Nedostatek vitaminu C u dětí je příčinou mnoha onemocnění, potvrdili čeští lékaři

Ilustrační foto.

Výsledky studie, jejímž cílem bylo zjistit, zda děti hospitalizované ve vybraných nemocnicích na Ostravsku a Olomoucku mají dostatečnou hladinu vitaminu C, která je podle lékařů důležitým předpokladem dosažení jejich dobrého zdravotního stavu.

"Výsledky nás překvapily. Hladiny vitaminu C jsou u dětské populace celkově nižší, než jsme si představovali," říká hlavní autor článku "Vitamin C, antiinfekční imunita a problematika snížených hladin u dětí" MUDr. Jan Boženský, primář Dětského oddělení Nemocnice Agel Ostrava-Vítkovice.

Na Dětském oddělení Nemocnice v Ostravě-Vítkovicích mělo 75 % dětí výrazný deficit vitaminu C a pouze 25 % dětí vykazovalo relativně dostatečnou saturaci. Z malých pacientů hospitalizovaných na Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc vykazovalo sníženou hladinu vitaminu C dokonce 98 %. Metodou ke zjištění hladin vitaminu C v moči byly použity indikátorové proužky Uro C Kontrol.

Z výsledků studie podle lékařů vyplývá - vzhledem k zásadnímu významu vitaminu C pro imunitní i ostatní systémy organismu - potřeba zjišťovat alespoň orientačně (například indikátorovými proužky pro vyšetření moče) saturaci organismu vitaminem C a na základě zjištěných hodnot zajistit dostatečnou suplementaci vitaminu C. V této souvislosti studie přinesla informace obsahující srovnání plazmatických koncentrací vitaminu C, a to po jednorázovém perorálním podání 1 gramu různých lékových forem vitaminu C (viz graf). Z výsledků vyplývá výhodnost RosaCelip-LD s lipozomálním vstřebáváním, jelikož po jeho podání je dosaženo nejvyšších plazmatických hladin (ve srovnání s jinými formami), což je důležité pro jeho biologickou dostupnost zejména pro imunitní, nervový a další systémy. Tato vyšší hladina přetrvává po dobu 12 hodin. Zmíněné výsledky potvrdily (studiemi prokázanou) skutečnost, že vstřebávání běžných forem vitaminu C ze zažívacího traktu do krve je limitováno kapacitou transportérů ve střevní stěně, přičemž forma vitaminu C s lipozomálním vstřebáváním kvůli odlišnému způsobu střevní absorpce zajišťuje vyšší biologickou dostupnost. Konkrétně formulace RosaCelip-LD dosahuje šestinásobnou biologickou dostupnost proti běžnému vitaminu C.

"Na vzorku téměř 500 dětí se ukázalo, že více než tři čtvrtiny z nich mají deficit vitaminu C. Naše práce je průlomová, v mezinárodním měřítku ojedinělá, proto byla velmi dobře přijata a oceněna v impaktovaném časopisu Biomedical Journal. Jsme rádi, že jsme mohli přispět k většímu povědomí a gramotnosti o vitaminu C a jeho významu pro zdraví," shrnuje korespondující autorka článku PharmDr. Lucie Kotlářová, ředitelka inPharm Clinic v Jesenici u Prahy.

"V příštích měsících se chystáme vyšetřit větší kohortu a zaměřit se zejména na děti s nadváhou a obézní," doplňuje MUDr. Boženský. K tomuto účelu budou opět použity diagnostické proužky Uro C Kontrol. Tyto proužky jsou dostupné i v lékárnách jako součást balení lipozomálního vitaminu C z řady Lipo C Askor. Tekutý přípravek Lipo C Askor Junior byl vytvořen speciálně pro děti. Vyhodnocení výsledků testu Uro C Kontrol je vhodné konzultovat s lékařem nebo lékárníkem.

Shrnutí výsledků a situace ve světě z časopisu Pediatrie pro praxi:

Studie ukázala, že většina vyšetřovaných dětí hospitalizovaných na uvedených pracovištích měla sníženou hladinu vitaminu C. Vzhledem k zásadnímu významu vitaminu C pro imunitní i ostatní systémy organismu vyplývá z výsledků potřeba zjišťovat alespoň orientačně (například indikátorovými proužky pro vyšetření moče) saturaci organismu vitaminem C a na zá­kladě zjištěných hodnot zajistit dostatečnou suplementaci vitaminu C, která je předpokladem dosažení dobrého zdravotního stavu dětí.

Často se setkáváme s předpokladem, že nízká hladina vitaminu C je v civilizovaných zemích zcela výjimečná; bohužel výskyt snížené saturace organismu vitaminem C zdaleka není omezený na rozvojové oblasti, kde je ovšem deficit velmi rozšířený (například v Ugandě u 70 % popu­lace) (16). Deficit vitaminu C se překvapivě často vyskytuje i v rozvinutých zemích, i když jsou všeobecně známy a propagovány zásady zdravé výživy, potravin s obsahem tohoto vi­taminu je na trhu dostatek a pro suplementaci jsou k dispozici i doplňky stravy. Průzkumy ukázaly, že dostatečné množství vitaminu C nepřijímá přibližně 20 % populace v Evropě (17). Britská studie MONICA ukázala, že ve Skotsku u 14 % žen a 26 % mužů byl zjištěn deficit vitaminu C (18). Průzkum v Kanadě zjistil, že téměř polovina populace má sníže­nou hladinu vitaminu C, s níž koreluje vyšší výskyt prozánětlivých stavů (15). Prevalence snížených hladin vitaminu C se v Evropě v růz­ných studiích pohybuje mezi 17 a 33 % (19). Pro překvapivě vysokou prevalenci snížené hladiny vitaminu C i v rozvinutých zemích svědčí také průzkum, který proběhl v USA: přibližně pětina populace měla snížené (suboptimální) hodnoty a 10 % populace závažný deficit vitaminu C, což znamená, že přibližně třetina obyvatel trpí nedostatkem vitaminu C. I v tomto průzkumu se potvrdila korelace mezi deficitem vitaminu C a zvýšením zánětlivých markerů i dalších rizikových faktorů, jako je nadváha, obezita, metabolický syndrom. Autoři tohoto průzkumu uvádějí významné zjištění, že příčinou snížené saturace organi­smu vitaminem C není jen jeho nižší příjem z potravy, ale i choroby spojené s oxidativním stresem, při kterých roste spotřeba askorbá­tu a následně je snížena systémová hladina vitaminu C (20).

Přestože u dětí v rozvinutých oblastech světa je zdánlivě výskyt snížených plazma­tických hladin vitaminu C méně častý než u dospělé populace, studie ukazují, že omezený příjem tohoto vitaminu, kupříkla­du v problematických socioekonomických podmínkách, má za následek zvýšený výskyt deficitu. Příkladem může být dětská popula­ce v Mexiku, v níž se vyskytují suboptimální hladiny u 38 % a deficit u 23 % dětí. Sníženou hladinu vitaminu C tedy má více než 60 % vyšetřovaných dětí. I v této dětské populaci byla zjištěna korelace mezi sníženou hladinou vita­minu C a výskytem nadváhy a obezity (21, 22).

Publikované kazuistiky ze Spojených států ukazují, že ani u dětí není výjimkou výskyt hlubokého deficitu vitaminu C s projevy skor­butu. Tento deficit se nejčastěji vyskytuje u dětí s některými chronickými chorobami, například potravinovými alergiemi, malab­sorpcí, renálním selháváním, neurologický­mi a psychiatrickými (například poruchami autistického spektra) nebo onkologickými onemocněními. Důvodem deficitu může být u některých sociálních skupin nedostatečný příjem potravin bohatých na vitamin C na základě přehnaně permisivní výchovy, ně­kterých náboženských zvyklostí, nebo i ne­správně stanovených dietních opatření. K malabsorpci vitaminu C (a tím i k jeho deficitu), mohou přispívat také některá léčiva, například barbituráty.

Foto: deposithphotos/ photography33

Autor: - red -Čtěte dále

Ilustrační foto.

Vakcína AstraZeneca podle vědců možná výrazně omezuje přenos viru

Vakcína od firmy AstraZeneca nejenže poskytuje naočkovanému ochranu před onemocněním covid-19, ale také možná potlačuje přenos...

Ilustrační foto.

Při nákaze britskou mutací covidu se více kašle, chuť funguje

Příznaky u lidí nakažených covidem-19 se podle britského průzkumu liší podle toho, zda pacienty zasáhla britská mutace nebo...

Ilustrační foto.

Evropská komise musí zveřejnit detaily kolem vakcín, vyzvali europoslanci

Evropská komise musí zveřejnit smlouvy s výrobci vakcín proti covidu-19 a snažit se předejít hrozícím prodlevám v jejich...

Ilustrační foto.

Podle 70 procent lidí má věda přínos pro každodenní život, ukázal průzkum

Výsledky vědy a výzkumu považuje za přínosné pro každodenní život 70 procent lidí, přičemž vliv vědecká práce vnímají zejména na...

Ilustrační foto.

EMA: AstraZeneca by měla uvádět u vakcíny varování před vzácnou cévní chorobou

Společnost AstraZeneca by měla k možným vedlejším účinkům své vakcíny proti covidu-19 doplnit syndrom děravých kapilár. Vyzval ji...

Ilustrační foto.

Nošení respirátorů může být spouštěčem migrény, uvádí neuroložka

Nošení respirátorů, které je kvůli epidemii covidu-19 na některých místech dosud povinné, zhoršuje bolesti hlavy a může být...

Ilustrační foto.

Ztráta čichu po covidu: Méně emocí v sexu a spokojenosti ve vztahu

Jeden z častých příznaků onemocnění covid-19, ztráta funkce čichových buněk, má souvislost se sexualitou. Tým vědců z University...

Živě: Prevence civilizačních onemocnění v postcovidové době.

Živě: Prevence civilizačních onemocnění v postcovidové době

Češi žijí déle, trápí je však civilizační nemoci, tedy onkologické, kardiovaskulární, metabolické a další zdravotní potíže. V...

Ilustrační foto.

Laboratoř: V ČR letos do konce dubna přibylo 80 pacientů s HIV, víc než loni

V Česku letos za první čtyři měsíce přibylo 80 nových pacientů s virem HIV. Je to o 15 víc než za stejnou dobu loni. V minulém...

Ilustrační foto.

V Česku klesá počet kuřáků klasických cigaret, roste obliba zahřívaného tabáku

V Česku dlouhodobě klesá počet kuřáků klasických cigaret. Loni podle posledních dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ) kouřilo...

Ilustrační foto.

V době covidu se opomíjí hrozba infarktu, varují kardiologové

Kardiologové napříč republikou natočili osvětový spot, ve kterém upozorňují na nebezpečí infarktu myokardu.

Ilustrační foto.

Rekonvalescentům může pomoci probiotická kúra

Bulharská vodní probiotika se osvědčila jako podpůrná terapie pacientů s covidem. Nyní se vědci zabývají možnostmi, které...

Ilustrační foto.

I velmi mírné pití alkoholu je škodlivé pro mozek, tvrdí britští vědci

Konzumace alkoholu v jakémkoli množství je škodlivá pro lidský mozek, hustotu šedé hmoty negativně ovlivňuje i velmi střídmé...

Ilustrační foto.

Přemíra práce zvyšuje riziko smrti na mrtvici nebo srdeční nemoci

Kvůli dlouhé pracovní době zemřou ročně stovky tisíc lidí. Vyplývá to z první celosvětové analýzy, která se zabývá dopady...

Ilustrační foto.

Reprodukční kliniky v ČR loni přišly o velkou část zahraniční klientely

Reprodukční kliniky v Česku loni přišly o velkou část zahraniční klientely, některé zaznamenaly propad o polovinu. Důvodem byl...

Ilustrační foto.

Dysfázie či patlavost aneb Jak si poradit s dětskými vadami řeči

Opožděný vývoj řeči a další řečové vady jsou stále častějším problémem dnešních dětí. Podle dostupných dat trpí jednou z vad řeči...

Ilustrační foto.

Studie testuje na lidech možnost opětovné nákazy covidem-19

Britští vědci v pondělí spustili unikátní studii, při které cíleně vystaví riziku nákazy covidem-19 dobrovolníky, kteří již dříve...

Ilustrační foto.

Riziko covidové nákazy je pětkrát větší u těch, kteří se dosud nenakazili

U příslušníků amerického námořnictva, kteří předtím neprodělali covid-19, je zhruba pětkrát větší riziko nákazy než u těch, kteří...

Ilustrační foto.

Lékový ústav má 39 případů úmrtí po očkování, za týden o tři více

Lékový ústav zaznamenal už 39 případů úmrtí, která nastala po očkování proti covidu-19. Informace o nich odeslal k posouzení do...

Ilustrační foto.

Vodní probiotika chrání před viry čtyřikrát, tvrdí mezinárodní studie

Ovlivňují vrozenou imunitu. Ovlivňují buněčnou imunitu. Umožňují buňkám dýchat. Brání průniku virů střevní stěnou. Prokazují to...

další zprávy

Titulní strana Standardní písmo Větší písmo

Tmavé zobrazení
Přepnout na plnou verzi