Sledovanost televizí po dnech - Září 2019

V následujícím grafu je zobrazen vývoj podílu na sledovanosti (share) hlavních televizních stanic vysílajících v České republice za uvedený měsíc. Údaje jsou uvedeny v tisících diváků, sledovaná cílová skupina jsou diváci starší 15 let.

var chart; setTimeout("createChart()", 300); function createChart() { chart = new Highcharts.StockChart({ chart: { renderTo: 'cntChar', width:520, height:620 }, credits: { text: 'Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere (Live+VOSDAL) - Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu EMPRESA MEDIA je výslovně zakázáno.' }, title: { text: 'Share sledovanosti' }, subtitle: { text: 'Září 2019' }, rangeSelector: { buttons: [{count: 7, type: 'day', text: '7d'}, {count: 14, type: 'day', text: '14d'}, {type: 'all', text: 'vše'}], selected: 1, enabled: true, inputEnabled: false }, yAxis: { title: { text: 'Stanice' }, min: 0}, xAxis: {type: 'datetime', dateTimeLabelFormats: {day: '%d.%m.', week: '%d.%m.', month: '%m', year: '%Y'}}, navigator: { xAxis: {type: 'datetime', dateTimeLabelFormats: {day: '%d.%m.', week: '%d.%m.', month: '%m', year: '%Y'}}}, legend: {enabled: true, align: 'center', borderWidth: 0, layout: 'horizontal', floating: false, verticalAlign: 'top', y: 40}, tooltip: { useHTML: true, headerFormat: '', pointFormat: '', footerFormat: '
StaniceShare
{series.name}{point.y}
', valueDecimals: 2, borderColor: 'gray', borderWidth: 1, }, series: [{ name: 'Nova', data: [[Date.UTC(2019,8,1),21.44],[Date.UTC(2019,8,2),23.43],[Date.UTC(2019,8,3),23.70],[Date.UTC(2019,8,4),22.55],[Date.UTC(2019,8,5),22.99],[Date.UTC(2019,8,6),24.12],[Date.UTC(2019,8,7),18.86],[Date.UTC(2019,8,8),22.02],[Date.UTC(2019,8,9),22.93],[Date.UTC(2019,8,10),23.62],[Date.UTC(2019,8,11),22.68],[Date.UTC(2019,8,12),23.37],[Date.UTC(2019,8,13),21.85],[Date.UTC(2019,8,14),19.66],[Date.UTC(2019,8,15),22.19],[Date.UTC(2019,8,16),24.84],[Date.UTC(2019,8,17),24.60],[Date.UTC(2019,8,18),22.19],[Date.UTC(2019,8,19),22.83],[Date.UTC(2019,8,20),22.53],[Date.UTC(2019,8,21),19.45],[Date.UTC(2019,8,22),21.50],[Date.UTC(2019,8,23),26.39],[Date.UTC(2019,8,24),24.82],[Date.UTC(2019,8,25),22.56],[Date.UTC(2019,8,26),24.23],[Date.UTC(2019,8,27),21.59],[Date.UTC(2019,8,28),18.08],[Date.UTC(2019,8,29),20.12],[Date.UTC(2019,8,30),25.74]], type: 'spline', color: '#292852', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 1 },{ name: 'Prima', data: [[Date.UTC(2019,8,1),8.59],[Date.UTC(2019,8,2),13.26],[Date.UTC(2019,8,3),12.87],[Date.UTC(2019,8,4),14.80],[Date.UTC(2019,8,5),12.53],[Date.UTC(2019,8,6),12.48],[Date.UTC(2019,8,7),12.35],[Date.UTC(2019,8,8),9.16],[Date.UTC(2019,8,9),13.70],[Date.UTC(2019,8,10),12.18],[Date.UTC(2019,8,11),13.77],[Date.UTC(2019,8,12),11.45],[Date.UTC(2019,8,13),12.63],[Date.UTC(2019,8,14),12.72],[Date.UTC(2019,8,15),9.89],[Date.UTC(2019,8,16),14.11],[Date.UTC(2019,8,17),12.32],[Date.UTC(2019,8,18),14.80],[Date.UTC(2019,8,19),12.32],[Date.UTC(2019,8,20),12.82],[Date.UTC(2019,8,21),13.11],[Date.UTC(2019,8,22),9.45],[Date.UTC(2019,8,23),13.40],[Date.UTC(2019,8,24),11.60],[Date.UTC(2019,8,25),14.21],[Date.UTC(2019,8,26),12.20],[Date.UTC(2019,8,27),12.37],[Date.UTC(2019,8,28),13.72],[Date.UTC(2019,8,29),11.66],[Date.UTC(2019,8,30),13.50]], type: 'spline', color: '#f49f22', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 2 },{ name: 'ČT1', data: [[Date.UTC(2019,8,1),18.65],[Date.UTC(2019,8,2),14.94],[Date.UTC(2019,8,3),12.54],[Date.UTC(2019,8,4),13.44],[Date.UTC(2019,8,5),13.07],[Date.UTC(2019,8,6),15.39],[Date.UTC(2019,8,7),14.31],[Date.UTC(2019,8,8),18.93],[Date.UTC(2019,8,9),13.68],[Date.UTC(2019,8,10),13.66],[Date.UTC(2019,8,11),13.23],[Date.UTC(2019,8,12),12.52],[Date.UTC(2019,8,13),15.81],[Date.UTC(2019,8,14),15.65],[Date.UTC(2019,8,15),18.87],[Date.UTC(2019,8,16),14.10],[Date.UTC(2019,8,17),13.03],[Date.UTC(2019,8,18),13.14],[Date.UTC(2019,8,19),13.89],[Date.UTC(2019,8,20),15.35],[Date.UTC(2019,8,21),15.61],[Date.UTC(2019,8,22),16.93],[Date.UTC(2019,8,23),13.69],[Date.UTC(2019,8,24),13.25],[Date.UTC(2019,8,25),13.58],[Date.UTC(2019,8,26),13.49],[Date.UTC(2019,8,27),15.96],[Date.UTC(2019,8,28),16.43],[Date.UTC(2019,8,29),16.20],[Date.UTC(2019,8,30),12.76]], type: 'spline', color: '#e02828', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 3 },{ name: 'TV Barrandov', data: [[Date.UTC(2019,8,1),3.38],[Date.UTC(2019,8,2),3.35],[Date.UTC(2019,8,3),3.49],[Date.UTC(2019,8,4),3.91],[Date.UTC(2019,8,5),4.05],[Date.UTC(2019,8,6),3.37],[Date.UTC(2019,8,7),3.27],[Date.UTC(2019,8,8),3.21],[Date.UTC(2019,8,9),3.39],[Date.UTC(2019,8,10),3.53],[Date.UTC(2019,8,11),3.41],[Date.UTC(2019,8,12),4.53],[Date.UTC(2019,8,13),3.26],[Date.UTC(2019,8,14),3.06],[Date.UTC(2019,8,15),3.65],[Date.UTC(2019,8,16),3.68],[Date.UTC(2019,8,17),3.57],[Date.UTC(2019,8,18),3.49],[Date.UTC(2019,8,19),3.80],[Date.UTC(2019,8,20),2.99],[Date.UTC(2019,8,21),2.89],[Date.UTC(2019,8,22),3.19],[Date.UTC(2019,8,23),3.29],[Date.UTC(2019,8,24),3.76],[Date.UTC(2019,8,25),3.60],[Date.UTC(2019,8,26),3.49],[Date.UTC(2019,8,27),2.77],[Date.UTC(2019,8,28),2.94],[Date.UTC(2019,8,29),2.88],[Date.UTC(2019,8,30),3.00]], type: 'spline', color: '#ec008c', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 4 },{ name: 'ČT24', data: [[Date.UTC(2019,8,1),3.94],[Date.UTC(2019,8,2),5.17],[Date.UTC(2019,8,3),5.07],[Date.UTC(2019,8,4),4.52],[Date.UTC(2019,8,5),3.94],[Date.UTC(2019,8,6),3.66],[Date.UTC(2019,8,7),3.28],[Date.UTC(2019,8,8),3.65],[Date.UTC(2019,8,9),3.83],[Date.UTC(2019,8,10),3.96],[Date.UTC(2019,8,11),4.51],[Date.UTC(2019,8,12),4.31],[Date.UTC(2019,8,13),4.99],[Date.UTC(2019,8,14),3.11],[Date.UTC(2019,8,15),3.79],[Date.UTC(2019,8,16),4.37],[Date.UTC(2019,8,17),4.16],[Date.UTC(2019,8,18),4.19],[Date.UTC(2019,8,19),3.82],[Date.UTC(2019,8,20),4.26],[Date.UTC(2019,8,21),3.99],[Date.UTC(2019,8,22),4.51],[Date.UTC(2019,8,23),3.69],[Date.UTC(2019,8,24),4.32],[Date.UTC(2019,8,25),4.10],[Date.UTC(2019,8,26),4.86],[Date.UTC(2019,8,27),3.66],[Date.UTC(2019,8,28),2.74],[Date.UTC(2019,8,29),3.43],[Date.UTC(2019,8,30),3.87]], type: 'spline', color: '#fc6a6a', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 5 },{ name: 'Nova Cinema', data: [[Date.UTC(2019,8,1),4.87],[Date.UTC(2019,8,2),3.86],[Date.UTC(2019,8,3),4.45],[Date.UTC(2019,8,4),4.03],[Date.UTC(2019,8,5),4.20],[Date.UTC(2019,8,6),3.11],[Date.UTC(2019,8,7),4.43],[Date.UTC(2019,8,8),5.09],[Date.UTC(2019,8,9),3.89],[Date.UTC(2019,8,10),3.19],[Date.UTC(2019,8,11),3.02],[Date.UTC(2019,8,12),4.14],[Date.UTC(2019,8,13),3.61],[Date.UTC(2019,8,14),4.18],[Date.UTC(2019,8,15),4.80],[Date.UTC(2019,8,16),2.84],[Date.UTC(2019,8,17),3.38],[Date.UTC(2019,8,18),2.74],[Date.UTC(2019,8,19),3.91],[Date.UTC(2019,8,20),2.93],[Date.UTC(2019,8,21),4.38],[Date.UTC(2019,8,22),4.71],[Date.UTC(2019,8,23),3.14],[Date.UTC(2019,8,24),3.84],[Date.UTC(2019,8,25),3.23],[Date.UTC(2019,8,26),3.11],[Date.UTC(2019,8,27),2.72],[Date.UTC(2019,8,28),4.27],[Date.UTC(2019,8,29),3.73],[Date.UTC(2019,8,30),3.66]], type: 'spline', color: '#2b2a6b', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 6 },{ name: 'Prima COOL', data: [[Date.UTC(2019,8,1),2.28],[Date.UTC(2019,8,2),2.46],[Date.UTC(2019,8,3),2.34],[Date.UTC(2019,8,4),2.81],[Date.UTC(2019,8,5),2.65],[Date.UTC(2019,8,6),3.25],[Date.UTC(2019,8,7),3.47],[Date.UTC(2019,8,8),3.14],[Date.UTC(2019,8,9),2.32],[Date.UTC(2019,8,10),2.35],[Date.UTC(2019,8,11),2.96],[Date.UTC(2019,8,12),2.91],[Date.UTC(2019,8,13),2.75],[Date.UTC(2019,8,14),3.51],[Date.UTC(2019,8,15),2.64],[Date.UTC(2019,8,16),2.74],[Date.UTC(2019,8,17),2.40],[Date.UTC(2019,8,18),2.68],[Date.UTC(2019,8,19),2.66],[Date.UTC(2019,8,20),2.83],[Date.UTC(2019,8,21),3.84],[Date.UTC(2019,8,22),3.30],[Date.UTC(2019,8,23),2.45],[Date.UTC(2019,8,24),2.70],[Date.UTC(2019,8,25),2.96],[Date.UTC(2019,8,26),3.50],[Date.UTC(2019,8,27),2.39],[Date.UTC(2019,8,28),3.61],[Date.UTC(2019,8,29),2.95],[Date.UTC(2019,8,30),2.38]], type: 'spline', color: '#fcaa1b', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 7 },{ name: 'ČT2', data: [[Date.UTC(2019,8,1),4.49],[Date.UTC(2019,8,2),3.96],[Date.UTC(2019,8,3),4.91],[Date.UTC(2019,8,4),4.53],[Date.UTC(2019,8,5),4.77],[Date.UTC(2019,8,6),3.21],[Date.UTC(2019,8,7),4.67],[Date.UTC(2019,8,8),3.91],[Date.UTC(2019,8,9),4.57],[Date.UTC(2019,8,10),3.27],[Date.UTC(2019,8,11),4.44],[Date.UTC(2019,8,12),4.48],[Date.UTC(2019,8,13),3.68],[Date.UTC(2019,8,14),5.33],[Date.UTC(2019,8,15),4.64],[Date.UTC(2019,8,16),4.05],[Date.UTC(2019,8,17),4.27],[Date.UTC(2019,8,18),4.73],[Date.UTC(2019,8,19),5.26],[Date.UTC(2019,8,20),3.90],[Date.UTC(2019,8,21),4.02],[Date.UTC(2019,8,22),4.01],[Date.UTC(2019,8,23),4.02],[Date.UTC(2019,8,24),3.65],[Date.UTC(2019,8,25),4.74],[Date.UTC(2019,8,26),3.87],[Date.UTC(2019,8,27),3.44],[Date.UTC(2019,8,28),5.98],[Date.UTC(2019,8,29),3.43],[Date.UTC(2019,8,30),3.32]], type: 'spline', color: '#d30000', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 8 },{ name: 'Prima LOVE', data: [[Date.UTC(2019,8,1),2.11],[Date.UTC(2019,8,2),2.24],[Date.UTC(2019,8,3),1.97],[Date.UTC(2019,8,4),1.70],[Date.UTC(2019,8,5),1.97],[Date.UTC(2019,8,6),2.41],[Date.UTC(2019,8,7),2.18],[Date.UTC(2019,8,8),1.71],[Date.UTC(2019,8,9),1.89],[Date.UTC(2019,8,10),2.02],[Date.UTC(2019,8,11),2.33],[Date.UTC(2019,8,12),2.18],[Date.UTC(2019,8,13),2.17],[Date.UTC(2019,8,14),2.07],[Date.UTC(2019,8,15),2.18],[Date.UTC(2019,8,16),2.17],[Date.UTC(2019,8,17),2.12],[Date.UTC(2019,8,18),1.88],[Date.UTC(2019,8,19),1.98],[Date.UTC(2019,8,20),2.27],[Date.UTC(2019,8,21),2.60],[Date.UTC(2019,8,22),1.86],[Date.UTC(2019,8,23),1.92],[Date.UTC(2019,8,24),2.10],[Date.UTC(2019,8,25),2.39],[Date.UTC(2019,8,26),2.12],[Date.UTC(2019,8,27),2.24],[Date.UTC(2019,8,28),2.11],[Date.UTC(2019,8,29),2.04],[Date.UTC(2019,8,30),1.87]], type: 'spline', color: '#fcc15a', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 9 },{ name: 'ČT sport', data: [[Date.UTC(2019,8,1),2.65],[Date.UTC(2019,8,2),1.34],[Date.UTC(2019,8,3),2.46],[Date.UTC(2019,8,4),1.19],[Date.UTC(2019,8,5),2.52],[Date.UTC(2019,8,6),2.50],[Date.UTC(2019,8,7),5.89],[Date.UTC(2019,8,8),2.30],[Date.UTC(2019,8,9),4.86],[Date.UTC(2019,8,10),5.61],[Date.UTC(2019,8,11),3.25],[Date.UTC(2019,8,12),3.81],[Date.UTC(2019,8,13),2.00],[Date.UTC(2019,8,14),2.23],[Date.UTC(2019,8,15),2.54],[Date.UTC(2019,8,16),0.96],[Date.UTC(2019,8,17),1.65],[Date.UTC(2019,8,18),1.72],[Date.UTC(2019,8,19),2.33],[Date.UTC(2019,8,20),2.21],[Date.UTC(2019,8,21),3.30],[Date.UTC(2019,8,22),3.58],[Date.UTC(2019,8,23),1.60],[Date.UTC(2019,8,24),1.70],[Date.UTC(2019,8,25),2.32],[Date.UTC(2019,8,26),2.20],[Date.UTC(2019,8,27),3.96],[Date.UTC(2019,8,28),3.89],[Date.UTC(2019,8,29),6.25],[Date.UTC(2019,8,30),6.08]], type: 'spline', color: '#ff0000', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 10 },{ name: 'Prima ZOOM', data: [[Date.UTC(2019,8,1),2.05],[Date.UTC(2019,8,2),2.12],[Date.UTC(2019,8,3),1.62],[Date.UTC(2019,8,4),1.73],[Date.UTC(2019,8,5),2.12],[Date.UTC(2019,8,6),1.97],[Date.UTC(2019,8,7),1.92],[Date.UTC(2019,8,8),1.75],[Date.UTC(2019,8,9),2.14],[Date.UTC(2019,8,10),1.74],[Date.UTC(2019,8,11),2.09],[Date.UTC(2019,8,12),2.06],[Date.UTC(2019,8,13),1.64],[Date.UTC(2019,8,14),2.20],[Date.UTC(2019,8,15),1.79],[Date.UTC(2019,8,16),1.98],[Date.UTC(2019,8,17),2.02],[Date.UTC(2019,8,18),2.03],[Date.UTC(2019,8,19),1.96],[Date.UTC(2019,8,20),2.39],[Date.UTC(2019,8,21),1.60],[Date.UTC(2019,8,22),1.85],[Date.UTC(2019,8,23),1.81],[Date.UTC(2019,8,24),2.07],[Date.UTC(2019,8,25),1.97],[Date.UTC(2019,8,26),2.33],[Date.UTC(2019,8,27),2.02],[Date.UTC(2019,8,28),1.80],[Date.UTC(2019,8,29),1.98],[Date.UTC(2019,8,30),1.79]], type: 'spline', color: '#f79000', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 11 },{ name: 'ČT :D ', data: [[Date.UTC(2019,8,1),1.45],[Date.UTC(2019,8,2),1.29],[Date.UTC(2019,8,3),0.94],[Date.UTC(2019,8,4),1.00],[Date.UTC(2019,8,5),1.31],[Date.UTC(2019,8,6),1.09],[Date.UTC(2019,8,7),1.51],[Date.UTC(2019,8,8),1.40],[Date.UTC(2019,8,9),1.46],[Date.UTC(2019,8,10),1.18],[Date.UTC(2019,8,11),0.99],[Date.UTC(2019,8,12),1.16],[Date.UTC(2019,8,13),1.26],[Date.UTC(2019,8,14),1.20],[Date.UTC(2019,8,15),1.45],[Date.UTC(2019,8,16),1.23],[Date.UTC(2019,8,17),1.24],[Date.UTC(2019,8,18),1.42],[Date.UTC(2019,8,19),1.17],[Date.UTC(2019,8,20),1.73],[Date.UTC(2019,8,21),1.53],[Date.UTC(2019,8,22),1.37],[Date.UTC(2019,8,23),1.22],[Date.UTC(2019,8,24),1.47],[Date.UTC(2019,8,25),1.42],[Date.UTC(2019,8,26),1.30],[Date.UTC(2019,8,27),1.39],[Date.UTC(2019,8,28),1.55],[Date.UTC(2019,8,29),1.21],[Date.UTC(2019,8,30),1.32]], type: 'spline', color: '#FC8888', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 12 },{ name: 'ČT art', data: [[Date.UTC(2019,8,1),0.41],[Date.UTC(2019,8,2),0.53],[Date.UTC(2019,8,3),0.42],[Date.UTC(2019,8,4),0.52],[Date.UTC(2019,8,5),0.75],[Date.UTC(2019,8,6),0.34],[Date.UTC(2019,8,7),0.84],[Date.UTC(2019,8,8),0.22],[Date.UTC(2019,8,9),0.22],[Date.UTC(2019,8,10),0.33],[Date.UTC(2019,8,11),0.49],[Date.UTC(2019,8,12),0.50],[Date.UTC(2019,8,13),0.29],[Date.UTC(2019,8,14),0.51],[Date.UTC(2019,8,15),0.25],[Date.UTC(2019,8,16),0.17],[Date.UTC(2019,8,17),0.25],[Date.UTC(2019,8,18),0.28],[Date.UTC(2019,8,19),0.36],[Date.UTC(2019,8,20),0.26],[Date.UTC(2019,8,21),0.13],[Date.UTC(2019,8,22),0.48],[Date.UTC(2019,8,23),0.18],[Date.UTC(2019,8,24),0.23],[Date.UTC(2019,8,25),0.41],[Date.UTC(2019,8,26),0.46],[Date.UTC(2019,8,27),0.41],[Date.UTC(2019,8,28),0.09],[Date.UTC(2019,8,29),0.38],[Date.UTC(2019,8,30),0.26]], type: 'spline', color: '#FC8888', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 13 },{ name: 'KINO Barrandov', data: [[Date.UTC(2019,8,1),0.82],[Date.UTC(2019,8,2),1.43],[Date.UTC(2019,8,3),1.44],[Date.UTC(2019,8,4),1.41],[Date.UTC(2019,8,5),1.25],[Date.UTC(2019,8,6),1.27],[Date.UTC(2019,8,7),1.10],[Date.UTC(2019,8,8),0.78],[Date.UTC(2019,8,9),0.87],[Date.UTC(2019,8,10),1.37],[Date.UTC(2019,8,11),1.55],[Date.UTC(2019,8,12),1.40],[Date.UTC(2019,8,13),1.72],[Date.UTC(2019,8,14),1.01],[Date.UTC(2019,8,15),0.88],[Date.UTC(2019,8,16),1.31],[Date.UTC(2019,8,17),1.44],[Date.UTC(2019,8,18),1.61],[Date.UTC(2019,8,19),1.47],[Date.UTC(2019,8,20),1.64],[Date.UTC(2019,8,21),1.19],[Date.UTC(2019,8,22),0.74],[Date.UTC(2019,8,23),1.23],[Date.UTC(2019,8,24),1.19],[Date.UTC(2019,8,25),1.20],[Date.UTC(2019,8,26),1.09],[Date.UTC(2019,8,27),1.49],[Date.UTC(2019,8,28),0.99],[Date.UTC(2019,8,29),1.03],[Date.UTC(2019,8,30),1.33]], type: 'spline', color: '#ec008c', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 14 },{ name: 'Prima MAX', data: [[Date.UTC(2019,8,1),2.06],[Date.UTC(2019,8,2),2.43],[Date.UTC(2019,8,3),2.29],[Date.UTC(2019,8,4),2.05],[Date.UTC(2019,8,5),1.97],[Date.UTC(2019,8,6),2.26],[Date.UTC(2019,8,7),3.11],[Date.UTC(2019,8,8),2.68],[Date.UTC(2019,8,9),1.83],[Date.UTC(2019,8,10),2.41],[Date.UTC(2019,8,11),1.66],[Date.UTC(2019,8,12),1.93],[Date.UTC(2019,8,13),2.02],[Date.UTC(2019,8,14),3.23],[Date.UTC(2019,8,15),1.89],[Date.UTC(2019,8,16),2.54],[Date.UTC(2019,8,17),2.80],[Date.UTC(2019,8,18),2.63],[Date.UTC(2019,8,19),2.17],[Date.UTC(2019,8,20),2.02],[Date.UTC(2019,8,21),2.35],[Date.UTC(2019,8,22),2.72],[Date.UTC(2019,8,23),3.01],[Date.UTC(2019,8,24),2.90],[Date.UTC(2019,8,25),2.18],[Date.UTC(2019,8,26),2.42],[Date.UTC(2019,8,27),3.58],[Date.UTC(2019,8,28),3.43],[Date.UTC(2019,8,29),3.69],[Date.UTC(2019,8,30),2.22]], type: 'spline', color: '#f79000', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 15 },{ name: 'Prima Comedy Central', data: [[Date.UTC(2019,8,1),0.68],[Date.UTC(2019,8,2),0.72],[Date.UTC(2019,8,3),0.58],[Date.UTC(2019,8,4),0.73],[Date.UTC(2019,8,5),0.89],[Date.UTC(2019,8,6),0.74],[Date.UTC(2019,8,7),0.42],[Date.UTC(2019,8,8),0.63],[Date.UTC(2019,8,9),0.73],[Date.UTC(2019,8,10),0.80],[Date.UTC(2019,8,11),0.82],[Date.UTC(2019,8,12),0.80],[Date.UTC(2019,8,13),0.69],[Date.UTC(2019,8,14),0.59],[Date.UTC(2019,8,15),0.51],[Date.UTC(2019,8,16),0.99],[Date.UTC(2019,8,17),0.67],[Date.UTC(2019,8,18),0.88],[Date.UTC(2019,8,19),0.99],[Date.UTC(2019,8,20),0.95],[Date.UTC(2019,8,21),0.94],[Date.UTC(2019,8,22),0.89],[Date.UTC(2019,8,23),0.97],[Date.UTC(2019,8,24),0.94],[Date.UTC(2019,8,25),0.73],[Date.UTC(2019,8,26),0.85],[Date.UTC(2019,8,27),0.65],[Date.UTC(2019,8,28),0.66],[Date.UTC(2019,8,29),0.59],[Date.UTC(2019,8,30),0.84]], type: 'spline', color: '#f79000', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 16 },{ name: 'Atmedia + Stanice 0', data: [[Date.UTC(2019,8,1),4.70],[Date.UTC(2019,8,2),3.83],[Date.UTC(2019,8,3),3.91],[Date.UTC(2019,8,4),4.15],[Date.UTC(2019,8,5),3.95],[Date.UTC(2019,8,6),4.19],[Date.UTC(2019,8,7),3.89],[Date.UTC(2019,8,8),4.67],[Date.UTC(2019,8,9),3.68],[Date.UTC(2019,8,10),3.95],[Date.UTC(2019,8,11),4.89],[Date.UTC(2019,8,12),4.00],[Date.UTC(2019,8,13),4.36],[Date.UTC(2019,8,14),5.19],[Date.UTC(2019,8,15),4.58],[Date.UTC(2019,8,16),3.79],[Date.UTC(2019,8,17),4.22],[Date.UTC(2019,8,18),4.47],[Date.UTC(2019,8,19),3.86],[Date.UTC(2019,8,20),4.06],[Date.UTC(2019,8,21),4.68],[Date.UTC(2019,8,22),4.30],[Date.UTC(2019,8,23),3.56],[Date.UTC(2019,8,24),3.99],[Date.UTC(2019,8,25),4.14],[Date.UTC(2019,8,26),4.11],[Date.UTC(2019,8,27),4.19],[Date.UTC(2019,8,28),4.29],[Date.UTC(2019,8,29),4.65],[Date.UTC(2019,8,30),3.41]], type: 'spline', color: '#2c7f33', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 17 },{ name: 'Nova 2', data: [[Date.UTC(2019,8,1),1.33],[Date.UTC(2019,8,2),1.62],[Date.UTC(2019,8,3),1.97],[Date.UTC(2019,8,4),1.63],[Date.UTC(2019,8,5),1.51],[Date.UTC(2019,8,6),1.71],[Date.UTC(2019,8,7),1.59],[Date.UTC(2019,8,8),1.24],[Date.UTC(2019,8,9),1.69],[Date.UTC(2019,8,10),1.60],[Date.UTC(2019,8,11),1.35],[Date.UTC(2019,8,12),1.47],[Date.UTC(2019,8,13),1.84],[Date.UTC(2019,8,14),1.47],[Date.UTC(2019,8,15),1.37],[Date.UTC(2019,8,16),1.51],[Date.UTC(2019,8,17),1.85],[Date.UTC(2019,8,18),1.90],[Date.UTC(2019,8,19),1.60],[Date.UTC(2019,8,20),1.74],[Date.UTC(2019,8,21),1.07],[Date.UTC(2019,8,22),1.01],[Date.UTC(2019,8,23),1.58],[Date.UTC(2019,8,24),1.68],[Date.UTC(2019,8,25),1.33],[Date.UTC(2019,8,26),1.33],[Date.UTC(2019,8,27),1.28],[Date.UTC(2019,8,28),1.08],[Date.UTC(2019,8,29),1.23],[Date.UTC(2019,8,30),1.18]], type: 'spline', color: '#424182', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 18 },{ name: 'Nova Gold', data: [[Date.UTC(2019,8,1),0.97],[Date.UTC(2019,8,2),0.87],[Date.UTC(2019,8,3),0.65],[Date.UTC(2019,8,4),0.96],[Date.UTC(2019,8,5),0.95],[Date.UTC(2019,8,6),0.95],[Date.UTC(2019,8,7),0.79],[Date.UTC(2019,8,8),0.71],[Date.UTC(2019,8,9),1.01],[Date.UTC(2019,8,10),0.86],[Date.UTC(2019,8,11),0.82],[Date.UTC(2019,8,12),0.73],[Date.UTC(2019,8,13),0.95],[Date.UTC(2019,8,14),1.09],[Date.UTC(2019,8,15),0.71],[Date.UTC(2019,8,16),0.94],[Date.UTC(2019,8,17),1.03],[Date.UTC(2019,8,18),0.97],[Date.UTC(2019,8,19),0.87],[Date.UTC(2019,8,20),0.88],[Date.UTC(2019,8,21),0.82],[Date.UTC(2019,8,22),0.70],[Date.UTC(2019,8,23),0.84],[Date.UTC(2019,8,24),0.84],[Date.UTC(2019,8,25),0.94],[Date.UTC(2019,8,26),0.86],[Date.UTC(2019,8,27),1.00],[Date.UTC(2019,8,28),1.04],[Date.UTC(2019,8,29),0.71],[Date.UTC(2019,8,30),0.83]], type: 'spline', color: '#424084', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 19 },{ name: 'Nova Action', data: [[Date.UTC(2019,8,1),1.74],[Date.UTC(2019,8,2),1.98],[Date.UTC(2019,8,3),1.96],[Date.UTC(2019,8,4),2.19],[Date.UTC(2019,8,5),2.16],[Date.UTC(2019,8,6),1.90],[Date.UTC(2019,8,7),1.75],[Date.UTC(2019,8,8),1.61],[Date.UTC(2019,8,9),2.15],[Date.UTC(2019,8,10),2.07],[Date.UTC(2019,8,11),1.91],[Date.UTC(2019,8,12),1.97],[Date.UTC(2019,8,13),2.06],[Date.UTC(2019,8,14),1.72],[Date.UTC(2019,8,15),1.40],[Date.UTC(2019,8,16),2.08],[Date.UTC(2019,8,17),2.65],[Date.UTC(2019,8,18),2.20],[Date.UTC(2019,8,19),2.36],[Date.UTC(2019,8,20),1.87],[Date.UTC(2019,8,21),2.05],[Date.UTC(2019,8,22),1.60],[Date.UTC(2019,8,23),2.20],[Date.UTC(2019,8,24),2.14],[Date.UTC(2019,8,25),2.22],[Date.UTC(2019,8,26),2.43],[Date.UTC(2019,8,27),2.01],[Date.UTC(2019,8,28),1.71],[Date.UTC(2019,8,29),1.58],[Date.UTC(2019,8,30),1.88]], type: 'spline', color: '#29278e', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 20 },{ name: 'Barrandov NEWS', data: [[Date.UTC(2019,8,1),0.08],[Date.UTC(2019,8,2),0.15],[Date.UTC(2019,8,3),0.04],[Date.UTC(2019,8,4),0.08],[Date.UTC(2019,8,5),0.04],[Date.UTC(2019,8,6),0.06],[Date.UTC(2019,8,7),0.11],[Date.UTC(2019,8,8),0.08],[Date.UTC(2019,8,9),0.04],[Date.UTC(2019,8,10),0.10],[Date.UTC(2019,8,11),0.06],[Date.UTC(2019,8,12),0.03],[Date.UTC(2019,8,13),0.13],[Date.UTC(2019,8,14),0.13],[Date.UTC(2019,8,15),0.12],[Date.UTC(2019,8,16),0.05],[Date.UTC(2019,8,17),0.05],[Date.UTC(2019,8,18),0.17],[Date.UTC(2019,8,19),0.07],[Date.UTC(2019,8,20),0.06],[Date.UTC(2019,8,21),0.11],[Date.UTC(2019,8,22),0.08],[Date.UTC(2019,8,23),0.12],[Date.UTC(2019,8,24),0.11],[Date.UTC(2019,8,25),0.07],[Date.UTC(2019,8,26),0.11],[Date.UTC(2019,8,27),0.15],[Date.UTC(2019,8,28),0.09],[Date.UTC(2019,8,29),0.18],[Date.UTC(2019,8,30),0.09]], type: 'spline', color: '#000000', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 21 },{ name: 'Barrandov KRIMI', data: [[Date.UTC(2019,8,1),0.85],[Date.UTC(2019,8,2),1.18],[Date.UTC(2019,8,3),1.39],[Date.UTC(2019,8,4),1.26],[Date.UTC(2019,8,5),1.32],[Date.UTC(2019,8,6),1.23],[Date.UTC(2019,8,7),0.77],[Date.UTC(2019,8,8),0.89],[Date.UTC(2019,8,9),1.03],[Date.UTC(2019,8,10),1.49],[Date.UTC(2019,8,11),1.24],[Date.UTC(2019,8,12),1.31],[Date.UTC(2019,8,13),1.24],[Date.UTC(2019,8,14),0.82],[Date.UTC(2019,8,15),0.90],[Date.UTC(2019,8,16),1.22],[Date.UTC(2019,8,17),1.76],[Date.UTC(2019,8,18),1.27],[Date.UTC(2019,8,19),1.66],[Date.UTC(2019,8,20),1.36],[Date.UTC(2019,8,21),0.76],[Date.UTC(2019,8,22),0.90],[Date.UTC(2019,8,23),1.21],[Date.UTC(2019,8,24),1.66],[Date.UTC(2019,8,25),1.49],[Date.UTC(2019,8,26),1.36],[Date.UTC(2019,8,27),1.69],[Date.UTC(2019,8,28),0.71],[Date.UTC(2019,8,29),1.15],[Date.UTC(2019,8,30),1.07]], type: 'spline', color: '#000000', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 22 },{ name: 'Prima KRIMI', data: [[Date.UTC(2019,8,1),2.74],[Date.UTC(2019,8,2),1.91],[Date.UTC(2019,8,3),2.95],[Date.UTC(2019,8,4),2.70],[Date.UTC(2019,8,5),2.58],[Date.UTC(2019,8,6),2.53],[Date.UTC(2019,8,7),2.49],[Date.UTC(2019,8,8),2.42],[Date.UTC(2019,8,9),2.02],[Date.UTC(2019,8,10),3.04],[Date.UTC(2019,8,11),2.26],[Date.UTC(2019,8,12),2.52],[Date.UTC(2019,8,13),2.58],[Date.UTC(2019,8,14),2.60],[Date.UTC(2019,8,15),1.93],[Date.UTC(2019,8,16),2.32],[Date.UTC(2019,8,17),2.76],[Date.UTC(2019,8,18),2.67],[Date.UTC(2019,8,19),2.67],[Date.UTC(2019,8,20),2.69],[Date.UTC(2019,8,21),2.11],[Date.UTC(2019,8,22),2.51],[Date.UTC(2019,8,23),2.47],[Date.UTC(2019,8,24),2.84],[Date.UTC(2019,8,25),2.32],[Date.UTC(2019,8,26),2.83],[Date.UTC(2019,8,27),2.65],[Date.UTC(2019,8,28),2.18],[Date.UTC(2019,8,29),2.11],[Date.UTC(2019,8,30),2.06]], type: 'spline', color: '#000000', marker : { enabled : true, radius : 3 }, legendIndex: 23 }] }); }Čtěte dále

Jaromír Soukup.

PREMIÉR pokračuje, nabídne více postav

Sitcomový seriál PREMIÉR na TV Barrandov pokračuje. A bude se na co těšit.

Duel Jaromíra Soukupa s Tomiem Okamurou.

Duel Jaromíra Soukupa s Tomiem Okamurou

Diskusní pořad, který se nebojí žádného tématu, to je Duel Jaromíra Soukupa. V premiérovém dílu se pod palbou otázek ocitne...

Duel Jaromíra Soukupa.

Duel Jaromíra Soukupa s moderátorem Českého rozhlasu

Diskusní pořad, který se nebojí žádného tématu, to je Duel Jaromíra Soukupa. V premiérovém dílu se pod palbou otázek ocitne...

Duel Jaromíra Soukupa s ministryní Marií Benešovou.

Duel Jaromíra Soukupa s ministryní Marií Benešovou

Diskusní pořad, který se nebojí žádného tématu, to je Duel Jaromíra Soukupa. V premiérovém dílu se pod palbou otázek ocitne...

Titulní stránky významných periodik - 8. 10. 2019

O čem píše dnešní The Guardian? Čemu se věnují The New York Times? Zde najdete každodenní přehled vybraných titulů světového...

Titulní stránky významných periodik - 7. 10. 2019

O čem píše dnešní The Guardian? Čemu se věnují The New York Times? Zde najdete každodenní přehled vybraných titulů světového...

Titulní stránky významných periodik - 6. 10. 2019

O čem píše dnešní The Guardian? Čemu se věnují The New York Times? Zde najdete každodenní přehled vybraných titulů světového...

Denní sledovanost - 5. 10. 2019

V následujících grafech je zobrazen průběh denní sledovanosti hlavních televizních stanic vysílajících v České republice. Údaje...

Sledovanost televizních pořadů 5. 10. 2019

Jak si vedly hlavní zpravodajské relace televizí a pořady v hlavním vysílacím čase? Každodenní přehled o jejich sledovanosti...

Titulní stránky významných periodik - 5. 10. 2019

O čem píše dnešní The Guardian? Čemu se věnují The New York Times? Zde najdete každodenní přehled vybraných titulů světového...

Denní sledovanost - 4. 10. 2019

V následujících grafech je zobrazen průběh denní sledovanosti hlavních televizních stanic vysílajících v České republice. Údaje...

Sledovanost televizních pořadů 4. 10. 2019

Jak si vedly hlavní zpravodajské relace televizí a pořady v hlavním vysílacím čase? Každodenní přehled o jejich sledovanosti...

Titulní stránky významných periodik - 4. 10. 2019

O čem píše dnešní The Guardian? Čemu se věnují The New York Times? Zde najdete každodenní přehled vybraných titulů světového...

Denní sledovanost - 3. 10. 2019

V následujících grafech je zobrazen průběh denní sledovanosti hlavních televizních stanic vysílajících v České republice. Údaje...

Sledovanost televizních pořadů 3. 10. 2019

Jak si vedly hlavní zpravodajské relace televizí a pořady v hlavním vysílacím čase? Každodenní přehled o jejich sledovanosti...

Duel Jaromíra Soukupa.

Duel Jaromíra Soukupa s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem

Diskusní pořad, který se nebojí žádného tématu, to je Duel Jaromíra Soukupa. V premiérovém dílu se pod palbou otázek ocitne...

Titulní stránky významných periodik - 3. 10. 2019

O čem píše dnešní The Guardian? Čemu se věnují The New York Times? Zde najdete každodenní přehled vybraných titulů světového...

Denní sledovanost - 2. 10. 2019

V následujících grafech je zobrazen průběh denní sledovanosti hlavních televizních stanic vysílajících v České republice. Údaje...

Sledovanost televizních pořadů 2. 10. 2019

Jak si vedly hlavní zpravodajské relace televizí a pořady v hlavním vysílacím čase? Každodenní přehled o jejich sledovanosti...

Titulní stránky významných periodik - 2. 10. 2019

O čem píše dnešní The Guardian? Čemu se věnují The New York Times? Zde najdete každodenní přehled vybraných titulů světového...

další zprávy

Titulní strana Standardní písmo Větší písmo

Tmavé zobrazení
Přepnout na plnou verzi