Víte, co všechno vám vyřeší bezdrátová elektroinstalace EATON xComfort?

Světelné scény.

Pokrok nezastavíte. Nepřemýšleli jste o tom, že je nejvyšší čas si dopřát chytrou elektroinstalaci? Ale jak to udělat, když jsou elektrorozvody už hotové a v žádném případě nechci zasekávat nové kabely a dělat jakýkoli nepořádek v domě? Moderním řešením je bezdrátový systém xComfort od společnosti Eaton, který nabízí značné výhody řešení elektroinstalace jak pro modernizace bytů či domů, ale také v novostavbách. Díky dokonalé regulaci vytápění a chlazení, řízení rekuperační jednotky či jiných technologií systém xComfort v domě uspoří až 30% energií. Umožní pohodlné ovládání osvětlení a spotřebičů, bude dokonale regulovat zastínění když nejste doma a pochopitelně přinese větší bezpečnost a zvýšený komfort v ovládání. Zjistěte více na našem stánku v rámci Stavebního veletrhu online. Naši odborníci na "Chytrou domácnost" jsou připraveni vám poradit v termínu 14. - 16. května 2021 od 9:00 do 18:00. Můžete se těšit na živé video hovory s odborníky, konzultace zdarma a materiály ke stažení. Zde je přímý odkaz na náš stánek.

Spotřeby energií přehledně.

Proč si pořídit chytrou elektroinstalaci?

Prostřednictvím xComfortu je možné stmí­vat osvětlení a vytvářet vlastní světelné scé­ny. Ze smartphonu či tabletu lze pohodlně ovládat spotřebiče a kontrolovat jejich stav, otevřít příjezdovou bránu nebo garážová vrata, než přijedete domu zapnout např. saunu a centrálně vytáhnout žaluzie," říká Jaromír Pávek, produktový manažer chytrých instalací ve společnosti Eaton. Pro jednotlivé místnosti lze individuálně nasta­vit požadované teploty a časy vytápění / chlazení, v grafech přehledně sledovat spo­třebu elektřiny, plynu a vody a IP kamerami sledovat dění okolo domu. Systém nabízí řadu dalších bezpečnostních a komfortních funkcí, které už nelze realizovat běžnou kla­sickou instalací. Součástí každého domu je chytrá jednotka Smart Manager, která prostřednictvím internetu umožní ovládání ze smartphonu, ať je uži­vatel doma, nebo třeba na dovolené.

Snadná a rychlá instalace s úsporou kabelů

Systém xComfort je bezdrátový a proto na­bízí snadnou a rychlou montáž do každé stávající elektroinstalace za účelem její modernizace. Je vynikajícím řešením pro novostavby, ve kterých se rozvody zhoto­ví stejně jako pro klasickou instalaci bez složité kabeláže, jak tomu je u sběrnicových systémů. V tom je systém xComfort unikátem, protože bezdrátová instalace xComfort totiž ne­vyžaduje žádné speciální rozvody ani velký rozváděč, jako u sběrnice.
Lze začít v malém s jednoduchými a praktickými funkcemi a později ji dle nových potřeb uživatelů rozšířit. Aktory lze instalovat také přímo do svítidel nebo ke spotřebičům. Hlavice pro radiáto­ry, prostorové termostaty, nástěnná tlačít­ka, okenní kontakty či pohybové senzory se používají bezdrátové a jsou napájené baterií, přičemž baterie ve vypínači se mění jednou za deset let. Ovládání aktorů kromě bezdrátových tlačítek je možné také běžnými vypínači 230 V, které se zapojí na ovládací vstupy aktorů. Tím se instalace velmi zlevní a odpadne rovněž výměna baterií v bezdrátovém tlačítku. A velká výhoda je, že spotřeba kabelů je ještě menší, než u klasické instalace.

Bezpečná a spolehlivá komunikace

Ovládejte svoji domácnost z tabletu nebo telefonu.

Komunikace mezi bezdrátovými prvky je vždy obousměrná s potvrzováním zpráv na frekvenci 868,3 MHz a je zabezpečená heslem. To zajišťuje vysokou spolehlivost systému. Pokud je třeba, díky známé kvalitě signálu mezi přístroji, systém komunikuje na větší vzdálenosti přes routery vzduchem, kterými se stávají všechny RF prvky napájené ze sítě 230 V. To umožní snadno obejít jakoukoli překážku v komunikaci, např. silná zeď, kovové materiály či žele­zobeton. Pakliže by ale komunikace vzduchem mohla být problematická, např. v rozsáhlých objektech, pak se instalují RF ECI-LAN komunikač­ní jednotky pro spolehlivou komunikací po ethernetovém LAN kabelu.

Zónové vytápění a chlazení

Správně navržená regulace vytápění přináší nespočet výhod. Především zajištuje kom­fortní teplotu tam, kde si přejete a dále může zabránit zbytečnému utrácení za energii, kterou právě nevyužíváte. Systé­m xComfort pohlídá přetápění místností a společně s ovládáním zdroje tepla může uspořit až 30% nákladů na vytápění. Díky své bezdrátovosti ho můžete instalovat jak do novostaveb, tak do stávajících budov, které potřebují modernější regulaci vytápění pro dosažení požadovaných úspor energií.

Systém xComfort je možné použít pro regulaci ústředního topení a také pod­lahového vodního nebo elektrického topení nebo rekuperační jednotky. Do místností se nain­stalují bezdrátové termostaty pro měření prostorové teploty a na radiáto­ry se osadí RF hlavice s plynulou regulací průtoku vody. Pro podlahové vytápění se do teplovodních rozváděčů instaluje RF Multiaktor, který nezávisle řídí až 12 top­ných/chladících okruhů, nebo se použijí pro samostatné okruhy 1-kanálové vytápěcí aktory - ovšem vždy s PWM regulací.

Mluvíme o zónové regulaci, neboť každá topná zóna je vytápěna pouze v požado­vaném čase s vlastním teplotním profilem. Moderní je aktivování komfortního režimu pohybovým senzorem v místnosti, kde právě jste. V noci nebo delší nepřítomnosti je vytápě­ní udržováno na snížené teplotě - nejčas­těji ekonomické nebo útlumové. Úsporný topný režim se aktivuje odchodovým bez­drátovým tlačítkem, nebo se vše napojí na zabezpečovací systém. Nastavení teplot mino dům nebo přepnutí topných režimů se provede ze smartphonu.

RF pokojový termostat s dotykovým displejem

Bezdrátový termostat s dotykovým disple­jem, senzorem teploty a vlhkosti je ideálním řešením pro regulaci a monitorování klima­tu v místnosti. Můžete ho rovněž použít pro regulaci el. podlahového vytápění na mi­nimální a maximální teplotu. K termostatu lze připojit externí senzor teploty PT1000, např. pro zobrazení venkovní teploty nebo vyhodnocení teploty podlahy. Termostat může být použit zcela samostatně - ovládá RF aktor topení/chlazení nebo ve spolupráci s chytrou jednotkou RF Smart Manager.

Velký dotykový displej s podsvícením umožňuje intuitivní ovládání, snadnou změnu požadované teploty a poskytuje přehled o vytápěcích režimech. Jakákoliv změna je automaticky přenesena do Smart Manageru a obráceně. Uživatelsky nastavi­telné týdenní časové plány s výběrem jed­noho ze čtyř teplotních režimů Komfort, Ekonomický, Útlum a Ochrana nabízí maxi­mální flexibilitu pro dosažení specifických potřeb každého pokoje (zóny). Dvě doty­ková tlačítka na displeji mohou být využita pro ovládání ostatních xComfort funkcí, např. libovolných aktorů osvětlení a rolet, případně scén ve Smart Manageru, které se mohou konfigurovat pomocí smartphonu.

Nejčastěji se instaluje nalepením na stě­nu bez nutnosti použití instalační krabice. Pokud ale bude využito externí napájení přístroje nebo připojení externího senzoru teploty, instaluje se krabice KPR68. Stan­dardně je termostat napájen 2x baterií typu AAA, použít lze rovněž napájecí zdroj. Termostat je vyráběn v mnoha barevných provedeních pro rámečky s otvorem 55x55 mm.

Komfortní ovládání osvětlení

Osvětlení čím dál častěji dotváří správnou atmosféru pohody a používá se jako sou­část zařízení domu. Dopřejte si např. stmí­vání osvětlení a možnost vytváření vlast­ních světelných scén!

Už jste přemýšleli, kolik budete potře­bovat vypínačů pro ovládání všech světel v obytné zóně pro osvětlení kuchyně, jí­delního koutu a obývacího prostoru? Už přesně víte, kam je umístíte a z kolika míst je budete ovládat? Jistě se shodneme na tom, že počet a umístění vypínačů se nej­lépe stanoví až po rozmístění nábytku.

Dopřejte si moderní způsob ovládá­ní osvětlení pomocí světelných scén! Ke vchodu do místnosti se umístí pouze jed­no bezdrátové tlačítko - obvykle se 4mi tlačítkovými body, ze kterých se vyvolá požadovaná úroveň osvětlení jednotlivých světel tak, jak si právě přejete. Lze si vybrat tu nejvhodnější atmosféru pro sledování televize, stolování nebo četbu.

Při odchodu z místnosti centrálně zhas­nete všechna světla, některá i se zpoždě­ním pomocí stmívací funkce a například při delším stisku tlačítka se zároveň spustí i žaluzie nebo vypne televize. Nastavenou světelnou scénu mů­žete kdykoliv libovolně upravit. Jde to i z tabletu nebo smartphonu.

Pro ovládání světel z více míst se do místnosti doplní patřičný počet tlačítek tam, kde postupně vzniknou požadavky na ovládání. Jelikož jsou bezdrátová, bude to snadné, funkční a komfortní!

Bezpečnost a centrální ovládání

Při odchodu z domu uživatel zhasne všech­na světla jedním stiskem centrálního tlačítka, zatáhne rolety a vypne tepelné spotřebiče, které mohou představovat potenciální nebez­pečí. Od sítě 230 V se odpojí zásuvky pro rychlo­varnou konvici, kávovar, sporák, žehličku apod. Vytápění se nastaví do útlumového režimu a hlavní uzávěr vody se uzavře.

Naši odborníci na "Chytrou domácnost" jsou připraveni vám poradit v rámci Stavebního veletrhu online v termínu 14. - 16. května 2021 od 9:00 do 18:00. Můžete se těšit na živé video hovory s odborníky, konzultace zdarma a materiály ke stažení. Zde je přímý odkaz na náš stánek.

Rádi vám zodpovíme vaše dotazy te­lefonicky či e-mailem, kontaktujte nás na adresách jaromirpavek@eaton.com nebo telefonu 724 281 319. Kontakty na reali­zační firmy a další informace o systému naleznete na webu chytré elektroinstalace.

Autor: PR ČLÁNEKČtěte dále

Turbovrtulový motor GE Catalyst, v upraveném letounu King Air 350.

Testování nového motoru GE Catalyst začne na létající zkušebně ČVUT na berlínském letišti

Testování turbovrtulového motoru GE Catalyst, v upraveném letounu King Air 350, proběhne ve druhém čtvrtletí tohoto roku na...

Ilustrační foto.

Polovina lidí v Česku bere měsíčně pod 29 tisíc korun čistého, ukázala analýza

Polovina lidí v Česku bere měsíčně méně než 29 tisíc Kč čistého. Desetina lidí má hrubý plat nižší než 21 066 Kč, musejí tak...

Ilustrační foto.

Češi pracují více než před pandemií, častěji z domova, ukázal průzkum

Češi pracují nyní v průměru osm hodin a 22 minut denně, více než před pandemií koronaviru. Běžná pracovní doba je přitom osm...

Ilustrační foto.

Světové akcie jsou na rekordu, trh čeká rychlé oživení po covidu

Akcie na světových trzích v úterý vystoupily na rekord, k růstu přispívá předpoklad rychlého zotavení ekonomiky po pandemii.

Kupování auta.

Financování ojetého vozu využívá 35% zákazníků autobazarů i v době pandemie

Zákazníci AAA AUTO si od začátku roku pořídili na úvěr 3 500 automobilů. Ani pandemie neměla vliv na snížení zájmu o financování...

Ilustrační foto.

Policie chce obžalovat 10 lidí a pět firem za ovlivnění zakázek v energetice

Policie navrhla obžalovat deset lidí a pět firem v souvislosti s ovlivňováním zakázek v energetice. Celková hodnota těchto tří...

Ilustrační foto.

Podle většiny členů rady se přiblížilo jednání o růstu sazeb

Většina členů bankovní rady České národní banky (ČNB) se na jednání minulý týden shodla, že se výrazně přiblížilo rozhodování...

Ilustrační foto.

Koruna významně posiluje k dolaru, k němuž je nyní nejsilnější za tři roky

Koruna v posledních dnech a týdnech posiluje k americkému dolaru, k němuž je nyní nejsilnější za tři roky.

Očkovací centrum Hyundai Nošovice.

Nošovický Hyundai spouští vlastní očkovací centra. Očkovat se budou zaměstnanci i veřejnost

Zaměstnanci Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC), pracovníci dodavatelských firem i veřejnost budou moci absolvovat očkování...

Ilustrační foto.

Paliva v Česku v týdnu dál zdražila, benzin o 30 haléřů na 31,88 Kč/l

Pohonné hmoty v Česku za poslední týden dál zdražily. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v...

Ilustrační foto.

Bankovní asociace zlepšila odhad letošního růstu ekonomiky na 3,3 procenta

Česká bankovní asociace (ČBA) v nové prognóze očekává na základě odhadů ekonomů českých bank, že ekonomika letos stoupne o 3,3...

Praha je opět centrem světové elity v oblasti digitalizace – II.

Praha je opět centrem světové elity v oblasti digitalizace – II.

Digitalizace představuje pro Českou republiku zásadní příležitost, díky které se může posunout mezi nejrozvinutější státy světa....

Ilustrační foto.

Nábor "na dálku": Firmy přijímají manažery, které v životě neviděly

Najmout šéfa firmy, s nímž jste si nikdy nepotřásli rukou? Přijmout odpovědnou pozici ve firmě, kterou jste nemohli navštívit?

Ilustrační foto.

Stavební spořitelny půjčily letos do dubna meziročně o 59 procent více peněz

Stavební spořitelny poskytly letos do konce dubna úvěry za 32,8 miliardy korun, což je v meziročním srovnání nárůst o 59 procent.

Ilustrační foto.

Letošní růst české ekonomiky bude vyšší, příští rok ale zaostane za odhady

Růst české ekonomiky bude po loňském rekordním propadu v letošním roce mírně lepší, než se dosud očekávalo.

Praha bude opět centrem světové elity v oblasti digitalizace – I.

Praha bude opět centrem světové elity v oblasti digitalizace – I.

Digitalizace představuje pro Českou republiku zásadní příležitost, díky které se může posunout mezi nejrozvinutější státy světa....

Autobazar AAA Auto v Praze.

AAA AUTO otvírá všech 22 autocenter s nabídkou 9200 vozů

Díky rozvolnění protipandemických opatření největší síť autocenter ojetých vozů AAA AUTO a Mototechna po více než čtyřech...

Ilustrační foto.

Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 3,1 procenta, nejvíc od měsíce září

Spotřebitelské ceny v dubnu meziročně vzrostly o 3,1 procenta, což bylo o 0,8 procentního bodu víc než v březnu a nejvíc od...

V rámci skupiny se nejvíce dařilo automobilce Tatra Trucks.

CSG zvýšil zisk před zdaněním a odpisy na 3,2 miliardy

Průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group (CSG) českého podnikatele Michala Strnada utržil v roce 2020 necelých 26...

Generální ředitel Philip Morris Jacek Olczak.

Philip Morris International jmenovala Jaceka Olczaka do funkce generálního ředitele

Společnost Philip Morris International jmenovala pana Jaceka Olczaka do funkce generálního ředitele, čímž znovu potvrzuje svůj...

další zprávy

Titulní strana Standardní písmo Větší písmo

Tmavé zobrazení
Přepnout na plnou verzi