Nový vládní kompenzační balíček

Nový vládní kompenzační balíček

Ve čtvrtek 11. 5. 2023, symbolicky v 11.55 hod., představil předseda vlády kompenzační opatření, jejichž realizací má dojít ke snížení hrozivých schodků státního rozpočtu.


Konsolidační balíček, jehož účinnost se předpokládá od 1. 1. 2024, je však nutno zatím chápat jen jako návrh, k prvnímu parlamentnímu čtení by mělo dojít dle vlády na přelomu června a července, a druhé a třetí čtení by se mohlo tedy uskutečnit na podzim. To, že bude jeho projednávání opozice obstruovat, je více než pravděpodobné. Stejně tak je pravděpodobné, že vznikne celá řada pozměňovacích návrhů, v jejichž důsledku by mohla být některá opatření modifikována.
Zmiňovaná opatření budou mít vedle širokého spektra obyvatel významný dopad i na podnikající subjekty. Zaměřme se na konkrétní oblasti:

DPH
Dojde ke zrušení systému tří sazeb DPH. Dvě snížené sazby, které byly dosud ve výši 10 a 15 %, splynou do jediné snížené sazby 12 %. Základní sazba ve výši 21 % zůstává v platnosti. Výjimku budou tvořit knihy, u nichž bude sazba daně 0 %.
Služby a zboží, které dosud podléhaly 10% sazbě, podraží o dva procentní body. Bude se jednat například o dodávku tepla, vodné a stočné, stravovací služby, léky a některé farmaceutické výrobky, ubytovací služby, vstupné do divadel, kin apod., časopisy, pravidelnou dopravu cestujících ad.
Z 10% sazby poskočí o 11procentních bodů do základní sazby 21 % úklidové, kadeřnické a holičské služby, opravy obuvi, kol a kožených výrobků, ostatní tiskoviny, noviny a dříve tolik diskutované čepované pivo, jehož prodej mohl dosud za určitých okolností podléhat více sazbám.
Z 15% sazby sklouznou o 2procentní body níže do 10% sazby potraviny, farmaceutické výrobky a zdravotnické prostředky, dětské autosedačky a pohřební služby.
Skok o 6 % z 15% sazby do té 21% zaznamenají nápoje (bez ohledu na to, zda se jedná o alkoholické, či nealko), řezané květiny, palivové dřevo a práce související s nakládáním s komunálním odpadem.
Za poznámku stojí přeřazení novin a nápojů do základní sazby. Zatímco časopisy včetně kupříkladu pornografických budou zatíženy 12% sazbou, noviny to štěstí, což je obtížně pochopitelné, neměly. 21 % DPH budou zatíženy též veškeré nápoje včetně neochucených vod, původní záměr znevýhodnit nezdravé slazené nápoje se tedy poněkud vytratil.

Nemocenské pojištění
Jako úlitba za to, že zůstanou i nadále zaměstnancům propláceny první tři dny nemoci, budou tito platit ze své hrubé mzdy 0,6 % nemocenského pojištění. Sazba zaměstnavatelů ve výši 2,1 % zůstává nezměněna.

Daň z příjmů fyzických osob
Zůstávají zachovány stávající sazby daně 15 a 23 %. Dosud byla vyšší sazba spjata s čtyřnásobkem průměrné mzdy, po novu se bude jednat o trojnásobek. V praxi to bude znamenat, že do měsíční částky 121 000 Kč odvedou zaměstnanci 15 % a z částek převyšujících tuto hranici 23 % daně z příjmů.
To samozřejmě v ročních hodnotách platí i pro všechny ostatní osoby podávající přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Pro rok 2023 se vychází ze čtyřnásobku průměrné mzdy 161 296 Kč, což představuje roční hodnotu 1 935 552 Kč. Do této částky platí sazba 15 %, nad ni 23 %.
V dalších letech by se jednalo o limitní výši 1 451 664 Kč, přesná výše však bude známa až podle průměrné mzdy za rok 2023.

Daň z nemovitých věcí
Daň z nemovitých věcí se má příští rok zvýšit až na dvojnásobek, přičemž navýšené inkaso již nezamíří do rozpočtu obcí, nýbrž do státní kasy. Navíc má tato daň od roku 2025 podléhat automatickému valorizačnímu mechanismu. Obcím zůstane nadále možnost daň ještě upravovat vlastními koeficienty.

Zaměstnanecké benefity
Má se zrušit osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům. Bude se mimo příspěvky například na kulturu či sport především jednat o tzv. nadlimitní stravenky. Stravenkových paušálů by se změny neměly dotknout. Do Fondu kulturních a sociálních potřeb má jít jen polovina prostředků, druhou polovinu by měly představovat příspěvky zaměstnavatele na spoření na stáří.

Dálniční známky
Dálniční známky mají skokově zdražit z 1 500 Kč na 2 300 Kč s tím, že v dalších letech bude aplikován valorizační mechanismus kopírující míru inflace. Nově bude zaveden i jednodenní dálniční poplatek, jehož cena byla pracovně stanovena na 200 Kč.

Zrušení slev na dani
Byl ohlášen konec slevy na umístění dítěte v předškolním zařízení, tzv. školkovného, jehož výše se odvíjela od minimální mzdy, jež je letos 17 300 Kč. Maximálně o tuto částku bylo možné snížit výslednou daňovou povinnost, i když byly skutečně zaplacené částky vyšší. Vláda argumentuje tím, že tuto slevu využívaly především vysokopříjmové rodiny, zatímco ty nízkopříjmové ji nedokázaly vzhledem ke svým příjmům uplatnit.
Výrazné změny dozná sleva na vyživovanou manželku/manžela. Tuto slevu ve výši 24 840 Kč mohli uplatnit ti, jejichž protějšek nedosáhl za kalendářní rok příjmů vyšších než 68 000 Kč, přičemž se do tohoto limitu nezahrnoval zejména rodičovský příspěvek. Nově bude moci být sleva na manželku/manžela uplatněna pouze tehdy, pečuje-li o dítě mladší 3 let. Toto opatření má dle vlády motivovat rodiče po vyčerpání rodičovského příspěvku k zapojení do pracovního procesu.
Ruší se tzv. sleva na studenta, která dosud nabývala hodnot 4 020 Kč za rok, tedy 335 Kč měsíčně. Vládní argumentace byla, že ji prakticky málokdo využil, když mají studenti jako ostatní poplatníci možnost uplatňovat základní slevu na poplatníka 30 840 Kč.
Od základu daně nebude již možné odečíst úhradu odborových příspěvků.
Spotřební daně
Dojde ke zvýšení spotřební daně na alkohol a tabákové výrobky včetně alternativních cigaret (IQOS). Sleva na spotřební dani u nafty bude zrušena a bude činit jako dříve 9,95 Kč na litr. Jihomoravská lobby udržela nesystémovou nulovou sazbu spotřební daně u tichých vín.

Daň z příjmů právnických osob
Korporátní daň má patrně až od roku 2025 ze současných 19 % vzrůst na 21 %. Tato úprava bude nepochybně v parlamentních čteních intenzivně diskutována.

Omezení pořizovací ceny vozidel
Znovu se zavádí institut tzv. limitních vozidel. Bez ohledu na pořizovací cenu bude možno luxusní vozy, které se stanou součástí obchodního majetku podnikatelských subjektů, daňově odepisovat ze základu nepřevyšujícího 2 mil. Kč.

Daň z hazardu
Daň z hazardu se zvýší u tzv. živých her, mezi něž patří kupříkladu ruleta, a u kurzových sázek ze současných 23 na 30 %. Zdanění zisku pořadatele loterií zůstane na 35 procentech.
Zásadní změnou pak je zdanění výher z loterií a tombol, které bylo dosud aplikováno až od 1 mil. Kč. Nově se bude jednat o pouhých 50 000 Kč.

Sociální a zdravotní pojištění živnostníků
Povinný vyměřovací základ osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) by se měl z 25 % průměrné mzdy navýšit až na 40 %, přičemž by v prvních 3 letech podnikání měl zůstat snížený základ. Zatímco nyní je minimální pojistné 2 944 Kč (29,2 % z 10 081 Kč), po úpravách vzroste na 4 710 Kč.
Bylo sice avizováno, že se změny nebudou týkat osob, které jsou účastny režimu paušální daně, nicméně dojde-li k navýšení minimálního odvodu sociálního pojištění, výše měsíčního odvodu osob účastných v tomto režimu je parametricky nastavena tak, že by logicky k jejímu navýšení mělo dojít.
Má rovněž vzrůst základna, z níž se platí sociální a zdravotní pojištění. Dosud se jednalo o 50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji, nově to bude 55 %.

Pracující senioři
Pracující důchodci nebudou muset platit sociální pojištění, ovšem za cenu toho, že se jim za další odpracovaná léta nebude navyšovat penze.

Jiné
Bude omezeno osvobození z prodeje cenného papíru nebo podílu ve společnosti při splnění časového testu 3 let, resp. 5 let mezi nabytím a prodejem na částku 40 mil. Kč na poplatníka.
Tiché víno již nebude moci být dárkovým předmětem. Dosud to bylo při splnění určitých podmínek (cena nižší než 500 Kč za ks, opatření logem společnosti apod.) možné a hojně využívané.
Dojde k omezení využívání dohod konaných mimo pracovní poměr, zejména co se kumulace u více zaměstnavatelů týče.

Petr Kchimel, daňový poradce, Grinex

Foto: Depositphotos

Autor: - red -

Čtěte dále

Závod v Ústí nad Labem uzavřel letošní sérii Mattoni 1/2Maratonů

Závod v Ústí nad Labem uzavřel letošní sérii Mattoni 1/2Maratonů

Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem zakončil letošní sezónu půlmaratonů v krajských městech, jež se nesla ve znamení 150. výročí...

Dny NATO na letišti v Mošnově navštívilo během dvou dnů 185.000 lidí

Dny NATO na letišti v Mošnově navštívilo během dvou dnů 185.000 lidí

Dny NATO na letišti v Mošnově navštívilo během dvou dnů přibližně 185.000 lidí. Proti loňsku bylo diváků o 75.000 více. V sobotu...

Prezident stvrdil úpravy přesčasů lékařů a prací na dohody nebo z domova

Prezident stvrdil úpravy přesčasů lékařů a prací na dohody nebo z domova

Zákoník práce zavede spornou možnost další přesčasové práce ve zdravotnictví. Přesnější vymezení, a tím předvídatelnost, získají...

Pět středočeských obcí si volilo zastupitele

Pět středočeských obcí má konečně své zastupitele

Nová zastupitelstva si v sobotu v mimořádných volbách vybrali lidé v pěti středočeských obcích, kde se od loňských celostátních...

Bubílková, Slováčková a Etzler otevřeli největší kuchyňské studio v Česku

Bubílková, Slováčková a Etzler otevřeli největší kuchyňské studio v Česku

Známé osobnosti představily největší kuchyňské a designové studio v Česku. V obchodním centru Galerie Butovice Praha XXXLutz...

Zajištění na stáří je potřeba vzít do vlastních rukou. K důstojné penzi stačí překvapivě málo, ale musíte začít včas

Zajištění na stáří je potřeba vzít do vlastních rukou. K důstojné penzi stačí překvapivě málo, ale musíte začít včas

Mimořádné tempo zadlužování České republiky pokračuje. Ke konci letošního dubna činil schodek státního rozpočtu 200 miliard...

Celníci odhalili na D1 pašeráka s 61.000 nezdaněných cigaret

Celníci odhalili na D1 pašeráka s nákladem 61 200 nezdaněných cigaret

Středočeští celníci při kontrole osobního auta na dálnici D1 odhalili 61 200 kusů nezdaněných cigaret. Našli je v kufru auta,...

Dotace na nákup poradenských služeb pro malé a střední firmy

Dotace na nákup poradenských služeb pro malé a střední firmy

Malé a střední firmy mohou žádat o dotace na nákup poradenských služeb. Agentura pro podnikání a inovace (API) mezi žadatele...

Na úřadech vás obslouží místo úředníka počítač. Samoobslužné kiosky mají zjednodušit agendu

Na úřadech vás obslouží místo úředníka počítač. Samoobslužné kiosky mají zjednodušit agendu

Zjednodušit vyřizování poplatků za psi či odpad, vydávání průkazů nebo komunikaci s policií by měly chytré samoobslužné kiosky...

Policejní honička skončila nehodou, dálnice D8 je částečně uzavřena

Policejní honička skončila nehodou, dálnice D8 je částečně uzavřena

Dálnici D8 nedaleko Ústí nad Labem ve směru na Prahu uzavřela dnes ráno nehoda osobního auta. Vůz, který pronásledovali němečtí...

Česko se nadále potýká s vysokou mírou nadváhy či obezity

Česko se nadále potýká s vysokou mírou nadváhy a obezity

Nadváha a obezita dlouhodobě trápí českou populaci. Ze statistik společnosti Preventado, která dodává stovkám firem po celé ČR...

Počet nedostatků zjištěných Českou obchodní inspekcí narůstá

Počet nedostatků zjištěných Českou obchodní inspekcí narůstá

Česká obchodní inspekce (ČOI) loni uskutečnila 22.028 kontrol, nedostatky zjistila u 44,12 procenta z nich. Právní moci nabylo...

NSS řeší kauzu ohledně soudce Martina Velehracha, hrozí mu odvolání z funkce

NSS řeší kauzu ohledně soudce Martina Velehracha, hrozí mu odvolání z funkce

Kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) dnes začal projednávat žalobu na soudce Martina Valehracha z Obvodního soudu pro...

Vláda bude nadále jednat o konsolidaci rozpočtu

Vláda bude nadále jednat o konsolidaci rozpočtu

Jednání ve vládní koalici o konsolidačním balíčku budou pokračovat i příští týden, přestože bude premiér Petr Fiala (ODS) na...

Proč neklesají ceny pečiva a mléka? Zjišťuje ministr Nekula

Proč neklesají ceny pečiva a mléka? Zjišťuje ministr Nekula

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) se chce zaměřit na ceny pečiva. Obilí i energie jsou nyní podle něj výrazně nižší než...

Mladí Romové chtějí rovnost. Přejí si studovat medicínu a mít stejné šance

Mladí Romové chtějí rovnost. Přejí si studovat medicínu a mít stejné šance

V příštích letech by pacienti mohli začít chodit k romskému zubaři a vážné zločiny by mohla začít vyšetřovat romská...

Jurečka říká, mimořádná valorizace řádné zvýšení penzí neovlivní

Jurečka říká, mimořádná valorizace řádné zvýšení penzí neovlivní

Nový solidární příspěvek místo mimořádné valorizace by se začal důchodcům a důchodkyním vyplácet, pokud by cenový přírůstek...

Ilustrační foto.

Tři muži dodávali do několika evropských zemí padělky cigaret

Ostravští policisté obvinili tři muže z nelegálního obchodování s nekolkovanými padělky cigaret. Do několika evropských zemí...

Válka na Ukrajině (ilustrační foto).

Policie navrhla obžalovat učitelku za popírání války na Ukrajině

Policie navrhla obžalovat učitelku základní školy z Prahy 6, která je obviněná za to, že při výuce popírala válku na Ukrajině....

Ilustrační foto.

Soud uložil matce kojence podmíněný trest za pokus o ublížení na zdraví

Senát pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové v úterý uložil matce kojence za pokus o ublížení na zdraví dítěti...

další zprávy

Titulní strana Standardní písmo Větší písmo

Tmavé zobrazení
Přepnout na plnou verzi