Lepší prevence proti rakovině děložního čípku: Dočkají se i české ženy po padesátce účinného screeningu díky HPV DNA testu?

Ilustrační foto.

Pokroky moderní medicíny otevírají nové možnosti, jak zlepšit prevenci rakoviny děložního čípku. Přesto je však v České republice každoročně diagnostikováno přibližně 800 nových případů tohoto onemocnění a okolo 300 českých žen v jeho důsledku umírá. Lze tuto smutnou statistiku zvrátit?

V České republice dochází dlouhodobě ke zřetelnému poklesu výskytu karcinomu děložního hrdla a klesá i počet žen, které na toto onemocnění umírají. Pokles takzvané incidence (nově nemocní za daný časový úsek) je poměrně prudký - mezi roky 2011 a 2020 činil 23,8 %. Mortalita, tedy úmrtnost, tuto křivku bohužel nekopíruje a klesá jen mírně - v uvedeném období činil pokles 9,9 %. Ačkoliv se situace zlepšuje, v mezinárodním srovnání poměru mortalita/incidence zhoubných nádorů děložního čípku si naše země příliš dobře nestojí. Podle vyhodnocení z roku 2021 zaujímá Česká republika 12. nejhorší místo v Evropě. "Hlavní příčinou je to, že zejména ženy po ukončení reprodukčních plánů nechodí na preventivní prohlídky ke gynekologovi, případně na ně chodí sporadicky. Zásadní je, aby se preventivních prohlídek účastnila celá cílová populace," uvádí MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP.

Každé dva roky chodí na prevenci tři čtvrtiny žen

Součástí preventivních opatření je očkování proti virům HPV, které rakovinu děložního čípku způsobují, i pravidelné kontroly u gynekologa, na něž mají v České republice nárok všechny ženy starší 15 let. Každoročně na tyto prohlídky dochází 50-60 % žen ve věku od 25 do 59 let. V roce 2021 činila účast 56,3 %. Ve dvouletém intervalu je statistika preventivních návštěv u gynekologa výrazně lepší, pohybuje se v uplynulém desetiletí od 70 do 75 %. V roce 2021 chodilo ke gynekologovi každé dva roky 72,9 % žen v uvedené věkové kategorii. V jiných vyspělých zemích je tříletý, nebo dokonce pětiletý interval mezi preventivními prohlídkami poměrně běžný. Kde je tedy zakopaný pes?

Jak je možné zlepšit screening rakoviny děložního čípku v ČR?

"Důvody pro nelichotivé výsledky jsou dva: používání cytologického stěru jako hlavní vyšetřovací metody, která má ale limitovanou citlivost pro záchyt předrakovinových změn i rakoviny, a nedostatečná účast žen na preventivních kontrolách. Pokles účasti je patrný zejména ve věkové skupině žen ve věku 50+, kde v některých regionech klesá účast až na pouhých 30 %. Řešením by bylo výraznější zapojení vysoce citlivého HPV DNA testu do systému preventivních kontrol u žen ve věku nad 30 let, prodloužení intervalů opakování testů u negativně vyšetřených žen a naopak zvýšení frekvence kontrol u pozitivně testovaných žen. Aktivní zvaní zdravotními pojišťovnami selhává, vhodnější by byla pozitivní motivace k preventivním kontrolám, nebo naopak penalizace těch, kteří hrazené preventivní kontroly nenavštěvují," nastiňuje možná zlepšení účinnosti screeningu onkogynekolog prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D., z Onkogynekologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty v Praze.

V ČR zatím mají nárok na HPV DNA test jen ženy ve věku 35 a 45 let

Zmíněný HPV DNA test dokáže detekovat lidské papilomaviry, které způsobují rakovinu děložního čípku - lze díky němu tedy odhalit riziko vzniku zhoubného onemocnění a to i mnoho let před jeho vypuknutím. V řadě vyspělých zemí se test stal nedílnou součástí screeningu a ženy po 30. roce jej podstupují v pravidelných intervalech. Každých pět let jej absolvují například ve Francii, v Itálii, ve Španělsku či v Austrálii, každé tři roky v Německu, Švédsku či Velké Británii. U nás došlo k rozšíření screeningu o HPV DNA test v roce 2021. Návrh klinického doporučeného postupu vypracovaný v letech 2020-2022, který představila prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc., na říjnové konferenci PREVON, hovoří o pokračování jednoročního intervalu cytologického screeningu podpořeného HPV testem ve věku 35 let (+364 dní) a 45 let (+364 dní) s tím, že až po šestiletém období budou vyhodnocena data k případnému dalšímu rozšíření HPV testace. V současnosti mají ženy možnost podstoupit test HPV zdarma jen v uvedených věkových kategoriích. Přesto však přibližně třetina z nich otestována nebyla. Přínosem HPV testů se zabývala také česká studie LIBUŠE, která ukázala, že kombinace HPV DNA testu a cytologického stěru má 4krát vyšší schopnost detekovat závažné přednádorové změny děložního čípku ve srovnání s tradičním postupem založeným pouze na samostatném cytologickému stěru. Zajímavým zjištěním studie ovšem bylo, že ve skupině žen s průměrným věkem 47 let bylo identifikováno nejvíce opakovaných infekcí - tzv. reinfekcí. Tyto výsledky potvrzují, jak je testace důležitá právě ve vyšším věku.

Cytologii mohou ženy podstoupit každý rok, má ale omezenou citlivost

V České republice je zatím hlavní screeningovou metodou cytologický stěr, který u nás mohou ženy podstoupit zdarma každý rok. Jde o nástroj, díky kterému lze zavčasu zjistit přednádorové změny anebo časné stádium rakoviny děložního čípku, a řešit tyto stavy v době, kdy ještě léčba není tolik komplikovaná. Jedná se ovšem o metodiku s omezenou citlivostí. "Falešná negativita je 15-40 %. Je tedy zřejmé, a dokládá to i řada studií z Evropy i USA, že část žen, které chodí na pravidelné kontroly, může mít rakovinu děložního čípku kvůli neadekvátnímu vyhodnocení cytologie. Díky tomu je snaha o transformaci našeho systému preventivních kontrol a zapojení vysoce citlivého testu detekujícího HPV DNA," vysvětluje profesor Sláma. Data ukazují, že více než 40 % žen se zhoubným novotvarem hrdla děložního, které absolvovaly výkon u gynekologa do 1 roku před diagnózou, mělo abnormální výsledek screeningové cytologie. To znamená, že 60 % abnormální výsledek nemělo.

Zdraví je investicí do budoucnosti

Ve všech oblastech lidského zdraví platí, že prevence se vyplatí nejen ze zdravotního hlediska, ale i z toho ekonomického. Nejinak je tomu také u rakoviny děložního čípku. "Průměrná cena jednoho HPV testu je cca 1000-1200 Kč, průměrná cena léčby pokročilého stadia rakoviny děložního čípku je při využití moderní biologické léčby cca 1,2-2 miliony korun za rok. Jednoduchou matematikou lze dopočítat, že na léčbu jedné pacientky, navíc s omezenými možnostmi vyléčení, připadne asi 1000-1500 testů, které by mohly pomoci onemocnění zabránit ještě ve stadiu předrakovinových změn. Preventivní kontroly jsou u nás zcela zdarma a jejich ignorace je tak ještě více nepochopitelná," upozorňuje onkogynekolog Sláma. Ženy, které nemají na hrazený HPV DNA test nárok, si mohou toto vyšetření uhradit jako samoplátkyně. Negativní výsledek jim přinese uklidnění na mnoho let dopředu, pozitivní naopak znamená důležité upozornění, že se nacházejí v riziku. "Současný stav je bohužel výsledkem kompromisu. Pevně doufám, že jde o stav přechodný, kdy se postupně změní původně cytologický screening na screening založený na HPV testu," věří profesor Sláma, že nastane v oblasti screeningu posun po vzoru jiných evropských zemí.

Důležitá je osvěta

"Je pravděpodobné, že např. populace z vyloučených lokalit prevenci zanedbává. Osvěta nejen ve školách by určitě pomohla," domnívá se MUDr. Vladimír Dvořák. Důležitost šíření informací o možnostech prevence zdůrazňuje i profesor Jiří Sláma. "Osvěta je důležitá vždy, zejména v situaci, kdy můžeme značnou část populace ochránit díky dobrovolnému očkování proti HPV. Máme k dispozici jednoznačně pozitivní data o vysoké účinnosti očkování proti HPV, máme v ČR skvěle nastavený systém očkování, ale bohužel čím dál méně dívek a chlapců je očkováno. Důvodem je významná protivakcinační nálada ve společnosti a pocit zbytečnosti takového zdravotnického úkonu. Přitom samotné očkování dokáže zabránit minimálně 70 % případů rakoviny čípku a má současně zanedbatelné množství nežádoucích účinků," připomíná Sláma další podstatnou složku preventivních opatření a dodává, že druhá úroveň je osvěta o nezbytnosti pravidelných gynekologických preventivních kontrol. Třebaže je více pacientek, které kontroly ignorují, z nízkopříjmových skupin, jde rovněž o ženy vyššího věku. "Oproti jiným zemím není v našich podmínkách tolik patrná sociálně-ekonomická vyhraněnost pacientek s nádory děložního čípku. Mezi nemocnými jsou jak bohaté, tak chudé, jak vzdělané, tak nevzdělané ženy," dodává onkogynekolog Sláma.

Foto: deposithphotos/photographee.eu

Autor: - red -Čtěte dále

Ilustrační foto.

Nejvíc lidí v první půli roku 2022 podlehlo ischemické chorobě srdce, pak covidu

V prvním pololetí loňského zemřelo podle předběžných dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) 60 tisíc obyvatel, meziročně o více...

Ilustrační foto.

Bolí vás od plochých nohou záda či hlava? Aktivujte svá chodidla, radí fyzioterapeut

Vypadají vaše stopy na pláži jako oválné rybníčky a mají daleko do ideálního otisku zdravého chodidla? Nabízí se snadná diagnóza:...

Ilustrační foto.

Jak si v zimě udržet krásné zdravé vlasy?

Různá roční období přinášejí našim vlasům odlišné nástrahy. Zatímco v létě na naši hřívu útočí žhnoucí sluneční paprsky, v zimě...

Ilustrační foto.

Barva duhovky, pohlaví, věk, povolání, geny... co všechno může být rizikovým faktorem očních nemocí?

Muži jsou více ohroženi barvoslepostí, ženy po menopauze zase syndromem suchého oka, tmavoocí lidé mívají častěji glaukom,...

Ilustrační foto.

Nejčastější plastickou operací na světě je liposukce, předstihla zvětšení prsou

Nejčastější estetickou plastickou operací na světě je nově liposukce, odsání tuku předstihlo dosud nejoblíbenější zvětšení prsou....

Ilustrační foto.

Jak si udržet zdravější životní styl po celý rok: Zkuste omezit alkohol, cukry a dopřejte si pestrou stravu a čaje

Dáváte si na konci roku předsevzetí do toho nadcházejícího? Možná že se ve vašem seznamu tentokrát objeví příslib zdravějšího...

Ilustrační foto.

Proč chodit na pravidelné prohlídky k očnímu lékaři, i když nenosíte brýle?

Zatímco v dětství probíhají pravidelné kontroly zraku automaticky, v dospělosti je na odpovědnosti každého z nás, jak se o své...

Ilustrační foto.

WHO na konci měsíce posoudí, zda koronavirová pandemie je dál stavem nouze

Krizový výbor Světové zdravotnické organizace (WHO) na konci měsíce posoudí, zda pandemie covidu-19 je nadále důvodem pro...

Ilustrační foto.

Indická farmaceutická firma zastavila výrobu po úmrtí dětí užívajících sirup

Indická farmaceutická firma Marion Biotech, jejíž sirup proti kašli je spojován s úmrtím 19 dětí v Uzbekistánu, v pátek zastavila...

Ilustrační foto.

Dlouhotrvající ztrátu čichu při covidu mohou způsobovat poničené nosní buňky

Miliony lidí, kteří po nákaze koronavirem ztratili čich, mohou mít dlouhotrvající a neobvyklou imunitní reakci, která jim ničí...

Ilustrační foto.

Mocná síla ashwagandha

Trápí vás stres, špatný a neklidný spánek, úzkost nebo oslabená imunita? S tím vším si dokáže skvěle poradit ashwagandha...

Ilustrační foto.

Vánoční přípravy jsou v plném proudu: Dávejte při nich pozor na svůj zrak!

Velký úklid, výzdoba domu, strojení stromku, výprava za nákupem dárků... Je toho tolik, co je potřeba zvládnout, než nastane...

Ilustrační foto.

Případů klíšťové encefalitidy letos přibylo, teď je vhodná doba na očkování

Od ledna do listopadu zaznamenal Státní zdravotní ústav (SZÚ) v České republice celkem 665 případů klíšťové encefalitidy, což je...

Ilustrační foto.

Zplodiny z konopného kouře vedou i k rakovině plic

Je již obecně známým faktem, že největším problémem kouření jsou zplodiny hoření bez ohledu na spalovanou substanci. Přesto se...

Ilustrační foto.

Genetické vady jako strašák dnešní doby. Jak jim předcházet?

Pod pojmy dobré a špatné geny si většina lidí představí modré oči nebo krátké nohy. S geny ale může být potíž, když se při zrodu...

Ilustrační foto.

Nemocnice v Havířově testuje umělou inteligenci, pomáhá číst rentgeny plic

Krajská nemocnice v Havířově na Karvinsku jako první v republice testuje umělou inteligenci, která pomáhá číst rentgenové snímky...

Ilustrační foto.

Britští lékaři představili inovativní léčbu leukémie, malá pacientka je v remisi

Britští lékaři o víkendu na odborné konferenci představili inovativní léčbu leukémie, kterou považují za revoluční pokrok v...

Laserová operace MUDr. Jana Mikšovská.

Stačí pár vteřin a brýle můžete zahodit: Nejrychlejší laser na světě vyčaruje ostrý zrak během několika vteřin!

Odstranění dioptrií patří mezi nejčastější oční operace u pacientů ve věku od 18 do 40 let. Během ambulantního bezbolestného...

Ilustrační foto.

Jak vidí topnou sezonu vaše oči

Zima může pro zdraví očí znamenat větší riziko než letní měsíce plné slunce. I zde platí, že prevence je vhodnější než řešení...

Ilustrační foto.

Diabetiků v ČR přibývá podle lékařů 30 tisíc ročně, i kvůli tloustnutí populace

Diabetiků v ČR přibývá asi 30 tisíc každý rok, cukrovku má každý třetí senior nad 65 let. Lékaři čekají další zhoršení, protože...

další zprávy

Titulní strana Standardní písmo Větší písmo

Tmavé zobrazení
Přepnout na plnou verzi