Nepodlehněte slibům rychlých změn! vyzvali biskupové voliče

Řádová sestra při volbách do Poslanecké sněmovny ve volební místnosti na Pražském hradě.

K odmítnutí nesnášenlivosti a nepodlehnutí slibům rychlých změn vyzývají před volbami do Poslanecké sněmovny čeští biskupové. Nabádají křesťany k podpoře těch, kteří vytvářejí životní prostor pro rodiny a berou vážně utrpení a potřeby druhých lidí v Česku, Evropě i v jiných částech světa. Především však ve výzvě, kterou zveřejnila Česká biskupská konference, vybízejí k účasti ve volbách. "Nejít k volbám není správným křesťanským postojem," uvádějí biskupové.

Apelují na to, aby lidé nepodlehli nabídkám rychlé změny za každou cenu. "Často voláme po změně a hlasujeme spíš proti něčemu, než pro něco. Novinka na trhu a změna za každou cenu není ale vždy výhrou a loď, která mění příliš často kurz, nikam nedopluje a veškerou energii vynakládá na neustálé otáčení ze strany na stranu," píší, aniž jmenují konkrétní stranu. Dobré je podpořit dlouhodobé snahy lidí, kteří v politice často nezištně a vytrvale něco smysluplného budují, apelují také.

Vypořádání, zúčtování či skoncování s něčím, co je označeno za špatné, není podle českých biskupů dostatečný politický cíl. Vymýtit les je vždy rychlejší a jednodušší, než les vysázet a roky o něj pečovat než vyroste, míní.

Předseda ČBK kardinál Dominik Duka připomněl blížící se volby i při svátku českého patrona svatého Václava na tradiční pouti ve Staré Boleslavi. "Naši naději vidím v tom, že nám volby pomohou prosadit umlčovanou většinu," prohlásil před pár dny Duka, podle nějž se jedině tak naplní úsilí o demokratickou společnost. "Jen tak nebude většina manipulována a ovládána rozmary některých menšin." 

Jeho slova vyvolala i negativní odezvy; podle některých komentářů je jeho prohlášení nacionalistické a xenofobní. Proti tomu, že je česká katolická církev údajně nacionalistická a uzavřená, protestovala přímo během pouti křesťansko-feministická skupina RFK. "Chceme církev, která spíše než národní sepjatost hlásá solidaritu a vzájemnost napříč hranicemi a bourá zdi, jež lidi dělí," uvedli protestující. Bližší než Duka je jim prý svými názory a prohlášeními papež František, který podle nich představuje otevřený proud katolické církve.

Politolog a levicový aktivista Ondřej Slačálek po Dukově projevu napsal, že jeho slova jako by příslušela "nějakému krutému pohanskému veleknězi brojícímu za přísné odlišení našinců a cizinců", a ne následovníku židovského hlasatele "nejrevolučnější myšlenky lidských dějin: miluj bližního svého jako sebe samého, přičemž bližním je myšlen každý člověk a zejména cizinec".

Foto: ČTK/Vondrouš Roman

Autor: ČTK

Titulní strana Standardní písmo Větší písmo

Tmavé zobrazení
Přepnout na plnou verzi