Předání cen TA ČR: Vyhlášení nejlepších projektů aplikovaného výzkumu

Předání cen TA ČR: Vyhlášení nejlepších projektů aplikovaného výzkumu

Jak najít mezi stovkami výzkumných projektů čtyři "nejlepší"? Od roku 2013 si tuto otázku klademe každý rok. Mezi nominanty na Cenu TA ČR jsou projekty aplikovaného výzkumu, které mají nejen vysoký přínos pro společnost a naše hospodářství, ale zároveň je spojuje mnohem více - unikátní partnerství, mezioborovost, vytrvalost, odvaha a víra v sebe sama i tým. Rok od roku přibývají výzkumné projekty podpořené Technologickou agenturou v řádu stovek, a tím se i pro nás zvyšuje náročnost a zodpovědnost výběru "těch nejlepších", které obdrží od TA ČR ocenění. Přímý přenos slavnostního večera můžete sledovat 2. prosince od 19:00.

Smysl udílení Cen TA ČR není jen vzdát hold vynikajícím výzkumným pracovníkům a výzkumnicím, ale také motivovat výjimečné talenty, vyzdvihnout jejich neúnavnou práci a v neposlední řadě upevnit pozitivní vztah širší veřejnosti k výzkumu. Den TA ČR, v rámci jehož programu jsou Ceny TA ČR udělované, můžeme již označit za jednu z vysoce významných tradičních událostí na poli výzkumu. Vítězné projekty nominují naši kolegové, kteří celý rok monitorují projekty s excelentními výsledky, unikátní spoluprací a vysokým přínosem pro naši zemi. Z nich pak vybírá vítěze nezávislá komise složená z interních i externích odborníků na vědu a výzkum.

Letos jsme našim kolegům hledání ztížili o fokus na projekty spojené s Green Deal a cíli udržitelného rozvoje. Možná někoho překvapí výsledný výběr. Věřím však, že následný popis projektů tento údiv změní a pocítíte kapku hrdosti, že takové skvělé nápady v naší zemi vznikají.

 

Kategorie SPOLEČNOST 

Technologie, která umí vyčistit těžko odbouratelné látky, které se ve vodě vyskytují jako důsledek lidské činnosti.

Název projektu: Stanovení distribuce farmakologicky aktivních látek a jejich biologická degradace v rámci procesů čištění odpadních vod 

Program EPSILON

Řešitelé: 

  • ENVISAN-GEM, a.s.
  • Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
  • MikroChem LKT spol. s r.o.

Zásadním motivem pro řešení projektu bylo snižování dopadu užívání léčiv na životní prostředí. Principem je uplatnění unikátní inovativní biodegradační technologie v rámci čištění odpadních vod od těžko odbouratelných farmakologicky aktivních látek, jako jsou např: diklofenak, ibuprofen, ketoprofen, sulfametoxazol atp., během jejich úpravy v čistírnách odpadních vod. Výstupy projektu byly zvolené tak, aby bylo možné technologii přímo uplatnit v prostředí komunálních čistíren odpadních vod, kterých je v České republice evidováno na 2445, z nichž 2401 má integrovaný biologický princip čištění usnadňující implementaci vyvíjené technologie. Modulární uspořádání technologie umožňuje její přímé začlenění do stávajících systémů čištění.

Na základě výsledků screeningových studií lze předpokládat výskyt farmakologicky aktivních látek na většině (prakticky všech) čistírnách odpadních vod v Česku. Všechna tato zařízení jsou potenciálními uživateli výsledků projektu, přičemž v úvahu přicházejí i další trhy v Evropě a Severní Americe.

Kategorie GOVERNANCE

Otázky energetiky a její bezpečnosti pro člověka i přírodu jsou celosvětovým tématem první velikosti. Posoudit bezpečnost jaderné energetiky dokáže nový výpočtový model.

Název projektu: Výpočtový model pro termomechanické chování palivového proutku se zahrnutím degradačních procesů pokrytí jaderného paliva 

Program THÉTA

Řešitelé:

  • Centrum výzkumu Řež s.r.o.
  • Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
  • ÚJV Řež, a. s.

Bezpečnost jaderného paliva se hodnotí na základě kritéria přijatelnosti stanovující, dokdy palivo plní své bezpečnostní funkce. Tato kritéria byla ale odvozena v 70. letech minulého století a plně nepostihují současný stav poznání v této oblasti. Proto se odborníci z Řeže zaměřili na zhodnocení metod odvození těchto kritérií přijatelnosti a na detailní výpočetní modelování termomechanického chování palivového proutku, a to včetně vývoje modelu sekundární degradace pokrytí. Výsledným přínosem projektu je výpočetní model plně v souladu s aktuálním stavem jaderné problematiky a rozvinutí znalostní báze v oblasti termomechaniky. Došlo tak k ucelení metod hodnocení jaderné bezpečnosti používaných jak na straně státního dozoru nad jadernou bezpečností, tak i na straně žadatelů a držitelů povolení. 

Kategorie BUSINESS

Díky zapojení mladé výzkumné generace se opět potvrdilo, že Česká republika patří mezi světové jedničky ve vývoji mikroskopů.

Název projektu: Vývoj atomárního zdroje pro aplikace v elektronové mikroskopii 

Program ZÉTA

Řešitelé:

  • Vysoké učení technické v Brně
  • Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o.

Elektronový mikroskop používá k pozorování elektrony či proudy elektronů a dokáže tak zobrazovat např. struktury materiálů s mnohem větším rozlišením než mikroskop optický - to znamená, že "vidíme" i jednotlivé atomy a molekuly. Pozorování se odehrává ve velmi vysokém vakuu a je nesmírně náročné na čistotu. K čištění nebo úpravě pozorovaných vzorků jsou vhodné například paprsky iontů, v tomto případě je to atomární vodík. Používání částicových svazků s tímto účelem v elektronových mikroskopech je celosvětovým trendem. Iontové svazky se používají k odprašování (odstraňování nežádoucího materiálu) vzorků před pozorováním, případně k cílené výrobě prototypů pomocí odprašování a k opravě integrovaných obvodů - metoda FIB. Urychlené ionty jsou přesně nasměrovány a v místě dopadu umožňují m.j. i vyrážení jednotlivých atomů z materiálu - tzv. mikroobrábění. Atomární svazky vodíku tak budou dalším nástrojem pro práci v mikro a nanosvětě.  

Kategorie PARTNERSTVÍ

Včasné odhalení útoku na sítě internetu věcí (IoT) může pro uživatele znamenat záchranu před narušením chodu celých systémů autonomních zařízení s rozsáhlými dopady na výrobu nebo třeba energetiku.

Název projektu: Monitorování a digitální forenzní analýza prostředí IoT

Program DELTA

Řešitelé:

  • Flowmon Networks a.s.
  • Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií

Internet věcí je dnes stále více využívaný a do budoucna bude jeho využití jen růst. Zasahuje nejen do průmyslové výroby, ale stává se běžnou součástí i našich domácností. To přináší kromě nesporných výhod i nové problémy. Rizikem je v tomto případě zejména bezpečnost, na kterou se zaměřil brněnský výzkumný tým společně s jihokorejskými kolegy, kteří společně vyvinuli sadu nástrojů pro monitorování a diagnostiku komunikace internetu věcí. Při využívání internetu věcí mezi sebou komunikují autonomní zařízení, která mohou být infikovaná malwarem nebo se dostat pod kontrolu útočníků podobně jako počítače nebo servery. Na rozdíl od běžných systémů je však není možné chránit například pomocí antiviru. Nový softwarový nástroj Flowmon IoT Monitoring and Diagnostic Toolset tuto komunikaci sleduje a včas detekuje provozní problémy a identifikuje bezpečnostní incidenty. 

Cena COUNTRY FOR THE FUTURE

 Průša Polymers a.s.

Inovativní česká společnost, která během pandemie pomohla s řešením nedostatku ochranných pomůcek pro zdravotníky.

Cenu ministerstva průmyslu a obchodu COUNTRY FOR THE FUTURE získala společnost Průša Polymers a.s. Ocenění jí patří za projekt, jehož cílem se stal vývoj, certifikace a následná výroba samodezinfekčního filamentu (struny) pro 3D tisk. Chytré řešení představuje nové možnosti v prevenci a omezení šíření virů prostřednictvím výrobků pro zdravotnictví, osobních ochranných pomůcek i prostředků každodenní potřeby. Projekt je podpořen z programu ministerstva průmyslu a obchodu Czech Rise Up 2.0.  

Dále byl při udělení ceny zohledněn mimořádný přínos pro společnost v době covidové krize. Díky své angažovanosti a inovativním produktům pomohli v Průša Polymers a.s. s řešením nedostatku ochranných pomůcek. Na svých 3D tiskárnách vyráběli ochranné štíty pro zdravotníky i členy záchranářského sboru a během roku 2020 jich rozdali přes 200.000. Design štítu navíc publikovali na jednom ze svých webů a do jeho výroby se pustily tisíce jednotlivců a firem po celém světě.

Autor: PR ČLÁNEKČtěte dále

Ilustrační foto.

Polovina lidí v Česku bere měsíčně pod 29 tisíc korun čistého, ukázala analýza

Polovina lidí v Česku bere měsíčně méně než 29 tisíc Kč čistého. Desetina lidí má hrubý plat nižší než 21 066 Kč, musejí tak...

Ilustrační foto.

Češi pracují více než před pandemií, častěji z domova, ukázal průzkum

Češi pracují nyní v průměru osm hodin a 22 minut denně, více než před pandemií koronaviru. Běžná pracovní doba je přitom osm...

Ilustrační foto.

Světové akcie jsou na rekordu, trh čeká rychlé oživení po covidu

Akcie na světových trzích v úterý vystoupily na rekord, k růstu přispívá předpoklad rychlého zotavení ekonomiky po pandemii.

Průzkum Easy Software: Trendy projektového řízení 2020

Průzkum Easy Software: Trendy projektového řízení 2020

Česká společnost Easy Software, která dodává vlastní softwarová řešení na řízení projektů do 26 zemí světa, oslovila české a...

Ilustrační foto.

Hyundai nabízí svým zákazníkům v Evropě speciální pakety IONITY

Hyundai poskytuje svým zákazníkům dva pakety IONITY – Premium a Lite – pro nabíjení za zvýhodněné ceny. První majitelé vozů IONIQ...

Ilustrační foto.

Nižší výběr daně z tabáku způsobila hlavně nezdařená změna v roce 2020

Pokles výnosu spotřební daně z tabákových výrobků je zřejmě více důsledkem nezdařených daňových změn hlavně v roce 2020 než...

Ilustrační foto.

Bankovní identitu má za první rok provozu 700 tisíc lidí

Bankovní identitu, tedy digitální prokazování totožnosti, využilo za první rok fungování 700 tisíc klientů bank. Většina...

Služba Cl!ck to Buy umožňuje zákazníků nákup vozů Hyundai on-line.

Hyundai v České republice spustil online prodej vozidel "Hyundai Cl!ck to Buy"

"Hyundai Cl!ck to Buy" nabízí zákazníkům možnost zakoupit si svůj vůz zcela on-line nebo s návštěvou u autorizovaného prodejce....

Europoslankyně za ANO a místopředsedkyně Evropského parlamentu (EP) Dita Charanzová.

Implementace Konference o budoucnosti Evropy připadne na Česko

Třetí plénum Konference o budoucnosti Evropy se 21. a 22. ledna zabývalo závěry dvou panelů ze čtyř. Volba padla na ty, které...

Ilustrační foto.

Pohonné hmoty v Česku zdražují, ceny jsou nejvyšší od konce loňského roku

Pohonné hmoty v Česku jsou v současnosti nejdražší od loňských Vánoc. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u...

Konference o budoucnosti Evropy.

Plénum posoudilo doporučení prvních dvou občanských panelů

V pátek 21. a v sobotu 22. ledna zhodnotilo plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy doporučení dvou evropských...

Ilustrační foto.

Podíl energie z obnovitelných zdrojů v EU roste, Česko zaostává

Podíl energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě elektřiny v Evropské unii se v roce 2020 zvýšil na 37 procent z 34...

Tolar.

Cesta amerického dolaru aneb Z Jáchymova až do USA

Americká měna patří mezi ty nejvýznamnější na světě. Málokdo ale zná její historii, jejíž počátky sahají až k nám. Celý příběh...

Představení studie: Co stroje neumí

Poradenská společnost KPMG představí v úterý 25. ledna studii o zákaznické oblíbenosti firem Co stroje neumí. Zveřejněn bude...

Ilustrační foto.

Britské embargo Huawei z výstavby 5G sítí bylo pouze kvůli politickému nátlaku ze strany USA

Velká Británie v roce 2020 uvalila embargo na čínskou telekomunikační společnost Huawei a jí poskytované technologie kvůli tomu,...

Absolutní vítěz Amazing Places 2021 Café Fara.

Nejkouzelnější místa roku 2021 podle Amazing Places

Ačkoli poslední dva roky byly nejen pro provozovatele ubytovacích zařízení krušné, většina z nich nepřízeň osudu přestála, a...

Ilustrační foto.

Bitcoin klesl pod 34 tisíc dolarů, je nejníže od konce loňského července

Bitcoin v pondělí oslabuje, dopoledne odepisoval kolem sedmi procent a dostal se pod 34 tisíc dolarů. Nejznámější kryptoměna je...

Ilustrační foto.

Důvěra lidí v českou ekonomiku opět po půl roce v lednu stoupla o dva body

Důvěra v českou ekonomiku se v lednu po půl roce zvýšila. Proti loňskému prosinci stoupla o dva body na hodnotu 97,6 bodu,...

Nikotinové sáčky VELO.

Nikotinové sáčky VELO jsou jedničkou na trhu, v roce 2021 se jejich prodej meziročně zvýšil o 70 %

Počet uživatelů alternativních nikotinových výrobků po celém světě nadále roste a ani Česká republika není v tomto trendu...

Ilustrační foto.

Kryptoměny výrazně klesají, bitcoin pod 39 tisíc USD

Cena bitcoinu v pátek klesla pod 39 tisíc USD (837 tisíc korun), a nejznámější kryptoměna se tak dostala na nejnižší hodnotu od...

další zprávy

Titulní strana Standardní písmo Větší písmo

Tmavé zobrazení
Přepnout na plnou verzi