Rozhovor Jaromíra Soukupa s bývalým poslancem Miroslavem Kalouskem

Moderátor pořadu Jaromír Soukup a bývalý poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09).

Exkluzivní rozhovory Jaromíra Soukupa a Miroslava Kalouska na aktuální politická i společenská témata. Dozvíte se kritické názory exministra financí a politického matadora na minulé i současné dění, na vládu i na chování politických stran. Každý díl bude zaměřený na jinou oblast dění, uslyšíte v nich nejen kritiku, ale i konstruktivní návrhy.

Jedná se o doslovný přepis pořadu Hovory Kalousek Soukup ze dne 15. dubna 2021.

**********************************************************************************

Jaromír SOUKUP, moderátor

Tak první téma si tentokrát dovolím nadhodit já, ano? Minulý víkend se konal sjezd ČSSD. Upřímně co tam provedli, co tam neprovedli, koho zvolili, to je víceméně jejich věc a zodpovídají se svojí členské základně a případně teda voličům. Co už není úplně jejich věc, jsou ty důsledky toho sjezdu, tedy změny ve vládě, protože to se týká potom každého z nás. Rozhodli se konat rychle, efektivně a drsně. V neděli oznámil Jan Hamáček Tomáši Petříčkovi, že odchází z funkce. V pondělí jako nůž máslem měl projít na nového ministra zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. A na místo Lubomíra Zaorálka, na kulturu Jan Birke, to vypadalo jako dobrej plán, jenom se trošičku zadrhl.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
No, rychle a drsně to ano, pane Soukupe, efektivně to beru, že jste začal žertem jo. A bohužel pan Hamáček ukazuje, že je úplně stejně jako Babiš, že mu nezáleží příliš na osudu té země, kde mu záleží jenom na jeho samotném, protože ta výměna ministra zahraničí byla ještě daleko větší bizár, než výměna ministra zdravotnictví. My nejsme v jednoduché situaci, na západní hranici Ruska je taková mobilizace ruských ozbrojených sil, ta byla naposledy v roce 62. Jsme pod poměrně velkým tlakem atomovým souvisejícím z Dukovan pod velkým vakcinačním tlakem. A ten ministr zahraničí to je strategický partner, to je strategická pozice. A destabilizovat pár měsíců před volbami ministerstvo zahraničí, když ani nevím, kým bude ten člověk nahrazen. To je docela politický zločin, to sociální demokracie ukázala, že jí na České republice vůbec nezáleží.

Jaromír SOUKUP, moderátor
Víte, já jsem na to říkal, že asi bychom si zasloužili a vždycky jsme to tak měli nebo skoro vždycky jsme to tak měli, že ministrem zahraničních věcí byl člověk, který dělal zahraniční politiku, ať to byl Jiří Dienstbier, upřímně i Josef Zieleniec, který to de facto to, to ministerstvo tvořil Saša Vondra a další a další, ty dělali zahraniční politiku. Pak jsou tedy úředníci, který překlápí tu vnitřní politiku na ministerstvo zahraničí věcí. A v tomhle tom směru to potvrdil Lubomír Zaorálek, že to je, on to řekl vykoštěné ministerstvo s ohledem na kompetence, že prezidentská kancelář, premiér do toho zasahuje a prostě se mu to tam, prostě se mu tam nechtělo. Mě jenom jako fascinoval jako ten amatérismus jo, že se oznámí Lubomír Zaorálek, že jde na ministerstvo zahraničních věcí a on mu nikdo předtím nezavolal.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
Víte, já abych byl správně pochopen, já nechci hájit ministra Petříčka, jako nechci hájit žádného ministra Babišovy vlády. Ale tohle teď udělat, to byl prostě destabilizační krok, které ty, který té republice nepomohl, který jí poškodil a poškodit svoji zemi kvůli vnitřním partikulárním stranickým čachrům. To se prostě nedělá, to ta sociální demokracie by dělat neměla. Nevěřím navíc, nevěřím, že o tom předseda Hamáček s ministrem Zaorálkem dopředu nemluvili. Zcela určitě o tom museli mluvit. Jiná věc je, že když ministr Zaorálek jako zkušený politik zaznamenal tu velkou vlnu nevole, která se vznesla vůči tomu kroku, protože to opravdu nemá precedens. Já si nepamatuji takový zákrok po žádném stranickém sjezdu.

Jaromír SOUKUP, moderátor
Do 24 hodin.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
Tak, když zaznamenal tu nevoli, tak se najednou od něj odtáhl.

Jaromír SOUKUP, moderátor
Je to možný, protože novináři to příliš dobře a těsně před volbami Lubomír Zaorálek, tak máte pravdu. Asi on je zkušený politik, on moc dobře ví, jak to rezonuje a navíc by odešel z ministerstva kultury. A upřímně kulturní obec samozřejmě svojí společenskou sílu má. A měl nastoupit Jan Birke, což bylo taky svým způsobem nepochopitelný víte, protože to, že kulturní obec je složitá, že je tam spousta vztahů, ať už je to v tom umění živém nebo v tom umění takřka neživém, potom ministerstvo anebo v uvozovkách neživém ministerstvo zřizuje celou řadu institucí, ať už je to Národní galerie, různá divadla a tak dále, je to jako poměrně složité to uchopit a představa, že tam přijde člověk, který byl jako stínový ministrem dopravy Jan Birke, nic proti panu Birkemu jo, ale tak se to určitě muselo setkat s nevolí kulturní veřejnosti a i tohle si Lubomír Zaorálek si uvědomoval, proto to říkal a ta, ta míra toho amatérismu jako, jako proč, protože to si přece Hamáček musel uvědomit tyhle věci.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
Ne, tam je přesně vědět, tam jsou vidět ty priority. Ono složité je dneska skoro každé ministerstvo, že je jasné, že když přijde nový ministr nebo ministerstvo, tak mu trvá několik týdnů, než se zorientuje. To znamená ministerstvo je po nějakou dobu destabilizováno. Do termínu řádných voleb je 6 měsíců a kvůli vlastním vnitrostranickým silokřivkám, destabilizovat na několik týdnů půl roku před volbami dvě ministerstva, to prostě může udělat jenom člověk, kterému nezáleží na té zemi, ale kterému záleží jenom na něm samém. To bohužel bude vysvědčení, které se pan předseda Hamáček vystavil, mě to docela mrzí. Nedělal jsem si nikdy žádné iluze, ale že by byl, že by byl schopen až takovýhle kroků, to se myslím, že překvapeni i pro, pro zkušené politiky.

Jaromír SOUKUP, moderátor
No, právě jo, protože podle mě se to jako těžko dá jako vysvětlit neobratností jo, protože ta jednoduchoučká myšlenka, že Jan Hamáček bude tedy pokračovatel v uvozovkách politického odkazu nebo socdem odkazu Miloše Zemana a bude s nimi dobrý vztah a voliči Miloše Zemana, kteří současně samozřejmě musí volit nějakou jinou stranu politickou, když tak tedy zvážím, zváží návrat k sociální demokracii, to je tak naivní, že, že si myslím, že to jako nemůže být vysvětlení tady těhle kroků.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
Já to vysvětluji těmi prioritami, který ten člověk má. Bohužel prostě pro něj je priorita číslo jedna Jan Hamáček, a všechno ostatní je málo důležité. Vzhledem k tomu, že je to první místopředseda vlády, tak je to průšvih. Máme-li navíc ještě předsedu vlády, který má ty priority nastavený úplně stejně. Pro mě nejdůležitější Andrej Babiš od ostatních.

Jaromír SOUKUP, moderátor
Tohle jsou věci, kterým nerozumím jo, prezident republiky řekl, že nový ten ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek asi je to dobrý kariérní úředník, já ho neznám neznám, neznal jsem jeho jméno, nechci ho kritizovat, ani chválit s životopisem, ze kterého vyplývá, že umí cizí jazyky, že.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
Já jsem se, já jsem se v rámci duševního zdraví rozhodl, že si vůbec to jeho jméno nebudu pamatovat. Je evidentní, že dneska dělá zahraniční politiku, bohužel Pražský hrad, tam je pan Jindrák, pak zahraniční politiku dělá bohužel Strakovka tak, jak jí dělá ten ministr zahraničí, a to je na tom špatné, protože to strategická pozice, tak on nebude vykonávat žádnou strategickou práci, on bude poslouchat.

Jaromír SOUKUP, moderátor
Poslouchat a bude vykonávat, asi slušně povede ten úřad, ale žádnou vizi tam očekávat nemůžeme nebo můžeme být překvapení, ale já jsem chtěl naznačit jednu věc jo. Prezident republiky dneska řekl, že po schůzce s panem Kulhánkem, tedy nastupujícím ministrem, kterého bude jmenovat příští týden, se domluvili, že se nebude míchat do vakcín, že tomu vadilo u pana Petříčka, že se nějak jako míchal do vakcín, že se, že se k tomu vyjadřoval, pak pokud vím, pan Petříček nějak sháněl tehdy milion kusů AstraZenecy, tuším někde z indické šarže a tak, to už vzala minulost jo. A že to jako bylo špatně jo a do toho stávající ministr zahraničních věcí, jede v pondělí do Moskvy, jednat o tom Sputniku, tak já nevím, tak buďto je teda problém jednat o vakcínách, anebo je problém jednat o jinejch vakcínách, než je Sputnik.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
No ne, tak bohužel skutečně vakcíny a Sputnik zejména, je prvořadou prioritou zahraniční politiky, že prostě Rusko, které samo nemá proočkováno své pacienty, své, své občany, že se snaží tu vakcínu používat pro rozšíření svého vlivu, je zjevná, že mu tady k tomu slouží pátá kolona na Pražském hradě i ve vládě, to je taky zjevné. Je to něco, co by být nemělo, bohužel tomu tak je. No a říkali, že se do toho nemá míchat ministr zahraničí, když je to pravda a v zahraničí je politická priorita v tuhle chvíli celosvětové covidové pandemie, to samo o sobě prostě vypovídá o těch poměrech ve vládě.

Jaromír SOUKUP, moderátor
Mimochodem, když jsme u té diskuze o tom Sputniku, tak jenom ty čísla jo, pokud by všechno bylo, pokud by byl schválen, pokud bylo možné ho dovážet, ministr zdravotnictví Arenberger říkal, že by mohl přijít 300 000 kusů vakcín a pak 150 000 kusů vakcín měsíčně a dnes jsme dostali zprávu dokonce, že do konce června dostaneme o 1,7 milionu vakcín od Pfizeru víc jo. To znamená jenom tyhle ty čísla jsou, svědčí o tom, jak významné to je. Nicméně tohle to se pořád opakuje. V podstatě každé naše hovory začínáme a končíme debatou o nesmyslných krocích vlády, případně takovýhle zmatcích při výměnách ministrů a tak. Taky jsme tady hovořili o tom, že každá chyba téhle té vlády už stojí životy, taky jsme hovořili o tom, že ta argumentace, že výměna vlády teď nemá smysl, protože se dostane do rukou moc sestavovat vládu, řídit, pověřovat do rukou prezidenta republiky taky moc nemá cenu, protože on tuhle tu moc má pořád. A bude jí mít i v říjnu tak. Tak teď neměl, nestojí za to znovu teda uvažovat a debatovat o tom, že by tahle ta agónie se ukončila dřív?

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
Já si myslím několik týdnů a neříkám to tady po prvně. Všechny ty argumenty o tom, že teď by to bylo špatně, já pokládám za liché a především za alibistické a jsem docela rád, že mohu říct informace o tom, že teď v tuhle chvíli, když to tady natáčíme, protože se tak bude pouštět až večer, ale teď v tuhle chvíli probíhá tisková konference lídrů koalice Spolu, tedy pana Fialy, pana Jurečky a paní Pekarové Adamové. A oni prezentují podle mě velmi logický a dynamický plán opozice. V prvním kroku vyzývají předsedu vlády, aby předstoupil před Sněmovnu a požádal Sněmovnu o důvěru, protože on ztratil většinu, komunisté mu vypověděli koaliční patent, nemá většinu, takže by měl, každá slušná vláda v takovouhle chvíli by požádala o důvěru. Je to Andrej Babiš, tak to asi nebude slušná vláda, tak to možná neudělá. V případě, že to neudělá do týdne, tak koalice Spolu bude iniciovat hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, ať se každý poslanec postaví, a ať řekne, já Jaromír Soukup věřím, nebo nevěřím téhle vládě. Já si myslím, že je velmi užitečné, aby slyšeli jeho voliče, co říká. A za předpokladu, že to bude úspěšné, vládě bude vyslovena nedůvěra, ona podle Ústavy musí podat demisi, tak následně tedy koalice Spolu chce udělat všechno pro to, aby sehnala 120 hlasů pro rozpuštění sněmovny a zkrácení volebního období, protože volby by mohly být začátkem července.

Jaromír SOUKUP, moderátor
To je zajímavá zpráva, upřímně je to jako správně z pohledu demokratických principů si myslím, že je to správně. Navíc jo sociální demokraté sami od sebe řekli před několika týdny, že až skončí nouzový stav, že by vláda měla předstoupit před Sněmovnu a požádat o důvěru, pokud by sociální demokraty tohle to odmítli udělat jo, tak popřou sami sebe. Nebude to po prvně ani naposled, ale obecně z pohledu demokratických principů státu by tohle fakt vláda udělat měla jo.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
No, jednak vláda a jednak si myslím, že to je povinností té opozice. Ta, ta politika by měla být trochu srozumitelná. Měli bychom se snažit, aby v tu politiku měli lidé důvěru. Jestli opozice tady, říká řadu měsíců a má bohužel pravdu. Tato vláda zavinila tisíce zbytečných úmrtí, no tak současně nemůže říkat a my tu vládu za každou cenu chceme držet u moci až dokonce volebního období, to nedává žádný smysl. Ta opozice má morální i politickou povinnost konat. Tak já jsem rád, že se rozhodla konat.

Jaromír SOUKUP, moderátor
To je pravda, protože teď sice v podstatě většina nebo úplně všichni opoziční politici a poslanci říkají, tahle vláda nemá mojí důvěru, ale nějaké ale. No, tak teď si musí stoupnout a říct ano, nebo ne.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
Ano, tam dokonce nesmíte říct nic jiného. Tam můžete říct buď pro návrh nebo proti návrhu. Tam nemůžete říct pro návrh ale, to nejde. Což je na tom...

Jaromír SOUKUP, moderátor
To jsme popsali a teď tedy názor. Bude to úspěšný?

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
No, říkám, každá slušná vláda by předstoupila před tu sněmovnou a tu, tu důvěru požádala, protože je to Babišova vláda, tak si myslím, že to neudělá, protože to dělají slušné vlády. A pak pevně doufám, že opravdu projde ta nedůvěra, na tu potřebujete 101 hlasů. Samozřejmě bude strašně záležet na, potom na každém poslanci, protože na to rozpuštění sněmovny potřebujete 120 hlasů. Potřebujete 120 hlasů a potřebujete mít jistotu, že máte volební zákon. Není to vyloučeno a já si myslím, že při šikovném politickém vyjednávání to dohodnout lze, že by byl zločin, to nezkusit. Tak jsem rád, že se rozhodli to zkusit. Samozřejmě stoprocentní úspěch se garantovat nedá. Pokud by to úspěšné bylo, tak vzhledem k tomu, že ten volební zákon má být účinný od 1. července, tak vlastně první logický termín reálný.

Jaromír SOUKUP, moderátor
Druhýho, třetího.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
Je druhýho, třetího.

Jaromír SOUKUP, moderátor
Což podle mě zase tak jako nevadí jo. Druhýho, třetího, ano už je doba dovolených, ale přece jen jde o tak významnou událost státu, že, že pravděpodobně, pravděpodobně by ty volby měly slušnou volební, volební účast. Bylo by zase jako nefér, kdyby se dělaly volby v termínu, kdy tady prostě lidi nejsou jo ale.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
Není to zvykem, aby byly o prázdninách, ale je to začátek prázdnin, a já si myslím, že pokud někdo už má zaplacenou dovolenou, takže to postihne ty voličské skupiny zhruba stejně. Nemyslím si že to někoho, ale někoho zvýhodní příliš nebo znevýhodní, ale především já jsem si přál konečně, aby ta opozice ukázala, že se nebojí, že ví co chce, že má nějakou vizi. Já jsem neustále slyšel politiky, který říkali, že sice nedůvěřuji Babišově vládě, ale nechci jí vyslovit nedůvěru, protože se bojím Zemana. No a já chci politiky, kteří se nebojí Zemana a nebojí se ani vyslovit vládě nedůvěru, když jí nevěří.

Jaromír SOUKUP, moderátor
Bojím, nebojím, musím dělat věci tak, jak si myslím, že jsou správně, jinak do té politiky nemám chodit, protože podle mého názoru politika opravdu není jenom pragmatická věc, jak se řídí ministerstvo, jak se hlasuje a na čistě jednací řád tedy ty technikálie, ale je lepší mít nějaký idee jo, jako pořád tady říkat ano, ale protože teď se to nehodí. Víte, já když jsem poslouchal včera večer vyjadřování předsedy Poslanecké sněmovny, předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka tak, tak, tak se mi to jako hrubě nelíbilo jo. Přiznávám se, že poslouchat to, že předčasné volby by zhatily práci poslanců, protože je tam spousta zákonů, který už jsou předjednaný a prošly výborama a tak dále a v případě předčasných voleb do Poslanecké sněmovny by se to zase vrátilo na začátek. To je jako argument, který nelze připustit ve smyslu.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
Naopak já bych.

Jaromír SOUKUP, moderátor
Jako ideových. A nejhorší na tom je, že v podobný věci my třeba tady ve studiu na Barrandově říkal poslanec Pirátů Třešňák, že jako ta Poslanecká, že, že to rozpuštění té sněmovny by znamenalo, že nějakej novela zákona v exekutorech, spadne pod stůl a celý se to prodlouží. Radek Vondráček říkal něco o stavebním zákonu a tak no.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
No, tak se prostě to předloží znovu, když ty předlohy budou dobré, tak je schválí ta příští sněmovna, jakože se bojím, že v těchhle případech dobré nejsou. Ale rád bych uvedl ještě dva důvody, proč by bylo fajn mít ty volby dřív. Tím prvním důvodem je rozpočet, když budou volby až na podzim v říjnu, než se ustanoví vláda a budou Vánoce. Tak ta nová vláda vlastně nemáš jinou šanci, než převzít rozpočet Aleny Schillerové a Andreje Babiše. Když budou volby v létě, tak ta nová vláda má mnohem větší šanci připravit ten rozpočet víc podle svých politických priorit a já pevně doufám, že mnohem odpovědnější, než předloží Alena Schillerová. To je jeden důvod. Druhý důvod je, který byť se může zdát lidem vzdálený, tak se opravdu týká každého občana, protože v druhé půlce roku 2022 Česká republika předsedá Evropské unii, a to je obrovská šance pro tu předsednickou zemi, aby si svoje vlastní priority národní stanovila jako celounijní agendu, protože o tom rozhoduje ta předsednická země. A když se to dobře připraví, tak se na tom dá úžasným způsobem vydělat, když se to nepřipraví, což bohužel tahle vláda nepřipravuje, tak je to promarněná šance na 13 let. Při posledním předsednictví pan, pan Paroubek shodil vládu v půlce předsednictví. To byla první promarněná šance. Teď druhé předsednictví je připravováno naprosto nehorázným způsobem, není připravovanou vůbec.

Jaromír SOUKUP, moderátor
Jojo, říkal něco o tom, že se celý udělá on-line a takový ale.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
Prostě ta vláda, která v té době bude předsedat, by měla šanci si to předsednictví připravit, což znovu opakuji, je opravdu v zájmu každého českého občana.

Jaromír SOUKUP, moderátor
Víte, když jsme u toho Paroubka po pádu vlády bylo to v roce 2009 jo tuším. Tak on tehdy říkal, že je povinností opozice se po, se, se pokusit vyslovit vládě nedůvěru. Ono to, ono to jako je obecně platný. Podle mě u toho nemají být úplně ale jo i v týhle tý situaci a navíc podle mě na předčasných volbách není vůbec nic špatnýho. Přece opravdu musíme dodržovat to, že parlament se opírá o vůli občanů a vláda se opírá o vůli parlamentu. Na tom není nic špatnýho, on totiž taky může vyhrát Andrej Babiš jo.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
Fakt je, že za Jiřího Paroubka blahé paměti se vyslovovala nedůvěra vládě každých 5 týdnů. On to měl jako standardní nástroj. Fakt je, že když se mu to povedlo v tom březnu 2009, tak si myslím, že nejvíc to vyděsilo jeho, protože on neměl opravdu nic připraveného. Něco bylo v tom předsednictví, tak té zemi to neprospělo. No a především to neprospělo jemu. To byl konec jeho politické kariéry, že jo. Potom, potom skončil, takže ono to o tom někdy chce přemýšlet. Teď v tuhle chvíli je, jsou všechny argumenty pro, i včetně toho termínu. Ten letní termín je mnohem vhodnější než ten termín.

Jaromír SOUKUP, moderátor
Ale pojďme si říct, že jako předčasné volby nejsou pomsta Andreji Babišovi. To je normální normální v demokratické zemi normální nástroj v případě, že vláda ztratí důvěru a je tady pochybnost, jestli ta vláda se opírá o vůli parlamentu či případně jestli politické změny jsou takové, že parlament musí být...To není nic špatnýho, koneckonců on taky může vyhrát Andrej Babiš. My, nám nezbyde nic jiného samozřejmě, než to akceptovat, to prostě tak je, že jo.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
Nestrašte, ale stát se to může.

Jaromír SOUKUP, moderátor
Stát se to může.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
Ale vždyť se podívejme na dějiny První republiky. Já teď tady nemám přehled, přehled, ale těch vlád, které opravdu vládly celý volební období, ta nebyla snad ani jedna. Se střídaly vlády jak, jak apoštolové na orloji. A tu prosperitu té země to nezastavilo.

Jaromír SOUKUP, moderátor
A proč, proč se k tomu jako Andrej Babiš tak brání jo? Protože za normálních okolností politik řekne, no dobře, ztratil jsem důvěru, nemám důvěru v Poslanecké sněmovny, vyčerpal jsem možnosti, jak to udělat, no tak prostě podávám demisi. Proč se tomu jako brání, když se podívám do zahraničí, tak je to prostě normální standardní, standardní postup jo.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
To se zeptejte jeho, podle mě by se tomu bránit neměl, měl o tu důvěru požádat. Já jsem velmi rád, teď několik týdnů mně opravdu vadilo a mluvil jsem o tom, že ta opozice nemá leadership, že nejde do akce, že teď je její povinností jít do akce. Tak prostě dnešním dnem se dozvídáme, že ta opozice tedy alespoň koalice spolu do té akce jde a já jsem tomu velmi rád a přeju jí hodně úspěchů.

Jaromír SOUKUP, moderátor
Vidíte, vidíme posilování SPD. Upřímně teď teď poprvé se v průzkumech taky objevuje ta přísaha, tedy to, to hnutí, který založil Robert Šlachta, bývalý šéf ÚOOZ. A to je jako vyloženě protestní jo. On teď jako, teď, teď jako říkají, prošetřeme ty zakázky za nouzového stavu a tak. To se prostě vrací znovu tahle ta rétorika. Vypadá to jako, 2 procenta jsou docela dost jo.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
Ale tak vezměme si, že ta protestní poptávka je tady pořád veliká. Koneckonců žebříčkům preferencí vévodí Piráti. A to je typicky protestní hnutí, jo to tak vzniklo, tak se chovali a chovají se tak dodnes, takže, takže poptávka po protestních politických hnutích tady je a asi ještě nějakou dobu bude. Můžeme si jenom přát, aby se z těch protestních subjektů staly subjekty odpovědné.

Jaromír SOUKUP, moderátor
Teď, když jste nakousnul ten státní rozpočet jo. Ono to opravdu vypadá, nevypadá jako dobře jo. Ty, ty uzavřené měsíce, které máme, nevypadají dobře, jsou tam rekordní schodky. Mluví se a myslím, že jste mi to říkal vy jo, že to navýšení schodku by mohlo být až o 300 miliard korun. Teď máme schválenejch 500 miliard a má to být až o 300 miliard údajné.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
Ne, ne, tak to jsem neříkal, to jsem říkal. Já jsem nepředvídal.

Jaromír SOUKUP, moderátor
Tak to se omlouvám.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
Žádné navýšení schodku.

Jaromír SOUKUP, moderátor
No, mluví se o tom no.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
Na letošní rok já, mně nejvíc trápí ta struktura toho schodku, protože kdyby ona byla opravdu způsobená jenom covidem, no tak s porážkou covidu budeme mít vyrovnané rozpočty. Ono tomu tak není, a právě proto je tak důležité, aby začla nějaká odpovědná vláda, ten rozpočet spravovat co nejrychleji, protože to nejde ze dne na den. Tam musíte změnit celou řadu zákonů, celou řadu předpisů, popřípadě celou řadu pracovních smluv. To znamená nikdo nemůže přijít a škrtnout takhle 300 miliard deficitu, aniž by předtím neudělal spoustu důležitých systémových kroků.

Jaromír SOUKUP, moderátor
Kdybyste byl na místě ministra financí, co byste začal vládě navrhovat. Já neřeknu, co byste rozhodoval a začal byste vládě navrhovat, jinými slovy struktur, ve struktuře toho rozpočtu.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
To by strašně záleželo na tom, v jaké by to bylo vládě, protože ta opatření těch není nekonečné množství.

Jaromír SOUKUP, moderátor
Jasně, dejme tomu ve vládě, v které by byl ochoten Miroslav Kalousek být tím ministrem financí.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
Tak obecně jo, můžete udělat x opatření na výdajové straně. Není jich nekonečně mnoho, ale prostě jsou a ne vše a skoro všechno jsou nějakým způsobem nepříjemná, protože to znamená vydávat méně peněz. A prostě my musíme zapomenout na to, že se to dá ušetřit jenom na těch úřadech, nedá. Prostě tam se musí zasáhnout do valorizační vzorců, do sociálních transferů, bez toho to nepůjde.

Jaromír SOUKUP, moderátor
Promiňte, hned vám vrátím slovo. Já jsem na tohle to čekal jo, protože já jsem si tady dělal mírnou legraci včera v jednom pořadu z komunistického poslance Luzera a z Tomia Okamury, ne legraci ale, protože tady je závod o to, kdo si přisoudí zásluhy o zvyšování sociálních transferů, tedy sociální transfery jsou, jsou to nejvýznamnější části výdajové stránky státního rozpočtu a tady je v podstatě souboj o to, kdo se přihlásí k tomu, že dává víc jo. Andrej Babiš tvrdí, že zařídil vyšší důchody, že vyřídil to nebo ono, má vyšší platy a tak. Sociální demokraté tvrdí, že bez nich ve vládě by to vůbec nešlo a že mají ministryně práce, rezort ministryně, ministerstva práce a sociální věci je jejich rezort, a že za to můžou oni. Komunisti tomu říkají kdepak, to sice oni říkaj, ale bez nás by to nešlo ani náhodou, a když se k tomu přidal Tomio Okamura, tak jsem říkal, to snad není možný, tady každej se hlásí k tomu, kdo bude, jak víc se bude rozhazovat.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
Tak já bych vám řekl, v jaké bych byl ochoten, ne že by mě to čekalo a vůbec mě to nemrzí, to bude strašná práce, ale do jaké, v jaké vládě bych byl ochoten to dělat. Máte x opatření na té výdajové straně, to nějakým způsobem zasáhne lidi, protože vydáváte méně peněz. Máte i x opatření na příjmové straně, to nějakým způsobem zasáhne lidi, protože budou platit vyšší daně. A teď vy z toho musíte udělat nějaký rozumný mix. Levicoví politici budou křičet, jenom na té příjmové, jenom vybereme ty daně na tu výdajovou sahat nebudeme. Extra pravicoví politici budou křičet, jenom ořežeme ty výdaje, na daně sahat nebudeme. Ale na to neexistuje žádný exaktní výpočet. Tam může být jenom dohoda, slušná dohoda, aby se kvůli tomu neválčilo. A já si myslím, že slušná dohoda v té situaci, v které jsme, je poměr 2:1. Dva díly toho problému řešit na výdajové straně, jeden díl toho problému na příjmové. Koneckonců historie transformací veřejných rozpočtů říká, že takovýhle poměr bývá společensky nejakceptovatelnější, ale to potom je čisté politikum. To znamená, skutečně může přijít vláda, která řekne, já na ty výdaje sahat nebudu a chci to vybrat jenom na daních. No, v takové vládě bych tady nechtěl být ani na mžik a pevně doufám, že žádnou takovou velkou vládu mít nebudeme.

Jaromír SOUKUP, moderátor
No, tak máme, protože vlastně když to vezmu, valná většina politických stran se hlásí k té výdajové stránce, že jakože je to jako dobře jo a máme k tomu spoustu různých teorií jo, že když budeme vydávat více na různé dávky, budeme, tak necháme lidem více peněz v peněženkách, oni to pak utratí a podpoří to, podpoří ekonomiku jo. To, že by někdo začal říkat aspoň pomalu, ale tímhle tím způsobem jsme došli do stádia, kdy opravdu musíme zvýšit daně. Opravdu je to reálná varianta, že ty daně na téhle té úrovni zůstat nemůžou, takových politiků jako je teda opravdu málo v podstatě žádnej. Protože teď se tady zvyšujou výdaje a snižujou daně, no.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
Tak víte, ono je před volbama.

Jaromír SOUKUP, moderátor
Ale já vím.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
Jako ty volby se těžko dají vyhrát s tím, že lidem slíbíte, že jim sebere peníze nebo, že jim zvýšíte daně. Ale pokud myslíte vážně, že se ty rozpočty musí vrátit do nějaké vyrovnané pozice, že se tady prostě nemůžeme dovolit stamiliardové deficity každý rok, a to nemůžeme. Tak prostě ta jiná cesta není a znovu opakuji, já bych pokládal za férové a společensky neprůchodnější, kdyby se třeba taky subjektivně jako Kalouskovi nejvíc líbilo řešit jenom na té výdajové straně, ale měl bych pocit, že to je neprůchodné, že taková, že taková dohoda není možná.

Jaromír SOUKUP, moderátor
Jsme zase na začátku, že někdy politik musí věci, který jsou prostě správně.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
Ale, ale pokud, pokud máme hledat dohodu a nějaké férové rozložení na všechny, všechny vrstvy a skupiny obyvatelstva, tak mně přijde férové to 2 ku jedné. Tam, tam si myslím, že je to i zdůvodnitelné, protože koneckonců, jestliže chceme důstojné podmínky pro všechny lidi, co jsou ty důstojné podmínky. To jsou rovný šance. Dneska ty rovný šance lidí nemají. Velký, velký korporace jsou podporovaný, malí živnostníci jsou dušený. To znamená i při, v otázce těch transferů a výběru daní byste měl zvažovat nejenom, o kolik musíte ušetřit, ale jak vrátit do společnosti tu atmosféru u rovných šancí.

Jaromír SOUKUP, moderátor
Já jsem viděl, že a teď k výkonu ekonomiky jo. Já jsem viděl, že ministerstvo trvá na tom, že letos ekonomika poroste zhruba o 3 %, že by to mělo bejt dobrý. Myslíte si, že to je realistický, protože to znamená, že ve druhém pololetí tohoto roku bude poměrně masivní růst jo. Pokud, pokud to má vyjít, tak prostě musí být poměrně masivním růst, je to realistické?

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
Já moc, víte, já neumím makroekonomické prognóze. To je docela těžká disciplína. A tomu oddělení na ministerstvu financí nemám důvod nevěřit. Koneckonců dělají to tam skoro ti samí lidé, co tam dělávali i za mě. Je, existuje takový bonmot, že existuje dva typy ekonomů. Jedni neumí ekonomické prognózy a ví to. Ty druhý neumí ekonomické prognózy a neví to.

Jaromír SOUKUP, moderátor
Já mám na to repliku z mého úvodu z reklamy, ono se říká, že polovina peněz vydaných na reklamu je zbytečný, jenom nikdo netuší, která polovina to je.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
Faktem je, že se ty prognózy dělají dobře, když je takzvaně čisté nebe. Když ekonomika funguje, dá se odhadnout spotřeba, dají, nejsou žádné mraky v dálce. Tak se teda odhadnout s poměrně velkou přesností. V té situaci, v které jsme my teď a tím nemyslím jenom Českou republiku, ale i Evropu a celý svět, tak těch proměnných, který tam ten makroekonom musí dosadit, a přitom oni mohou být úplně jinak, což on nemůže v tu chvíli vědět, tak těch proměnných je tam tolik, že samozřejmě ta každá prognóza je velmi na vodě. Uzavřeno tím, že buď, poroste-li ekonomika příští rok alespoň o ty 3 %, že to bude docela slušný výsledek, já bych si to přál a k tomu musíme dodat nebo taky ne.

Jaromír SOUKUP, moderátor
Nebo taky ne. Víte já se ptám v podstatě s touhle myšlenkou jo, protože tu zdravotní část té krize, to se to se nám prostě nepovedlo jo. To jsme drasticky selhali. Počet mrtvých, délka toho lockdownu třeba škol a tak, to je, to jsou prostě věci, které pokud ty čísla a tyhle ty údaje dáváme, tak jsou hrůzostrašná. To se nám prostě nepovedlo. A teď o těch důvodech jsme tady mluvili několikrát jo. A teď je otázka, jestli ta ekonomická část té krize a s tím související sociální, se nám povede trošičku lépe nebo se máme prostě připravit na důsledky té pandemie ještě jako jednou, v té ekonomické, ekonomické oblasti, protože ve srovnání s ostatními zeměmi si vedeme prostě špatně v té zdravotní stránce, jestli tedy to bude tak, že si povedeme i špatně v té ekonomické, no tak.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
Já si myslím, že je možné tu zatáčku vybrat. Já si myslím, že je možné se dívat s mírným optimismem do budoucnosti, ale potom opravdu si nemůžeme dovolit peníze vyhazovat zbytečně. A investovat jenom do chytrých projektů, chytré budoucnosti a především, především přestat překážet. Víte, na té pandemii, na těch, no překážet, já si myslím, že to je, to je nejdůležitější úkol, který ten stát má, aby přestalo překážet lidské tvořivosti. Jeden z největších problémů té pandemie bylo a bude, že obrovsky posílila role státu v ekonomice všade, a to dlouhodobě prostě není dobře, protože v okamžiku, kdy ten stát, místo aby dělal jenom pravidla a měl tam svá rozhodčí. V okamžiku, kdy je dominantním hráčem na tom, na tom hřišti, tak přirozeným způsobem dušená ta lidská tvořivost.

Jaromír SOUKUP, moderátor
To je jasný.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
Která jediná je tou ekonomickou budoucností. Takže já bych si nejvíc ze všeho přál, aby ten stát co nejrychleji zase oslabil v té své, ve své pozici a přestal překážet.

Jaromír SOUKUP, moderátor
Slyšel jste teď někdy vládního politika, protože teď bohužel rozhoduje vláda o dennodenním životě každého z nás, že by si stoupl před televizní kamery a řekl, vážení občané, já si, my si moc dobře uvědomujeme, že jste v těžké situaci. Moc dobře si uvědomujeme, že, že vám nařizujeme věci, zakazujeme věci, přikazuje věci, které normální vláda nesmí dělat, protože si svobody vážíme. A dovolte nám to udělat po nezbytně nutnou dobu a my vám garantujeme, že až to nebude nezbytně nutné, že na to okamžitě zapomeneme, protože jsme demokraté. Slyšel jste něco takovýho?

Jaromír SOUKUP, moderátor
Nikdo nic takovýho neřekl.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
Já se naopak obávám, že se jim to líbí. Ale, ale pevně doufám, že po těch volbách, ať už tedy budou předčasné volby, pevně doufám, že takovéhle politiky uslyším, protože to je opravdu nezbytné nejenom pro svobodu každého z nás, ale i pro tu ekonomiku. Když ta ekonomika bude dušená regulacemi, no tak nebude podávat ty výkony. A ono to s tím zdravím souvisí. To zdraví je strašně drahé, to jsou stamiliardy ročně. Když si na něj nevyděláme, no tak tu kvalitní péči nebudeme mít. Takže ono je to jedno s druhým. Ona se vlastně ta zdravotní krize od té ekonomické nedá příliš oddělovat, protože když nezvládneme tu ekonomickou, no tak si zaděláme i na tu zdravotní a naopak.

Jaromír SOUKUP, moderátor
S tím naprosto souhlasím jo, a já jsem vlastně to i tak myslel. Vy jste mě, vy jste to dopověděl, že doufám, že v těch volbách vyhrajou politici, kteří tohle tomu národu řeknou a skutečně to udělají. Já mám totiž obavu, že pokud se jednou ta moc získá, pokud získáme tu moc, tak jí budeme, nebo ti vládní činitelé, tak jí budou těžko jako pouštět zpátky, protože najednou si zvykli, že ovládat ty lidi je, docela, docela pohodlná věc no.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
A dokonce se jim líbí i ta zvůle. Víte, já jsem, je příliš brzy na to hodnotit nového ministra zdravotnictví, ale já jsem se opravdu k smrti vyděsil, když jsem ho slyšel, jak říká, no to naše opatření asi není úplně podle zákona, ale my počkáme, jestli nám ho nezruší soud. Pane Soukupe, slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Tak začíná ústavní přísaha každého ministra české vlády. Ještě neuschnul inkoust na podpisu pana ministra Arenbergera, že slibuje věrnost těm zákonům a on říká lidem, já na ty zákony kašlou. No, jak, jak potom ten ministr může chtít, aby lidi respektovali pravidla a zákony, když on sám se takhle chová.

Jaromír SOUKUP, moderátor
V obecné rovině máte pravdu jasně, jasně, v obecné rovině máte pravdu. Nemůžu dělat opatření nebo nějakej zákaz s vědomím toho, že to soud stejně zruší a teď se mi to hodí, to je, to je prostě nesprávný. Já tady jenom na Arenbergerovu jako obranu, nebo to on byl v tý funkce asi 3 dny. V podstatě těch institucí, který jsem vyrojily okolo ministerstva zdravotnictví, který na tu pandemii měly vliv. Různý ty mezirezortní skupiny a rada vlády pro zdravotní rizika, prezident republiky, Andrej Babiš, který se jmenoval zmocněncem všeho možnýho a teď on se v tom pravděpodobně snažil nějak jako zorientovat a moc se mu to teda nepovedlo tenhle ten výrok. To je pravda, no.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
Dobře, jestli se mu nepoved, tak bych docela rád slyšel, aby třeba v nejbližších dnech řekl, vážení občané, pokud to vypadalo, že neberu ty zákony vážně, tak se velmi omlouvám, já je vážně beru, ale to jsem prostě od něj neslyšel. A ono to souvisí s tím pocitem moci. Já najednou můžu, já mám nad tebou Jaromíre moc. A mně se to strašně líbí a já o tu moc nechci přijít a já takové politiky nechci.

Jaromír SOUKUP, moderátor
Přesně tak, já teda si nemyslím, že prof. Arenberger si to neužívá, jenom v té chvíli neviděl jinou cestu, ne neuměl bezkonfliktně, protože si myslím, že je to člověk konsensuální, neuměl bezkonfliktně najít jinou cestu. Asi se mu to moc nepovedlo. U Jana Hamáčka ten pocit, že se mu to hrozně líbí.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
No, u toho prvního nevím, doufám, že máte pravdu. U toho druhého se hádat nebudeme, tam se mu to opravdu velmi líbí a znovu opakuji ty priority, kde i on sám sebe klade na tu nejdůležitější místo. Já nikomu nezazlívám osobní ambice, já nikomu nezazlívám, že chce být úspěšný, ale když myslí jenom na sebe, no tak škodí.

Jaromír SOUKUP, moderátor
Jsme pořád u stejný debaty, protože pokud by politika byla normálně a my jsme měli tu svojí svobodu a oni nám moc nepřekáželi, tak upřímně řečeno, je to každého věc jo. Jak se bude chovat ke svým voličům, jak se bude chovat ke svým spolustraníkům, to je celkem jako jedno. Oni mu to ve volbách buď spočítají, nebo nespočítají. Potíž je akorát v tom, že teď jsme absolutně závislí na vůli vlády. Já třeba po mnoha a mnoha týdnech mužů teď o víkendu na chalupu, což je jako věc, která mě nikdy doposavad jako nenapadla, že prostě tam nebudu moct jet, že to prostě nepůjde, že jo.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
Tak si jenom přejme do těch příštích pořadů, abychom se mohli co nejdříve těšit na politickou reprezentace, která bude ve smyslu toho slova sloužit, a která bude chtít co nejméně panovat a vládnout svým rukojmím.

Jaromír SOUKUP, moderátor
Myslím, že dneska je závěr naší debaty na vás, protože jsme vyčerpali.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
Já jsem tu, já jsem tu svoji větu bral téměř jako závěrečnou. Přejme si to do těch dalších pořadů.

Jaromír SOUKUP, moderátor
Já jsem vám předtím než ukončíte tenhle ten pořad, chtěl poděkovat za svobodnou diskuzi.

Miroslav KALOUSEK, bývalý poslanec /TOP 09/
Ano a já za ní děkuji vám a budu se na ní těšit zase příště.

Foto: Robert Sedmík

Autor: - red -Čtěte dále

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Týden podle Jaromíra Soukupa 14.5.2021 už nyní na našem YouTube kanále

Jaromír Soukup komentuje s nadhledem, humorem a ironií současné dění a nešvary, které hýbou společností.

Moderátor pořadu Jaromír Soukup.

Sledujte úterní Týden podle Jaromíra Soukupa s Jaroslavem Flegrem a Zdeňkem Hřibem

Jaromír Soukup komentuje s nadhledem, humorem a ironií současné dění a nešvary, které hýbou společností.

Moderátor pořadu Jaromír Soukup a bývalý poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09).

Hovory Kalousek Soukup 13.5.2021 už teď na našem YouTube

Exkluzivní rozhovory Jaromíra Soukupa a Miroslava Kalouska na aktuální politická i společenská témata.

Moderátor pořadu Jaromír Soukup a bývalý elitní policejní vyšetřovatel Robert Šlachta.

Týden podle Jaromíra Soukupa 13.5.2021 už nyní na našem YouTube kanále

Jaromír Soukup komentuje s nadhledem, humorem a ironií současné dění a nešvary, které hýbou společností.

Moderátor pořadu Jaromír Soukup se svými hosty.

Předvolební Aréna Jaromíra Soukupa 13.5. 2021 už nyní v našem archivu

Sledujte předvolební Arénu Jaromíra Soukupa. Boj o hlasy voličů je v plném proudu, politické strany a hnutí dostanou prostor v...

Moderátor pořadu Jaromír Soukup se svými hosty.

Předvolební Aréna Jaromíra Soukupa 12. 5. 2021 už nyní v našem archivu

Sledujte předvolební Arénu Jaromíra Soukupa. Boj o hlasy voličů je v plném proudu, politické strany a hnutí dostanou prostor v...

Moderátor pořadu Jaromír Soukup a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

Týden podle Jaromíra Soukupa 12. 5. 2021 už nyní na našem YouTube kanále

Jaromír Soukup komentuje s nadhledem, humorem a ironií současné dění a nešvary, které hýbou společností.

Moderátor pořadu Jaromír Soukup a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD).

Týden podle Jaromíra Soukupa 11. 5. 2021 už nyní na našem YouTube kanále

Jaromír Soukup komentuje s nadhledem, humorem a ironií současné dění a nešvary, které hýbou společností.

Moderátor pořadu Jaromír Soukup se svými hosty.

Předvolební Aréna Jaromíra Soukupa 11. 5. 2021 už nyní v našem archivu

Sledujte předvolební Arénu Jaromíra Soukupa. Boj o hlasy voličů je v plném proudu, politické strany a hnutí dostanou prostor v...

Ilustrační foto.

Rok s koronavirem

Pandemie koronaviru ovlivňuje náš život už více než rok a nikdo zatím nedokáže říct, kdy se naše společnost vrátí do normálu....

Moderátor pořadu Jaromír Soukup se svými hosty.

Předvolební Aréna Jaromíra Soukupa 10. 5. 2021 už nyní v našem archivu

Sledujte předvolební Arénu Jaromíra Soukupa. Boj o hlasy voličů je v plném proudu, politické strany a hnutí dostanou prostor v...

Moderátor pořadu Jaromír Soukup a poslanec Martin Jiránek (Piráti).

Týden podle Jaromíra Soukupa 10. 5. 2021 už nyní na našem YouTube kanále

Jaromír Soukup komentuje s nadhledem, humorem a ironií současné dění a nešvary, které hýbou společností.

Moderátor pořadu Jaromír Soukup a ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).

Týden podle Jaromíra Soukupa 7. 5. 2021 už nyní na našem YouTube kanále

Jaromír Soukup komentuje s nadhledem, humorem a ironií současné dění a nešvary, které hýbou společností.

Moderátor pořadu Jaromír Soukup a bezpečnostní poradce Andor Šándor.

Týden podle Jaromíra Soukupa 6.5.2021 už nyní na našem YouTube kanále

Jaromír Soukup komentuje s nadhledem, humorem a ironií současné dění a nešvary, které hýbou společností.

Moderátor pořadu Jaromír Soukup se svými hosty.

Předvolební Aréna Jaromíra Soukupa 6.5. 2021 už nyní v našem archivu

Sledujte předvolební Arénu Jaromíra Soukupa. Boj o hlasy voličů je v plném proudu, politické strany a hnutí dostanou prostor v...

Moderátor pořadu Jaromír Soukup a bývalý poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09).

Hovory Kalousek Soukup 6.5.2021 už teď na našem YouTube

Exkluzivní rozhovory Jaromíra Soukupa a Miroslava Kalouska na aktuální politická i společenská témata.

Moderátor pořadu Jaromír Soukup a ředitel nemocnice Motol Miloslav Ludvík (ČSSD).

Týden podle Jaromíra Soukupa 4. 5. 2021 už nyní na našem YouTube kanále

Jaromír Soukup komentuje s nadhledem, humorem a ironií současné dění a nešvary, které hýbou společností.

Místostarosta a zastupitel městské části Praha 6 Jan Lacina za hnutí STAN a europoslanec Jiří Pospíšil za TOP 09.

Předvolební Aréna Jaromíra Soukupa 4. 5. 2021 už nyní v našem archivu

Sledujte předvolební Arénu Jaromíra Soukupa. Boj o hlasy voličů je v plném proudu, politické strany a hnutí dostanou prostor v...

Moderátor pořadu Jaromír Soukup a novinář Luboš Xaver Veselý.

Týden podle Jaromíra Soukupa 3.5 .2021 už nyní na našem YouTube kanále

Jaromír Soukup komentuje s nadhledem, humorem a ironií současné dění a nešvary, které hýbou společností.

Poslanec Julius Špičák (ANO), poslankyně Hana Aulická Jírovcová (KSČM) a lékař Tom Philipp (KDU-ČSL).

Předvolební Aréna Jaromíra Soukupa 3. 5. 2021 už nyní v našem archivu

Sledujte předvolební Arénu Jaromíra Soukupa. Boj o hlasy voličů je v plném proudu, politické strany a hnutí dostanou prostor v...

další zprávy

Titulní strana Standardní písmo Větší písmo

Tmavé zobrazení
Přepnout na plnou verzi