YSL Beauty akceleruje svůj program Abuse Is Not Love bojující proti partnerskému násilí

Abuse is not love.

Globální kosmetická značka rozšiřuje své úsilí o vzdělávání široké veřejnosti v oblasti partnerského násilí a jeho varovných znaků, přičemž má za cíl proškolit do roku 2030 dva miliony lidí po celém světě.

Listopad 2021, Paříž, Francie: Od loňského spuštění programu Abuse Is Not Love se společnost YSL Beauty významně podílela na vzdělávání více než 100 000 mladých lidí v otázce násilných vztahů a také na podpoře místních organizací. Na základě iniciativ z tohoto prvního roku nyní program Abuse Is Not Love vstupuje do své další fáze, a to především rozšířením partnerství s neziskovými organizacemi v 17 zemích na čtyřech kontinentech. Značka také spustí nový on-line školicí nástroj, který bude poskytovat zdroje a podporu těm, kteří se nacházejí v násilných vztazích, a také nástroje těm, kteří jim chtějí pomáhat.

Program Abuse Is Not Love zahajuje další fázi své celosvětové expanze

Program Abuse Is Not Love byl spuštěn v roce 2020 v podobě tří významných partnerství s neziskovými organizacemi ve Spojených státech, Velké Británii a Francii. V letošním roce program rozšířil svůj záběr o partnerství s organizacemi v dalších 14 zemích, mezi nimiž je i Česká republika, čímž se celkový počet rozšířil na 17.

Tato místní partnerství se zaměřují především na vzdělávání ohledně devíti klíčových znaků partnerského násilí a na zvyšování povědomí o tom, jak zasáhnout, když se blízká osoba nachází v násilném vztahu. Doposud bylo proškoleno více než 100 000 osob v rámci i mimo rámec neziskových organizací (včetně 4 716 osob v rámci týmů společností L'Oréal a Yves Saint Laurent Beauty), přičemž cílem je do roku 2030 proškolit dva miliony osob.

"Toto působivé tempo rozvoje programu dokládá neochvějný závazek naší značky bojovat proti partnerskému násilí v celosvětovém měřítku," prohlásil Stephan Bezy, mezinárodní generální ředitel Yves Saint Laurent Beauty. "V Yves Saint Laurent Beauty pevně věříme v podporu svobody a nezávislosti žen. Poznání o všudypřítomné povaze partnerského násilí a o tom, že jeho znaky bývají často našim očím skryté, naši značku více než kdy jindy motivuje k dalšímu rozšiřování programu v podobě podpory neziskových organizací po celém světě."

Ambiciózní komunikační platforma pro sdílení vzdělávání a zdrojů

Významnou součástí tohoto globálního programu značky je spuštění webových stránek Abuse Is Not Love. Tyto webové stránky byly vytvořeny ve spolupráci s přední vědkyní, doktorkou Beth Livingston, americkou akademičkou zabývající se genderem a diverzitou, která prováděla výzkum v rámci programu Abuse is Not Love. Budou přístupné ve všech zemích a budou poskytovat školení a vzdělávací zdroje obětem násilných partnerů a těm, kteří jim chtějí pomáhat.

Vzdělávací nástroj na těchto webových stránkách lidem pomůže pochopit mnohostrannou povahu násilných partnerských vztahů, jejich příznaky a návod, jak opustit nebo pomoci blízké osobě opustit takovýto vztah. Další informace jsou k dispozici na webových stránkách programu: abuseisnotlove.com.

Výhled do budoucna: Ambiciózní cíle v boji proti naléhavému celosvětovému problému

Násilí ze strany intimních partnerů (IPV) zůstává jednou z nejčastějších forem násilí na ženách, přičemž téměř každá třetí žena na světě zažila IPV a/nebo sexuální násilí alespoň jednou v životě.[1] V rámci dalšího řešení tohoto problému plánuje Yves Saint Laurent Beauty v roce 2022 a dále až do roku 2030 program Abuse Is Not Love nadále rozšiřovat. Tato trvalá dynamika přiblíží značku k jejímu cíli stanovenému do roku 2030, kterým je proškolit dva miliony lidí po celém světě v otázce příznaků zneužívání. Výzkumy ukazují, že IPV je doprovázeno klíčovými varovnými signály, a pokud se tyto varovné signály podaří odhalit dříve, mohou být jednotlivci schopni lépe rozpoznat zneužívající chování a díky tomu vyhledat nebo nabídnout pomoc.[2]

Partnerství s proFem v České republice

V České republice se značka YSL Beauty spojila s neziskovou organizací proFem o. p. s. ProFem usiluje o zlepšení situace v oblasti domácího a sexuálního násilí již od roku 1993. Snaží se zvýšit vnímavost společnosti k tématu násilí na ženách, a naopak snížit toleranci jakýchkoliv jeho forem. Usilují o zvyšování kvality života obětí domácího a sexuálního násilí prostřednictvím zvyšování odbornosti, efektivity a dostupnosti systému pomoci. ProFem poskytuje poradenství a další přímou podporu osobám ohroženým domácím a sexuálním násilím. Podílí se na prevenci a zvyšování osvěty v oblasti domácího a sexuálního násilí pořádáním akcí pro laickou i odbornou veřejnost a vydáváním poradenských a informačních publikací. Zaměřují se také na politický a legislativní lobbing: v rámci Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách při Radě Vlády pro rovné příležitosti žen a mužů přispívají k řešení komplexních strukturálních problémů spojených s odstraňováním domácího a sexuálního násilí.

Cílení na mladé jako na rizikovou skupinu

Mnoho mladých ve věku 16-24 je vystaveno partnerskému násilí. Je proto důležité, aby byli mladí lidé již od mladého věku vzděláváni o partnerském násilí a jeho příznacích.

Ve spolupráci s proFem jsme připravili anonymní průzkum mezi 944 dotazovanými ve věkové hranici 15-25 let. Ptali jsme se, s jakými varovnými signály se setkali a jak tyto signály vnímají, ať už se s nimi setkali, či ne. Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.

Znaky, se kterými se mladí ze dotazovaní setkávali nejčastěji:

- Vyčítání, že traví čas s někým jiným než s partnerem - 50 % dotazovaných
- Ignorování naštvaným partnerem - 38 % dotazovaných
- Vyvolávání hádek ze žárlivosti - 36 % dotazovaných
- Nucení k izolaci od lidí, se kterými si rozumí - 30 % dotazovaných
- Nevyžádaná kontrola mobilního telefonu - 29 % dotazovaných

S fyzickým napadením ze strany partnera se setkalo 12 % dotazovaných. Pouze 43 % dotazovaných ho ale považuje za důvod k rozchodu.

Při vlastní zkušenosti s partnerským násilím nebo se zkušeností někoho blízkého by se 73 % dotazovaných svěřilo kamarádovi či kamarádce. Považujeme proto za důležité, aby se ohledně varovných znaků partnerského násilí šířila osvěta, a zvyšovala se tak šance na zachycení potenciálního násilného vztahu a včasného řešení, zaznamenáme-li ho ve svém okolí.

Nová vzdělávací kampaň s ambasadorkou Zoë Kravitz

The 2021 campaign roll-out will include an awareness video featuring YSL Beauty ambassador Zoë Kravitz, who is an important advocate for the cause and who has supported the Abuse is Not Love program since its launch last year. Along with this video, the brand will also launch a series of 9 animated videos about the nine signs of abuse, which will be shared on YSL Beauty's platforms.

[1] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women

[2] https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/signs-of-abuse

Autor: PR ČLÁNEKČtěte dále

Ilustrační foto.

Polovina lidí v Česku bere měsíčně pod 29 tisíc korun čistého, ukázala analýza

Polovina lidí v Česku bere měsíčně méně než 29 tisíc Kč čistého. Desetina lidí má hrubý plat nižší než 21 066 Kč, musejí tak...

Ilustrační foto.

Češi pracují více než před pandemií, častěji z domova, ukázal průzkum

Češi pracují nyní v průměru osm hodin a 22 minut denně, více než před pandemií koronaviru. Běžná pracovní doba je přitom osm...

Ilustrační foto.

Světové akcie jsou na rekordu, trh čeká rychlé oživení po covidu

Akcie na světových trzích v úterý vystoupily na rekord, k růstu přispívá předpoklad rychlého zotavení ekonomiky po pandemii.

Průzkum Easy Software: Trendy projektového řízení 2020

Průzkum Easy Software: Trendy projektového řízení 2020

Česká společnost Easy Software, která dodává vlastní softwarová řešení na řízení projektů do 26 zemí světa, oslovila české a...

Ilustrační foto.

Nižší výběr daně z tabáku způsobila hlavně nezdařená změna v roce 2020

Pokles výnosu spotřební daně z tabákových výrobků je zřejmě více důsledkem nezdařených daňových změn hlavně v roce 2020 než...

Ilustrační foto.

Bankovní identitu má za první rok provozu 700 tisíc lidí

Bankovní identitu, tedy digitální prokazování totožnosti, využilo za první rok fungování 700 tisíc klientů bank. Většina...

Služba Cl!ck to Buy umožňuje zákazníků nákup vozů Hyundai on-line.

Hyundai v České republice spustil online prodej vozidel "Hyundai Cl!ck to Buy"

"Hyundai Cl!ck to Buy" nabízí zákazníkům možnost zakoupit si svůj vůz zcela on-line nebo s návštěvou u autorizovaného prodejce....

Europoslankyně za ANO a místopředsedkyně Evropského parlamentu (EP) Dita Charanzová.

Implementace Konference o budoucnosti Evropy připadne na Česko

Třetí plénum Konference o budoucnosti Evropy se 21. a 22. ledna zabývalo závěry dvou panelů ze čtyř. Volba padla na ty, které...

Ilustrační foto.

Pohonné hmoty v Česku zdražují, ceny jsou nejvyšší od konce loňského roku

Pohonné hmoty v Česku jsou v současnosti nejdražší od loňských Vánoc. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u...

Konference o budoucnosti Evropy.

Plénum posoudilo doporučení prvních dvou občanských panelů

V pátek 21. a v sobotu 22. ledna zhodnotilo plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy doporučení dvou evropských...

Ilustrační foto.

Podíl energie z obnovitelných zdrojů v EU roste, Česko zaostává

Podíl energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě elektřiny v Evropské unii se v roce 2020 zvýšil na 37 procent z 34...

Tolar.

Cesta amerického dolaru aneb Z Jáchymova až do USA

Americká měna patří mezi ty nejvýznamnější na světě. Málokdo ale zná její historii, jejíž počátky sahají až k nám. Celý příběh...

Představení studie: Co stroje neumí

Poradenská společnost KPMG představí v úterý 25. ledna studii o zákaznické oblíbenosti firem Co stroje neumí. Zveřejněn bude...

Ilustrační foto.

Britské embargo Huawei z výstavby 5G sítí bylo pouze kvůli politickému nátlaku ze strany USA

Velká Británie v roce 2020 uvalila embargo na čínskou telekomunikační společnost Huawei a jí poskytované technologie kvůli tomu,...

Absolutní vítěz Amazing Places 2021 Café Fara.

Nejkouzelnější místa roku 2021 podle Amazing Places

Ačkoli poslední dva roky byly nejen pro provozovatele ubytovacích zařízení krušné, většina z nich nepřízeň osudu přestála, a...

Ilustrační foto.

Bitcoin klesl pod 34 tisíc dolarů, je nejníže od konce loňského července

Bitcoin v pondělí oslabuje, dopoledne odepisoval kolem sedmi procent a dostal se pod 34 tisíc dolarů. Nejznámější kryptoměna je...

Ilustrační foto.

Důvěra lidí v českou ekonomiku opět po půl roce v lednu stoupla o dva body

Důvěra v českou ekonomiku se v lednu po půl roce zvýšila. Proti loňskému prosinci stoupla o dva body na hodnotu 97,6 bodu,...

Nikotinové sáčky VELO.

Nikotinové sáčky VELO jsou jedničkou na trhu, v roce 2021 se jejich prodej meziročně zvýšil o 70 %

Počet uživatelů alternativních nikotinových výrobků po celém světě nadále roste a ani Česká republika není v tomto trendu...

Ilustrační foto.

Kryptoměny výrazně klesají, bitcoin pod 39 tisíc USD

Cena bitcoinu v pátek klesla pod 39 tisíc USD (837 tisíc korun), a nejznámější kryptoměna se tak dostala na nejnižší hodnotu od...

Ilustrační foto.

Dynamické fondy loni vynesly 17 procent, konzervativní ztratily

Všechny vyvážené i dynamické účastnické fondy doplňkového penzijního spoření byly loni ziskové. Vyvážené fondy v průměru...

další zprávy

Titulní strana Standardní písmo Větší písmo

Tmavé zobrazení
Přepnout na plnou verzi