Sledovanost televizí po dnech - Září 2019

V následujícím grafu je zobrazen vývoj podílu na sledovanosti (share) hlavních televizních stanic vysílajících v České republice za uvedený měsíc. Údaje jsou uvedeny v tisících diváků, sledovaná cílová skupina jsou diváci starší 15 let.

var chart; setTimeout("createChart()", 300); function createChart() { chart = new Highcharts.StockChart({ chart: { renderTo: 'cntChar', width:520, height:620 }, credits: { text: 'Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere (Live+VOSDAL) - Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu EMPRESA MEDIA je výslovně zakázáno.' }, title: { text: 'Share sledovanosti' }, subtitle: { text: 'Září 2019' }, rangeSelector: { buttons: [{count: 7, type: 'day', text: '7d'}, {count: 14, type: 'day', text: '14d'}, {type: 'all', text: 'vše'}], selected: 1, enabled: true, inputEnabled: false }, yAxis: { title: { text: 'Stanice' }, min: 0}, xAxis: {type: 'datetime', dateTimeLabelFormats: {day: '%d.%m.', week: '%d.%m.', month: '%m', year: '%Y'}}, navigator: { xAxis: {type: 'datetime', dateTimeLabelFormats: {day: '%d.%m.', week: '%d.%m.', month: '%m', year: '%Y'}}}, legend: {enabled: true, align: 'center', borderWidth: 0, layout: 'horizontal', floating: false, verticalAlign: 'top', y: 40}, tooltip: { useHTML: true, headerFormat: '', pointFormat: '', footerFormat: '
StaniceShare
{series.name}{point.y}
', valueDecimals: 2, borderColor: 'gray', borderWidth: 1, }, series: [{ name: 'Nova', data: [[Date.UTC(2019,8,1),21.44],[Date.UTC(2019,8,2),23.43],[Date.UTC(2019,8,3),23.70],[Date.UTC(2019,8,4),22.55],[Date.UTC(2019,8,5),22.99],[Date.UTC(2019,8,6),24.12],[Date.UTC(2019,8,7),18.86],[Date.UTC(2019,8,8),22.02],[Date.UTC(2019,8,9),22.93],[Date.UTC(2019,8,10),23.62],[Date.UTC(2019,8,11),22.68],[Date.UTC(2019,8,12),23.37],[Date.UTC(2019,8,13),21.85],[Date.UTC(2019,8,14),19.66],[Date.UTC(2019,8,15),22.19],[Date.UTC(2019,8,16),24.84],[Date.UTC(2019,8,17),24.60],[Date.UTC(2019,8,18),22.19],[Date.UTC(2019,8,19),22.83],[Date.UTC(2019,8,20),22.53],[Date.UTC(2019,8,21),19.45],[Date.UTC(2019,8,22),21.50],[Date.UTC(2019,8,23),26.39],[Date.UTC(2019,8,24),24.82],[Date.UTC(2019,8,25),22.56],[Date.UTC(2019,8,26),24.23],[Date.UTC(2019,8,27),21.59],[Date.UTC(2019,8,28),18.08],[Date.UTC(2019,8,29),20.12],[Date.UTC(2019,8,30),25.74]], type: 'spline', color: '#292852', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 1 },{ name: 'Prima', data: [[Date.UTC(2019,8,1),8.59],[Date.UTC(2019,8,2),13.26],[Date.UTC(2019,8,3),12.87],[Date.UTC(2019,8,4),14.80],[Date.UTC(2019,8,5),12.53],[Date.UTC(2019,8,6),12.48],[Date.UTC(2019,8,7),12.35],[Date.UTC(2019,8,8),9.16],[Date.UTC(2019,8,9),13.70],[Date.UTC(2019,8,10),12.18],[Date.UTC(2019,8,11),13.77],[Date.UTC(2019,8,12),11.45],[Date.UTC(2019,8,13),12.63],[Date.UTC(2019,8,14),12.72],[Date.UTC(2019,8,15),9.89],[Date.UTC(2019,8,16),14.11],[Date.UTC(2019,8,17),12.32],[Date.UTC(2019,8,18),14.80],[Date.UTC(2019,8,19),12.32],[Date.UTC(2019,8,20),12.82],[Date.UTC(2019,8,21),13.11],[Date.UTC(2019,8,22),9.45],[Date.UTC(2019,8,23),13.40],[Date.UTC(2019,8,24),11.60],[Date.UTC(2019,8,25),14.21],[Date.UTC(2019,8,26),12.20],[Date.UTC(2019,8,27),12.37],[Date.UTC(2019,8,28),13.72],[Date.UTC(2019,8,29),11.66],[Date.UTC(2019,8,30),13.50]], type: 'spline', color: '#f49f22', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 2 },{ name: 'ČT1', data: [[Date.UTC(2019,8,1),18.65],[Date.UTC(2019,8,2),14.94],[Date.UTC(2019,8,3),12.54],[Date.UTC(2019,8,4),13.44],[Date.UTC(2019,8,5),13.07],[Date.UTC(2019,8,6),15.39],[Date.UTC(2019,8,7),14.31],[Date.UTC(2019,8,8),18.93],[Date.UTC(2019,8,9),13.68],[Date.UTC(2019,8,10),13.66],[Date.UTC(2019,8,11),13.23],[Date.UTC(2019,8,12),12.52],[Date.UTC(2019,8,13),15.81],[Date.UTC(2019,8,14),15.65],[Date.UTC(2019,8,15),18.87],[Date.UTC(2019,8,16),14.10],[Date.UTC(2019,8,17),13.03],[Date.UTC(2019,8,18),13.14],[Date.UTC(2019,8,19),13.89],[Date.UTC(2019,8,20),15.35],[Date.UTC(2019,8,21),15.61],[Date.UTC(2019,8,22),16.93],[Date.UTC(2019,8,23),13.69],[Date.UTC(2019,8,24),13.25],[Date.UTC(2019,8,25),13.58],[Date.UTC(2019,8,26),13.49],[Date.UTC(2019,8,27),15.96],[Date.UTC(2019,8,28),16.43],[Date.UTC(2019,8,29),16.20],[Date.UTC(2019,8,30),12.76]], type: 'spline', color: '#e02828', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 3 },{ name: 'TV Barrandov', data: [[Date.UTC(2019,8,1),3.38],[Date.UTC(2019,8,2),3.35],[Date.UTC(2019,8,3),3.49],[Date.UTC(2019,8,4),3.91],[Date.UTC(2019,8,5),4.05],[Date.UTC(2019,8,6),3.37],[Date.UTC(2019,8,7),3.27],[Date.UTC(2019,8,8),3.21],[Date.UTC(2019,8,9),3.39],[Date.UTC(2019,8,10),3.53],[Date.UTC(2019,8,11),3.41],[Date.UTC(2019,8,12),4.53],[Date.UTC(2019,8,13),3.26],[Date.UTC(2019,8,14),3.06],[Date.UTC(2019,8,15),3.65],[Date.UTC(2019,8,16),3.68],[Date.UTC(2019,8,17),3.57],[Date.UTC(2019,8,18),3.49],[Date.UTC(2019,8,19),3.80],[Date.UTC(2019,8,20),2.99],[Date.UTC(2019,8,21),2.89],[Date.UTC(2019,8,22),3.19],[Date.UTC(2019,8,23),3.29],[Date.UTC(2019,8,24),3.76],[Date.UTC(2019,8,25),3.60],[Date.UTC(2019,8,26),3.49],[Date.UTC(2019,8,27),2.77],[Date.UTC(2019,8,28),2.94],[Date.UTC(2019,8,29),2.88],[Date.UTC(2019,8,30),3.00]], type: 'spline', color: '#ec008c', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 4 },{ name: 'ČT24', data: [[Date.UTC(2019,8,1),3.94],[Date.UTC(2019,8,2),5.17],[Date.UTC(2019,8,3),5.07],[Date.UTC(2019,8,4),4.52],[Date.UTC(2019,8,5),3.94],[Date.UTC(2019,8,6),3.66],[Date.UTC(2019,8,7),3.28],[Date.UTC(2019,8,8),3.65],[Date.UTC(2019,8,9),3.83],[Date.UTC(2019,8,10),3.96],[Date.UTC(2019,8,11),4.51],[Date.UTC(2019,8,12),4.31],[Date.UTC(2019,8,13),4.99],[Date.UTC(2019,8,14),3.11],[Date.UTC(2019,8,15),3.79],[Date.UTC(2019,8,16),4.37],[Date.UTC(2019,8,17),4.16],[Date.UTC(2019,8,18),4.19],[Date.UTC(2019,8,19),3.82],[Date.UTC(2019,8,20),4.26],[Date.UTC(2019,8,21),3.99],[Date.UTC(2019,8,22),4.51],[Date.UTC(2019,8,23),3.69],[Date.UTC(2019,8,24),4.32],[Date.UTC(2019,8,25),4.10],[Date.UTC(2019,8,26),4.86],[Date.UTC(2019,8,27),3.66],[Date.UTC(2019,8,28),2.74],[Date.UTC(2019,8,29),3.43],[Date.UTC(2019,8,30),3.87]], type: 'spline', color: '#fc6a6a', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 5 },{ name: 'Nova Cinema', data: [[Date.UTC(2019,8,1),4.87],[Date.UTC(2019,8,2),3.86],[Date.UTC(2019,8,3),4.45],[Date.UTC(2019,8,4),4.03],[Date.UTC(2019,8,5),4.20],[Date.UTC(2019,8,6),3.11],[Date.UTC(2019,8,7),4.43],[Date.UTC(2019,8,8),5.09],[Date.UTC(2019,8,9),3.89],[Date.UTC(2019,8,10),3.19],[Date.UTC(2019,8,11),3.02],[Date.UTC(2019,8,12),4.14],[Date.UTC(2019,8,13),3.61],[Date.UTC(2019,8,14),4.18],[Date.UTC(2019,8,15),4.80],[Date.UTC(2019,8,16),2.84],[Date.UTC(2019,8,17),3.38],[Date.UTC(2019,8,18),2.74],[Date.UTC(2019,8,19),3.91],[Date.UTC(2019,8,20),2.93],[Date.UTC(2019,8,21),4.38],[Date.UTC(2019,8,22),4.71],[Date.UTC(2019,8,23),3.14],[Date.UTC(2019,8,24),3.84],[Date.UTC(2019,8,25),3.23],[Date.UTC(2019,8,26),3.11],[Date.UTC(2019,8,27),2.72],[Date.UTC(2019,8,28),4.27],[Date.UTC(2019,8,29),3.73],[Date.UTC(2019,8,30),3.66]], type: 'spline', color: '#2b2a6b', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 6 },{ name: 'Prima COOL', data: [[Date.UTC(2019,8,1),2.28],[Date.UTC(2019,8,2),2.46],[Date.UTC(2019,8,3),2.34],[Date.UTC(2019,8,4),2.81],[Date.UTC(2019,8,5),2.65],[Date.UTC(2019,8,6),3.25],[Date.UTC(2019,8,7),3.47],[Date.UTC(2019,8,8),3.14],[Date.UTC(2019,8,9),2.32],[Date.UTC(2019,8,10),2.35],[Date.UTC(2019,8,11),2.96],[Date.UTC(2019,8,12),2.91],[Date.UTC(2019,8,13),2.75],[Date.UTC(2019,8,14),3.51],[Date.UTC(2019,8,15),2.64],[Date.UTC(2019,8,16),2.74],[Date.UTC(2019,8,17),2.40],[Date.UTC(2019,8,18),2.68],[Date.UTC(2019,8,19),2.66],[Date.UTC(2019,8,20),2.83],[Date.UTC(2019,8,21),3.84],[Date.UTC(2019,8,22),3.30],[Date.UTC(2019,8,23),2.45],[Date.UTC(2019,8,24),2.70],[Date.UTC(2019,8,25),2.96],[Date.UTC(2019,8,26),3.50],[Date.UTC(2019,8,27),2.39],[Date.UTC(2019,8,28),3.61],[Date.UTC(2019,8,29),2.95],[Date.UTC(2019,8,30),2.38]], type: 'spline', color: '#fcaa1b', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 7 },{ name: 'ČT2', data: [[Date.UTC(2019,8,1),4.49],[Date.UTC(2019,8,2),3.96],[Date.UTC(2019,8,3),4.91],[Date.UTC(2019,8,4),4.53],[Date.UTC(2019,8,5),4.77],[Date.UTC(2019,8,6),3.21],[Date.UTC(2019,8,7),4.67],[Date.UTC(2019,8,8),3.91],[Date.UTC(2019,8,9),4.57],[Date.UTC(2019,8,10),3.27],[Date.UTC(2019,8,11),4.44],[Date.UTC(2019,8,12),4.48],[Date.UTC(2019,8,13),3.68],[Date.UTC(2019,8,14),5.33],[Date.UTC(2019,8,15),4.64],[Date.UTC(2019,8,16),4.05],[Date.UTC(2019,8,17),4.27],[Date.UTC(2019,8,18),4.73],[Date.UTC(2019,8,19),5.26],[Date.UTC(2019,8,20),3.90],[Date.UTC(2019,8,21),4.02],[Date.UTC(2019,8,22),4.01],[Date.UTC(2019,8,23),4.02],[Date.UTC(2019,8,24),3.65],[Date.UTC(2019,8,25),4.74],[Date.UTC(2019,8,26),3.87],[Date.UTC(2019,8,27),3.44],[Date.UTC(2019,8,28),5.98],[Date.UTC(2019,8,29),3.43],[Date.UTC(2019,8,30),3.32]], type: 'spline', color: '#d30000', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 8 },{ name: 'Prima LOVE', data: [[Date.UTC(2019,8,1),2.11],[Date.UTC(2019,8,2),2.24],[Date.UTC(2019,8,3),1.97],[Date.UTC(2019,8,4),1.70],[Date.UTC(2019,8,5),1.97],[Date.UTC(2019,8,6),2.41],[Date.UTC(2019,8,7),2.18],[Date.UTC(2019,8,8),1.71],[Date.UTC(2019,8,9),1.89],[Date.UTC(2019,8,10),2.02],[Date.UTC(2019,8,11),2.33],[Date.UTC(2019,8,12),2.18],[Date.UTC(2019,8,13),2.17],[Date.UTC(2019,8,14),2.07],[Date.UTC(2019,8,15),2.18],[Date.UTC(2019,8,16),2.17],[Date.UTC(2019,8,17),2.12],[Date.UTC(2019,8,18),1.88],[Date.UTC(2019,8,19),1.98],[Date.UTC(2019,8,20),2.27],[Date.UTC(2019,8,21),2.60],[Date.UTC(2019,8,22),1.86],[Date.UTC(2019,8,23),1.92],[Date.UTC(2019,8,24),2.10],[Date.UTC(2019,8,25),2.39],[Date.UTC(2019,8,26),2.12],[Date.UTC(2019,8,27),2.24],[Date.UTC(2019,8,28),2.11],[Date.UTC(2019,8,29),2.04],[Date.UTC(2019,8,30),1.87]], type: 'spline', color: '#fcc15a', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 9 },{ name: 'ČT sport', data: [[Date.UTC(2019,8,1),2.65],[Date.UTC(2019,8,2),1.34],[Date.UTC(2019,8,3),2.46],[Date.UTC(2019,8,4),1.19],[Date.UTC(2019,8,5),2.52],[Date.UTC(2019,8,6),2.50],[Date.UTC(2019,8,7),5.89],[Date.UTC(2019,8,8),2.30],[Date.UTC(2019,8,9),4.86],[Date.UTC(2019,8,10),5.61],[Date.UTC(2019,8,11),3.25],[Date.UTC(2019,8,12),3.81],[Date.UTC(2019,8,13),2.00],[Date.UTC(2019,8,14),2.23],[Date.UTC(2019,8,15),2.54],[Date.UTC(2019,8,16),0.96],[Date.UTC(2019,8,17),1.65],[Date.UTC(2019,8,18),1.72],[Date.UTC(2019,8,19),2.33],[Date.UTC(2019,8,20),2.21],[Date.UTC(2019,8,21),3.30],[Date.UTC(2019,8,22),3.58],[Date.UTC(2019,8,23),1.60],[Date.UTC(2019,8,24),1.70],[Date.UTC(2019,8,25),2.32],[Date.UTC(2019,8,26),2.20],[Date.UTC(2019,8,27),3.96],[Date.UTC(2019,8,28),3.89],[Date.UTC(2019,8,29),6.25],[Date.UTC(2019,8,30),6.08]], type: 'spline', color: '#ff0000', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 10 },{ name: 'Prima ZOOM', data: [[Date.UTC(2019,8,1),2.05],[Date.UTC(2019,8,2),2.12],[Date.UTC(2019,8,3),1.62],[Date.UTC(2019,8,4),1.73],[Date.UTC(2019,8,5),2.12],[Date.UTC(2019,8,6),1.97],[Date.UTC(2019,8,7),1.92],[Date.UTC(2019,8,8),1.75],[Date.UTC(2019,8,9),2.14],[Date.UTC(2019,8,10),1.74],[Date.UTC(2019,8,11),2.09],[Date.UTC(2019,8,12),2.06],[Date.UTC(2019,8,13),1.64],[Date.UTC(2019,8,14),2.20],[Date.UTC(2019,8,15),1.79],[Date.UTC(2019,8,16),1.98],[Date.UTC(2019,8,17),2.02],[Date.UTC(2019,8,18),2.03],[Date.UTC(2019,8,19),1.96],[Date.UTC(2019,8,20),2.39],[Date.UTC(2019,8,21),1.60],[Date.UTC(2019,8,22),1.85],[Date.UTC(2019,8,23),1.81],[Date.UTC(2019,8,24),2.07],[Date.UTC(2019,8,25),1.97],[Date.UTC(2019,8,26),2.33],[Date.UTC(2019,8,27),2.02],[Date.UTC(2019,8,28),1.80],[Date.UTC(2019,8,29),1.98],[Date.UTC(2019,8,30),1.79]], type: 'spline', color: '#f79000', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 11 },{ name: 'ČT :D ', data: [[Date.UTC(2019,8,1),1.45],[Date.UTC(2019,8,2),1.29],[Date.UTC(2019,8,3),0.94],[Date.UTC(2019,8,4),1.00],[Date.UTC(2019,8,5),1.31],[Date.UTC(2019,8,6),1.09],[Date.UTC(2019,8,7),1.51],[Date.UTC(2019,8,8),1.40],[Date.UTC(2019,8,9),1.46],[Date.UTC(2019,8,10),1.18],[Date.UTC(2019,8,11),0.99],[Date.UTC(2019,8,12),1.16],[Date.UTC(2019,8,13),1.26],[Date.UTC(2019,8,14),1.20],[Date.UTC(2019,8,15),1.45],[Date.UTC(2019,8,16),1.23],[Date.UTC(2019,8,17),1.24],[Date.UTC(2019,8,18),1.42],[Date.UTC(2019,8,19),1.17],[Date.UTC(2019,8,20),1.73],[Date.UTC(2019,8,21),1.53],[Date.UTC(2019,8,22),1.37],[Date.UTC(2019,8,23),1.22],[Date.UTC(2019,8,24),1.47],[Date.UTC(2019,8,25),1.42],[Date.UTC(2019,8,26),1.30],[Date.UTC(2019,8,27),1.39],[Date.UTC(2019,8,28),1.55],[Date.UTC(2019,8,29),1.21],[Date.UTC(2019,8,30),1.32]], type: 'spline', color: '#FC8888', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 12 },{ name: 'ČT art', data: [[Date.UTC(2019,8,1),0.41],[Date.UTC(2019,8,2),0.53],[Date.UTC(2019,8,3),0.42],[Date.UTC(2019,8,4),0.52],[Date.UTC(2019,8,5),0.75],[Date.UTC(2019,8,6),0.34],[Date.UTC(2019,8,7),0.84],[Date.UTC(2019,8,8),0.22],[Date.UTC(2019,8,9),0.22],[Date.UTC(2019,8,10),0.33],[Date.UTC(2019,8,11),0.49],[Date.UTC(2019,8,12),0.50],[Date.UTC(2019,8,13),0.29],[Date.UTC(2019,8,14),0.51],[Date.UTC(2019,8,15),0.25],[Date.UTC(2019,8,16),0.17],[Date.UTC(2019,8,17),0.25],[Date.UTC(2019,8,18),0.28],[Date.UTC(2019,8,19),0.36],[Date.UTC(2019,8,20),0.26],[Date.UTC(2019,8,21),0.13],[Date.UTC(2019,8,22),0.48],[Date.UTC(2019,8,23),0.18],[Date.UTC(2019,8,24),0.23],[Date.UTC(2019,8,25),0.41],[Date.UTC(2019,8,26),0.46],[Date.UTC(2019,8,27),0.41],[Date.UTC(2019,8,28),0.09],[Date.UTC(2019,8,29),0.38],[Date.UTC(2019,8,30),0.26]], type: 'spline', color: '#FC8888', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 13 },{ name: 'KINO Barrandov', data: [[Date.UTC(2019,8,1),0.82],[Date.UTC(2019,8,2),1.43],[Date.UTC(2019,8,3),1.44],[Date.UTC(2019,8,4),1.41],[Date.UTC(2019,8,5),1.25],[Date.UTC(2019,8,6),1.27],[Date.UTC(2019,8,7),1.10],[Date.UTC(2019,8,8),0.78],[Date.UTC(2019,8,9),0.87],[Date.UTC(2019,8,10),1.37],[Date.UTC(2019,8,11),1.55],[Date.UTC(2019,8,12),1.40],[Date.UTC(2019,8,13),1.72],[Date.UTC(2019,8,14),1.01],[Date.UTC(2019,8,15),0.88],[Date.UTC(2019,8,16),1.31],[Date.UTC(2019,8,17),1.44],[Date.UTC(2019,8,18),1.61],[Date.UTC(2019,8,19),1.47],[Date.UTC(2019,8,20),1.64],[Date.UTC(2019,8,21),1.19],[Date.UTC(2019,8,22),0.74],[Date.UTC(2019,8,23),1.23],[Date.UTC(2019,8,24),1.19],[Date.UTC(2019,8,25),1.20],[Date.UTC(2019,8,26),1.09],[Date.UTC(2019,8,27),1.49],[Date.UTC(2019,8,28),0.99],[Date.UTC(2019,8,29),1.03],[Date.UTC(2019,8,30),1.33]], type: 'spline', color: '#ec008c', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 14 },{ name: 'Prima MAX', data: [[Date.UTC(2019,8,1),2.06],[Date.UTC(2019,8,2),2.43],[Date.UTC(2019,8,3),2.29],[Date.UTC(2019,8,4),2.05],[Date.UTC(2019,8,5),1.97],[Date.UTC(2019,8,6),2.26],[Date.UTC(2019,8,7),3.11],[Date.UTC(2019,8,8),2.68],[Date.UTC(2019,8,9),1.83],[Date.UTC(2019,8,10),2.41],[Date.UTC(2019,8,11),1.66],[Date.UTC(2019,8,12),1.93],[Date.UTC(2019,8,13),2.02],[Date.UTC(2019,8,14),3.23],[Date.UTC(2019,8,15),1.89],[Date.UTC(2019,8,16),2.54],[Date.UTC(2019,8,17),2.80],[Date.UTC(2019,8,18),2.63],[Date.UTC(2019,8,19),2.17],[Date.UTC(2019,8,20),2.02],[Date.UTC(2019,8,21),2.35],[Date.UTC(2019,8,22),2.72],[Date.UTC(2019,8,23),3.01],[Date.UTC(2019,8,24),2.90],[Date.UTC(2019,8,25),2.18],[Date.UTC(2019,8,26),2.42],[Date.UTC(2019,8,27),3.58],[Date.UTC(2019,8,28),3.43],[Date.UTC(2019,8,29),3.69],[Date.UTC(2019,8,30),2.22]], type: 'spline', color: '#f79000', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 15 },{ name: 'Prima Comedy Central', data: [[Date.UTC(2019,8,1),0.68],[Date.UTC(2019,8,2),0.72],[Date.UTC(2019,8,3),0.58],[Date.UTC(2019,8,4),0.73],[Date.UTC(2019,8,5),0.89],[Date.UTC(2019,8,6),0.74],[Date.UTC(2019,8,7),0.42],[Date.UTC(2019,8,8),0.63],[Date.UTC(2019,8,9),0.73],[Date.UTC(2019,8,10),0.80],[Date.UTC(2019,8,11),0.82],[Date.UTC(2019,8,12),0.80],[Date.UTC(2019,8,13),0.69],[Date.UTC(2019,8,14),0.59],[Date.UTC(2019,8,15),0.51],[Date.UTC(2019,8,16),0.99],[Date.UTC(2019,8,17),0.67],[Date.UTC(2019,8,18),0.88],[Date.UTC(2019,8,19),0.99],[Date.UTC(2019,8,20),0.95],[Date.UTC(2019,8,21),0.94],[Date.UTC(2019,8,22),0.89],[Date.UTC(2019,8,23),0.97],[Date.UTC(2019,8,24),0.94],[Date.UTC(2019,8,25),0.73],[Date.UTC(2019,8,26),0.85],[Date.UTC(2019,8,27),0.65],[Date.UTC(2019,8,28),0.66],[Date.UTC(2019,8,29),0.59],[Date.UTC(2019,8,30),0.84]], type: 'spline', color: '#f79000', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 16 },{ name: 'Atmedia + Stanice 0', data: [[Date.UTC(2019,8,1),4.70],[Date.UTC(2019,8,2),3.83],[Date.UTC(2019,8,3),3.91],[Date.UTC(2019,8,4),4.15],[Date.UTC(2019,8,5),3.95],[Date.UTC(2019,8,6),4.19],[Date.UTC(2019,8,7),3.89],[Date.UTC(2019,8,8),4.67],[Date.UTC(2019,8,9),3.68],[Date.UTC(2019,8,10),3.95],[Date.UTC(2019,8,11),4.89],[Date.UTC(2019,8,12),4.00],[Date.UTC(2019,8,13),4.36],[Date.UTC(2019,8,14),5.19],[Date.UTC(2019,8,15),4.58],[Date.UTC(2019,8,16),3.79],[Date.UTC(2019,8,17),4.22],[Date.UTC(2019,8,18),4.47],[Date.UTC(2019,8,19),3.86],[Date.UTC(2019,8,20),4.06],[Date.UTC(2019,8,21),4.68],[Date.UTC(2019,8,22),4.30],[Date.UTC(2019,8,23),3.56],[Date.UTC(2019,8,24),3.99],[Date.UTC(2019,8,25),4.14],[Date.UTC(2019,8,26),4.11],[Date.UTC(2019,8,27),4.19],[Date.UTC(2019,8,28),4.29],[Date.UTC(2019,8,29),4.65],[Date.UTC(2019,8,30),3.41]], type: 'spline', color: '#2c7f33', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 17 },{ name: 'Nova 2', data: [[Date.UTC(2019,8,1),1.33],[Date.UTC(2019,8,2),1.62],[Date.UTC(2019,8,3),1.97],[Date.UTC(2019,8,4),1.63],[Date.UTC(2019,8,5),1.51],[Date.UTC(2019,8,6),1.71],[Date.UTC(2019,8,7),1.59],[Date.UTC(2019,8,8),1.24],[Date.UTC(2019,8,9),1.69],[Date.UTC(2019,8,10),1.60],[Date.UTC(2019,8,11),1.35],[Date.UTC(2019,8,12),1.47],[Date.UTC(2019,8,13),1.84],[Date.UTC(2019,8,14),1.47],[Date.UTC(2019,8,15),1.37],[Date.UTC(2019,8,16),1.51],[Date.UTC(2019,8,17),1.85],[Date.UTC(2019,8,18),1.90],[Date.UTC(2019,8,19),1.60],[Date.UTC(2019,8,20),1.74],[Date.UTC(2019,8,21),1.07],[Date.UTC(2019,8,22),1.01],[Date.UTC(2019,8,23),1.58],[Date.UTC(2019,8,24),1.68],[Date.UTC(2019,8,25),1.33],[Date.UTC(2019,8,26),1.33],[Date.UTC(2019,8,27),1.28],[Date.UTC(2019,8,28),1.08],[Date.UTC(2019,8,29),1.23],[Date.UTC(2019,8,30),1.18]], type: 'spline', color: '#424182', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 18 },{ name: 'Nova Gold', data: [[Date.UTC(2019,8,1),0.97],[Date.UTC(2019,8,2),0.87],[Date.UTC(2019,8,3),0.65],[Date.UTC(2019,8,4),0.96],[Date.UTC(2019,8,5),0.95],[Date.UTC(2019,8,6),0.95],[Date.UTC(2019,8,7),0.79],[Date.UTC(2019,8,8),0.71],[Date.UTC(2019,8,9),1.01],[Date.UTC(2019,8,10),0.86],[Date.UTC(2019,8,11),0.82],[Date.UTC(2019,8,12),0.73],[Date.UTC(2019,8,13),0.95],[Date.UTC(2019,8,14),1.09],[Date.UTC(2019,8,15),0.71],[Date.UTC(2019,8,16),0.94],[Date.UTC(2019,8,17),1.03],[Date.UTC(2019,8,18),0.97],[Date.UTC(2019,8,19),0.87],[Date.UTC(2019,8,20),0.88],[Date.UTC(2019,8,21),0.82],[Date.UTC(2019,8,22),0.70],[Date.UTC(2019,8,23),0.84],[Date.UTC(2019,8,24),0.84],[Date.UTC(2019,8,25),0.94],[Date.UTC(2019,8,26),0.86],[Date.UTC(2019,8,27),1.00],[Date.UTC(2019,8,28),1.04],[Date.UTC(2019,8,29),0.71],[Date.UTC(2019,8,30),0.83]], type: 'spline', color: '#424084', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 19 },{ name: 'Nova Action', data: [[Date.UTC(2019,8,1),1.74],[Date.UTC(2019,8,2),1.98],[Date.UTC(2019,8,3),1.96],[Date.UTC(2019,8,4),2.19],[Date.UTC(2019,8,5),2.16],[Date.UTC(2019,8,6),1.90],[Date.UTC(2019,8,7),1.75],[Date.UTC(2019,8,8),1.61],[Date.UTC(2019,8,9),2.15],[Date.UTC(2019,8,10),2.07],[Date.UTC(2019,8,11),1.91],[Date.UTC(2019,8,12),1.97],[Date.UTC(2019,8,13),2.06],[Date.UTC(2019,8,14),1.72],[Date.UTC(2019,8,15),1.40],[Date.UTC(2019,8,16),2.08],[Date.UTC(2019,8,17),2.65],[Date.UTC(2019,8,18),2.20],[Date.UTC(2019,8,19),2.36],[Date.UTC(2019,8,20),1.87],[Date.UTC(2019,8,21),2.05],[Date.UTC(2019,8,22),1.60],[Date.UTC(2019,8,23),2.20],[Date.UTC(2019,8,24),2.14],[Date.UTC(2019,8,25),2.22],[Date.UTC(2019,8,26),2.43],[Date.UTC(2019,8,27),2.01],[Date.UTC(2019,8,28),1.71],[Date.UTC(2019,8,29),1.58],[Date.UTC(2019,8,30),1.88]], type: 'spline', color: '#29278e', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 20 },{ name: 'Barrandov NEWS', data: [[Date.UTC(2019,8,1),0.08],[Date.UTC(2019,8,2),0.15],[Date.UTC(2019,8,3),0.04],[Date.UTC(2019,8,4),0.08],[Date.UTC(2019,8,5),0.04],[Date.UTC(2019,8,6),0.06],[Date.UTC(2019,8,7),0.11],[Date.UTC(2019,8,8),0.08],[Date.UTC(2019,8,9),0.04],[Date.UTC(2019,8,10),0.10],[Date.UTC(2019,8,11),0.06],[Date.UTC(2019,8,12),0.03],[Date.UTC(2019,8,13),0.13],[Date.UTC(2019,8,14),0.13],[Date.UTC(2019,8,15),0.12],[Date.UTC(2019,8,16),0.05],[Date.UTC(2019,8,17),0.05],[Date.UTC(2019,8,18),0.17],[Date.UTC(2019,8,19),0.07],[Date.UTC(2019,8,20),0.06],[Date.UTC(2019,8,21),0.11],[Date.UTC(2019,8,22),0.08],[Date.UTC(2019,8,23),0.12],[Date.UTC(2019,8,24),0.11],[Date.UTC(2019,8,25),0.07],[Date.UTC(2019,8,26),0.11],[Date.UTC(2019,8,27),0.15],[Date.UTC(2019,8,28),0.09],[Date.UTC(2019,8,29),0.18],[Date.UTC(2019,8,30),0.09]], type: 'spline', color: '#000000', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 21 },{ name: 'Barrandov KRIMI', data: [[Date.UTC(2019,8,1),0.85],[Date.UTC(2019,8,2),1.18],[Date.UTC(2019,8,3),1.39],[Date.UTC(2019,8,4),1.26],[Date.UTC(2019,8,5),1.32],[Date.UTC(2019,8,6),1.23],[Date.UTC(2019,8,7),0.77],[Date.UTC(2019,8,8),0.89],[Date.UTC(2019,8,9),1.03],[Date.UTC(2019,8,10),1.49],[Date.UTC(2019,8,11),1.24],[Date.UTC(2019,8,12),1.31],[Date.UTC(2019,8,13),1.24],[Date.UTC(2019,8,14),0.82],[Date.UTC(2019,8,15),0.90],[Date.UTC(2019,8,16),1.22],[Date.UTC(2019,8,17),1.76],[Date.UTC(2019,8,18),1.27],[Date.UTC(2019,8,19),1.66],[Date.UTC(2019,8,20),1.36],[Date.UTC(2019,8,21),0.76],[Date.UTC(2019,8,22),0.90],[Date.UTC(2019,8,23),1.21],[Date.UTC(2019,8,24),1.66],[Date.UTC(2019,8,25),1.49],[Date.UTC(2019,8,26),1.36],[Date.UTC(2019,8,27),1.69],[Date.UTC(2019,8,28),0.71],[Date.UTC(2019,8,29),1.15],[Date.UTC(2019,8,30),1.07]], type: 'spline', color: '#000000', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 22 },{ name: 'Prima KRIMI', data: [[Date.UTC(2019,8,1),2.74],[Date.UTC(2019,8,2),1.91],[Date.UTC(2019,8,3),2.95],[Date.UTC(2019,8,4),2.70],[Date.UTC(2019,8,5),2.58],[Date.UTC(2019,8,6),2.53],[Date.UTC(2019,8,7),2.49],[Date.UTC(2019,8,8),2.42],[Date.UTC(2019,8,9),2.02],[Date.UTC(2019,8,10),3.04],[Date.UTC(2019,8,11),2.26],[Date.UTC(2019,8,12),2.52],[Date.UTC(2019,8,13),2.58],[Date.UTC(2019,8,14),2.60],[Date.UTC(2019,8,15),1.93],[Date.UTC(2019,8,16),2.32],[Date.UTC(2019,8,17),2.76],[Date.UTC(2019,8,18),2.67],[Date.UTC(2019,8,19),2.67],[Date.UTC(2019,8,20),2.69],[Date.UTC(2019,8,21),2.11],[Date.UTC(2019,8,22),2.51],[Date.UTC(2019,8,23),2.47],[Date.UTC(2019,8,24),2.84],[Date.UTC(2019,8,25),2.32],[Date.UTC(2019,8,26),2.83],[Date.UTC(2019,8,27),2.65],[Date.UTC(2019,8,28),2.18],[Date.UTC(2019,8,29),2.11],[Date.UTC(2019,8,30),2.06]], type: 'spline', color: '#000000', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 23 }] }); }



Čtěte dále

Duel Jaromíra Soukupa s ministrem Adamem Vojtěchem.

Duel Jaromíra Soukupa s ministrem Adamem Vojtěchem

Diskusní pořad, který se nebojí žádného tématu, to je Duel Jaromíra Soukupa. V premiérovém dílu se k tragédii v ostravské...

Aktivistka Greta Thunbergová.

Osobností roku časopisu Time je Greta. Porazila Trumpa

Osobností roku, kterou každoročně vybírá časopis Time, se letos stala švédská ekologická aktivistka Greta Thunbergová. Informoval...

Karel Gott.

Mezi nejvyhledávanější hesla na Googlu letos patřil Gott i seriál Most!

Češi se letos na internetu nejvíce zajímali o zpěváka Karla Gotta, seriál Most! nebo pařížskou katedrálu Notre-Dame. Jméno...

Duel Jaromíra Soukupa SPECIÁL s Andorem Šándorem.

Duel Jaromíra Soukupa SPECIÁL s Andorem Šándorem

Diskusní pořad, který se nebojí žádného tématu, to je Duel Jaromíra Soukupa. V premiérovém speciálním dílu se k tragédii v...

Jaromír Soukup reaguje na pozastavení činnosti Listu JS.

Jaromír Soukup reaguje na pozastavení činnosti Listu JS

Generální ředitel třetí největší soukromé televizní skupiny v ČR – TV Barrandov – a předseda představenstva mediálního domu...

Duel Jaromíra Soukupa s lídrem hnutí SPD.

Duel Jaromíra Soukupa s lídrem hnutí SPD

Diskusní pořad, který se nebojí žádného tématu, to je Duel Jaromíra Soukupa. V premiérovém dílu se pod palbou otázek ocitne...

René Zavoral.

Zavoral: Odlehčené povídání s politikem do Rozhlasu patří

"Je zajímavé, že pokud dnes něco politiky napříč stranami spojuje, je to neochota zvyšovat koncesionářské poplatky," říká...

Duel Jaromíra Soukupa.

Duel Jaromíra Soukupa s poslanci za KSČM a ANO

Diskusní pořad, který se nebojí žádného tématu, to je Duel Jaromíra Soukupa. V premiérovém dílu se pod palbou otázek ocitnou hned...

Ilustrační foto.

Razantní krok! Twitter zruší několik milionů účtů

Sociální síť twitter zruší účty uživatelů, kteří na ní v posledních šesti měsících nevyvíjeli žádnou aktivitu. Společnost uvedla,...

Duel Jaromíra Soukupa s Václavem Klausem ml.

Duel Jaromíra Soukupa s Václavem Klausem ml.

Diskusní pořad, který se nebojí žádného tématu, to je Duel Jaromíra Soukupa. V premiérovém dílu se pod palbou otázek ocitne...

Duel Jaromíra Soukupa s lídrem hnutí SPD.

Duel Jaromíra Soukupa s lídrem hnutí SPD

Diskusní pořad, který se nebojí žádného tématu, to je Duel Jaromíra Soukupa. V premiérovém dílu se pod palbou otázek ocitne...

Jaromír Soukup.

Duel Jaromíra Soukupa s ministryní financí

Diskusní pořad, který se nebojí žádného tématu, to je Duel Jaromíra Soukupa.

Duel Jaromíra Soukupa s ministrem průmyslu a obchodu.

Duel Jaromíra Soukupa s ministrem průmyslu a obchodu

Diskusní pořad, který se nebojí žádného tématu, to je Duel Jaromíra Soukupa. V premiérovém dílu se pod palbou otázek ocitne...

Duel Jaromíra Soukupa s Jaroslavem Faltýnkem.

Duel Jaromíra Soukupa s poslancem Jaroslavem Faltýnkem

Diskusní pořad, který se nebojí žádného tématu, to je Duel Jaromíra Soukupa. V premiérovém dílu se pod palbou otázek ocitne...

Informační světlo On Air v rozhlasovém studiu redakce Radiožurnálu Českého rozhlasu v Praze.

Český rozhlas Radiožurnál letos výrazně posílil

Podle aktuálních výsledků hlavního výzkumu poslechovosti rádií v České republice Radioprojekt za 2. a 3. čtvrtletí 2019 se počet...

Duel Jaromíra Soukupa s Tomiem Okamurou.

Duel Jaromíra Soukupa s Tomiem Okamurou

Diskusní pořad, který se nebojí žádného tématu, to je Duel Jaromíra Soukupa. V premiérovém dílu se pod palbou otázek ocitne lídr...

Duel Jaromíra Soukupa.

Duel Jaromíra Soukupa s Radkem Vondráčkem

Diskusní pořad, který se nebojí žádného tématu, to je Duel Jaromíra Soukupa. V premiérovém dílu se pod palbou otázek ocitne...

Duel Jaromíra Soukupa s lídrem SPD Tomiem Okamurou.

Duel Jaromíra Soukupa s lídrem SPD Tomiem Okamurou

Diskusní pořad, který se nebojí žádného tématu, to je Duel Jaromíra Soukupa. V premiérovém dílu se pod palbou otázek ocitne...

Duel Jaromíra Soukupa s ministryní Klárou Dostálovou.

Duel Jaromíra Soukupa s ministryní pro místní rozvoj

Diskusní pořad, který se nebojí žádného tématu, to je Duel Jaromíra Soukupa. V premiérovém dílu se pod palbou otázek ocitne...

Duel Jaromíra Soukupa s ministrem Karlem Havlíčkem.

Duel Jaromíra Soukupa s ministrem Karlem Havlíčkem

Diskusní pořad, který se nebojí žádného tématu, to je Duel Jaromíra Soukupa. V premiérovém dílu se pod palbou otázek ocitne...

další zprávy

Titulní strana Standardní písmo Větší písmo

Tmavé zobrazení
Přepnout na plnou verzi