Nový vládní kompenzační balíček

Nový vládní kompenzační balíček

Ve čtvrtek 11. 5. 2023, symbolicky v 11.55 hod., představil předseda vlády kompenzační opatření, jejichž realizací má dojít ke snížení hrozivých schodků státního rozpočtu.


Konsolidační balíček, jehož účinnost se předpokládá od 1. 1. 2024, je však nutno zatím chápat jen jako návrh, k prvnímu parlamentnímu čtení by mělo dojít dle vlády na přelomu června a července, a druhé a třetí čtení by se mohlo tedy uskutečnit na podzim. To, že bude jeho projednávání opozice obstruovat, je více než pravděpodobné. Stejně tak je pravděpodobné, že vznikne celá řada pozměňovacích návrhů, v jejichž důsledku by mohla být některá opatření modifikována.
Zmiňovaná opatření budou mít vedle širokého spektra obyvatel významný dopad i na podnikající subjekty. Zaměřme se na konkrétní oblasti:

DPH
Dojde ke zrušení systému tří sazeb DPH. Dvě snížené sazby, které byly dosud ve výši 10 a 15 %, splynou do jediné snížené sazby 12 %. Základní sazba ve výši 21 % zůstává v platnosti. Výjimku budou tvořit knihy, u nichž bude sazba daně 0 %.
Služby a zboží, které dosud podléhaly 10% sazbě, podraží o dva procentní body. Bude se jednat například o dodávku tepla, vodné a stočné, stravovací služby, léky a některé farmaceutické výrobky, ubytovací služby, vstupné do divadel, kin apod., časopisy, pravidelnou dopravu cestujících ad.
Z 10% sazby poskočí o 11procentních bodů do základní sazby 21 % úklidové, kadeřnické a holičské služby, opravy obuvi, kol a kožených výrobků, ostatní tiskoviny, noviny a dříve tolik diskutované čepované pivo, jehož prodej mohl dosud za určitých okolností podléhat více sazbám.
Z 15% sazby sklouznou o 2procentní body níže do 10% sazby potraviny, farmaceutické výrobky a zdravotnické prostředky, dětské autosedačky a pohřební služby.
Skok o 6 % z 15% sazby do té 21% zaznamenají nápoje (bez ohledu na to, zda se jedná o alkoholické, či nealko), řezané květiny, palivové dřevo a práce související s nakládáním s komunálním odpadem.
Za poznámku stojí přeřazení novin a nápojů do základní sazby. Zatímco časopisy včetně kupříkladu pornografických budou zatíženy 12% sazbou, noviny to štěstí, což je obtížně pochopitelné, neměly. 21 % DPH budou zatíženy též veškeré nápoje včetně neochucených vod, původní záměr znevýhodnit nezdravé slazené nápoje se tedy poněkud vytratil.

Nemocenské pojištění
Jako úlitba za to, že zůstanou i nadále zaměstnancům propláceny první tři dny nemoci, budou tito platit ze své hrubé mzdy 0,6 % nemocenského pojištění. Sazba zaměstnavatelů ve výši 2,1 % zůstává nezměněna.

Daň z příjmů fyzických osob
Zůstávají zachovány stávající sazby daně 15 a 23 %. Dosud byla vyšší sazba spjata s čtyřnásobkem průměrné mzdy, po novu se bude jednat o trojnásobek. V praxi to bude znamenat, že do měsíční částky 121 000 Kč odvedou zaměstnanci 15 % a z částek převyšujících tuto hranici 23 % daně z příjmů.
To samozřejmě v ročních hodnotách platí i pro všechny ostatní osoby podávající přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Pro rok 2023 se vychází ze čtyřnásobku průměrné mzdy 161 296 Kč, což představuje roční hodnotu 1 935 552 Kč. Do této částky platí sazba 15 %, nad ni 23 %.
V dalších letech by se jednalo o limitní výši 1 451 664 Kč, přesná výše však bude známa až podle průměrné mzdy za rok 2023.

Daň z nemovitých věcí
Daň z nemovitých věcí se má příští rok zvýšit až na dvojnásobek, přičemž navýšené inkaso již nezamíří do rozpočtu obcí, nýbrž do státní kasy. Navíc má tato daň od roku 2025 podléhat automatickému valorizačnímu mechanismu. Obcím zůstane nadále možnost daň ještě upravovat vlastními koeficienty.

Zaměstnanecké benefity
Má se zrušit osvobození nepeněžních benefitů zaměstnancům. Bude se mimo příspěvky například na kulturu či sport především jednat o tzv. nadlimitní stravenky. Stravenkových paušálů by se změny neměly dotknout. Do Fondu kulturních a sociálních potřeb má jít jen polovina prostředků, druhou polovinu by měly představovat příspěvky zaměstnavatele na spoření na stáří.

Dálniční známky
Dálniční známky mají skokově zdražit z 1 500 Kč na 2 300 Kč s tím, že v dalších letech bude aplikován valorizační mechanismus kopírující míru inflace. Nově bude zaveden i jednodenní dálniční poplatek, jehož cena byla pracovně stanovena na 200 Kč.

Zrušení slev na dani
Byl ohlášen konec slevy na umístění dítěte v předškolním zařízení, tzv. školkovného, jehož výše se odvíjela od minimální mzdy, jež je letos 17 300 Kč. Maximálně o tuto částku bylo možné snížit výslednou daňovou povinnost, i když byly skutečně zaplacené částky vyšší. Vláda argumentuje tím, že tuto slevu využívaly především vysokopříjmové rodiny, zatímco ty nízkopříjmové ji nedokázaly vzhledem ke svým příjmům uplatnit.
Výrazné změny dozná sleva na vyživovanou manželku/manžela. Tuto slevu ve výši 24 840 Kč mohli uplatnit ti, jejichž protějšek nedosáhl za kalendářní rok příjmů vyšších než 68 000 Kč, přičemž se do tohoto limitu nezahrnoval zejména rodičovský příspěvek. Nově bude moci být sleva na manželku/manžela uplatněna pouze tehdy, pečuje-li o dítě mladší 3 let. Toto opatření má dle vlády motivovat rodiče po vyčerpání rodičovského příspěvku k zapojení do pracovního procesu.
Ruší se tzv. sleva na studenta, která dosud nabývala hodnot 4 020 Kč za rok, tedy 335 Kč měsíčně. Vládní argumentace byla, že ji prakticky málokdo využil, když mají studenti jako ostatní poplatníci možnost uplatňovat základní slevu na poplatníka 30 840 Kč.
Od základu daně nebude již možné odečíst úhradu odborových příspěvků.
Spotřební daně
Dojde ke zvýšení spotřební daně na alkohol a tabákové výrobky včetně alternativních cigaret (IQOS). Sleva na spotřební dani u nafty bude zrušena a bude činit jako dříve 9,95 Kč na litr. Jihomoravská lobby udržela nesystémovou nulovou sazbu spotřební daně u tichých vín.

Daň z příjmů právnických osob
Korporátní daň má patrně až od roku 2025 ze současných 19 % vzrůst na 21 %. Tato úprava bude nepochybně v parlamentních čteních intenzivně diskutována.

Omezení pořizovací ceny vozidel
Znovu se zavádí institut tzv. limitních vozidel. Bez ohledu na pořizovací cenu bude možno luxusní vozy, které se stanou součástí obchodního majetku podnikatelských subjektů, daňově odepisovat ze základu nepřevyšujícího 2 mil. Kč.

Daň z hazardu
Daň z hazardu se zvýší u tzv. živých her, mezi něž patří kupříkladu ruleta, a u kurzových sázek ze současných 23 na 30 %. Zdanění zisku pořadatele loterií zůstane na 35 procentech.
Zásadní změnou pak je zdanění výher z loterií a tombol, které bylo dosud aplikováno až od 1 mil. Kč. Nově se bude jednat o pouhých 50 000 Kč.

Sociální a zdravotní pojištění živnostníků
Povinný vyměřovací základ osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) by se měl z 25 % průměrné mzdy navýšit až na 40 %, přičemž by v prvních 3 letech podnikání měl zůstat snížený základ. Zatímco nyní je minimální pojistné 2 944 Kč (29,2 % z 10 081 Kč), po úpravách vzroste na 4 710 Kč.
Bylo sice avizováno, že se změny nebudou týkat osob, které jsou účastny režimu paušální daně, nicméně dojde-li k navýšení minimálního odvodu sociálního pojištění, výše měsíčního odvodu osob účastných v tomto režimu je parametricky nastavena tak, že by logicky k jejímu navýšení mělo dojít.
Má rovněž vzrůst základna, z níž se platí sociální a zdravotní pojištění. Dosud se jednalo o 50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji, nově to bude 55 %.

Pracující senioři
Pracující důchodci nebudou muset platit sociální pojištění, ovšem za cenu toho, že se jim za další odpracovaná léta nebude navyšovat penze.

Jiné
Bude omezeno osvobození z prodeje cenného papíru nebo podílu ve společnosti při splnění časového testu 3 let, resp. 5 let mezi nabytím a prodejem na částku 40 mil. Kč na poplatníka.
Tiché víno již nebude moci být dárkovým předmětem. Dosud to bylo při splnění určitých podmínek (cena nižší než 500 Kč za ks, opatření logem společnosti apod.) možné a hojně využívané.
Dojde k omezení využívání dohod konaných mimo pracovní poměr, zejména co se kumulace u více zaměstnavatelů týče.

Petr Kchimel, daňový poradce, Grinex

Foto: Depositphotos

Autor: - red -

Čtěte dále

Expremiér Babiš oznámil rozchod s manželkou Monikou po třicetiletém vztahu

Expremiér Babiš oznámil rozchod s manželkou Monikou po třicetiletém vztahu

Bývalý premiér Andrej Babiš na svém instagramu oznámil rozchod s manželkou Monikou po zhruba 30 letech vztahu a sedmi letech...

V evropských volbách v ČR se může utkat 30 uskupení, o devět méně než minule

V evropských volbách v ČR se může utkat 30 uskupení, o devět méně než minule

Všech 30 řádně přihlášených uskupení bylo letos v ČR připuštěno k červnovým volbách do Evropského parlamentu. Ministerstvo vnitra...

ANO nebude jednat na Hradě o penzích, Pavla to zklamalo, sejde se s Jurečkou

ANO nebude jednat na Hradě o penzích, Pavla to zklamalo, sejde se s Jurečkou

Opoziční hnutí ANO zrušilo svoji účast na pondělním jednání o důchodové reformě na Pražském hradě. Zdůvodnilo to tím, že nejvyšší...

Pražský soud začne v úterý projednávat kauzu zmanipulovaných zakázek Technické správy komunikací hlavního města Prahy

Pražský soud začne v úterý projednávat kauzu zmanipulovaných zakázek Technické správy komunikací hlavního města Prahy

Pražský městský soud začne v úterý projednávat kauzu zmanipulovaných zakázek Technické správy komunikací hlavního města Prahy...

Studenti Akademie Michael vystavují v Galerii 400 ASA

Studenti Akademie Michael vystavují v Galerii 400 ASA

Významná Galerie 400 ASA, která v rámci svého programu Push Process pomáhá mladým fotografům na počátku kariéry, přizvala ke...

Fenomén Babylon: Má slavné liberecké centrum po 25 letech stále co nabídnout?

Vedle liberecké radnice a vysílače na Ještědu je Centrum Babylon jedním z nejznámějších turistických cílů severočeské metropole....

Běháním půlmaratonu sbírá peníze pro trénink lidí s hendikepem

Běháním půlmaratonu sbírá peníze pro trénink lidí s hendikepem

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chystá opatření ke zvýšení bezpečnosti

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chystá opatření ke zvýšení bezpečnosti

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) chystá opatření ke zvýšení bezpečnosti. Nechá například upravit vrátnici, aby z ní...

Olympionici Paulovi znovu míří na curlingové mistrovství světa smíšených dvojic

Olympionici Paulovi znovu míří na curlingové mistrovství světa smíšených dvojic

Manželé Paulovi, kteří vybojovali 6. místo na olympiádě 2022 v Pekingu, se znovu stali mistry republiky. V úterý získali svůj...

Vyrazte za významnými památkami: Tipy pro Čechy i Moravu

Pokud hledáte ideální místo, kam vyrazit na hezký výlet, v naší zemi najdete spoustu skvělých míst. Mezi jedny z nejlepších...

Nejvíce sněhu v tuzemsku nabízí navzdory nepříznivému počasí skiareál Monínec

Nejvíce sněhu v tuzemsku nabízí navzdory nepříznivému počasí skiareál Monínec

Nejvyšší vrstvu sněhu v České republice momentálně najdou lyžaři na Monínci. V areálu leží 75 cm sněhové pokrývky, v provozu jsou...

Česko má svou pevnost Boyard

Česko má svou pevnost Boyard

Jeden muž se nechal pevností Boyard inspirovat tak, že vybudoval na Slapech v kryté hale TEPfactor, který je inspirován právě...

Škola Michael se zapojila do sbírky na pomoc nejzranitelnějším na Ukrajině

Škola Michael se zapojila do sbírky na pomoc nejzranitelnějším na Ukrajině

Vedení školy Michael oslovilo vyučující, studenty i jejich rodiče a všichni společně během pěti dní nashromáždili ohromné...

Moderní aplikace pomáhají městům a obcím. Jak ušetříte spoustu práce i peněz?

Moderní aplikace pomáhají městům a obcím. Jak ušetříte spoustu práce i peněz?

Dnešní online doba s sebou přináší pestrou škálu jednoduchých aplikací, s jejichž pomocí odbouráte velkou část administrativy,...

Horský resort Rokytnice nad Jizerou láká na alpské lyžování na jedné z nejdelších tuzemských sjezdovek

Horský resort Rokytnice nad Jizerou láká na alpské lyžování na jedné z nejdelších tuzemských sjezdovek

Zasněžené vrcholy, spoustu sněhu a dobrodružství na horách, to vše nabízí Horský Resort Rokytnice nad Jizerou nacházející se v...

Dveře do světa otevřené studentům školy Michael

Dveře do světa otevřené studentům školy Michael

Na závěrečné konferenci Erasmus +, která proběhla tento týden ve škole Michael v Praze, bylo vidět především nadšení. Studenti...

Sedm let od zákazu kouření v restauracích. Co přinesl?

Sedm let od zákazu kouření v restauracích. Co přinesl?

Kuřáků klasických cigaret ubývá. Díky tomu, že si nemohou zapálit na spoustě veřejných míst, přecházejí na alternativní výrobky,...

Špindlerovská Andělská křídla ukazují cestu k budoucnosti bez kouře

Špindlerovská Andělská křídla ukazují cestu k budoucnosti bez kouře

Tradiční rozsvěcení vánočního stromu ve Špindlerově Mlýně bylo letos spojeno se slavnostním představením Andělských křídel. Tento...

Odborníci dokončují plán, jak zachytit a inovativně léčit nemoci srdce a cév

Odborníci dokončují plán, jak zachytit a inovativně léčit nemoci srdce a cév

V České republice jsou oproti západní Evropě stále vysoké počty pacientů i úmrtí na onemocnění srdce a cév, a proto je potřeba...

Finálové kolo letošního ročníku dějepisné soutěže gymnázií se blíží

Finálové kolo letošního ročníku dějepisné soutěže gymnázií se blíží

Dějepisná soutěž gymnázií pořádaná Nadačním fondem Gaudeamus při gymnáziu Cheb je již řadu let významnou událostí středoškolských...

další zprávy

Titulní strana Standardní písmo Větší písmo

Tmavé zobrazení
Přepnout na plnou verzi