JS Live: Diskuse se Zdeňkem Hrabou, Tomiem Okamurou, Pavlem Žáčkem a Radimem Fialou

Moderátor pořadu Jaromír Soukup se svými hosty.

Tématem středečního dílu Jaromír Soukup Live nemohlo být nic jiného než stále probíhající pandemie koronaviru a její dopady na naši ekonomiku, společnost a naše životy. Moderátor pořadu Jaromír Soukup ale zavedl řeč i na jiná zajímavá témata, i když tohle bylo pochopitelně stěžejní a nejdůležitější. 

Jedná se o doslovný přepis Jaromír Soukup Live ze 16. září 2020.

-----
Pánové, jak jsem to v úvodu řekl, to téma, které hýbe veřejností, je samozřejmě COVID, probíhající pandemie covidu, nikdo z vás není lékař ani epidemiolog, ale všichni jste politici, takže přebíráte odpovědnost za činy, které se dějou, já bych chtěl na úvod hovořit trochu o formálních věcech, jak trochu koukám na pana doktora, protože je advokátem, teď tady probíhá poměrně lítý boj, jestli bude zřízen ústřední krizový štáb nebo nebude zřízen ústřední krizový štáb, hovoří se o tom, jako kdyby ústřední krizový štáb měl více pravomocí než má vláda, případně ministerstvo zdravotnictví a přiznám, že se v tom trošičku ztrácím, podle mého, podle mé představy a toho co vím, teď rozhoduje ministr zdravotnictví a případné zřízení ústředního krizového štábu by pro formální stránku věci nic neznamenalo, protože by to byl pořád jenom poradní orgán, mýlím se?

Zdeněk HRABA, senátor, člen hnutí STAN /STAN/
--------------------
Je to tak, je to poradní orgán, byť významný poradní orgán, který si může zřídit předseda vlády k tomu, aby se odpovědně rozhodoval a podle mého názoru měl být už zřízen tedy dávno, pokud má vláda skutečně data o tom, že by se měla ta pandemie vyvíjet nějakým dramatickým směrem, protože jedna věc jsou čísla, která jsou denně zveřejňována a druhá věc jsou nějaké výhledy s určitou pravděpodobností a pokud tedy ministr zdravotnictví dospěl k závěru, že je potřeba vydat teda opatření, která teď jsou tedy aktuální, tak zřejmě má nějaké výhledy od svých zdravotnických statistiků, že se bude ta pandemie vyvíjet nějakým dramatičtějším směrem nebo ne, anebo je to jenom strašení lidí, to je druhá věc samozřejmě.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Teď jenom, abysme se vrátili, je to poradní orgán ten ústřední krizový štáb. Může ho zřídit předseda vlády, takže je to poradní orgán vlády nebo jeho předsedy, takto to je, ale teď vlastně předseda vlády rozhodnutí, která by se týkala činnosti lidí nebo života lidí, dělat nemůže, to musí dělat ministr zdravotnictví, tak jako tak, pokud není vyhlášen nouzový stav, je to tak správně?

Zdeněk HRABA, senátor, člen hnutí STAN /STAN/
--------------------
Je to tak, jako hlavní opatření mají být tedy zveřejňována a rozhodována ministrem zdravotnictví, je otázka, jestli ty 3, 4 měsíce neměl využít ministr zdravotnictví, potažmo vláda na to, aby jeho pravomoci byly rozšířeny /souzvuk zvuků/, skutečně měl, já kdybych byl ministr zdravotnictví a měl jsem výhledy, že budou 3 miliony nemocných, tak budu trvat na tom, abych měl pravomoci, kdy budu moct zasáhnout tak, aby to bylo reálné a aby to skutečně pomohlo, teď se diskutuje, jestli ministr zdravotnictví může nařídit nošení roušek, nebo ne.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Může? No, protože mimo jiné dnes ministr zdravotnictví měl mít tiskovou konferenci a já jsem očekával, že ta tisková konference bude a většina těch tiskových konferencí, které jsou v podstatě každodenní ministra zdravotnictví, je o interpretaci včerejších dát, komentáři k tomu, že nedochází k exponenciálnímu nárůstu nakažených, komentáři k tomu, jaké jsou různé poměry hospitalizovaných, nakažených, testovaných a tak a má v podstatě za úkol de facto bránit práci ministerstva, tak jsem, tak jsem se na to díval, jinými slovy já to tedy příliš často nesleduju a dnes byla zrušena, což je zajímavá věc, protože byla přesunuta na zítra odpoledne, myslím ve 12.30 a já jsem si tak říkal, no možná ministr zdravotnictví ví něco, co nechce říct, anebo by musel říci něco, co by zítra musel popřít.

Zdeněk HRABA, senátor, člen hnutí STAN /STAN/
--------------------
Na mě to dělá taky ten dojem, že pan ministr má, určitě musí mít data o tom, jaký bude vývoj a bohužel se některá realizují tak, že se nejdřív zjišťují jaksi marketingové výzkumy, co na to řeknou lidé a pokud by ta reakce měla být nějaká ostřejší a poškodit hnutí pana ministra, tak, tak nejsou realizována nebo nejsou realizována s takovou razancí, s jakou by měla být.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Ta debata, kterou jsme otevřeli, pane Okamura, ústřední krizový štáb, víte, tak on je to poradní orgán předsedy vlády, ale ze zákona mu předsedá ministr vnitra, což je jeho úhlavní kohout na jednom smetišti, tedy koaliční partner, ono jak se říká, není většího nepřítele, než je koaliční partner, zvlášť takhle krátce před volbami, ústřední krizový štáb má zabezpečovat nějakou koordinaci těch rezortů, pokud to nedělaly dobrovolně radit tedy předsedovi vlády, proč se tomu tak brání?

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Tak já si myslím, že už po těch půlročních zkušenostech se ukázalo, že není to o tom, zdali teď v tuto chvíli řídit krizový, ústřední krizový štáb, ale je to o tom, aby ty ministerstvem zdravotnictví připravovaná opatření byla za prvé zacílená, zadruhé včasná a zatřetí srozumitelná, jsou to tyto tři atributy, které by měl splňovat, což je problém, a to je to, o čem diskutuje i odborná veřejnost, že to v podstatě ani jedno z těchto parametrů /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Promiňte, to co pan doktor naznačil, že bychom, asi bylo dobré vědět, co ministerstvo má v hlavě, protože ta epidemiologie, pokud jsem to dobře pochopil, ale myslím si, že ty základy jo, po těch stovkách hodin diskuzi s různými odborníky, je samozřejmě o číslech a také o predikci nějakého vývoje, ti epidemiologové budou muset mít nějaké scénáře předpokládám, že ministr zdravotnictví má také v ruce nějaké scénáře, co se bude dít, proč je neznáme?

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
No, tak to je právě ta velká otázka, my jako opozice to taky vytýkáme, mimochodem právě pro to, co jsem řekl v úvodu, tak si nemyslím, že by teď v tuto chvíli nějak zásadně změnilo situaci to, zdali se udělá ústřední krizový štáb nebo ne, spíš to, co tady bylo řečeno před chvílí i vámi, pane řediteli, tak je problém v tom, že skutečně ta plošná opatření, to je přece to, co vytýkal na jaře ten soud té vládě, protože my jsme právě chtěli udělat novelu zákona o veřejném zdraví, k čemuž vláda ovšem to odmítla udělat. Vláda si vybrala radši tu variantu toho ústavního zákona o bezpečnosti, tady v pořadu jsem upozorňoval, že to bude trvat půl roku i déle, samozřejmě došlo na moje slova a nyní skutečně /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Jenom vás trošku upřesním, pane předsedo, že soud tehdy řekl, že rozhodnutí, která omezují práva a svobody občanů nebo jim nakazují, co smějí dělat, nemůže dělat ministr, ale musí to dělat vláda v režimu toho nouzového stavu, což teď není.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Přesně a my jsme navrhovali tu novelu, aby právě v případě, že rozhodne ministr, tak aby to musela v podstatě následně odsouhlasit vláda a v případě, že by ta opatření.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
A proč se to neudělalo?

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Tak já bych, já bych to dořekl a v případě, že by ta opatření trvala déle než 30 dnů, aby to museli jsme projednat ve sněmovně.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
A proč se to neudělalo?

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Tak, tak to je otázka na vládě, protože vláda v tomto musím říct legislativně selhala, protože ani ústavní zákon, ani tato novela tady není, takže vy jste se před chvílí ptal, zda-li má ministr přikázat právo plošně, plošně přikázat ty roušky, a to se vracíme na jaro, kdy v tom zákoně o veřejném zdraví ty roušky nejsou napsány právě, tam je napsáno.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Je to takové na hraně, je to takové na hraně /souzvuk zvuků/.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
A to právě bylo rozporováno a vůbec se to nikam nepohlo, v každém případě stanovisko SPD je, že roušky by měly být dobrovolné a pouze v ohniscích, by měla být opatření.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Já si pamatuji ten rozsudek soudu, on byl tak zveřejněn, měl několik desítek stran a tam to bylo pregnantně popsáno tím soudcem, jak se má jako postupovat a proč jsme od tý doby, pane Žáčku, nic neudělali, vy jste taky poslanec, proč jsme nic jako neudělali?

Pavel ŽÁČEK, poslanec za ODS
--------------------
Já to vnímám taky, souhlasím s tím, vnímám to jako chybu vlády, vnímám to jako chybu vládní koalice, protože to, že jsme na hraně Ústavy a že to.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Je to takové jako.

Pavel ŽÁČEK, poslanec za ODS
--------------------
Že prostě se rozhodl premiér Babiš přehodit zodpovědnost na ministra zdravotnictví, aby ho mohl asi kdykoliv obětovat a ta situace trvá do dnes, myslím si, že to je za prvé chaotické řízení ze strany premiéra, když si čtete některé ty jeho rozhovory a přesně v řadě, jednak tam opakuje, slibuje do budoucna věci, které nikdy naplnil, pak říká, no oni se pod tím panem ministrem zdravotnictví ty týmy, ty odborníci každý má jiný názor, oni se nemůžou dohodnout a pan ministr teda mezitím jako lavíruje a nad tím ještě lavíruje premiér Babiš, já si nedovedu představit, že by ministr zdravotnictví za takového řízení, jak tomu říká, že řídí firmu, že by nevěděl předem, co ten ministr zdravotnictví nešťastný řekne, ono, on ho pak několik hodin, když vidíte tu reakci veřejnosti, tak ho prostě sjede a řekne, že to není pravda, že on si to udělal sám o sobě, takhle to přesně nefunguje /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Přiznám se, že tady s vámi naprosto souhlasím.

Pavel ŽÁČEK, poslanec za ODS
--------------------
Je to chaos totální a bohužel se prošvihla ta chvíle, kdy jsme měli zde prvotní zkušenost, mohli se přijat, přijmout příslušné úpravy, my jsme po nich dokonce volali, to si myslím, že se všichni shodneme.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Ano, to je pravda.

Pavel ŽÁČEK, poslanec za ODS
--------------------
A dneska máme září a jsme znovu na tom samém začátku a obávám se, že vládě nezbyde, že bude zase řešit nějaké plošné opatření.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Pamatujete si ty debaty o tom, soudce to tam pregnantně popsal, ty debaty o tom, že pokud se ukáže nějaké nařízení jako neplatné, protože ten, ten orgán k němu neměl oprávnění, ať už to byl ministr nebo vláda, tak samozřejmě bylo riziko náhrad škod, od té doby se nic nestalo a teď se blížíme do bodu, kdy opět budou muset být nějaká opatření dělána, to si prostě řekněme na rovinu, že těma rouškama to neskončilo, ty čísla nakažených opravdu rostou exponenciálně /souzvuk zvuků/.

Pavel ŽÁČEK, poslanec za ODS
--------------------
Rozhovor s premiérem Babišem, který byl z konce srpnam tak prostě ten, ten řekl, že roušky takhle plošně v žádném případě pomalu nikdy.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
On doslova řekl, já nevím co na tom ministerstvu dělají jo.

Pavel ŽÁČEK, poslanec za ODS
--------------------
A dneska se podívejme, kde to je a on, když se, když zase se díváte, jak se k tomu vyjadřuje v médiích, tak on je jak nezúčastněný divák, on se kouká, zasupluje novináře a říká, oni něco udělali, tamhle něco udělali, já je jsem svolal, ale oni udělali něco jiného, no je premiér nebo není, má zodpovědnost nebo nemá, vypadá to, že nemá nebo ji nechce mít, chce se jí zbavit.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Zůstaneme u těch těch formálních věcí, pane Fialo, pojďme to dopovídat, protože mně to prostě vrtá hlavou, ta čísla nakažených stoupají. Víte, my se pořád chceme samozřejmě tvářit optimisticky, to znamená, jednoho dne je důležité číslo R, v okamžiku, kdy R nám říká pozor, tak už není důležité a zesložití se to tak, jakože ten výpočet není jednoznačný, pak je důležitý počet nakažených, když to vychází mezinárodním srovnání dobře, když to začne vycházet špatně, tak je důležitý počet hospitalizovaných, a když už počet hospitalizovaných není úplně optimální, protože co bysme si povídali, opravdu to stoupá o desítky denně, tak se začne používat argument zemřelých, přičemž ještě upřímně řečeno, upřímně řečeno, trošku zvláštně, když pan premiér řekne v neděli, že za sobotu nebyli žádní zemřelí a tím pádem jsme na evropské špičce a ono se ukáže, že byli 4, tak co si o tom mám myslet a jinými slovy naznačuji, že opatření nějaká přijdou, já jsem to naznačil s tím, že zítra bude tisková konference ministra zdravotnictví, já si myslím, že tam něco padne.

Radim FIALA, místopředseda hnutí, předseda hospodářského výboru /SPD/
--------------------
Tak já musím souhlasit s tím, že ta metodika se asi dělá podle toho, jak se to komu hodí. Už v minulosti jsme měli centrální štáb, pak jsme měli několik dalších štábů, měli jsme premiéra, ministerstvo zdravotnictví a a možná si všichni vzpomeneme a vy jste to řekl hned v první větě dnešního pořadu, já nevím, co si o tom teda mám myslet a já myslím, že na tom jsou podobně i diváci, když slyší od ministra něco jinýho, jiného, od premiéra něco jiného, od centrálního krizového štábu něco jiného, v minulosti myslím, tak to byl prostě obrovský chaos a nekompetence a co nám z toho zbylo, my jsme měli spoustu času a ty opatření ze začátku s těma rouškama byly dobré jenom proto, abysme získali ten čas a udělali si nějakou koncepci, nějakou metodiku, která bude do budoucna a dneska jsme měli přesně vědět, co budeme dělat, který den, co budeme dělat a já se obávám, že a tak, jak vy jste to zase správně řekl, ministr zdravotnictví prostě je čistý statistik, který nám denně z obrazovky říká jenom data, ale metodika, koncepce, co budeme dělat, to vypadá, že to neví ani on, ani premiér a když už to neví nikdo, tak je potřeba vytvořit nějaký nový orgán, řekněme zase krizový štáb, který v minulosti se bavil hlavně tím, že objednával roušky, ale ty snad podle mě dle, dle výběrových řízeních podle zákona už musí být plný sklad, takže já se, já věřím, že tato, tato věc snad bude.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
To je takové zvláštní, mimochodem já jsem tady kritizoval, protože vyšla zpráva, že ve skladu státních hmotných rezerv nic není, ale prý bylo 60 000 000 roušek a respirátorů ve skladech ministerstva vnitra a ministerstva zdravotnictví, a pak jsem tak jako s úžasem zjistil v novinách, kdy šéf stáje státních hmotných rezerv Švagr říkal, že mají na skladech spoustu roušek, dostatek, tak jsem z toho /nesrozumitelné/ zmatený, co se tam za týden to dokončilo nebo to tam převezli z toho ministerstva nebo já nevím.

Radim FIALA, místopředseda hnutí, předseda hospodářského výboru /SPD/
--------------------
To taky nikdo neví, nicméně já to jenom dokončím, já si myslím, že, že po té době, kdy, kdy jsme v té takzvané uvozovkách koronavirové době, by už měla být jasná nějaká koncepce a někdo, někdo myslím tím premiér této země, který má největší odpovědnost, by měl vystoupit a říct, ano, čísla jdou nahoru, budeme dělat to, to a to a jsem přesvědčen, že, že se ta situace zlepší, ale když se podíváme dneska na statistiky, tak prostě my máme po Španělsku a Francii nejvíc nakažených a je vidět, že prostě ta vláda zaspala a já chci říct ještě, prosím, jednu myšlenku, my jsme, my jsme volali po tom, aby, aby se upravil novelův zákon o veřejném zdraví lidu. A volali jsme potom silně, protože jsme říkali, teď jsme teda to zastavili a byli jsme na tom opravdu dobře, nepromarněme ten čas a pan ministr Hamáček začal říkat ne, ne žádný o veřejném zdraví lidu, ale krizový zákon a my jsme upozorňovali, že se bude schvalovat 2 roky a že možná do konce volebního období ho oni neschválí.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Ono to vypadá skutečně, že vláda dospěla k názoru, že ta druhá vlna nebude, že to nejhorší je skutečně za námi a že ty předpisy, které, u kterých jsme se dostali na hranu už v březnu, nebudou potřeba, že to v podstatě odnese, odnese čas a teď se ukazuje, že potřeba teda budou, pane doktore, jste senátor a s vašimi kolegy jste ve styku, máte různé odborné týmy, poradce z různých stran, nejen vy, ale i vaši kolegové, máte představu, co se teď bude dětí, myslím ze společností, jak bude postupovat epidemiologická situace a současně s tím, jak budou postupovat tedy státní opatření. Logicky, ptám se, jestli můžeme očekávat, že bude omezeno shromažďování osob na jedné, na jednom místě, což bude znamenat otazníky, jak na tom budou školy, jak na tom budou restaurace, jak na to budou ostatní místa, jako divadla, koncerty a podobně.

Zdeněk HRABA, senátor, člen hnutí STAN /STAN/
--------------------
Já mám obavu, že, teda já informace nemám detailní a mám opravdu, že je nemají ani ministři, nikdo je nemá, nikdo, nikdo ty informace nemá, já jsem se shodou okolností dočetl tento týden prognózy zahraniční, zahraniční agentury, která se zabývá tedy prognózování pandemií a nechci šířit nějakou paniku, ale měly by, ta čísla by měla vystřelit v prosinci, v prosinci, v lednu a pak by měla klesnout u toho pesimistického scénáře, u toho realistického, u toho optimistického by měla zůstat ta čísla dole, nevím s jakou pravděpodobností se počítá s pesimistickým, realistickým a optimistickým scénářem, a to bych rád od vlády slyšel, samozřejmě budete to s určitou pravděpodobností, ale to nejhorší, co je, je ta nejistota, že nevíte, jaká opatření budou příští týden, pokud čísla budou růst procentuálně, řekněme, nějaký řetězový index, bude to narůstat, tak budou opatření ta, ta, ta a ta.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Já jsem si myslel, že, když nebo možná jsem naivní, já nevím, ale když jde o zdraví lidí, když jde opravdu statisíce lidí a jejich zdraví, ale i psychické, protože jsou vystrašení dostatečně, že volby nevolby, že se bude postupovat v zájmu lidí, myslíte si, že v tomhle tom rozhodování hrajou roli volby, jinými slovy jestli třeba nezbytná opatření se nebudou odsouvat na později, kdy může být pozdě jenom, protože zhruba za 14 dní nebo 15 dní budou volby.

Zdeněk HRABA, senátor, člen hnutí STAN /STAN/
--------------------
Tak můžou v tom hrát, samozřejmě můžou, tak jak to probíhalo na jaře, tak politické preference šly stranou a jak v Poslanecké sněmovně, tak v Senátu procházela ty předpisy, které bylo potřeba přijmout rychle, tak se přijímaly prostě rychle, byť samozřejmě měly mnohé mouchy a myslím si, že přes prázdniny se do toho postupně dostávala, dostávala politika a to jsou ty různé dárečky, různé průzkumy, kdo, jak na co reaguje, je to samozřejmě, dostává se do toho i to jestli, kdo vlastně přijde k volbám a jaká skupina bude rozhodovat.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Pane Okamuro, hrajou v tom ty volby roli a pokud v tom směru, v jaké jsme diskutovali s vaším kolegou, panem senátorem a pokud ano, je na stole varianta, že se ty volby s odůvodněním toho, té koronakrize odloží, logický my vychází pro Andreje Babiše je teď ta situace mimořádně příznivá, protože ty preference mu dávají větší naději na úspěch, má 5 senátorů, pravděpodobně pokud by preference zůstaly, tak jak jsou, by byl úspěšý, senátorů, promiňte, hejtmanů, by byl úspěšnější a ČSSD to zase tedy úplně nenahrává, myslíte si, že to může být odloženo?

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Tak volby hrajou v každém případě roli a já dám dva konkrétní příklady, každý je trošku jiné polohy. Zaprvé všichni vzpomínáme na jaře, všichni vzpomínáme na letošní léto, je to 2 měsíce zpátky, kdy ministr Hamáček začal hovořit o odložení podzimních krajských a senátních voleb, my jsme se teda neskutečně proti tomu ohradili, protože my jsme řekli, pane ministře Hamáčku, vaším úkolem není nám tady říkat, že občanům odložit volby /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Pro ČSSD je to nevýhodné, protože oni pět hejtmanů teď mají a s největší pravděpodobností.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Ne, ne, ne, ono je to trošku jinak, já vám to vysvětlím a my jsme mu řekli, za SPD a přidali se k nám i jiné strany, takže okamžitě si upravil svůj názor, protože věděl, že jednou, že je v úzkých, vy máte za úkol vymyslet, jak občanům umožnit volby, nevymýšlet jak jim je neumožnit, takže pan ministr se teda lekl a samozřejmě upravil, takže najednou jsme začali hovořit o tom, jak tedy umožnit lidem, kteří by, případně /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
A udělalo se něco?

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Ano, ano, prošla novela zákona, která umožňuje, prošla, je to 14 dní zpátky, ve sněmovně 3 týdny, která umožní lidem speciální režim i těm, kteří jsou v karanténě, aby se zúčastnili krajských sněmovním volbám a je to díky tlaku nás opozice, protože pan ministr Hamáček chtěl původně neumožnit těm lidem účastnit se k volbám, ale řeknu vám ještě jiná věc.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Z největší pravděpodobností pro ČSSD to bude prohra, s pěti hejtmanů budou muset.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Moment, oni uvažují jinak, já bych to rychle /souzvuk zvuků/, oni to vidí přesně naopak, oni se chtějí co nejdéle udržet na těch místech v krajích, protože ví, že už potenciální nemusí uspět /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Proto to říkám, pro ČSSD jsou volby evidentně nevýhodné.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Tak.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Protože nemohou dosáhnout z mého pohledu podle stávajících preferencí to, čeho dosáhli minulých volbách.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Tak ale pan ministr Hamáček z ČSSD v tom tlaku. V tom zcela nepřijatelné tlaku pro nás v tom legislativním tlaku pokračuje, a to tady nikdo z kolegů neví, my jsme měli minulý týden komisi pro ústavu a pan ministr Hamáček tam předložil ten zákon, tu novelu Ústavy, o tom nouzovém stavu a o té bezpečnosti ČR, o které jsme tady už /nesrozumitelné/ tam navrhuje, aby se volby mohly i opakovaně odkládat bez jakýkoliv /souzvuk zvuků/ důvody, já jsem řekl ne, že takhle to nemůžeme dělat.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Já jsem to téma voleb a současně, současné zdravotní situace a politické situace s vašimi předřečníky, panem doktorem Hrabou a panem Okamurou jaksi vedl k vám, protože to, že se vás zmínil jako bývalého šéfa Ústavu pro studium totalitních režimů, nebylo náhodou, když to sledujete, jak se hraje s volbami, jak se hraje s osudy lidí, jak neznámé epidemiologické plány, varianty, co všechno se mohlo stát, to jsou, jak byly zavřené školy a teď v tom v podstatě plaveme dál, vy jako člověk, který šéfoval ústavu, který měl popsat, proč jsme ztratili demokracii, tak víte, kam směřuju?

Pavel ŽÁČEK, poslanec za ODS
--------------------
Jako ke komunismu, ty volby komunistické éry jako nelze s tím dneškem srovnávat, přece jenom máme zde podmínky, jsou demokratické, každý reaguje, každý hájí své zájmy, tím, tím to neomlouvám jo, prostě vláda měla poslat některé ty zákony novely a byla zde vůle většinová, abysme je schválili jako, jako reakce na tu, na tu pandemii dneska, prostě jsou některé věci, které jsou jakoby v 13 komnatách a určitě bychom se o nich měli bavit a měli bysme odhalovat ty důvody, proč třeba sociální demokracie, proč třeba pan Hamáček tyto věci navrhuje nebo naopak potlačuje, oni vyvolávají i určitou psychózu, která se dotýká mimochodem jejich voličů, to jsou třeba důchodci, na druhou stranu, jak pak je chtějí motivovat, aby tam vlastně k těm volbám přišli, pošleme tam ty roušky, pošleme jim /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Úplně jednoduše, volby to je, to jsme asi nejvíc chtěli /souzvuk zvuků/, přesně tak, máme nemůžeme souhlasit ano, ve volbách zvolíme poslance, ti nám tedy nominují vládu a máme možnost se vyjádřit a ty volby to je, co jsme chtěli a volby mají být nedotknutelné, teď se hraje trošičku i s volbami, ale upřímně s těmi volbami se hraje v této situaci i s účastí, pokud přijde to, že si lidé budou bát a budu se bát tam přijít, no tak pak bude rozhodovat jenom ten, kdo má nejdisciplinovanější voliče.

Pavel ŽÁČEK, poslanec za ODS
--------------------
Souhlasím, já si myslím, že to, to každý přistupuje k těm volbám s ohledem na své voliče, s ohledem na to, jaké má politické cíle a tady evidentně byl pokus o to, aby se oddálilo, byl to pokus zjistit, jaká bude reakce jednak politické sféry jednak, jednak i samotných občanů voličů a myslím si, že se to nepovedlo /souzvuk zvuků/, podívejme se ta koalice, ať se někdy vydává a pan premiér Babiš prostě o tom mluví, jak jsou jednotní, tak oni, oni ty spory mají neustále, my vidíme jenom vrchol ledovce, to je boj o to, kdo povede to tažení proti té pandemii, ale jinak ministři, když vidíte pana ministra, stínového ministra zahraničí, pana ministra kultury Zaorálka a co on přednáší, co, co se má dělat a jak on kritizuje premiéra Babiše, pak se divíte, jak ti lidé mohou, jak vcelku být tou jistotou pro občany, že to zvládnou, já si myslím, že ne.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Mimochodem malý příklad, máme situaci, kdy premiér, který byl s hlavní hygieničkou na nějaké akci, pak se zjistí, jednání, schůze, řešení teda té koronakrize té, té, toho problému, té pandemie a pak se zjistí, že, že všichni jdou do karantény, premiér nejde /souzvuk zvuků/.

Pavel ŽÁČEK, poslanec za ODS
--------------------
Když hlavní hygienička to dostane také a dodneška se neví, nevytrasovalo se tou chytrou v uvozovkách chytrou, jak to teda omluvila? /souzvuk zvuků/. Dáme jí majáček a tím to vyřešíme.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Ještě je tady jeden pilíř jako demokracie, a to je ten tisk, to jsou svobodná média, já vím, že jsem byl kvůli prezidentu Zemanovi i kvůli panu Okamurovi obviňován z toho, že nemám rád liberální demokracii, že tady pan Okamura nemá být tak často, že nemám dělat rozhovory s panem Zemanem a tak, ale já jsem svým založením opravdu výsostný demokrat, já se, já se opravdu snažím, snažím co mi síly stačí, být spravedlivý a teď, když jsem viděl u těch médií, premiér Babiš říká, že vyzývá média k tomu, aby nestrašily, což znamená asi, aby tedy psaly to, co řekne, chápu, chápu, média spadající do svěřeneckého fondu, který mu nepatří, asi budou psát to, co jako řekne, ale okřikovat takhle ostatní nevím. Hlavní hygienička řekla, že neví, kde se nakazila, ale že to chytla od novinářů.

Pavel ŽÁČEK, poslanec za ODS
--------------------
No, kdybychom měli hodnotit, samozřejmě potřebujeme větší odstup, ale role novinářů, tak podle mě /souzvuk zvuků/, paniku někdo vyvolá, ale ty, to co dělají dneska média a řekl bych téměř všechna, tak prostě se ptají na ty otázky, ne jaké opatření jste udělali, ale pane premiére, pane pane ministře, vždyť to jste nám říkal už 3× na tiskové konferenci, jak to, že to už není. Oni se ptají přitvrďte, proč to nepřitvrdili, jaké další opatření chystáte a udělejte je, oni vytvářejí tlak na ty manažery politik, který by měli řešit a to si myslím, že je dneska velmi negativní pozice médií a říkám, podívejme se, je málo takových novinářů, kteří to berou s nějakým nadhledem, který se snaží třeba, třeba to kopírovat situaci zahraničí, kdežto my si tlačíme, my se válcuje a ženeme se někam do situace, kdy se pak divíme, kam se dostaneme a jak z toho ven.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Pane Fialo, role médií, pak máme takovou druhou otázku k vám, to zahraničí, ono to s tím možná trošičku souvisí jo, protože když jsou média jaksi obviňována z toho, že dělají zbytečnou paniku a že si na koronavirus zvyšují sledovanost a tak dále a tak dále, tak na to mám takovou poznámku, že nevím, oni novináři většinou ve svém bloku se úplně nemýlí, i když hnutí SPD možná na to má jiný názor, v podstatě nemůžete zmanipulovat všechny novináře, to prostě nejde, ne všichni novináři jsou ochotni naslouchat svým vydavatelům, že je to pro ně výhodné, že se zvyšuje čtenost, nepřispívá k tomu i to, že zahraničí na naší situaci reaguje prostě negativně, že těch států, které pro Čechy mají restrikce, už je opravdu celá řada, Německo a Holandsko a Belgie, Velká Británie a můžeme pokračovat dál a dál.

Radim FIALA, místopředseda hnutí, předseda hospodářského výboru /SPD/
--------------------
Tak já samozřejmě neobviňuju novináře z toho, že by, že by tu paniku udělali záměrně, protože COVID je prostě, je téma, jo jsou lidi v nemocnicích, lidi umírají a ta panika prostě, bohužel je vidět v těch televizích, protože televizí je hodně, listů je hodně, serverů je hodně, je to v pořádku, ale když se všude, kam se podíváte, tak první zpráva je, je statistická zpráva o koronaviru, já nevím, jestli je to tak v zahraničí, ale pravděpodobně ano, nicméně já sám za sebe můžu říct, že, že bychom asi měli vzít potaz, že prostě ta pandemie tady je ta koronavirová pandemie, ten virus tady prostě je a já jsem přesvědčen, že, že některé věci, které nám vláda říkala o chytré karanténě, trasování, Semaforu, koronavirové mapě, od té odstoupila, že to jsou věci prostě, které ty lidi zklamali, protože nefungují, tak jak by fungovat měly.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Víte to, ale promiňte, s tou chytrou karanténou, ono to jako na papíře vypadá skvěle, pokud by to takhle skutečně fungovalo, tak by to vypadalo výborně.

Radim FIALA, místopředseda hnutí, předseda hospodářského výboru /SPD/
--------------------
Nefunguje.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Problém je akorát v tom, že.

Radim FIALA, místopředseda hnutí, předseda hospodářského výboru /SPD/
--------------------
Že nefunguje.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
/souzvuk zvuků/ nápad byl dobrej a dopadl jako obvykle.

Radim FIALA, místopředseda hnutí, předseda hospodářského výboru /SPD/
--------------------
Že nefunguje a rostou nám čísla, rostou nám čísla nakažených. Nicméně já osobně jsem přesvědčen, že, že musíme chránit ty skupiny, které jsou ohroženy a já už jsem to říkal, to znamená důchodce a chronicky nemocný, ale co se týče těch dalších skupin, tam si myslím, že, že například další, další omezení by mělo být pouze v nějakých lokálních případech, protože prostě ten vir tady s náma je a já se obávám, že, že ten člověk ho může dostat, i když budeme mít roušku, budeme mluvit, budeme v autobuse, prostě je tady s námi a neměli bysme z toho dělat žádnou paniku a měli bysme na to být připraveni, měli bysme chránit, měli bysme dělat prevenci, ty roušky, které dneska posílá pošta a premiér Babiš důchodcům, by jim měli dávat lékaři nebo lékárny na, na nějaký předpis zdarma, protože tak, jak teď lidi říkají, to není ani hygienické, tak jak jim to přichází kdoví, jak to bude, ale lékaři by se měli starat o prevenci, protože ten lékař přece ví, jestli jste polymorbidní, jestli máte víc zdravotních problémů, jestli jste ohrožená skupina, jo jak to ví pan premiér Babiš jo, ten to asi těžko ví.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Tak víte, ale tak oni to samozřejmě už teď plní sociální sítě, různé příspěvky, kdy lidé na to píšou od Babiše roušku nechci a tak, tak nevím, jestli úplně, úplně to panu premiérovi pomůže, ale otázka samozřejmě, jak to měli udělat, pokud bychom zase.

Radim FIALA, místopředseda hnutí, předseda hospodářského výboru /SPD/
--------------------
Lékaři, já myslím, že je to špatné rozhodnutí /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Lékáren, což asi není úplně to, ale to byl jenom taková poznámka, pan doktore, k tomu zahraničí víte to, že nás poměrně přísně regulují vstup Slováci jo, to je, to je jako vážná věc, jsou to naši samozřejmě bratři, strávili jsme se Slováky ve společném státě desítky let i obchodně je ta, je ten styk velmi čilý, když máte větší českou firmu v 90 % případech, případů má i pobočku na Slovensku, a to nemluvím o příbuzenských vazbách, turistice a tak dále a Slováci řekli, že nás dají na rizikový seznam, ten náš premiér zareagoval úplně dětinsky jo, on řekl, oni, oni, oni, oni mají křehkou koalici a málo testujou, to přece není, co s tím mají společně, ale Slováci dnes oznámili, že jsou připraveni přitvrdit a dokonce rozhodli, že vrátí ostrahu hranic, což už je věc jako logisticky ne úplně na 3 dny, oni musí rozhodnout, kteří vojáci a policisté tam budou, jak se budou zásobovat, jak to tam bude s bezpečností, zbraněmi a tak dále, takže předpokládám, že očekávají, že ta situace bude trvat dýl, mně to trochu překvapilo z toho důvodu, že my vlastně si pořád myslíme, že to příští týden přejde, ale Slováci to o nás nemyslejí. Teda tak to je moje interpretace tak téma.

Zdeněk HRABA, senátor, člen hnutí STAN /STAN/
--------------------
Takhle, myslím si že koronavirus vrátil národní zpátky zpět do hry, státy si uvědomily a v podstatě vlády hrají vlastní politiku, teď nemyslím přímo Slovensko, Slovensko mám rád, ale prostě i to opatření mezi jednotlivými státy, prostě vrátily do hry národní státy s tím, že si budou chránit své vlastní občany a je tam i ta politika, do jaké míry ten vir může migrovat, zase to je otázka pro epidemiology, kolik může vlastně přimigrovat virů z České republiky na Slovensku nebo do Německa nebo ze středních Čech, teď má snad rozhodovat německá vláda o tom, že i střední Čechy zařadí, tedy do toho rizikového, do té rizikové oblasti, do jaké míry můžou lidé ze středních Čech prostě ohrozit Německo, to je, to je jiná věc epidemiologická, tam, tam jsou zase scénáře nějaký pesimistický, realistický, optimistický, to nedokážu odpovědět, ale je to do značné míry i politika.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
To asi ano, to téma, které jsem otevřel, jsou ty hranice tímhle, Evropská unie, hranice, selhala Evropská unie z vašeho pohledu v řešení té koronakrize, mělo se tam na té centrální evropské úrovni udělat více anebo to prostě řekli, heleďte, zdravotnický věci jsou věcí národních států a nás to jako nezajímá.

Zdeněk HRABA, senátor, člen hnutí STAN /STAN/
--------------------
Já jsem měl pocit, že Evropská unie přestala existovat během koronakrize, nebyla vidět, nebyla slyšet, ta opatření byla opožděná, pokud nějaká vůbec byla, více se diskutovalo a méně se jednalo.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Stejné téma, pane Okamuro předpokládám teď nesmlouvavý komentář, instituce jako Evropská unie národní hranice a státy, jestli to postupné navracení ostrahy hranic je správné kvůli viru, anebo je to takové, že ten virus je použit proto tak, rozumíte?

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Tak opakovaně se ukázalo, že Evropská unie, když vybírá od, od členských států a jejich občanů peníze, že my tam posíláme spoustu peněz, anebo když přikazuje direktivy, tak tam je akční, ale jak má nějaký stát problém, tak v podstatě ten problém ne jenom nechce řešit, ani ho není schopna řešit. Není to jenom problém koronaviru, je to i problém mezi Řeckem a Tureckem jako, kdy Turecko okupuje jinou členskou zemi EU /souzvuk zvuků/, severní část Kypru, zároveň útočí na členský stát EU a vlastně Evropská unie.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Myslíte na Řecko, ten spor o ty ostrovy tam?

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Ano, Evropská unie a Turecko, jak na tom mlčí Evropská unie, mlčí a je to vlastně k ničemu, zpátky k tomu koronaviru.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
No, jenom abych byl, byl, jako abysme byli spravedlivý, Evropská unie pokud to dobře tedy chápu, tak je připravená ekonomicky pomáhat s následky té koronakrize, je připravená finančně podpořit boj s tou koronakrizí.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
To jsem chtěl teďka říct.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
A do těch zdravotnických věcí jednotlivých států zasahovat, nezasahuje /souzvuk zvuků/.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Moment znovu jsem to přece v úvodu řekl, ona zasahuje především v tom, že vybírá peníze a pak dělá direktivy, ale když přijde na na lámání chleba, kdy skutečně jsou národy v trablích, tak už prostě, prostě nezasahuje, nemá ty pravomoce, nechce, ale vy jste řekl tu věc, ke které jsem se chtěl dostat, takže jedinou aktivitu, kterou jsem zaznamenal z úrovně Evropské unie je, že vydává evropské dluhopisy, to znamená Andrej Babiš spolu s touhle tou vládou ČSSD s podporou KSČM zadlužili všechny občany České republiky do roku 2057. Jako my jsme, my ručíme za evropské dluhopisy, za půjčku Evropské unie a z těch peněz /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Buďme spravedlivý, oni ty dluhopisy emitují proto, aby získali prostředky na hospodářskou obnovu po panu pandemii, když to zjednoduším.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
K tomu jsem se chtěl dostat, ale téměř polovina těch peněz, za které my ručíme, jde do Španělska a do Itálie, do krachujících zemí eurozóny, protože kdyby je ta Evropská unie neuplatnila tímto, tak oni už budou muset odejít z eurozóny a v podstatě krachuje projekt Evropské unie, to znamená, je /souzvuk zvuků/ to zrůdný model a Česká republika, byť jejich zoufalých pár, pár miliard, kterýma se tady v uvozovkách zoufale pochlubil pan premiér, dostala také a za lepších podmínek, kdybysme si půjčili sami, kdybychom potřebovali /souzvuk zvuků/, to znamená, že by jsme si půjčili sami, to znamená on nás teďka dal do chomoutu pan premiér Babiš i kvůli Evropské unie a vyměnil bohužel 10 milionů občanů České republiky za své dotace pro svoji firmu, aby o ně nepřišel.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Počkejte, tak za dotace nebo za tu, za ty nebo.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Protože kývnul na to, aby Česká republika jako celek, ručila, spoluručila za ty evropské dluhopisy a výměnou za to on dál bude Evropská unie fungovat a bude inkasovat ty dotace a pro mě je to nepřijatelné úplně, je to nepřijatelný model, my jsme, my nemůžeme ručit přece za několikanásobně vyšší důchody a platy Španělům a Italům, my v České republice, který jsme násobně chudší /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Abysme byli spravedliví, tak v plánu Evropské unie je několik set miliard i pro Českou republiku a teď pane Žáčku, teď tady já bych řekl v té řeči pana Okamury byla spousta mimo běžek, který spolu úplně nesouvisely, dotace Agrofertu a konflikt zájmů předsedy vlády, jestli jsem to dobře pochopil. Dotační politika Evropské unie un block, pravidla fungování Evropské unie ve smyslu zdravotnických nařízení a ekonomických, co z vás, co pro vás je nejpalčivější, možná všechny 3.

Pavel ŽÁČEK, poslanec za ODS
--------------------
Tak určitě bych jako podpořil a podtrhl to, že jaksi premiér Babiš v /nesrozumitelné/, aby získal především dotace pro svoji firmu, dnes teda svěřeneckou a všechno ostatní je, řekl bych maskováním, tady nejde o občany České republiky, tady nejde o Českou republiku, jak on říkal o ten náš národ, tady jde o to, aby ta, ta ostatní politika, toho jeho setkávání a potýkání se na té nejvyšší úrovni, dejme tomu, v Evropě, či v Euroatlantský vztazích prostě maskovalo ten jeho pravý zájem, ale řekl bych ještě jeden pohled, který tady nebyl zmíněn, podle mě nás trošku dohání ta jeho, dovolím si říct velkohubost, na začátku, když to začalo, když se vraceli vlastně naši turisté třeba z Itálie a on velmi tepal Itálii, jak se to tam mohlo jako rozrůst a tak dále a dneska, kdy jsme zase pod jeho tlakem zvýšil ten počet těch lidí, kteří jsou testováni zvýšilo se teda i to číslo těch, kteří jsou odhalování, tak, tak teď na nás ostatní státy koukají podobně a on neví co s tím, protože ještě teda to jsou tak slušní státníci, že, že nenapadají se, nenapadají nás, tak jako to dělal osobně jako, jako.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Víte premiér má v tomhle směru takový jako já, já ho skoro podezřívám, že on jako rychlejc mluví, než, než jako myslím, on má takový jako dětský reakce jo, že za zavlečení viru k nám můžou Italové, který nezvládají pandemii. To říkal v březnu, ale ten virus nezná úplně jako hranice jo, tak to, to by, jestli tam nebyli Češi lyžovat, tak vidíme, že by možná sem ten virus přišel s týdenní prodlevou nějakým způsobem jinak, ale on zachvátil celý svět, to nemělo a teď se přiznám u toho Slovenska zase jo, když mu to řekli novináři, že to a on zareaguje úplně jako dětsky. Oni mají křehkou koalici a málo testujou no.

Pavel ŽÁČEK, poslanec za ODS
--------------------
Bohužel on u sebe nemá tvůrce svého PR a vlastně reaguje takto /souzvuk zvuků/, vidíme tu jeho povahu, že něco vystřelí a pak teda kličkuje a řekne, že to nikdy neřekl jo, ale ta situace samozřejmě je taková, že, že ta Itálie, která, bohužel předtím porušila i nějaká pravidla, kdy teda to ty čínští, řekl bych gastarbeitři, prostě zavlekli a pak se to rozšířilo, tak, jako o tom, o tom je mluvit a ta tehdy se samozřejmě mělo reagovat, to je pravda, v tomto smyslu, kdy se vytvářela, vytvářela jaksi budoucí Evropská komise, tak, tak nikdo nepomohl, nikdo nereagoval, to si myslím, že je nutné podtrhnout, samozřejmě ty státy to vzali do vlastních rukou a vidíme jak to, jak to dneska, dneska dopadá a říkám, myslím si, že pan premiér Babiš tady kličkuje, jak může, protože ty reakce těch partnerů našich, Německa, Slovenska a dalších států, odkazuje se často na Rakousko, tak ty neumí ovlivnit, ty, ty ani jeho média nemůžou vyvrátit to, že oni se k nám velmi kriticky stavějí.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Pane Fialo, samozřejmě to zahraničí téma k vám a teď řeknu takovou jako věc, kterou předpokládám, že vás rozčílí jo, ale přesto to říct musím já, když vidím to politikaření hnutí ANO a teď jde o zdraví, teď nejde o blbost jo, do novelu zákona o něčem jo, teď jde o zdraví lidí a o celostátní záležitosti a vidím to politikaření a teď takovou mám nedůvěru, že s námi nehrajou úplně otevřeně, že nám neříkají úplně všechno z politických jakoby důvodu, tak vám řeknu takovou teorii, já si myslím, že Senát je dobře, že ho máme teď, protože v něm jsou lidi aspoň je to moje zkušenost, jsou lidi, kteří ve svém životě už něco dokázali, už se tak neshlukují v té své politické straně a mám takový pocit, že je tam méně politikaření a že jsem teď rád, že je, naštval jsem vás?

Radim FIALA, místopředseda hnutí, předseda hospodářského výboru /SPD/
--------------------
Naštval, protože a naštval samozřejmě politicky nějak tak jako.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Znáte mě, já nedávám, já nedávám bezbarvé otázky, co si myslíte o Senátu, já vám trošku nahraju na smeč, ať se do mě pustíte.

Radim FIALA, místopředseda hnutí, předseda hospodářského výboru /SPD/
--------------------
Vy jste věděl, jakou otázku my máte dát, já samozřejmě si nemyslím, si to nemyslím a vy jste mi tu otázku dal, protože víte, že si to nemyslím, protože já si myslím, že i v Senátu se politikaří a že se politikaří ještě daleko více než, než by, než se politikaří v Poslanecké sněmovně, protože ve sněmovně se možná politikaří u nějaké pozměňovacích návrhů, ale v Senátu podle mě se politikaří jako po celém světě, teď vy jste určitě narážel na, na cestu senátorů do, na Tchaj-wan a podobně.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Třeba.

Radim FIALA, místopředseda hnutí, předseda hospodářského výboru /SPD/
--------------------
A já si myslím, že já jsem to nedokázal pochopit /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Že mi přijdou, že nejsou takové, v uvozovkách dobrém slova smyslu.

Radim FIALA, místopředseda hnutí, předseda hospodářského výboru /SPD/
--------------------
Já vám řeknu dvě věci, nad kterými v poslední době jsem se pozastavil v Senátu.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Já jsem byl i v Senátu, já tady mám srovnání.

Radim FIALA, místopředseda hnutí, předseda hospodářského výboru /SPD/
--------------------
Já mám, já mám dvě věci, nad kterými by sem se pozastavil, když tady byl ministr zahraničí Spojených států amerických a pan, pan Vystrčil mu předal pomyslný klíč od Senátu, tak mě to doslova pobouřilo, já bych ten klíč jako od svého bytu nebo od své vlasti nepředal nikomu ani Rusům ani Američanům, ani tramptárii, to si myslím, že je jo jako výraz nějaké absolutní podřízenosti.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Myslíte? Ono se tak dělá.

Radim FIALA, místopředseda hnutí, předseda hospodářského výboru /SPD/
--------------------
Mě osobně to pobouřilo.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Kdy primátor dává symbolický klíč.

Radim FIALA, místopředseda hnutí, předseda hospodářského výboru /SPD/
--------------------
Druhá věc, kdy se kdy, kdy Česká republika má stanovenou nějakou, má stanovenou nějakou politiku vůči zemi, tentokrát vůči Číně, nějakou celostátní politiku, která jasně daná něčím a Senát si řekne, tak já to nebudu respektovat nebo Magistrát hlavního města Prahy řekne. Je to vlastně úplně jedno, Senát taky, pojedem na Tchaj-wan, prostě uděláme to jinak, pak se z toho vykličkovávají, že to nebylo oficiální, že to byla nějaká obchodní a podobně. Já si myslím, že, že to je politikaření daleko větší a vy říkáte, že se tam nepolitikaří, pak je /souzvuk zvuků/.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Takovou zvláštní, takovou zvláštní libůstku, jo já na ČT24 po nocích, je to vždycky po půlnoci, sleduju ty vaše přenosy z Poslanecké sněmovny i občas ze Senátu, já jsem tím chtěl říct jako něco jiného, že senátoři jsou voleni svým obvodem, většina z nich opravdu dosáhla ve svém povolání jakoby nějakého pomyslného vrcholu, je tam celá řada lékařů, právníků a tak dále a přijde mi, že tolik nepolitikaří v tom stranickém slova smyslu, jako v té Poslanecké sněmovně, jinými slovy, že mnohdy ty projevy mi dávají větší smysl a teď v téhle té kritické chvíli, kdy vy i sami naznačujete, že se hraje se zdravím lidí, osudem lidí, sociální situací, ekonomikou státu z politických důvodů, tak ta pojistka toho senátu mi přijde jako potřebná, i když jsem byl dlouhodobým kritikem zařazení senátu do ústavního systému, a teď se koukám na pana Okamuru. Vy jste sám byl senátorem a samozřejmě budeme pokračovat k senátorovi, tak.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Ta za prvé si musíme říct, že senát nemá v podstatě /nesrozumitelné/ ve srovnání se sněmovnou, zdaleka tak velkou legitimitu v podstatě téměř nulovou, protože když předseda senátu je zvolen 8000 hlasy jako zatímco například to i já.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
/nesrozumitelné/.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
To i já, když jsem hlas, když jsem byl volen do senátu, tak jsem dostal jednou tolika více hlasů.

respondent
--------------------
I to je je málo.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Ale to je ten většinový systém těch obvodů, to takhle je.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Ale proto vám říkám, že to postavení senátu je velmi slabé. A já si myslím, že senát by bylo dobré zrušit, a místo toho tou pojistkou demokracie, a ten třetí pilíř by měl být zákon o referendu, který právě... Plynule přechází k druhému problému, že senát je vlastně dneska brzdou demokracie, a přímo je překážku demokracie, protože já, když jsem hovořil. Ano, tvrdošíjně odmítají zákon o referendu, naposledy to.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Senátoři?

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Ano, naposled mi to přímo do očí řekl zesnulý předseda senátu Kubera. My jsme mluvili cca 14 dní před jeho konáním, jsme byla schůzka vedení senátu a sněmovny a já jsem se tam přímo zeptal i před místopředsedoou senátu, a řekli na rovinu, že oni nikdy zákon o referendu neodsouhlasí. To znamená je to /nesrozumitelné/.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
To vám řekl Jaroslav Kubera.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Před všemi.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Dobře, ale když vám Jaroslav Kubera řekl, že on s takovým zájem.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
/nesrozumitelné/ senát.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Senát, no také senátor /nesrozumitelné/.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
/nesrozumitelné/.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Počkejte, pane senátore. Vy jste se tam usnesli na nějaké usnesení, že senát.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Vy jste u toho nebyl, omlouvám se. Byly.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Já to chci jenom vysvětlit, protože jestli vám to řekl Jaroslav Kubera. Jaroslav Kubera byl senátor a měl právo na svůj názor, pokud mluvil za sebe.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
To byl jeho názor ano, ale jak by tam mělo být nějaké usnesení.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Nene, tak ještě jednou.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Jestli můžu reagovat.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Ano jenom. My s panem předsedou, protože jsem také členem komise pro ústavu, tak se občas scházíme. Můžu do očí říct a říkal jsem to, a určitě si to pamatuje, já proti referendu nejsem. Já, pojďme diskutovat o tom, za jakých podmínek ho vypsát, za jakých podmínek bude platné, a za jakých.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Takhle jsem to myslel, protože takhle /nesrozumitelné/..

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Ještě jednou.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Počkejte, pane Okamura, ale takhle. Jednoduše pokud vám pan Kubera, jménem senátu řekl, že nepodpoří nějaký zákon, tak by asi musel nějak ten senát o tom hlasovat, protože jinak tak, proč.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Pane řediteli, my se asi neposloucháme.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Já vás poslouchám.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Ještě jednou, nebyla to komise pro ústav. Byla to oficiální večeře vedení senátu sněmovny jsem tady říkal. Byli tam předsedové senátu, sněmovny a místopředsedové senátu. Bylo to mimochodem senátu tato oficiální večeře. Tam jsem před všemi dal oficiální dotaz, zdali v senátu má šanci projít zákon o referendu, jestli ho podpoří pan předseda Kubera. Řekl před všemi to mi, já ti to říkám na rovovinu, prtože my si tykáme, protože jsme v senátu se seděi sebe na Staňka noru vzali jsme se dobře před těmi lety. Tak mi řekl Tomio.; Tak já to tady řeknu před všema Narovinu, jo, v senátu není podpora pro zákon referendu a senátoři zákon o referendum nechtějí, takže mně se neptejte, proč to říkali. /nesrozumitelné/ co bylo řečeno...

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Já nevím, tak vy jste, ne, tak vy jste něco řekl.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
No. Vy jste něco řekl, když vám říct předseda Kubera. Toto sdělil tak já jsem se chtěl dopátrat. Co mělo znamená, vznikl nějaký konkrétní návrh zákona nebo jenom idea tak.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Tam mě nechte domluvit, já vás nechám vždycky omluvit pane. Předseda krát, když mluvíme oba 2 najednou, tak divák neslyší ani jednoho.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Dobře.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Dobře. Tak znovu. Předseda Kubera vám řekl, že zákon neprojde, tak jsem se zeptal, jestli tam bylo nějaké usnesení senátu, které mu dávalo k tomu mandát. Pokud to byl názor senátora Kubery, tak na něj samozřejmě měl právo, pokud mluvil za svůj senátorský klub, nebo klub.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Tak to nemluvil, ale já bych vám.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Tak jako takovouhle jako generální informaci, že senát nepodpoří zákon o referendu, tak to jsem jako odmítl přijmout. /nesrozumitelné/

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Odmítáte marně. Odmítáte marně, protože tam byli místopředsedové senátu.

respondent
--------------------
Oni většinou na základě diskuzí už to vědí. Vědí to.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Okamžik to byli tam místopředseda senátu. Místopředsedové senátu jsou vlastně voleni jako zástupci těch nejsilnější frakcí senátu. A i ti v rámci té diskuze neřekli, že jsou pro zákon.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Ten zákon o referendu ten existuje. Je předlo, v poslanecký, v jakém je stavu?

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Ano, v Poslanecké je předložen zákon SPD už 3 roky. Teď aktuální minulý týden komisi pro ústavu se dohodly 4 strany mimo SPD na kompromisním návrhu za úplně nefunkční návrh, který neumožní ani hlasovat o členství v EU. Neumožní hlasovat o ústavních změnách, například zrušení senátu nebo odvolatelnosti politiků. Prostě je to paskvil, který má být tou vějičkou. A to je právě, když některý senátoři, říkají jsou pro zákonu o referendu, ve skutečnosti pro nefunkční zákon o referendu.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
/nesrozumitelné/. Pane senátore, tak pojďme to nějak dát do, tuhletu debatu do nějakých mantinelů, tak.

Zdeněk HRABA, senátor, člen hnutí STAN /STAN/
--------------------
Takhle souhlasím, že ten návrh, ten vládní je vykuchaný.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Tam není žádný žádný vládní návrh. Nebo ČSSD a je naprosto naprosto nepoužitelný. S tím souhlasím, patrně se jednalo, tedy o to o názor bývalého pana předsedy Kubery, podle aktuální situace složení senátu, sanace složení senátu se mění každé 2 roky koneckonců za 2 týdny bude opět třetina senátorů jiných. Takže ten názor senátu jako takového tedy té většiny, která tam bude tak může být zase jiný po po senátních volbách. Já si myslím, tak jak jste, jak jste se ptal jestli, jestli se politikaří senátu. Samozřejmě, řada usnesení mě překvapila, protože jsem do poslední chvíle počítal, že prostě se bude hlasovat, budu hlasovat, kteří mi řekli svůj názor, tak jak tak, jak říkali na. Druhou stranu je tam tolik neřízených střel, že tolik zase v Poslanecké sněmovně není, takže to usnesení, může vypadat úplně jinak a neřídí se mnohdy jaksi partajními doporučení kolegů ani.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Já můžu určitě pane Žáčku také jenom. Já jako trvám na tom, že když vidím doslova řádění některých politických stran, některých vládních, tak tu pojistku demokracie docela vítám.

Pavel ŽÁČEK, poslanec za ODS
--------------------
Já bych s ním souhlasil. Otázka je pohledu už návrhy zákonů. Někdo může bojovat paskvil, ten návrh z z pera SPD to prostě máme různé pohledy máme tady demokracii, když to pan předseda nazval takto, ale já se vrátil k jedné věci trošku ta zahraniční politika. Má jí kompetenci zodpovědnost vláda. Ta to neřeší. Prezident asi dělá svoji politiku. Premiér dělá svoji další politiku, a když zbude nějaké místo pro ministra další věcí, tak ten taky ten zbytek vyplňuje a, myslím si. Bylo to konstatováno xkrát, že třeba pan prezident překročil, se ty mantinely, které stanovila vláda, čili to vyvážení té politiky zejména vůči Rusku, zejména vůči Čínské republice prostě udělal senát v rámci parlamentní demokracie. V tomto smyslu, já v tom nevidím vůbec nic špatného, ba naopak.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
K té cestě pana Vystrčila.

Pavel ŽÁČEK, poslanec za ODS
--------------------
Protože je to hledání nějaké jako.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
/nesrozumitelné/ Cestě pana Vystrčila.

Pavel ŽÁČEK, poslanec za ODS
--------------------
Je to hledání nějakého konsensu, protože můžeme se bavit o tom, jaká je stanovená vládní politika, ale možná se neshodneme, protože.

respondent
--------------------
Žádná není.

Pavel ŽÁČEK, poslanec za ODS
--------------------
Protože žádná není, protože premiér Babiš není schopen si vymoci díky silnému postavení prezidenta Zemana. Není schopen si vymoci.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Když jsme u té cesty předsedy Vystrčila. Otevřel ji pan Fiala, pak jsme v ní mírně pokračovali. Tak úplně narovinu víte. Tak ta Čína se zlobit bude. Ono to málokdo si uvědomí nebo zná ty historické souvislosti, ale Čína není ta tisíciletá říše, která je beze změny. Ona vznikla v roce 1949 Čínská lidová republika, po tvrdé občanské válce a ten pozůstatek té občanské války je právě existence Čínské republiky, tedy geograficky Tchaj-Wanu, kam se stáhl. Gen. Čankajšek tedy, který, který tu občanskou válku prohrál, když to velmi historicky jednodušším, a vy jste historik a od té doby probíhá přetahování na mezinárodním poli, kdo je tedy reprezentantem Číny. Čínská lidová republika to považuje za neukončený vznik, dejme tomu své svého státu, že ten Tchaj-wan je jimi neuchopitelný a Tchaj-wan se cítí samozřejmě ponížen v tom, že oni se cítí být reprezentantem čínských zájmů. Koneckonců do roku 71 reprezentantem čínských zájmů byl Tchaj-wan. Měli jsme do toho jako vletět do tohohle toho sporu, protože tohle to se nikdy nevyřeší. Čínsko-čínského sporu. Měli jsme do toho vletět? vy jste historik.

Pavel ŽÁČEK, poslanec za ODS
--------------------
Čínského sporu měly jsme tohle, no pokud byste historii má zodpovědnost. Třeba za to, co se děje v Hongkongu a vnímáme to, že orgány České republiky prostě překračují do značné míry minerální právo. Je to určitý signál, například vůči Tchaj Wanu, tak si myslím to správné, že to správné bylo. Není tak, že by za hranicemi České republiky se nás nic netýkalo, nic nebudeme dělat. To si myslím, že je opravdu správný postoj. Jsme hodnotově orientováni, jsme v nějakém euroatlantickém uspořádání, jsme členem Evropské unie, členem NATO. A pro to ty věci, které třeba nárůst vojensko-strategický Číny, který vidíme například na tom jsou první /nesrozumitelné/v Pacifiku, tak se dotýká. Myslím si, že ten.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Na rozdíl od vás nejsem historik, jsem takový historik amatér. Já si rád ču.

Pavel ŽÁČEK, poslanec za ODS
--------------------
Já se snažím prchnout /nesrozumitelné/.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Já si rádu, to je všechno, ale jsem viď, když si řekneme řeknu padesátému výročí vzniku Čínské lidové republiky. Oni chtěli vyřešit ten Hongkong a Macao, což byla jedna, byla portugalská kolona. A druhá anglická, to se povedlo, ale ten Tchaj-wan prostě neuchopili a zdá se.

Pavel ŽÁČEK, poslanec za ODS
--------------------
Že, no ne tak nebyly kolonie byla to součást, tam se stáhnul komentang, prostě po prohrané občanské válce. A vznikl jakýsi Pat a myslím si, že se situace vyvíjí, podívejte.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Ne a ta Čína samozřejmě je naštvaná. Ona to z tohoto pohledu historického považuje fakt za jako vmíchání se do jeho /nesrozumitelné/, jak to řekl pan místopředseda Fiala. Čínsko-čínský spor. Může nám ublížit?

Pavel ŽÁČEK, poslanec za ODS
--------------------
Ono to tak úplně není pravda. Podívejte se na aktivity v jihočínském moři. Jaksi chtějí vojenské základny, námořní základny. /nesrozumitelné/ do nové ostrovy, což je porušení zase nějakého statu quo.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Kvůli těm mezinárodním vodám. Ano.

Pavel ŽÁČEK, poslanec za ODS
--------------------
Tady prostě existuje dlouhou dobu rázu. Myslím si, no, to jsou věci, které se nás dotýkají.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
/nesrozumitelné/ Dotýkají může nám pan. Pane Okamuro vy jste znalec Číny, dá se říci. Vaše cestovní kancelář sem vozila možná desetitisíce, statisíce čínských turistů. Tedy už je nevozí, protože sem /nesrozumitelné/ Číňané jim. jaksi Číňanům vládl stát řekl jim silně nedoporučuje cestovat do České republiky může nám jako Čína ublížit hospodářsky, protože politicky a nevím s OSN nás asi nevyloučí, no.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Tak pojďme si, pojďme si říct jenom velice ve dvou větách čísla, která možná diváci třeba někteří neví. Tchaj-wan má 24 000 000 obyvatel. Čína má 1,4 miliardy, takže to je číslo které, když se totiž pár pár svým známým řekla, jak byli překvapeni, jak Tchaj-Wan je vlastně země, která nemá ve srovnání s Čínou, má minimum obyvatel. 24 000 000, druhá věc je. Čína je pro české firmy, které zaměstnávají české lidi, je sedmnáctým největším exportním vývozním trhem, takže my potřebujeme nutně vyvážet.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Na druhou stranu je to méně, než do Rumuska.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Ano Tchajwan,. Tak to je Evropská unie, a Tchaj Wan je na tuším padesátém nějakém místě. To znamená, když se pochopili /nesrozumitelné/. Když se, například zeptáte jedno z největších českých zaměstnavatelů, což je třeba Škoda Auto, zdali radši budou vyvážet do Číny na trh 1,4 miliardy nebo na Tchajwan 24 000 000. A a výměnou za to by museli propustit desetitisíce českých zaměstnanců Škody Auto. Tak já jsem pro to, abychom vyváželi na čínský trh ty škodovky, kde 1,4 miliardy, aby se taková, že jsme byli lidé.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Škoda Mladá Boleslav, která patří koncernu Volkswagen, má přece jenom troch jiné postavení, protože furt v koncernu Volkswagen. Je ta mimořádně mocný a je pravda, máte pravdu, že co jsem četl jsi procenta škodovek prodaných.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Mimochodem mimochodem hlavním vývozním Artikloem, . české republiky do Číny buničina a další věci tak jako nejsou zrovna auta, se jsem četl nějaké.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Překvapivé tak, že jsem četl poměrně překvapivé číslo, že v Číně, že v Číně tedy Škodovka má tři procenta trhu, což mně přišlo poměrně hodně.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Poměrně hodně, a zároveň jsem /nesrozumitelné/ říci. A zároveň jsem chtěl říci, že taky, co se týče, jeden z největších exportních artiklů České republiky, opět je to Čína, tak je cestovní ruch. Česku republiku navštívilo loni 620 000 čínských turistů, 620 000 a utratili tady 10 miliard korun. Dneska, když jsme v krizi.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
/nesrozumitelné/ na druhou stranu Tchaj-Wan u nás v České republice investuje daleko více než Čína.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Moment. Ale ty investice nevyváží ten export, ten export, o kterém já mluvím.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
/nesrozumitelné/ Investují tady do podniků, které tady jou.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Ale pane řediteli, já musím říct ještě jednu jedinou věc.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Já vím.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Já to ať si jede pan Vystrčil, kam chce. Já jsem jenom proto, ať děláme rozumnou politiku, ať ctíme smlouvy a zásady jako stejně jako demokratické země, které uznávají politiku /nesrozumitelné/.

Pavel ŽÁČEK, poslanec za ODS
--------------------
Proč tady ti turisté nejsou?

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Všechny demokraty.

Pavel ŽÁČEK, poslanec za ODS
--------------------
Kvůli návštěvě na Tchaj-Wanu.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Ne.

Pavel ŽÁČEK, poslanec za ODS
--------------------
No, kvůli čínskému viru.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Ak teď jste si naběhl.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Pane Okamuro. Počkejte, počkejte, pane Okamuro.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Protože oni už klesaly v loňském roce, právě po tom, co předvedl primátor Hřib v Praze, takže čísla /nesrozumitelné/

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Ale zase na druhu stranu. Vy zase na druhou stranu.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Já se vám snažím.

Pavel ŽÁČEK, poslanec za ODS
--------------------
Na kolik to kleslo?

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Pane Okamuro.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Tak teď je 0 samozřejmě. Je to k ničemu.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Pane Okamuro. Pane Okamuro, prosím, buďme jako spravedlivý. Jako čeští politici mají mít prostě svobodu ve svém rozhodování a jako dávat vyjádření pražského primátora do přímé souvislosti s poklesem čínského, čínských turistů. To mi přijde teda opravdu.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Ne ne, tak to už je ale vysoce odborná otázka. Já na to novým. Ony totiž poklesly ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku. Já ty čísla znám z hlavy.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Kvůli tomu, že .

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Ano a podle analýzy Czech Tourismu, což je státní agentura, tak právě po těch vyjádření primátora Hřiba pirátského v tom čtvrtém čtvrtletí se to projevilo. Mimochodem by Číňani si objednávají ty a já zájezdy /nesrozumitelné/.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Z Principielních důvodů. Přeci. Zájmy cestovního ruchu nemůžou být hlavním argumentem, co pražský primátor, ministr, předseda senátu má říct nebo nemá říct.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Počkejte v cestovním ruchu pracuje 250 tisíc občanů České republiky.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Pane Okamuro, ale to fakt je demagogie, protože samozřejmě, že čínští turisté nejsou jediní turisté, které tady máme, a já.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Jsou na čtvrtém místě, máte pravdu. Mít tu přímou spojku ekonomického fungování a politického vyjadřování, to jsou podle mého názoru 2 věci, kter spolu. Opravdu nesouvisí, a samozřejmě, že politik za své vyjádření musí nést odpovědnost, ale tohle teda pojďme k té návštěvě pana /nesrozumitelné/.

Zdeněk HRABA, senátor, člen hnutí STAN /STAN/
--------------------
Pan Hřib v Praze si nemůže stěžovat, že nemá turisty pan Hřib si nemůže stěžovat v Praze nemá to jde.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Ale ale lidi nemají práci pane řediteli, lidi nemají ať si pan /nesrozumitelné/ říká, co chce. No počkejte, no tak to právě že ne.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Počkejte pojďme, pan senátor je jediný zástupce senátu.

Zdeněk HRABA, senátor, člen hnutí STAN /STAN/
--------------------
No, dobře. No tady teď probíráme cestu. Předsedy senátu a mezinárodní vztahy, a teď jsme se dostalii já. Už tomu možná budu říkat přesmyčka pana Okamury k turistice. Minule jsme se tady trošku chytili, pane Okamuro, že jsme se dostali myslím do Afghánistánu od pražské hygieny tak teď.

Zdeněk HRABA, senátor, člen hnutí STAN /STAN/
--------------------
K cestě pana předsedy Vystrčila. Na rovinu a bez vytáček, já kdybych byl v jeho pozici, tak bych nejel. Ta cesta má 2 rozměry, rozměr vnitropolitický, rozměr mezinárodní politiky. A cesta byla podle mého osobního názoru spíše směřována vnitropoliticky, tedy byla to prostě akce ODS.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Je to tak.

Zdeněk HRABA, senátor, člen hnutí STAN /STAN/
--------------------
Co si budeme povídat. Mezinárodně to nebylo podle mého názoru úplně domyšlené, protože my jsme tím kamínkem v té mezinárodní politice a co to spustí, možná ani netušíme.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
My jsme doufali, to co jsem četl, že jako odblokování toho nevypsaného embarga vůči Tchaj-wanu spustí další návštěvy vysokých činitelů různých států. /nesrozumitelné/

Zdeněk HRABA, senátor, člen hnutí STAN /STAN/
--------------------
Takhle. Samozřejmě jsou analýzy, co se bude dít na podzim, jestli bude následovat, řekněme, nějaká emancipace Tchajwanu. Jestli to byla prostě součást nějaké mezinárodní, nějaké jaké mezinárodní pozice jiných států, nějakých mezinárodních dohod, to uvidíme na podzim.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Jste historik, pane Žáčku takovej dotaz. Oni se Tchajwan snaží dostat do OSN zpátky jste ho tedy odešli v roce 71. Myslím, že tady poslední žádost tam byl předsedou korejský předseda Panki Munk. On to nějak udělal, takže to nenechal vůbec projednat ve výborech a na Radu bezpečnosti. Prostě to tam nějak, aby okolo toho nebylo hallo. Nepochybně Tchaj Wan zase bude žádat o vstup do OSN. Vidíte to pozitivněji, pro nějaké to pro ně ve sněhové.

Pavel ŽÁČEK, poslanec za ODS
--------------------
Trati, ale určitě si myslím a tady bych navázal na pana senátora, že my jsme otevřeli nějakou cestu, jak se prostě zvyšuje tlak čínské republiky své okolí. Větná můžeme zmínit další státy Japonsko, tak, tak samozřejmě se zvyšuje i na Tchajwan. A tady ta sounáležitost, řekl bych západního světa, Spojených států s tím demokratickým zřízením, které tam existuje jako pozůstatek toho komentář, který Petra poražen čínským bolševiky. 1939 tak asi zaslouží, protože podpory my jsme zmínili jaké tam zřízení nějaké na čínském kontinentu. To prostě jsou si 2 rozdílné světy. A, že teda rádiové.

Pavel ŽÁČEK, poslanec za ODS
--------------------
Abyste z toho v /nesrozumitelné/ Tchaj-wanu nedělali než je teď Čínský lidový rapublice. Demokratizace Tchajwanu 2.0 l posledních dvaceti let... Nebo tak Buďme spravedliví, abychom z Tchaj-wan nedělali, kde zemi, kde ovládne.

Pavel ŽÁČEK, poslanec za ODS
--------------------
Chvíli teda to vidí asi každý, jak jaké kontinentální. Ve srovnání s Japonskem nebo Koreou se to fakt nedá /nesrozumitelné/.

Pavel ŽÁČEK, poslanec za ODS
--------------------
Mimochodem i ta, i ten vliv té politiky právě na turismus svědčí o té míře té demokracie a vlivu v případě nějakého totalitního státu.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
No ale ale to dělaly i Spojené státy, to si protiřečíte. Spojený státy /nesrozumitelné/ vyzvali, aby například američtí turisté nespali v hotelu Corinthia Rosa fórum. Vy si na to nevzpomínáte, co v Praze, pražský hotel letos, takže moje můžu můžu-li tygra zaneřádí a já své turisty, /nesrozumitelné/.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
No, počkejte, ale to bylo v době...

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Že Spoojené státy.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Pane Okamuro mužu?

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Také směrují své americké turisty /nesrozumitelné/.

Pavel ŽÁČEK, poslanec za ODS
--------------------
/nesrozumitelné/ ale důvody, protože měli info.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Na dělají to všechny státy.

Pavel ŽÁČEK, poslanec za ODS
--------------------
Libyjci dělají přípravují atentáty na americké občany.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Tehdy to bylo tak, že skutečně.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
/nesrozumitelné/ Já vám chci jenom říct, že jiné táty ovlivňují své občany, kam mají cestovat co ne. Já jsem demokrat a já s čínským režimem, s komunistickým režimem tam nesouhlasím, jenom říkám rád, no, tak jako, jako já nevím, co jste mi chtěl říct.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Pane Okamuro, můžu mít technickou poznámku. Pane Okamuro, můžu mít technickou poznámku jenom pro diváky, aby tomu rozuměli. Vy jste zmínil to Koreantia travels, ale to bylo v době, kdy jaksi Libye byla na seznamu teroristických států, byla obviněna z mnoha mezinárodních jako zločinů. A bylo tam přísné embargo na obchod Spojených států s Libyí, a včetně tedy podpory jimi vlastněných podniků, protože pražská Korynthia patřila libyjské firmě. Tak těm americkým turistům prostě bylo nakázáno, že tam.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Ano ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Tady to je trošku jinýho, tady to je trošku jiný. Tady je, tady vždycky nedoporučeno čínským turistům něco dělat nebo je /nesrozumitelné/ silně doporučeno cestovním kancelářím něco neprodávat.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
No a teďka dořekněme B. Výsledkem byl rozvrat státu Libye, migrační vlna a mnohem více mrtvých, než tam bylo za Kaddáfího. Rozvrat ze strany Americe /nesrozumitelné/.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
A ta turistika?

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Takže to je ten vývoz americké demokracie a migrační vlnu /nesrozumitelné/.

Pavel ŽÁČEK, poslanec za ODS
--------------------
Ale to je práce některých států Evropské unie nikoliv /nesrozumitelné/.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Zároveň taky..

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Pane /nesrozumitelné/, já jsem chtěl, že bysme doběhli k těm globálním problémům. Já jsem chtěl tu turistiku, jo, turistiku vy jste na to odborník. Já jsem rád, že tady ve studiu jste, jak to bude dramatické. Nikoliv, nikoliv jenom ta čínská turistika, jak byste se díval na čísla zhruba, co se tak jako to, tak ti přijíždějící turisté v České republice utratí 180 miliard korun ročně. Češi v zahraničí utratí zhruba 80 miliard korun ročně, takže tady je zřejmé, že 100 miliard korun je pryč, dá se říci, jak to bude dramatické, těch 100 miliard je 100 miliard, to si /nesrozumitelné/ všichni představit, obrovská suma, jak to bude dramatické pro hoteliéry, restaurace, města, jako je Praha, protože tady vidíme, že Praha, například od, na rozdíl od Českého Krumlova v letní sezóně takřka vůbec nelákala české turisty.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Jak to bude.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Jo, takže celá 1/5 Pražanů má přímo či nepřímo příjem z cestovním ruchu. V České republice cirka 200, 240 000 občanů České republiky pracuje přímo v cestovním ruchu. Problém je, že cestovní ruch na příjmech českého státního rozpočtu se přímo nepřímo, nepřímo jsou třeba dodavatelé do restaurací, výrobci tradičního českého skla, který dodávají do český, do těch prodejen, kde pak, kde nakupují turisté. Tak má podíl na těch příjmech docela 6 %. To znamená, když cestovní ruch nebude fungovat, do České republiky, a ti turisté sem nebudou jezdit, což mimochodem může být i výsledek návštěvy pana Vystrčila, tak my přicházíme, když to řeknu ad absurdum, až o 6 % příjmů do státní rozpočtu. My ale ty peníze potřebujeme ve státním rozpočtu, protože potřebujeme platit důchody, zdravotnictví, a tak dál.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Já vím, ale teď se netvařme tak, že je to změnitelné. Za to nemůže pan Vystrčil, za to může ta celosvětová krize a změna v chování lidí, nikoliv politika. Já se ptám co to bude znamenat.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Já si myslím, že ten důsledek bude skutečně tvrdý, a už je a je fatální, protože se to týká tolika lidí. Já mluvím i třeba s majiteli skláren a podobně, pro které byla Čína hlavní exportní trh, ty jsou samozřejmě z té návštěvy pana Vystrčila úplně na větvi.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Ale pane Okamuro, já mluvím o českém tu turismu, už nechme pana Vystrčila a exportéry do Číny, exportéry skla do Číny jejich osudu, já bych fakt nerad, aby cestovní ruch je těžce poškozený, nikoliv kvůli návštěvě předsedy Vystrčila, to na tom si trvám.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Ano, já říkám, tak, co se týče čínských turistů, tam to uvidíme až v budoucnu, souhlasím, protože teďka nejezdí žádní, protože k nám nikdo nemůže ani cestovat dost dobře, co se týče cestovního ruchu, já na vládu neustále apeluji, na paní ministryni Dostálovou, na pana premiéra, kolikrát jsem jim to říkal, aby podpořili pracovníky v cestovním ruchu, aby udělali maximální propagaci pro domácí cestovní ruch.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Dobře, pane doktore, je jednoduché.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
A oni to nedělají, a to je ten problém.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Velmi rychle, už nás tlačí čas. Hlavní ekonomické riziko, které vidíte teď, v budoucích měsících, nikoliv v nějakém dlouhodobém. Co bysme dělat měli a co bysme dělat neměli, v ekonomickém slova smyslu, a samozřejmě hovořím spíše o státu. Na pana Okamuru jsem měl cílenou otázku na cestovní ruch, na Vás vůbec ne.

Zdeněk HRABA, senátor, člen hnutí STAN /STAN/
--------------------
Do téhle doby se vláda soustředila na posílení poptávky, to znamená, aby lidé měli peníze, aby firmy měly peníze, aby je mohli utrácet, myslím si, že stěžejní bod bude podpora nabídky, to znamená třeba podpora poskytování úvěrů. Vláda by mohla garantovat úvěry, mohla by dokonce dotovat úroky tak, aby si firmy mohly půjčit a mohly rozjet znova výrobu, myslím si, že ten hlavní bod je směřovat pomoc právě do té nabídky, tu poptávku podporovat, ale už střídměji, ale hlavně tu nabídku.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
A pomoci podnikům. Pane Žáčku, úplně stejné téma pro Vás.

Pavel ŽÁČEK, poslanec za ODS
--------------------
Já s tím souhlasím a určitě náš střední podnikatelský stav je nutné maximálně podpořit, a to i jiným opatřením než ty, které jsou jednorázové, já si myslím, že stejně tak mohla vláda využít přípravě daňové reformy, je to věc, na které se musí hodně odpracovat a mohlo by to zajistit, důchodové reformy také, mohlo by to zajistit příjmy nejenom jednorázovou výplatu před volbami. Myslím si, že v tomto smyslu to není koncepční a opravdu se jede jenom na to PR, na to oko, na to koupení si toho voliče, to je, bohužel, pozadí té současné krize.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Vypadá to tak. Pane Fialo, stejně okruh pro vás.

Radim FIALA, místopředseda hnutí, předseda hospodářského výboru /SPD/
--------------------
Myslím, že ta krize ekonomicko hospodářská, v podstatě se teprve ukáží ty její důsledky v těch podzimních měsících, protože doteď vlastně ty společnosti ještě měly možnost využívat různé programy, Antivirus a podobně, byly dotovaná zaměstnanost a podobně, ale v nejbližších měsících si myslím, že ty problémy se ukážou, my se snažíme ještě udělat to, aby ty společnosti, já jsem to tady říkal vždycky, a mělo se to udělat už na začátku, aby měly likviditu, aby měly finanční prostředky. A žádáme vládu o to, a navrhujeme to jako zákon, aby se jim prominuly sociální odvody za zaměstnance, aby například se platilo DPH pouze ze zaplacených faktur, aby jim prostě zůstaly peníze, to znamená ne to, že si o něco požádají, a od někoho něco dostanou, ale to, že jim vlastně něco zůstane, aniž by museli žádat, a měli finanční prostředky, na to, aby si nakoupili další věci na výrobu, aby mohli platit zaměstnance, a to si myslím, že bude stěžejní.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Pane Okamuro, velmi krátce.

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
Konkrétně. My jsme třeba vládě jsme navrhli, už opakovaně zákon, aby se DPH platilo pouze ze skutečně proplacených faktur, abysme nechali peníze ve firmách, a vláda to pořád odmítá, i premiér Babiš a ministryně financí Schillerová. Já nechápu, proč stát, zvláště v současné době, chce od firem a živnostníků peníze, kteří oni sami nedostali zaplaceno, já myslím, že je to opravdu zrůdný a já nechápu, proč vláda tohle to proaktivní opatření ze strany SPD odmítá, vždyť to by pomohlo přece všem.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Úplně jednoduchá otázka, no nepodpoříte zrušení superhrubé mzdy nebo ne?

Tomio OKAMURA, místopředseda sněmovny a předseda SPD /SPD/
--------------------
My ho samozřejmě podpoříme, protože to máme dlouhodobě v programu, a z důvodu toho, aby lidem zůstalo více peněz v jejich peněženkách.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Pane Žáčku.

Pavel ŽÁČEK, poslanec za ODS
--------------------
Také.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Pane doktore.

Zdeněk HRABA, senátor, člen hnutí STAN /STAN/
--------------------
Já jsem pro.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Jasné odpovědi, pánové, náš čas je u konce, já vám děkuju za to, že jste přišli do studia. A vám, vážení diváci, děkuju za pozornost.

Foto: archiv , Karel Šanda

Autor: - red -Čtěte dále

Moderátor pořadu Jaromír Soukup se svými hosty.

JS LIVE: Rozhovor s Petrem Třešňákem a Markem Výborným

O koronaviru s poslanci Markem Výborným (KDU-ČSL) a Petrem Třešňákem (Piráti). Tentokrát se moderátor Jaromír Soukup zaměřil na...

Moderátor pořadu Jaromír Soukup a předseda ČMKOS Josef Středula.

Duel JS: Rozhovor se šéfem odborářů Josefem Středulou

Pozvání do Duelu Jaromíra Soukupa tentokrát přijal další mimořádný host -  předseda Českomoravské konfederace odborových svazů...

Moderátor pořadu Jaromír Soukup a profesor ekologie Jaroslav Flegr.

JS LIVE: Rozhovor s profesorem ekologie Jaroslavem Flegrem

Pozvání do středečního Jaromír Soukup LIVE přijal profesor ekologie Jaroslav Flegr. Známý a respektovaný vědec, který jako by měl...

Moderátor pořadu Jaromír Soukup a předseda SPD Tomio Okamura.

Aréna JS: Rozhovor s předsedou SPD Tomiem Okamurou

Situace ohledně koronaviru v Česku je stále horší a horší. Denní přírůstek pozitivně testovaných je dávno nad hranicí 10 tisíc a...

Moderátor pořadu Jaromír Soukup se svými hosty.

Rozhovor: Tomáš Zima, Martina Šachmanová a Julius Špičák

Společností aktuálně hýbe koronavirus a jeho dopady na naši ekonomiku a zdraví. Ani úterní díl pořadu Jaromír Soukup LIVE nemohl...

Moderátor Jaromír Soukup s europoslancem Jiřím Pospíšilem (TOP 09).

Duel JS: Rozhovor s europoslancem Jiřím Pospíšilem

Úterní Duel Jaromíra Soukupa s europoslancem Jiřím Pospíšilem (TOP 09) na téma koronavirus a jeho dopady na naši ekonomiku,...

Moderátor pořadu Jaromír Soukup se svými hosty.

JS LIVE: Rozhovor s Helenou Horskou a Lukášem Černohorským

Tématem pondělního Jaromír Soukup LIVE bylo ohlédnutí za víkendovými událostmi. A že se toho opět hodně dělo. Od dramatického...

Hosté pořadu Jaromír Soukup Live.

JS LIVE: Rozhovor s Mikulášem Peksou a Petrem Bendlem

Ani tentokrát nemohlo být téma pořadu Jaromír Soukup LIVE jiné. Opět se týkalo koronaviru a jeho dopadů, konkrétně politické...

Moderátor pořadu Jaromír Soukup a místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek.

Rozhovor s místopředsedou ANO Jaroslavem Faltýnkem

Tématem čtvrtečního Duelu Jaromíra Soukupa byl jak jinak než koronavirus a jeho dopady na naše životy. Debata přišla i na nedávné...

Hosté pořadu Jaromír Soukup Live.

JS LIVE: Rozhovor s Petrem Arenbergerem a Dagmar Žitníkovou

Otevřená debata o aktuálních tématech, to je Jaromír Soukup LIVE. Téma je již nějakou dobu jasné: koronavirus. O jeho dopadech na...

Hosté pořadu Jaromír Soukup Live.

Rozhovor: Jeroným Klimeš, Michael Kocáb a David Smoljak

Středeční Jaromír Soukup LIVE o koronaviru a aktuálních událostech, týkajících se společenské, ekonomické, zdravotní, ale také...

Hosté pořadu Aréna Jaromíra Soukupa.

Rozhovor: Alexandr Vondra, Šárka Jelínková a Věra Kovářová

O aktuální koronavirové situaci a také o situaci v Senátu s exkluzivními hosty Arény Jaromíra Soukupa. Pozvání do pořadu...

Moderátor pořadu Jaromír Soukup a místopředseda ODS Martin Kupka.

Duel JS: Rozhovor s místopředsedou ODS Martinem Kupkou

Pozvání do úterního Duelu Jaromíra Soukupa přijal místopředseda ODS Martin Kupka. V rozhovoru padla řeč na aktuální...

Moderátor pořadu Jaromír Soukup se svými hosty.

Rozhovor: Miroslav Singer, Lukáš Kovanda a Jan Chvojka

Potýká se Česko s jednou z nejvážnějších situací v samostatných dějinách našeho národa? Situace je už opravdu kritická, minimálně...

Moderátor pořadu Jaromír Soukup a zastupitelka hl.m. Prahy Alexandra Udženija.

Rozhovor s Alexandrou Udženijou a Martinem Netolickým

Společně s moderátorem Jaromírem Soukupem hosté diskutovali o hrozivých číslech počtu nakažených, kdy se Česko z premianta Evropy...

Moderátor pořadu Jaromír Soukup se svými hosty.

JS LIVE: Rozhovor s trojicí exkluzivních hostů

Počet lidí nakažených koronavirem v Česku nadále stoupá. Aktuálně z počtu testovaných bylo přes 30 procent pozitivních pacientů....

Moderátor pořadu Jaromír Soukup a prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Rozhovor Milan Kubek, Jiří Štěpán, Václav Hrabák a Petr Třešňák

Koronavirová pandemie v Česku rozhodně není na ústupu, naopak nabírá na síle. V počtu denních přírůstků nakažených zaujímá Česko...

Moderátor pořadu Jaromír Soukup se svými hosty.

Duel: Rozhovor s Michalem Šmardou a Josefem Středulou

Do Duelu Jaromíra Soukupa dorazili opět zajímaví hosté. Pozvání do pořadu přijal předseda Českomoravské konfederace odborových...

Oceněný redaktor Pavel Baroch.

Redaktor časopisu TÝDEN dostal prestižní cenu

Redaktor časopisů TÝDEN a INTERVIEW z vydavatelství EMPRESA MEDIA Pavel Baroch získal významné ocenění. Výbor psychiatrické...

Ekonom Lukáš Kovanda.

Středeční JS LIVE s Josefem Středulou a Lukášem Kovandou

Diskuse o koronaviru a dopadech na ekonomiku, společnost, zaměstnanost a také naše zdraví s jedním z nejznámějších českých...

další zprávy

Titulní strana Standardní písmo Větší písmo

Tmavé zobrazení
Přepnout na plnou verzi