Jaromír Soukup LIVE speciálně na téma Alzheimerova choroba

Hosté pořadu Jaromír Soukup Live.

Tématem svátečního Jaromír Soukup LIVE nebyl tentokrát koronavirus a jeho dopady na českou ekonomiku a společnost, ale poněkud netradičně Alzheimerova choroba a péče o staré a nemocné lidi. I takových osob je třeba si vážit a poskytnout jim maximální pomoc. Jak se péče o tyto lidi v Česku daří, tak o tom společně s moderátorem Jaromírem Soukupem diskutovali Gianna Conti Bradáčová, vydatelka časopisu Péče o seniory, zastupitelka hlavního města Prahy Alexandra Udženija (ODS), Jiří Dušek, zakladatel sítě domovů pro seniory Anavita, viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Daniela Lusková a ředitelka pečovatelské služby města Dvůr Králově nad Labem Marcela Hauke.

Jedná se o doslovný přepis Jaromír Soukup LIVE ze dne 28. 9. 2020.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Tak já si nebudu tady hrát na to, že bych problematice nemocí seniorů Alzheimerovy nemoci, různých druhů nebo demence rozuměl, určitě ji všichni zde rozumíte víc, to znamená, dnes nebudu moderátor, který má šťouravé dotazy a snaží se vás na něčem nachytat, to je k paní Alexandře možná rozdíl oproti jiným debatám, ale cílem téhle debaty a vysvětlení by mělo být možná osvěta, tak bych to viděl. Jak moc je ta nemoc rozšířená, jak moc je chápana. A jak moc je jiná než ostatní?

Alexandra UDŽENIJA, členka ODS
--------------------
Tak já musím zase říct, že taky nejsem odborník z toho lékařského hlediska, to tady jsou vedle mě větší kapacity. Nicméně já se opravdu zabývám hodně na té komunální úrovni tou chorobou, a to z důvodu toho, že jsem si vědoma, že ta péče, která by měla těm lidem být poskytnuta, hlavně v domovech pro zvláštním, se zvláštním určením není. A ona není proto, že ty kapacity nejsou, to je strašný problém, my jenom v Praze máme minus 2000 lůžek, ať už jsou to domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním určením. Ten domov se zvláštnímu určením, abych to jenom vysvětlila, aby to pochopili všichni, to je přesně ten domov, kde by měli být právě lidé s Alzheimerem, nebo jiným typem demence, protože je to speciálně uzpůsobený pro ně. My, když dáme ty lidi do obyčejného domova pro seniory, takzvaného důchoďáku, tak tam ta péče nemůže být taková a musí právě ošetřovatelky a sociální pracovnice, které tam pracují, vynaložit mnohem větší sílu a úsilí, aby se o ně pečovala adekvátní.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Pojďme tu debatu držet trochu kriticky, abychom nebyli úplně jenom chápaví a nepopisovali jenom lékařské aspekty, buďme možná trošku kritický ke státu, ke zřizovatelům, kdo je zřizovatelem těhle zařízení, pokud tedy nehovoříme o soukromých, jako, jako má pan Dušek.

Alexandra UDŽENIJA, členka ODS
--------------------
Buď jsou to kraje nebo jsou to obce. U nás je to konkrétně obec. My jsme...

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
A úroveň?

Alexandra UDŽENIJA, členka ODS
--------------------
...městská část Praha 2. Tak já myslím, že já se můžu pochlubit u nás na Praze, a tady mi to určitě kolegyně a pan kolega potvrdí, že my poskytujeme jednu z nejlepších péčí v celé republice, dostáváme opravdu ocenění, ale tady jde opravdu o to, kam směřuje moje kritika, je opravdu na to, že my nemáme kapacity, a když chceme udělat nové kapacity, když chceme postavit nový domov, ať už pro seniory nebo se zvláštním určením, tak nám to trvá 5 let z důvodu byrokracie. A dneska, když to vezmu, říkám obec, 55 000 obyvatel, Praha 2, tak opravdu my tu, statistiku chci říct, protože je strašně důležitá. Já do konce srpna, my máme 48 z Prahy 2 neuspokojených žadatelů do domova se zvláštním režimem, dohromady 100. A ještě jedna věc. A pro normální domov pro seniory 336. Já si myslím, že to je celorepublikově takhle, já to uvádím 55 000 na obec, ale to je takhle všude, a tady směřuje moje největší kritika na tu byrokracii, na to, jak nás zatěžuje stát a vůbec počínaje stavebním zákonem, konče těma parametrema, který musíme splňovat a jestli s tímhle s tím nehneme, tak máme velkej problém.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Pane Dušku, proč to tak je? Proč je nedostatek zařízení, jak pro nemocné s Alzheimerovou nemocí, tak v domovech pro seniory, proč to tak je, vy jste založil síť, já jsem jí jmenoval, Anavita, to se nevyplatí, nebo stát nefunguje, nebo ty náhrady nebo lidé nemají peníze, proč to tak je, to slyšíme už léta, možná desítky let, že péče pro seniory je nedostatečná, vidíme hrůzostrašné historky, jak se někdy, občas se objeví na internetu video, jak se personál k seniorům chová, zejména třeba v těch Alzheimerových centrech, pokud jsem dělal takový krátký, krátký výzkum si na internetu, tak to moc radostné nebylo, proč?

Jiří DUŠEK, zakladatel sítě domovů pro seniory Anavita
--------------------
Já osobně se domnívám tím, že vlastně ta nemoc tady byla už déle, ale když se začal projevovat, byl až vlastně postupem toho, že vlastně generace, vlastně věková hranice se posunula. Jestliže dneska u nás v domovech jsou klienti v průměrném věku 84 let, tak to před 20, 30 lety v těch domovech nebylo obvyklý, byli tam klienti, kterým bylo 60, 62 let. V podstatě to byla babička, která potřebovala opustit svůj byt, aby tam mohl bydlet vnuk nebo syn. Dneska se ta situace zásadně změnila. A zásadně se i změnilo to, že dřív byl běžný, že byly třílůžkový, čtyřlůžkový a i vícelůžkový místa, protože se to dělalo v zámcích, ve starých budovách, kde prostě byly velký místnosti. A ono tím, jak se vlastně /nesrozumitelné/ na dvoulůžka, tak se vlastně velká kapacita vlastně se ztratila.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Ta podpora státu, nebo veřejných rozpočtů.

Jiří DUŠEK, zakladatel sítě domovů pro seniory Anavita
--------------------
Podpora...

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Já tomu nerozumí, tak pokud je to potom poptávka, což evidentně je, vy říkáte, ano, zvyšují se, zvyšují se požadavky na kvalitu, to znamená na počet lůžek a podobně, zvyšuje se také věk, to znamená logicky požadavky na kvalitu péče nebo na nákladnost péče, tomu všechno rozumím. A pokud by tam bylo dostatek prostředků od státu, ať už ze zdravotního pojištění, z dalších forem, no, tak je to dobrej kšeft.

Jiří DUŠEK, zakladatel sítě domovů pro seniory Anavita
--------------------
Myslím si, že tak, jak to říkáte, a musím tady navázat na paní Alexandru, skutečně my dneska se snažíme postavit domov a než vyřídíme všechny věci kolem toho, tak nám to trvá 3, 4, 5 let.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Já se ptám jenom, v čem je problém, tak se to snažím nějak dopátrat.

Alexandra UDŽENIJA, členka ODS
--------------------
V tomhle, v tomhle.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
To trvá prostě dlouho, a to jako z důvodu povolení.

Alexandra UDŽENIJA, členka ODS
--------------------
Ano, ano. Splnění parametrů, které jsou specifický a tak dále.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Je v tom problém?

Ing. Daniela LUSKOVÁ, viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
--------------------
Je to tak. Já to musím potvrdit. Ono skutečně ty procesy od toho, řeknu, stavebního nebo územního povolení, k tomu, aby ten domov vznikl, aby se postavil, tak je velmi dlouhá doba, ale ono stát jako takový příliš výstavbu těch nových zařízení nepodporuje. Většinou je to věc krajů nebo měst nebo Prahy.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Já jsem proto říkal, víte, paní ředitelko, nebo paní viceprezidentko, veřejné rozpočty, protože chápu, že kraj, stát, obce můžou být zřizovateli, ale upřímně ty veřejné peníze jsou pro mě jako v podstatě jedny.

Ing. Daniela LUSKOVÁ, viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
--------------------
Je to tak, jsou to jedny peníze. Ministerstvo práce má takový, řekněme, dotační program na obnovu materiálně technické základny, řeknu jednoduše. A dlouhou dobu...

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
To mají na ministerstvu školství na fotbalový hřiště.

Ing. Daniela LUSKOVÁ, viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
--------------------
Tak my to máme na sociální služby...

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
...technické základny.

Ing. Daniela LUSKOVÁ, viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
--------------------
...a snažíme se, aby v tom dotačním fondu bylo samozřejmě co nejvíce peněz tak, abychom mohli z toho stavět. Ale popravdě řečeno, ono ministerstvo práce příliš tento fond jako nenasypává těmi penězi, aby se do něj dalo žádat, takže je to maximálně o nějakých dílčích úpravách a podobně.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Víte, já mám takovou principiální nedůvěru, vždycky, když stát začne něco stavět, kromě dálnice, to skončí nějakou strašnou jako katastrofou, že je to buď zkorumpované, předražené, nefunkční, takových příkladů mám celou řadu. Mně by přišlo jako logičtější, kdyby stát podporoval vznik těch soukromejch zařízení, kteří, které pak se budou řídit poptávkou a nabídkou, je to, je to, je to příliš optimistické, naivní, hloupé.

Alexandra UDŽENIJA, členka ODS
--------------------
Já si myslím, že by měl být zde mix. My třeba, jako my máme příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Praha 2, která je financovaná jak z MPSV, tak z hlavního města, tak z městské části. Myslím, že to funguje velmi dobře a tím, že to je, počkejte, tím, že to je příspěvková organizace, tak ona vlastně nevydělává a její jediná aktivita je starat se o ty klienty. Na druhou stranu jsou tady soukromá zařízení, některá velmi kvalitní.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Dobře, ustupuju, obecní, obce jsou blízko občanům...

Alexandra UDŽENIJA, členka ODS
--------------------
Ano, přesně.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Dobře, ustupuju, soukromá nebo obecní, pak bych tomu jako rozuměl. Dobře.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Ustupuji z toho...

Alexandra UDŽENIJA, členka ODS
--------------------
A u těch soukromých musíme rozlišovat, kde existujou velmi kvalitní, tam, kde se pěkně starají samozřejmě najdou se i tací...

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Teď jste mě jako, teď jste mě, jako ten argument byl dobrej.

Alexandra UDŽENIJA, členka ODS
--------------------
Jo, dobrej, tak stačil, dobře, tak jdeme předat slovo někomu...

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Ano. Praha 2 je tím docela známá a je pravda, že spousta, ano, ano, uznávám obecní, jdeme na na roveň...

Alexandra UDŽENIJA, členka ODS
--------------------
Je pravda, že jste nejblíž tomu klientovi a znáte z toho, z tý radnice, můžete za nima jít domů, podívat se, jak žijou, opravdu tu situaci zjistit velmi detailně a přátelsky.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Logicky, ti lidé pak...

Alexandra UDŽENIJA, členka ODS
--------------------
Není to úředník z ministerstva, který přijde a vůbec nezná to prostředí a tak dále.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Ti lidé vám to pak ve volbách vrátí. Pane Dušku, vyplatí se provoz takovýchto zařízení, dá se to ufinancovat?

Jiří DUŠEK, zakladatel sítě domovů pro seniory Anavita
--------------------
Určitě se to dá ufinancovat, není to jednoduchý, je to i otázka toho, že si myslím, že by do budoucna se měly nastavit podmínky financování pro všechny stejný. Dneska je situace taková, že krajský domovy jsou dotovaný, soukromí poskytovatelé nejsou dotovaní. Před 10 lety, když jste přišel někam a že jste soukromý poskytovatel sociálních služeb, tak to byl jste téměř jakoby za zločince, protože sociální služba přeci nemůže podnikat.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Paní ředitelko, váš pohled, vy jste zařízení obecní, zřizovaní městem.

Mgr. Marcela HAUKE, ředitelka pečovatelské služby města Dvůr Králové nad Labem
--------------------
Ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Tak jo, tak se vám omlouvám, to je to samý jako tady u paní Udženije. Dobře, beru vás naroveň těch soukromých. Stejná téma jako pro pana Duška, funkčnost, nefunkčnost a buďme kritičtí.

Mgr. Marcela HAUKE, ředitelka pečovatelské služby města Dvůr Králové nad Labem
--------------------
Já bych to pojala trošku jinak, protože samozřejmě my vnímáme nedostatek lůžek v domovech se zvláštním režimem. Na druhou stranu si uvědomujeme, že pro klienta s demencí je zásadní zůstat doma, dokud to jde, tak je potřeba, aby zůstal doma ve známém prostředí, protože samozřejmě každá změna je pro něj ohrožující a zhoršuje se rychle jeho stav. Ono, když se podíváme, když chcete čísla, tak se podívejme na to, kolik stojí lůžko v pobytovém zařízení, kolik stojí pečovatelská služba a dostanete se diametrálně k odlišným věcem. Jde však o kvalitu těch pečovatelských služeb, který v tom terénu jsou a o to, kam až jsou schopni se o toho klienta postarat, jaká podpora je dána pečujícím osobám, takže tam vnímám to, že dokud ten člověk může být doma, tak se státu, společnosti, všem vyplatí o vytvořit takový podmínky, aby ty služby mohly rozvíjet, tu péči doma.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Kdo z nás, kdo měl ve svém příbuzenstvu někoho, kdo onemocněl Alzheimerovou nemocí, tak ví, že to jde do nějaké míry, pak už je prostě to, buď pro tu rodinu v podstatě nezrealizovatelné čtyřiadvacetihodinová péče, nebo pro toho člověka, který je takto nemocen, vyloženě nebezpečné. A ta profesionální péče musí přijít kdy?

Mudr. Gianna Conti BRADÁČOVÁ, expert zdravotní osvěty; vydavatelka časopisu Péče o seniory
--------------------
To v té divadelní hře bylo velmi dobře vidět, že alzheimerovské demence má jedno velmi vážné specifikum, které častokrát znamená až tragédii pro rodiny. Člověk začíná být a nikdy nedokážeme přesně říct, kdy a jak včasně, ale začíná být sám sobě nebezpečný, a to nechtěně. Nechá puštěný plyn, odchází z domu, ztrácí se, přejede ho auto, zapomíná, jestli jedle, to by nám snad možná nevadilo, ale zapomíná, jestli nevzal léky, nebo naopak si vezme dvojí, trojí dávku všech možných srdečních, tlakových léků, a to jsou velmi vážné věci, kdy ta rodina si už musí přiznat, že najednou, a docela často třeba i skokově sezóně se zhorší ta bezpečnostní situace. A i když by měli ho rádi, tak někdy přijde doba, kdy už bude potřebovat profesionální péči.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Jak je to, jak je to s personálem, s lidmi, kteří jsou kvalifikovaně schopní poskytovat tuhle péči, myslím v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním určením. Víte, když žijeme v ideálním světě, tak to, co říkala paní ředitelka, pojedeme za klienty k nim domů, do terénu, a tak, když žijeme ve zvláštním ideálním světě, tak všechno funguje, ale realita může být jiná, vidíme to v nemocnicích, kde ty dlouhodobé stížnosti na nedostatek lékařů, nedostatek personálu jsou, předpokládám, že tady to není jiné, není to také jeden z důvodů, proč těch míst je prostě málo, není to jenom ta byrokracie, o které jste říkali při výstavbě, ale i to, že prostě těch zájemců o to povolání, které je náročné, to prostě je, je málo.

Alexandra UDŽENIJA, členka ODS
--------------------
Tak jestli můžu...

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Na vás asi, na vás tři.

Alexandra UDŽENIJA, členka ODS
--------------------
Je málo, samozřejmě je to těžké a teď, když oddělím právě ty domovy, které jsou spravovaný buď krajem nebo obcí, tak my máme tabulky, to znamená, my prostě, to jsou tabulkové platy, takže my, i když chceme ohodnotit víc toho pracovníka, tak je to velmi těžké pro nás, i když byste na to měl finance, což má výhodu právě ten soukromý sektor, že toto nemusí být. Na druhou stranu já musím říct, že aspoň, co jsem poznala nejenom u nás na dvojce, tak opravdu ty pečovatelky, ti sociální pracovníci, to jsou lidi, kteří to musí dělat srdcem, to nemůže být jenom takový zaměstnání, že přijdu někam, napíšu nějakej papír a jdu domů ve 3 a mám mám čistou hlavu. I když se podíváte, že dneska, zaplaťpánbůh za to, že když se zvýšily ty platy...

Alexandra UDŽENIJA, členka ODS
--------------------
...25 až 28 hrubého.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Je o to zájem, jsou schopni dobře pracovat, protože, jak říkáte, ono takovéhle povolání není jen takové povolání...

Alexandra UDŽENIJA, členka ODS
--------------------
Zájem by o to byl, kdybysme opravdu uměli ohodnotit, protože ti lidi musí z něčeho žít, mají rodiny, a když máte 25 až 28 000 hrubého a opravdu tam prostě necháváte kus sebe a nosíte to domů, ty problémy. Já jenom chci říct, že tady opravdu bysme měli dbát na to, aby i my jako státní jakoby sektor bysme mohli tyhle ty pracovníky ohodnotit a pak by byli. A opravdu, protože to je, to je specifické zaměstnání, to je srdce a ty lidi myslím, že jich je hodně, který mají srdce a který to chtějí dělat.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Pane Dušku, pro mě, já nevím, nejsem samozřejmě expert na provoz takového typu zařízení, ale pro mě učitelé, lékaři, hasiči, pracovníci domu sociálních služeb, lidé, kteří se starají o nemocné, ať jsou to sestřičky v nemocnicích nebo pracovníci ve vašich zařízeních, jsou takoví lidé, kteří to, ono se tomu říká první linie, jo, to je takové, takové slovo, ale kteří nějak mají v sobě péči o ty druhé a teprve potom o sebe. Je takových lidí dost, anebo se to prostě dělá jenom pro peníze a pak ty hrůzostrašné obrázky nebo stížnosti jsou pak realita. Možná hloupě položena otázka.

Jiří DUŠEK, zakladatel sítě domovů pro seniory Anavita
--------------------
Ne, asi hezky položena. Souvisí to s těma platama. Těch lidí není dost, protože nejsou dostatečně ohodnocený. Bavíme se zejména o pečovatelkách a o přímé péči. Samozřejmě, co se týče otázka sestřiček, tak tam si myslím, že všeobecně v republice prostě chybí sestřičky, že už to není otázka, jestli chtějí nebo nechtějí, prostě nejsou.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Víte, já totiž neznám vůbec nikoho, v podstatě vůbec nikoho, a možná ve vašich zařízeních, dámy, je to jinak, který by byl absolutně spokojen s péčí o své rodiče, prarodiče, vždycky jsou stížnosti, vždycky slyším stížnosti, že by personál se mohl více zajímat, že by mohl více a více a více, no, tak ono je to logické, máme tam své blízké, chodíme na návštěvu pouze o víkendu, nebo několikrát týdně, teď koneckonců se chodit nemůže, no, tak bych chtěl zjistit pravdu.

Alexandra UDŽENIJA, členka ODS
--------------------
Ale vždycky najdete někoho, kdo si stěžuje.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Já vím, já bych chtěl zjistit pravdu.

Alexandra UDŽENIJA, členka ODS
--------------------
Je důležité, jestli je ta stížnost opodstatněná nebo ne, když vám dám příklad. Jedinou stížnost, kterou jsem měla za celý 2 měsíce prázdnin od nás z Centra sociálních služeb, že si syn stěžoval, že mamince nejde klimatizace v pokoji, stalo se, rozbila se, s tím nic neuděláte a říkal, že nám tam pošle televizi a reportéry, takže vy musíte taky se dívat na to, zda je to opodstatněné...

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Ne, tak já jsem říkal, že budeme kritičtí , tak na jednu stranu jsem vyjádřil úctu a na druhou stranu se ptám...

Alexandra UDŽENIJA, členka ODS
--------------------
Si myslím, že opravdu to je taková věc, kterou máme brát v potaz, opodstatněnost té stížnosti.

Jiří DUŠEK, zakladatel sítě domovů pro seniory Anavita
--------------------
Jestli bych mohl k tomu povědět. Moje zkušenost je taková, že jsem vlastní maminku dochoval u mě na domově. Pokud jsem na ten domov chodil jako ředitel, tak jsem se na to díval úplně jinak, než když jsem tam přišel o víkendu jako návštěva a najednou jsem měl pocit, že prostě to nefunguje, že tam plno věcí není tak, jak má být. A tím chci říct, že spousta stížností není stížností, protože by to zařízení bylo špatný, ale ti lidi, co tam chodí za svýma blízkýma, jsou v takovým rozpoložení, takoví nešťastní...

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
V jakém je stavu...

Jiří DUŠEK, zakladatel sítě domovů pro seniory Anavita
--------------------
Věci, kterých by si vůbec jako nevšimli, tak prostě na ně ukazujou a potřebujou si od toho pomoct.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Dobře. Když to srovnám ze zahraničí, péči o nemocné Alzheimerovou nemocí nebo různými typy demence a v podstatě i v těch domovech seniorů bez těhle diagnóz, když to srovnám se zahraničím, dejme tomu, s Rakouskem, s Německem. Úroveň u nás, struktura u nás, jak oni to tam dělají. Paní viceprezidentka...

Alexandra UDŽENIJA, členka ODS
--------------------
Jednu větu řeknu...

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Musíte se hlásit dámy, protože paní Alexandra je ostřílená televizní diskutérka.

Alexandra UDŽENIJA, členka ODS
--------------------
Já řeknu jenom jednu větu. My, než jsme začali uvažovat vůbec o tý stavbě, tak jsme si opravdu projeli nejenom Českou republiku, ale zajeli jsme si do Švýcarska, do Rakouska, do těch nejlepších zařízení, udělali jsme si tam vždycky termín, oni nás tam provedli a ukázali. A já jsem řekla jedno jediný přání. Nevidím důvod, proč by takovouhle péči, co mají lidi ve Švýcarsku, nemohli mít u nás v Praze.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
To chápu.

Alexandra UDŽENIJA, členka ODS
--------------------
Opravdu to je skvělý, oni jdou dopředu, jsou to nový trendy, který se mají zavádět a já jsem nadšená.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Takže to tam mají lepší.

Alexandra UDŽENIJA, členka ODS
--------------------
Mají to tam lepší.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Jak je to tam zorganizovaný.

Ing. Daniela LUSKOVÁ, viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
--------------------
Tak já nemám stejný názor, protože já jsem také projela Evropu a také vidím, jak to je v Rakousku a v Německu, a tak dále. Česká republika je na velmi vysoké úrovni v sociálních službách celkově, v celém systému sociálních služeb, ty systémy jsou nesrovnatelné od samého počátku financování, takže my tady srovnáváme hrušky a jablka.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Počkejte, jsou jako stejně dostupné, protože já teda nevím, já jsem měl svého příbuzného v Alzheimer centra a skutečně jsem platil několik desítek tisíc korun měsíčně, byla byla to částka blížící se 40 000 korunám, což přiznávám, to si asi ne každý může dovolit, měsíční platbu v takovéhle výši, tak byly, a je stejně dostupné, protože pokud budeme srovnávat to nejlepší, za které zaplatíte několik desítek tisíc korun měsíčně a pak to průměrné...

Ing. Daniela LUSKOVÁ, viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
--------------------
Nejdražší neznamená nejlepší.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Já vím, ale jenom, abysme si neříkali, že máme všechno nejlepší, protože zrovna v téhle oblasti...

Ing. Daniela LUSKOVÁ, viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
--------------------
Průměrný náklad na lůžko je 40 000, když vezmu jako v rámci republiky. A v těch jiných zemích, v těch západních je rozdíl v tom, že od samého počátku to financování běží jinak, jednak to jiným způsobem podporuje stát, běží tam jiné dávky a ti lidé si od samého mládí spoří na dlouhodobou péči. My jsme toto, jako Česká republika, to není o jednotlivých lidech, občanech této země, my jsme jako Česká republika tyto systémy prostě zanedbali už před 20 rokama, ono se to těžko nastavuje těmto vládám.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Když říkáte, že jsme na tom skvěle.

Ing. Daniela LUSKOVÁ, viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
--------------------
No, my jsme na tom skvěle z hlediska úrovně nebo kvality těch služeb, nikoliv dostupnosti. To jsou, to jsou dvě věci.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
To je právě to, co jsem chtěl naznačit, že je sice ochoten platit 40 000 měsíčně, tak nepochybně tu dobrou péči najdu, ale většina lidí samozřejmě takovou, takovou částku, nebo ani poloviční vynaložit nemůže.

Ing. Daniela LUSKOVÁ, viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
--------------------
Je to náklad na lůžko, jenom, abych upřesnila, náklad na lůžko, ne cena, kterou zaplatí klient. /Reklama/.

Mgr. Marcela HAUKE, ředitelka pečovatelské služby města Dvůr Králové nad Labem
--------------------
Já bych do toho ráda vstoupila s tím, že se pořád bavíme o lůžkách, o finanční náročnosti, o kvalitě. Ta kvalita je bezesporu nesmírně důležitá, jedno z nejdůležitějších, ale my bychom se měli bavit o celkovým nastavení tý péče, o nějaký propagaci sociálních služeb, o problematice Alzheimerovy nemoci, o tom, jaké jsou vůbec možnosti a tam to skutečně začíná v té domácí péči. A začíná to u těch...

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Myslíte, paní paní ředitelko, promiňte, ale myslíte, že pokud v rodině se tato diagnóza objeví, že nejsou dostupné informace, protože já vám nechci brát iluze, ale lidé obvykle nestudují medicínu jaksi, nebo různé typy nemocí jen tak, protože nemají co dělat, oni samozřejmě se ty informace chtějí dozvědět v okamžiku, kdy se jich to přímo dotkne, kdy jejich příbuzný, tatínek, maminka, dědeček, nebo oni sami začnou tou nemocí trpět, tam já myslím, že informací je poměrně dost.

Mgr. Marcela HAUKE, ředitelka pečovatelské služby města Dvůr Králové nad Labem
--------------------
No, to je otázka, v jakém jsou rozpoložení a jak moc schopni si ty informace v tu chvíli sehnat, jestli jsou podávány tou správnou formou, protože správně by to mělo být tak, že lékař, který diagnostikuje Alzheimerovu nemoc, by tu rodinu měl informovat, což se většinou jako neděje, protože oni nemají prostor, a tak přicházejí k nám, nebo do pobytových zařízení a tam ty rodiny s hrůzou zjišťují, co se vlastně bude dít. U nás ty pečovatelský služby...

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Nevím, já, jako myslíte, že to je problém informovanosti na...

Mgr. Marcela HAUKE, ředitelka pečovatelské služby města Dvůr Králové nad Labem
--------------------
Určitě, ta osvěta...

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Pane Dušku, tak nás rozsuďte, paní ředitelka říká, že je nedostatek informací, paní viceprezidentka říká, že je rozdílná dostupnost, ale že teda péče je u nás jakoby dobrá, pak slyšíme, že je málo peněz a že je byrokracie. Tak já nevím, tak je to dobrý nebo není?

Jiří DUŠEK, zakladatel sítě domovů pro seniory Anavita
--------------------
Já asi nejsem ten správný soudce, ale když na to navážu, tak co se týče péče, tak si skutečně myslím, že v České republice ta péče je na velmi dobrý úrovni, troufám si říct...

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Uslyšíme i pořadníky, jenom v jedné, v jedné městské části, několik desítek lidí...

Jiří DUŠEK, zakladatel sítě domovů pro seniory Anavita
--------------------
To je otázka dostupnost, ale péče jako taková...

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Pokud by mohli platit desetitisíce měsíčně, tak už by své příbuzné pro ně místo našli někde jinde pravděpodobně, ale pokud nejsou schopni, tak ta dostupnost moc dobrá není.

Jiří DUŠEK, zakladatel sítě domovů pro seniory Anavita
--------------------
Tak ona je otázka taky, jestli vůbec i soukromí poskytovatelé jsou schopní tak rychle ty domovy postavit, jo.

Alexandra UDŽENIJA, členka ODS
--------------------
To je to, co jsem řekla...

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Abysme se, abysme se netočili v kruhu, kde je řešení, pokud teda, jenom v jedné městské části je několik desítek lidí, kteří nemůžou najít místo pro takto nemocné, tak předpokládám, že v jiných městských částech je to úplně stejně, v jiných městech je to úplně, stejné to znamená budou se, budeme hovořit o tisících lidech.

Jiří DUŠEK, zakladatel sítě domovů pro seniory Anavita
--------------------
Budeme hovořit o více než tisících, budeme o desítkách tisících.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
To není marginální problém.

Jiří DUŠEK, zakladatel sítě domovů pro seniory Anavita
--------------------
Není.

Ing. Daniela LUSKOVÁ, viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
--------------------
On ten problém začíná už v té legislativy, když teďka zůstanu u těch soukromých služeb, protože soukromé služby by ten veřejný sektor rozhodně měly doplňovat, ale podle současné legislativy to není úplně tak jednoduché, protože ta současná legislativa má dvojí ochranu klienta, respektive příjmů klienta. A jedna z těch, z těch ochran je stanovení maximální výše úhrad za ubytování a stravování. My jsme v tomto systému 6 let je nezvedali, to je kritika na paní ministryni.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Práce a sociálních věcí.

Ing. Daniela LUSKOVÁ, viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
--------------------
A díky tomu jdou zejména soukromé služby do velkého řeknu propadu, teď to trošku zdůrazním, protože v těch veřejných to ten, ta městská část Praha, nebo prostě kraj, to dokryjí, ale u těch soukromých služeb to nemá kdo dokrýt a tím pádem nemají ani finance na výstavbu nových...

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Já se přiznám, že úplně teď jsem se trošku ztratil v překladu, v tom systému, když to mám pojmenovat, státní soukromý sektor, soukromý možná, pod něj dáváme i církevní zařízení a podobné neziskové organizace...

Ing. Daniela LUSKOVÁ, viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
--------------------
Církevní je zvlášť.

Jiří DUŠEK, zakladatel sítě domovů pro seniory Anavita
--------------------
Církevní je zvlášť.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Když to, když teď, víte, já se chci dopátrat lůžka a místa, jak je to rozvrstveno, jakých poměrech, tedy veřejný, řeknu státní, krajský, městský, soukromí, církevní. V jakých poměrech tedy ta lůžka jsou, nebo ty místa?

Ing. Daniela LUSKOVÁ, viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
--------------------
90 % je veřejný sektor a ten zbytek jsou církevní a soukromé.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
A je to, pane Dušku, je to tak správně?

Jiří DUŠEK, zakladatel sítě domovů pro seniory Anavita
--------------------
Nemyslím si, že je to tak správně, když se podíváte do Evropy, tak ten poměr soukromých a státních je samozřejmě jinačí. Bavíme se možná 30 % soukromejch, 70 státních.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Paní Alexandro.

Alexandra UDŽENIJA, členka ODS
--------------------
Ano, přesně tak. A já si myslím, že by to bylo dobré, kdyby to bylo i u nás do budoucna, protože na druhou stranu vy jste sám říkal...

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Já se tady s váma nechci hádat, jo, ale já jsem si při té přípravě tohle to číslo plus minus našel a už jsem to tady jako řekl, že ty, já mám takovou principiální nedůvěru, když je něco státní, ale netušil jsem, jak budete přesně reagovat, tak jsem na to chtěl přeptat.

Alexandra UDŽENIJA, členka ODS
--------------------
Naopak někteří klienti i a jejich rodiny zase více v tomhle tom sektoru důvěřují těm státním, obecným a krajským, než soukromým. Ale já chci říct jednu věc, vy jste tady sám říkal, že jste měl ve své rodině případ, že jste platil takový a takový peníze, to je strašně dobře. Je to dobře z toho důvodu, že to odlehčuje potom právě nám, že jsou tady lidé, kteří mohou si to dovolit, mohou to zaplatit, nechtějí to po tom státu a my bysme jim, proboha, ten stát by jim měl dát příležitost, aby mohli a ne, aby jim házel klacky pod nohy tomu soukromému sektoru, protože ten soukromý sektor odlehčuje potom nás, státní obecní sektor, který poskytuje tu péči těm lidem, který na takové drahé zařízení nemají. A tady si myslím, že je přesně ten problém, že tady je 10 % církev, soukromé a 90 % je to na...

Alexandra UDŽENIJA, členka ODS
--------------------
....státu, obcí.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Tak a teď se přihlašte o slovo na následující otázku, teď nevím, kam jí klást. Zdá se mi to, anebo je to realita, že počet těch diagnóz Alzheimerovou nemocí prostě roste.

Mgr. Marcela HAUKE, ředitelka pečovatelské služby města Dvůr Králové nad Labem
--------------------
Určitě roste.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Je to dáno tím, že ta nemoc je rozšířenější nebo ta diagnostika je prostě dokonalejší, takže dříve, dříve se to prostě nedokázalo přesně diagnostikovat a teď, dámy, pane, přihlašte se, kdo...

Mgr. Marcela HAUKE, ředitelka pečovatelské služby města Dvůr Králové nad Labem
--------------------
Jestli můžu, je to daň za náš vysoký věk, je to daň ze stárnutí, protože samozřejmě množství diagnostiky jde ruku v ruce s přibývajícím věkem. Takže jestli v 65 letech je ta pravděpodobnost vzniku nějaká 8%, tak v 90 letech je 50%.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Stejný okruh, kdo je nejohroženější, co tomu přispívá, či co tomu brání té diagnóze, nebo prostě je to diagnóza, nemoc, která, která, já jsem si samozřejmě něco četl, přiznávám se, že nejsem odborník na Alzheimerovu nemoc.

Mudr. Gianna Conti BRADÁČOVÁ, expert zdravotní osvěty; vydavatelka časopisu Péče o seniory
--------------------
Ráda bych za lékaře možná řekla, že na začátku a na konci je pacient a jeho rodina, a to přiznání si, že něco není v pořádku, protože velmi dlouho můžeme zakrývat příznaky a způsobí...

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Jak jsem říkal, každý, kdo zná, v naše příbuzenstvu měl, tak ten Progres viděl, je to velmi zlé, je to nemilosrdné, je to, je to prostě nemilosrdné, ve finále se to musí přiznat, mně jde jenom, člověk se s tím musí nějakým způsobem vyrovnat, tedy rodina toho člověka, který je nemocný a musí nějakým způsobem vyrovnat. Já bych chtěl jenom odpovědět na tu otázku, nebo najít odpověď, proč ten počet stoupá, anebo jestli to špatně vidím, nebo jenom se o tom víc mluví nebo, a to je trošku tady rýpnutí do paní ředitelky, protože já mám pocit naopak, že o Alzheimerově nemoci se mluví poměrně dost.

Mudr. Gianna Conti BRADÁČOVÁ, expert zdravotní osvěty; vydavatelka časopisu Péče o seniory
--------------------
Možná se o ní mluví dost, v poslední době se hodně diskutuje problematika presenilní mladých lidí, aktivních, ředitelů, manažerů, který najednou ztrácejí pozornost, anebo orientaci a najednou vlastně ohrožují celou kariéru svoji a rodinu, takže tam ta osvěta je skutečně velmi průlomová, je vynikající raná diagnostika až na úrovni genetické diagnostiky, ale problém už tady pojmenovalo vícero odborníků, problém je, že obecně celkově stárneme, takže exponenciálně nám roste počet těch lidí, u kterých se potká třeba po cévních příhodách, po infarktu, i sportovci aktivní, mnoho malých drobných poruch, třeba hematomku, prokrvení a potká se 2 druhy, 3 druhy demence.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Vy mě děsíte, paní doktorko, o mně je známo, že jsem kdysi dávno poměrně dost boxoval, no, tak snad, uvidíme. Tak teď koronavirus. Současná, současná prostě situace s epidemií koronaviru, ta s sebou nese spoustu věcí, spoustu různých omezení, spoustu událostí, ale teď mě zajímá jedna, dopad na vaše zařízení, na tento typ zařízení, protože tam se ze začátku říkalo, ano, věk je ten základní indikátor, všichni starší jsou ohroženi a okamžitě se v případě prvních plošných opatření zakazoval vstup do domův seniorů, do všech podobných zařízení, což z mého pohledu logicky není ani dobré pro rodiny těch, kteří tam jsou umístěni, ale samozřejmě hlavně pro ty lidi, kteří jsou tam osamoceni, zvlášť když jsou pak dezorientováni, mají různé typy diagnóz a jsou tam osamoceni. A já jsem na internetu viděl takové scény, kdy prostě rodina mluví přes balkon s těmi stařečky, kteří přesně nechápou, proč to je. Já vím, asi to nemá řešení, asi to ne má řešení řešení.

Ing. Daniela LUSKOVÁ, viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
--------------------
Mohu reagovat, to je téma návštěvy v pobytových službách, poměrně často se mu věnuji. Ono to té vládě, jak udělali plošné opatření na jaře, tak to nelze vyčítat, protože to bylo...

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Ale ne...

Ing. Daniela LUSKOVÁ, viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
--------------------
...udělali zákaz návštěv a myslím, že v té době to bylo v pořádku.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Nezlobte se, paní viceprezidentko, to vůbec neberu jako jako kritiku vlády, já to teď beru z pohledu, vysíláme po té televizní inscenaci, to znamená, teď to beru spíše z pohledu pacientů, i těch jejich rodin, jo, vládu teď nechme, do toho pořadu teda patří vláda, ale ne dneska.

Ing. Daniela LUSKOVÁ, viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
--------------------
Ono se to velmi často otevírá, tak to chci vysvětlit, že nebyl to úplně špatný krok, my jsme si tím museli projít, protože my jsme potřebovali čas, abychom získali ochranné pomůcky, abychom vytrénovali personál, protože, byť se ta média, co jste vy taky, obracejí velmi často na ty příběhy, na ty, na ty lidské osudy právě těch plakajících seniorů a podobně, tak ono ještě víc jde o ten personál, abychom ho vůbec udrželi zdravý, protože jedině tak dokážeme potom...

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
A teď víte, já jako úplně, přiznám se, to jako chápu, to jako chápu, já samozřejmě chápu problém, já nevím, vysokých škol v případě koronaviru, že největším problémem není ta výuka, ale samozřejmě ten studentský život.

Ing. Daniela LUSKOVÁ, viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
--------------------
Ano.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Ty koleje a různé mejdany a pronajaté byty, kde bydlí 10 lidí pohromadě, a tak. A tady jsem to třeba úplně nepochopil, ale možná nejsem znalec, protože, víte, když ten personál jede autobusem, metrem do toho zařízení, pak tam sice má roušku, ale přes jakékoliv opatření tam ti příbuzní nemohou, tak mi to prostě nepřišlo příliš logické, ale takhle, chytat za slovo při jakémkoliv typu opatření, vždycky najdu nějakou absurdní situaci, to vždycky...

Ing. Daniela LUSKOVÁ, viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
--------------------
Přesně tak. A já vám dám konkrétní příklad ze zařízení z Hradce Králové.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Ano.

Ing. Daniela LUSKOVÁ, viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
--------------------
Co to znamená běžný chod návštěv, protože ono můžeme vždycky říct, jako to nemá cenu, protože personál stejně jede MHD, nebo nějakým metrem nebo něčím, ale ono každé to dílčí opatření snižuje riziko té nákazy. A co se týká návštěv při běžném režimu v mém zařízení, které já řídím, tak je to 170 osob, které vstoupí do domova. A my nemáme jako personál šanci ohlídat, jestli, když mu dáme roušku naši čistou, dohlídneme na to, aby měl dezinfekci, tak já nevím, co udělá za rohem.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Já to chápu. Měl jste s tím zkušenost, s koronavirem ve vašem zařízení?

Jiří DUŠEK, zakladatel sítě domovů pro seniory Anavita
--------------------
Zatím jsem tu zkušenost neměl. Já osobně, tak jak to tady říkáte, s tím musím souhlasit, ale osobně to cítím tak, že dneska to, že u nás nebyl, je spíš otázka štěstí, že se to k nám ještě nedostalo. A mně na tý situaci nejvíc vadí, nás to neomezilo, co se týče personálu, že bysme museli dělat něco zásadně navíc, a tak dále, kromě toho, že musíme nosit roušky, který samozřejmě, že nosíte celý den, není nic příjemnýho, ale co nás nejvíc jakoby omezilo, byla ta psychická opotřebovanost. Já jsem ty první měsíce nedělal nic jinýho, než jsem jsem uklidňoval zaměstnance, že se to dostane, protože ten strach o ty svoje blízký a o i ty klienty je velkej.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Já jsem tohle téma chtěl otevřít. Paní Alexandro, já mám takovej, mám takovou doplňující otázku z veřejného sektoru, existuje instituce, která se jmenuje Olomouc, jo, město Olomouc, a město Olomouc, asi pan primátor, já nevím, uspořádalo před pár dny den babiček, jo, já jsem byl úplně konsternovaný z obrázku na internetu, kdy v jedné místnosti, nebo v nějakém sále bylo opravdu několik desítek starých dam, ano, všechny měly roušky a tam byly tedy projevy a byly tam asi jako 2 hodiny a vyhlašovali různé věci, a mně to přišlo jako úplně neuvěřitelný, protože nemusím být epidemiolog, abych věděl, když mám několik desítek lidí v jednom sále, byť mají roušky a někdo z nich je nakažen, že to tam asi roznese, já nevím.

Alexandra UDŽENIJA, členka ODS
--------------------
Já si myslím, že opravdu v těch dnech bychom měli vážit to udělat zábavu nebo nějakej program pro volný čas a ta ochrana zdraví a bezpečnost těch klientů a jejich rodin, takže tady bych, nevím, jaká, jaký to byl typ akce...

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Já vůbec nevím, já jsem to viděl na internetu a jenom jsem zíral.

Alexandra UDŽENIJA, členka ODS
--------------------
...aktivní senioři, kteří nejsou z domova pro seniory, ale to nevím, ale opravdu bych apelovala na všechny, zvažme tohle to období takové hromadnější akce, které by mohly přesně tak zapříčinit, že by se to stalo. Ale já musím říct ještě k tomu, co tady zaznělo. Já sem také souhlasila s těma opatřeníma, která byla na jaře. A dokonce, když mně ředitelka našeho Centra sociálních služeb volala, zda má už nepustit návštěvy, a to bylo pouze doporučení, to nebylo ještě vydáno, bylo to týden předtím přišlo od hygieny doporučení, tak já jsem řekla ano, myslím si, že jsme udělali velmi dobře, opravdu také se nás to nedotklo. A tady je nutná podpora toho zřizovatele tomu personálu. My jsme dokonce vyčlenili byty na Praze 2 pro personál, který dojíždí, abysme přesně, vy opravdu musíte snižovat ty rizika, udělali jsme směny tak, kdyby náhodou v jedné směně se objevila ta nákaza mezi zaměstnanci, tak aby nastoupila druhá a ta byla nedotčená, takže opravdu vy musíte, ale to potřebuje ten personál a ti lidi, co to dělají, potřebujou podpora, ať už je to od ředitele, majitele, obce.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
jeden z hostů tady říkal takové přirovnání, že situace s tím koronavirem je jako jít teď v Afghánistánu po poli, no tak to, že tam někdo vystřelí, je možné, ale je teda dobrý so vzít neprůstřelnou vestu, anebo tam, případně nechodit, to je, takovéhle opatření jsou samozřejmě na místě, nicméně při rozsahu té nákazy je zřejmé, že v zařízeních pro seniory se prostě objevovat jako bude.

Alexandra UDŽENIJA, členka ODS
--------------------
Proto je zapotřebí snižovat rizika a udělat všechno pro to, nejít tomu naproti, to si myslím, že je naprosto klíčové.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Hrozí velká tragédie v souvislosti s tou epidemií teď, protože ti lékaři říkají celkem jasnou věc, ten věk sám není indikátorem, nebo nějakým velmi přitěžujícím faktorem nemoci Covid-19, problém je celá řada chorob, které většinou starší lidé mají a pak to může končit, končit prostě špatně a ten průběh onemocnění je těžký. Hrozí velká tragédie, nebo jsme dostatečně chráněni, teď mluvím o desítkách mrtvých, nebo o širokém rozšíření té nákazy.

Mudr. Gianna Conti BRADÁČOVÁ, expert zdravotní osvěty; vydavatelka časopisu Péče o seniory
--------------------
Ještě nevíme příliš mnoho informací, ale už zase naopak na druhé straně hodně víme a víme, že opravdu jenom komorbidity, komplikovaná situace, společně mnoho diagnóz způsobuje horší průběh, takže...

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Úplně stejná otázka, pane Dušku. Máme se bát?

Jiří DUŠEK, zakladatel sítě domovů pro seniory Anavita
--------------------
Já, abych řekl pravdu, tak já si myslím, že zaměstnanci, aby mohl vůbec pracovat, tak se bát nemůžu, protože kdyby se báli, tak by do tý práce nechodili. A my vlastně jediný, čeho se bojíme, nebo z mé pozice, je v okamžiku, když se to u nás objeví a dostanu do karantény zaměstnance, tak kdo se mi postará o klienty, já to sám nezvládnou, případně půjdu taky do karantény, tam je ten náš největší strach, jo, ti zaměstnanci se bát nemůžou, protože kdyby se báli, tak už mi nepřijdou.

Ing. Daniela LUSKOVÁ, viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
--------------------
S tím já musím souhlasit.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Když jsem, když jsem tady říkal, že pro mě zaměstnanci domovů pro seniory a podobných zařízení jsou ti lidé v první linii, tak je to přesně takhle, pokud někdo chce dělat, lékaře, medicínu, tak holt prostě s nějakým rizikem musí počítat, hepatitida C, jakákoliv infekce v nemocnicích prostě jsou. U vás je to stejné...

Ing. Daniela LUSKOVÁ, viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
--------------------
Já jenom chci zdůraznit, musí počítat s tím rizikem, to máte pravdu, otázka je, za jaké peníze a jestli za to riziko, které ty lidé podstupují, jestli to je za těch 25 až 28 000, jak tak tady bylo řečeno, ale skutečná tragédie je opravdu v době, kdy to zařízení není schopno tu péči poskytnout a ti lidé tam můžou zůstat bez jídla, bez té základní potřeby, ve špinavých postelích, to se také může stát, je to horší riziko a větší tragédie relativně, neberte mě úplně za slovo, je to větší, je to větší riziko než to, že bude nějaký velký počet úmrtí v jednom zařízení.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Jako že nebude personál, ale tak to si stěžují ředitelé nemocnic také, že, to jsou dvě stránky jedné mince, buď nemáme lůžka, anebo nemám personál a mám lůžka, ale pokud mám lůžka a nemá kdo u nich být, tak jsou mi stejně k ničemu.

Jiří DUŠEK, zakladatel sítě domovů pro seniory Anavita
--------------------
Jestli jenom k tomuhle můžu. Tak nechci to zjednodušovat, ale ředitelé nemocnic můžou některý věci omezit, můžou zavřít oddělení. Já v okamžiku, když se nám něco takového stane, nemůžu říct klientům, tak bohužel, jděte domů, já nemůžu...

Alexandra UDŽENIJA, členka ODS
--------------------
Že je dobrá spolupráce. Já pevně věřím a doufám, že to nikdy nastane, ale v minulosti už se to taky stalo v některých domovech a tam opravdu přišla na pomoc v tu chvíli armáda, a to si myslím, že je namístě, je to výborný, že takhle spolupracujeme všichni dohromady. A myslím si, že i kdyby tohle nastalo v některém z našich domovů, takže opravdu ten stát a ta armáda pomůže a nedojde k nějakým tragédiím, jako jsme viděli ve Španělsku, že tam dlouho nikdo nebyl a ti klienti umírali, to myslím, že 100 % se u nás nestane.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
To právě jsem chtěl zeptat, pokud to tady padlo, tak to jsou, jako teoretické modely ano, ale to se snad nestane. To by, to by stát zasáhl, ne?

Mgr. Marcela HAUKE, ředitelka pečovatelské služby města Dvůr Králové nad Labem
--------------------
Mužů k těm terénním službám, tam hrozí jiný riziko, že v případě, že by ty pečovatelky onemocněly, protože to je vždycky riziko zejména těch zaměstnanců, tak hrozí, že ti osamělí klienti zůstanou doma sami.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Jako terénních..., jo...

Mgr. Marcela HAUKE, ředitelka pečovatelské služby města Dvůr Králové nad Labem
--------------------
I kdyby byli zdraví, jo, že se o ně někdo musí postarat a nebude mít vlastně kdo v tom systému. A že budou muset jít do nějakého, na lůžko do nějakýho vyčleněnýho zařízení...

Alexandra UDŽENIJA, členka ODS
--------------------
Já se omlouvám, my jsme to řešili, třeba, ano, máte pravdu, ale to se pak řeší s neziskovýma organizacema, svolají se dobrovolníci. Já opravdu, nemalujme tady nějaké velké tragédie, myslím si, že jsme natolik vyspělá společnost a dobře jsme na tom jako Česká republika, že vždycky umíme najít vyřešit ten problém, aby nenastaly tragédie, takže tady si myslím, že i tohle to umíme vyřešit, pokud terénní pracovníci prostě budou nemocní.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Dámy a pánové, já teď se omlouvám, ale čas nás opravdu tlačí ke konci. A já jsem chtěl teď z jiného soudku trochu vůči panu Duškovi, co vás vedlo k té televizní inscenaci, že jste produkoval televizní inscenaci Zatmění, kterou jsme teda odvysílali, předpokládám, že diváci s tím byli spokojeni, co vás k tomu povedlo, teda takhle, pane Dušku, kšeft to být nemohl, protože já jsem vám nic nezaplatil.

Jiří DUŠEK, zakladatel sítě domovů pro seniory Anavita
--------------------
Ne, vedla mě k tomu snaha, budu tomu říkat osvěta. Já jsem se setkal v práci s tím, že vlastně o demenci, tak jak jste se ptal předtím, jak je to s osvětou, že skutečně spousta lidí neví, co to je demence, vlastně neumí ani rozpoznat ty příznaky. A já říkám, že ten vtip o tom Němcovi, co schovával ty věci, který vlastně to celý stavěl do polohy, že to je vlastně sranda, tak vlastně není to sranda. Demence je nemoc, na kterou ti lidi zemřou. A spousta lidí prostě se s tím nepotkalo. A ani možná se s tím ním nechtějí potkat, protože je to něco, co nechtějí.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Pane Dušku, víte, že já jsem v televizi hrozně dlouho, já už jsem viděl spousty lidí, ale ještě nikdy se mi nestalo, že by někdo vyrobil televizní dílo a dal mi zadarmo, já vám děkuju.

Jiří DUŠEK, zakladatel sítě domovů pro seniory Anavita
--------------------
Já zase opačně děkuju, že díky vám jsme to mohli pustit do domácností a možná, kdyby to pomohlo jednomu člověku, tak to mělo smysl.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
Tak to beru. Dámy a pánové, já vám děkuju za to, nebo dámy a pane, já vám děkuju za to, že jste přišli do studia, za vaší debatu.

Alexandra UDŽENIJA, členka ODS
--------------------
Děkujeme.

Ing. Daniela LUSKOVÁ, viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
--------------------
Rádo se stalo. Na shledanou.

Jaromír SOUKUP, moderátor
--------------------
A vám, vážení diváci, jako obvykle, děkuji za pozornost.

Foto: archiv , Karel Šanda

Autor: - red -Čtěte dále

Moderátor pořadu Jaromír Soukup se svými hosty.

JS LIVE: Rozhovor s Petrem Třešňákem a Markem Výborným

O koronaviru s poslanci Markem Výborným (KDU-ČSL) a Petrem Třešňákem (Piráti). Tentokrát se moderátor Jaromír Soukup zaměřil na...

Moderátor pořadu Jaromír Soukup a předseda ČMKOS Josef Středula.

Duel JS: Rozhovor se šéfem odborářů Josefem Středulou

Pozvání do Duelu Jaromíra Soukupa tentokrát přijal další mimořádný host -  předseda Českomoravské konfederace odborových svazů...

Moderátor pořadu Jaromír Soukup a profesor ekologie Jaroslav Flegr.

JS LIVE: Rozhovor s profesorem ekologie Jaroslavem Flegrem

Pozvání do středečního Jaromír Soukup LIVE přijal profesor ekologie Jaroslav Flegr. Známý a respektovaný vědec, který jako by měl...

Moderátor pořadu Jaromír Soukup a předseda SPD Tomio Okamura.

Aréna JS: Rozhovor s předsedou SPD Tomiem Okamurou

Situace ohledně koronaviru v Česku je stále horší a horší. Denní přírůstek pozitivně testovaných je dávno nad hranicí 10 tisíc a...

Moderátor pořadu Jaromír Soukup se svými hosty.

Rozhovor: Tomáš Zima, Martina Šachmanová a Julius Špičák

Společností aktuálně hýbe koronavirus a jeho dopady na naši ekonomiku a zdraví. Ani úterní díl pořadu Jaromír Soukup LIVE nemohl...

Moderátor Jaromír Soukup s europoslancem Jiřím Pospíšilem (TOP 09).

Duel JS: Rozhovor s europoslancem Jiřím Pospíšilem

Úterní Duel Jaromíra Soukupa s europoslancem Jiřím Pospíšilem (TOP 09) na téma koronavirus a jeho dopady na naši ekonomiku,...

Moderátor pořadu Jaromír Soukup se svými hosty.

JS LIVE: Rozhovor s Helenou Horskou a Lukášem Černohorským

Tématem pondělního Jaromír Soukup LIVE bylo ohlédnutí za víkendovými událostmi. A že se toho opět hodně dělo. Od dramatického...

Hosté pořadu Jaromír Soukup Live.

JS LIVE: Rozhovor s Mikulášem Peksou a Petrem Bendlem

Ani tentokrát nemohlo být téma pořadu Jaromír Soukup LIVE jiné. Opět se týkalo koronaviru a jeho dopadů, konkrétně politické...

Moderátor pořadu Jaromír Soukup a místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek.

Rozhovor s místopředsedou ANO Jaroslavem Faltýnkem

Tématem čtvrtečního Duelu Jaromíra Soukupa byl jak jinak než koronavirus a jeho dopady na naše životy. Debata přišla i na nedávné...

Hosté pořadu Jaromír Soukup Live.

JS LIVE: Rozhovor s Petrem Arenbergerem a Dagmar Žitníkovou

Otevřená debata o aktuálních tématech, to je Jaromír Soukup LIVE. Téma je již nějakou dobu jasné: koronavirus. O jeho dopadech na...

Hosté pořadu Jaromír Soukup Live.

Rozhovor: Jeroným Klimeš, Michael Kocáb a David Smoljak

Středeční Jaromír Soukup LIVE o koronaviru a aktuálních událostech, týkajících se společenské, ekonomické, zdravotní, ale také...

Hosté pořadu Aréna Jaromíra Soukupa.

Rozhovor: Alexandr Vondra, Šárka Jelínková a Věra Kovářová

O aktuální koronavirové situaci a také o situaci v Senátu s exkluzivními hosty Arény Jaromíra Soukupa. Pozvání do pořadu...

Moderátor pořadu Jaromír Soukup a místopředseda ODS Martin Kupka.

Duel JS: Rozhovor s místopředsedou ODS Martinem Kupkou

Pozvání do úterního Duelu Jaromíra Soukupa přijal místopředseda ODS Martin Kupka. V rozhovoru padla řeč na aktuální...

Moderátor pořadu Jaromír Soukup se svými hosty.

Rozhovor: Miroslav Singer, Lukáš Kovanda a Jan Chvojka

Potýká se Česko s jednou z nejvážnějších situací v samostatných dějinách našeho národa? Situace je už opravdu kritická, minimálně...

Moderátor pořadu Jaromír Soukup a zastupitelka hl.m. Prahy Alexandra Udženija.

Rozhovor s Alexandrou Udženijou a Martinem Netolickým

Společně s moderátorem Jaromírem Soukupem hosté diskutovali o hrozivých číslech počtu nakažených, kdy se Česko z premianta Evropy...

Moderátor pořadu Jaromír Soukup se svými hosty.

JS LIVE: Rozhovor s trojicí exkluzivních hostů

Počet lidí nakažených koronavirem v Česku nadále stoupá. Aktuálně z počtu testovaných bylo přes 30 procent pozitivních pacientů....

Moderátor pořadu Jaromír Soukup a prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Rozhovor Milan Kubek, Jiří Štěpán, Václav Hrabák a Petr Třešňák

Koronavirová pandemie v Česku rozhodně není na ústupu, naopak nabírá na síle. V počtu denních přírůstků nakažených zaujímá Česko...

Moderátor pořadu Jaromír Soukup se svými hosty.

Duel: Rozhovor s Michalem Šmardou a Josefem Středulou

Do Duelu Jaromíra Soukupa dorazili opět zajímaví hosté. Pozvání do pořadu přijal předseda Českomoravské konfederace odborových...

Oceněný redaktor Pavel Baroch.

Redaktor časopisu TÝDEN dostal prestižní cenu

Redaktor časopisů TÝDEN a INTERVIEW z vydavatelství EMPRESA MEDIA Pavel Baroch získal významné ocenění. Výbor psychiatrické...

Ekonom Lukáš Kovanda.

Středeční JS LIVE s Josefem Středulou a Lukášem Kovandou

Diskuse o koronaviru a dopadech na ekonomiku, společnost, zaměstnanost a také naše zdraví s jedním z nejznámějších českých...

další zprávy

Titulní strana Standardní písmo Větší písmo

Tmavé zobrazení
Přepnout na plnou verzi