mají brát v potaz názor dítěte na hospitalizaci a léčbu

Nemocnice s dětskými psychiatrickými odděleními v Česku se rozcházejí v tom, jak při rozhodování o léčbě a hospitalizaci...

Živě: Očkování blíž lidem – jak dál v prevenci šíření covidu-19.

Živě: Očkování blíž lidem – jak dál v prevenci šíření covidu-19

Po půl roce očkování proti koronaviru má podle předběžných výsledků až 60 procent seniorů výrazně nižší nebo žádné protilátky....

Ilustrační foto.

Ochrana proti nákaze mutací delta je po očkování 50 až 60 procent, tvrdí studie

Před nákazou mutací delta a rozvojem bezpříznakového i příznakového onemocnění covid-19 chrání dokončené očkování z 50 až 60...

další zprávy

Titulní strana Standardní písmo Větší písmo

Tmavé zobrazení
Přepnout na plnou verzi